architectuur
Uw logo ArchitectenWerk text-index
Monumentenzorg in Nederland
* ROB
Homepage van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Amersfoort (werkend in het prachtige gebouw van architect Cahen). Veel informatie zoals een grafische index, activiteiten, nieuws, adressen van andere organisaties, publicaties en fenomenen in de archeologie.
* RDMZ
Presentatie van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Zeist.
* ArchWEB Nederland
Een tweede verzamelplaats met Nederlandse archeologie van de Leidse Universiteit.
* Top 100-project
De belangrijkste monumenten van Nederland op de site van de Rijksuniversiteit Groningen. De monumenten zijn via een tekstindex en een grafische index vindbaar gemaakt. De selectie kwam tot stand onder verantwoordelijkheid van de Rijksdienst Monumentenzorg (RDMZ) in Zeist (die zelf nog niet op het Internet aanwezig zijn......).
* Amsterdam Monumenten
Zeer uitgebreide site van het Bureau Monumentenzorg over de historische binnenstad van Amsterdam. Het beschermde stadsgezicht is uitstekend gedocumenteerd en de afzonderlijke gebouwen zijn vindbaar gemaakt op topografische, alfabetische en chronologische wijze. Aardige items als stijlen,
* Bouwmeesters, geveltypen, begrippen, thema's en literatuur komen apart aan bod. Op dezelfde site een aantal links naar particuliere initiatieven:
* NV Stadsherstel
Deze nu ruim 40 jaar bestaande maatschappij restaureert panden en bezit er inmiddels ruim 400.
* Vereniging Hendrik de Keyser
die in haar 80-jarige bestaan nu zo'n 260 panden beheert in 60 gemeenten in Nederland (waarvan 80 in Amsterdam). Tenslotte:
* Amsterdam links
Een enorme verzameling, op trefwoord gerangschikte algemenere links over de stad Amsterdam.
* Oude Kerk Amsterdam
Homepage van de Stichting die de prachtige kerk in beheer heeft.
* Bond Heemschut
Vereniging tot bescherming van Nederlandse Cultuurmonumenten.
* Rijksgebouwendienst
De Rijksgebouwendienst beheert 700 monumenten.
* Delftse Monumenten Digitaal
Delft heeft zijn vele monumenten op het Internet gedocumenteerd.
* Rijksgebouwendienst
De Rijksgebouwendienst beheert 700 monumenten.
* DOCOMOMO
In 1990 ontstane organisatie die tot doel heeft 'DOcumentation and COnservation van de gebouwen van de MOdern MOvement'. Hier de officiele site met info over de deelnemers en de doelstellingen. Dezelfde informatie is ook terug te vinden op:
* International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)
Tenslotte de informatie van de internationale organisatie die zich bezighoudt met Monumentenzorg. Bestaat sinds 1965 en adviseert UNESCO vanuit het kantoor in Parijs. Er zijn ongeveer 80 landen aangesloten.
Uw site ArchitectenWerk E-mail
algemeen bouwinfo architectuur architecten projecten advies