Waarom
Het volwaardig uitoefenen van het architectenberoep vraagt kennis en vaardigheden op velerlei gebied. Die benodigde kennis is op verschillende plaatsen aanwezig, maar voor de individuele architect ontbreekt domweg een actueel en compleet overzicht.
ArchitectenWerk neemt het initiatief om de partijen die kennis voor architecten genereren in een nieuw netwerk bij elkaar te brengen, de kennis die ze bieden te bundelen en voor iedereen toegankelijk te maken. Met als uiteindelijke doel het versterken van de positie van de Nederlandse architect, alsmede het verhogen van de kwaliteit van zijn of haar dienstverlening.
(direct door)
naar Sitemap - naar Architecten - naar Architectuur - naar Projecten
Wat
Het kenniscentrum voor de Nederlandse Architecten Praktijk (kortweg k plus NAP) gaat een breed scala aan actuele kennis en informatie voor architecten inzichtelijk en toegankelijk maken. Het betreft dan onderwerpen als economische data, informatie over opdrachtgevers, adviseurs en uitvoerende partijen, regelgeving en juridische aspecten, zaken als bureauorganisatie, permanente beroepsontwikkeling, opleidingen en onderwijs, onderzoek en vakliteratuur, techniek, materiaal en detaillering, culturele aspecten als architectuurhistorie en architectonische kwaliteit en thematische overzichten van onderwerpen die bij het ontwerpproces en de respectievelijke werkgebieden van architecten aan de orde zijn en komen.
Kijk op de Sitemap voor het overzicht van de reeds verwerkte informatie.
Voor wie
We richten ons initiatief op de Nederlandse Architecten Praktijk en meer in het bijzonder op de ongeveer 2.500 werkzame architectenbureaus en de ruim 9.000 geregistreerde architecten in ons land. Het up-to-date houden van vakkennis is ook bij architecten gelukkig vanzelfsprekend geworden; nog kortgeleden besloot de Bond van Nederlandse Architecten BNA de verplichtingen van haar 3.000 architectleden ten aanzien van permanente beroepsontwikkeling aan te scherpen.
Hoe
We starten met het inrichten van de website www.architectenpraktijk.nl waar allereerst de op Internet reeds beschikbare informatie thematisch wordt gerangschikt en overzichtelijk wordt gepresenteerd. We benaderen verder institutionele en commerciele partijen (maar ook individuele architecten) die een waardevolle inhoudelijke bijdrage aan het kenniscentrum kunnen leveren of die actief betrokken willen zijn bij de organisatie van het "halen" of "brengen" van kennis.
Wanneer
In de komende maanden plaatsen we de eerste overzichten met reeds beschikbare informatie op de website. Het is de bedoeling om samen met de betrokken partners in de loop van 2007 het kenniscentrum tijdens een publieke bijeenkomst in bredere kring te presenteren.
Wie
De opzet van het kenniscentrum voor de Nederlandse Architecten Praktijk is een privaat initiatief van ArchitectenWerk dat 10 jaar geleden - als een van de eerste internet-portals met informatie voor en over Nederlandse architecten - mede werd opgericht door architect Ir Kees van der Hoeven. U vindt hier meer informatie over zijn achtergrond en ervaring.
Waar
Het kenniscentrum begint op bescheiden formaat op internet en opereert in eerste instantie vanuit het kantoor van ArchitectenWerk in Wassenaar, bereikbaar via Postbus 2129 - 2240 CC Wassenaar - telefoon 070-5112740 - telefax 070-5177983.
Datum
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 22 april 2007
Adverteren
Wij bieden u verschillende mogelijkheden voor advertenties en banners
Zoek
    Totaaloverzicht zie sitemap
Contact
ArchitectenWerk is bereikbaar via info(at)architectenwerk.nl