ArchitectenWerk - Wassenaar

Ir Kees van der Hoeven - (1951) architect BNA en adviseur

Achtergrond
Na zijn studie Architectuur aan de TU Delft (cum laude 1979) werkte Van der Hoeven tien jaar als architect bij de Rijksgebouwendienst. Zijn kleinste gebouw uit die tijd is een wachthuisje voor de bewakers van het Catshuis en zijn grootste opdracht de uitbreiding van het ministerie van Verkeer & Waterstaat, beide in Den Haag. Sindsdien werkt hij zelfstandig in zijn bescheiden architectenpraktijk, voornamelijk aan grote verbouwingen van woningen en kantoren.

Expertise
Naast het ontwerpwerk besteedde Van der Hoeven veel tijd aan de begeleiding van jonge architecten, zowel als stagiair tijdens hun studie als in intiatieven als het Jonge Architecten Atelier (1992-1996) en de Jonge Architecten Prijs (vanaf 1994), die de laatste jaren door de Bond van Nederlandse Architecten BNA wordt georganiseerd.
Managementervaring deed Van der Hoeven op toen hij werd gevraagd om gedurende enkele jaren het centrale architectenbureau van de Rijksgebouwendienst te leiden en later toen hij twee jaar lang verantwoordelijk was voor een van de drie bouwtechnische leerstoelen aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Vanaf 1996 verzorgt hij via > www.architectenwerk.nl informatie voor en over Nederlandse architecten op Internet, later uitgebreid met de ArchitectenWerk Top40, data-overzichten in > k+NAP (kenniscentrum voor de NL Architecten Praktijk), de uitgave van de NL Architectengids 2008>09 en vanaf 2007 met de opzet en organisatie van de > Architect van het Jaar Prijs.

Vanwege zijn brede overzicht van de vaderlandse architectenbranche, nog aangescherpt via zijn vierjarige voorzitterschap van de BNA en recent als redacteur van het Jaarboek 'Architectuur in Nederland', wordt Van der Hoeven vaker gevraagd als adviseur.
Zijn adviezen komen tot stand in persoonlijke gesprekken en lopen uiteen van loopbaanadvies aan jonge architecten tot advies over de korte en lange termijnstrategie en het communicatiebeleid van architectenbureaus. Vooral omdat de specifieke persoonskenmerken van de betreffende architecten een grote rol spelen bij hun ambitie en carrière, werkt Van der Hoeven in de analysefase van een adviesopdracht vaak samen met zijn partner, psychologe > Josette Keegstra.

Publicaties
- Samir Bantal, JaapJan Berg, Kees van der Hoeven, Anne Luijten (2010), Jaarboek Architectuur in Nederland 2009/10 - NAi Publishers, Rotterdam.
- Samir Bantal, JaapJan Berg, Kees van der Hoeven, Anne Luijten (2009), Jaarboek Architectuur in Nederland 2008/09 - NAi Publishers, Rotterdam.
- Kees van der Hoeven (2008), NL Architectengids 2008>09 - ArchitectenWerk, Wassenaar.
- Kees van der Hoeven (2005), Van de Voorzitter, 40 columns BladNA - BNA, Amsterdam.
- Kees van der Hoeven (03-08-2002), Hollands Dagboek - NRC Handelsblad.
- Kees van der Hoeven (red. 2002) - website www.h2olland.nl - BNA, Amsterdam.
- Joep Habets, Kees van der Hoeven (red. 1999), Het Wilde Wonen, De Prijsvraag - Uitgeverij 010, Rotterdam.
- Kees van der Hoeven (08-09-1998), Architectuur mag geen vrijplaats zijn - NRC Handelsblad.

Nevenfuncties
- Sinds 2010 lid van de Ledenraad van de Bond van Nederlandse Architecten BNA.
- Was van 2002 t/m 2005 landelijk voorzitter van de Bond van Nederlandse Architecten BNA.
- Was van 2000-2002 interim-leerstoelhouder Scheidings- en Afwerkingsconstructies aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.
- Was oprichter en van 1994-2002 voorzitter van de Stichting Jonge Architecten Prijs.

Strategie

Index:
Bureauzaken
> Personeel & organisatie
> Tijdelijk personeel
> Cursussen & PBO
> Strategie
> Juridisch advies
> Honorarium & contract
> Kwaliteitszorg
> Automatisering & ICT
> Verzekeringen
> Reizen & excursies
> PR & Communicatie

Ontwerpfase
> Architectuurhistorie
> Monumenten
> Bouwfysica
> Duurzaamheid
> Bouwbesluit
> Innovatie
> Lichtadvies
> Brandwering
> Veiligheid
> Vastgoed
> Onderhoud

Presentatie
> Grafische vormgeving
> Tekenprogrammatuur
> 3d Visualisatie
> Internet & websites
> Architectuurfotografie
> Maquettebouw
> Video & tv-producties
> Tekst & redactie
> Vertalers
> Congres & debat
> Uitgevers

Bouwvoorbereiding
> Bouwtekeningen
> Bouwbestekken
> Bouwkosten & begroting
> Projectmanagement

Bouwuitvoering
> Bouwmanagement
> Toezicht op de bouw

Contact
Ir Kees van der Hoeven
ArchitectenWerk - Van der Doeslaan 3 - 2242 PP Wassenaar
Telefoon (070) 5112740 - of anders (06) 54913791
Internet www.architectenwerk.nl - E-mail info(at)architectenwerk.nl


2010 © architectenadvies - po box 2129 - 2240 cc wassenaar