Nieuws 26-12-2009:
Film Architect van het Jaar 2009 nu op YouTube

Jim van der Hoeven van > JustRedMedia sprak met de drie categoriewinnaars Kingma Roorda (Small), Atelier Kempe Thill (Medium) en Bjarne Mastenbroek van SeARCH (Large en de uiteindelijke winnaar) over hun reacties op de crisis.

U kunt ook direct > doorclicken naar YouTube voor een iets groter beeld.
Regie: Jim van der Hoeven, camera: Sam Nijssen, producent: Lily Op 't Rood.

Nieuws 19-12-2009:
SeARCH (Bjarne Mastenbroek) is Architect van het Jaar 2009

Tijdens een geanimeerde bijeenkomst in het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam vond afgelopen zaterdag de feestelijke uitreiking plaats van de derde 'Architect van het Jaar' Prijs, editie 2009.

SeARCH uit Amsterdam, het architectenbureau van oprichter Bjarne Mastenbroek, won de categorieprijs voor grote bureaus en werd aansluitend door de jury unaniem gekozen als 'Architect van het Jaar 2009'. Aan deze prijs is een geldbedrag van 5.000,- Euro verbonden, ter beschikking gesteld door hoofdsponsor Alcoa Architectuursystemen uit Harderwijk.

Uit het juryrapport:
"[...] draagt de jury Bjarne Mastenbroek met SeARCH graag voor als winnaar van de categorieprijs voor grote bureaus, vooral door de combinatie van durf in de zoektocht naar nieuwe architectonische wegen als in het aanspreken van opdrachtgevers en vakgenoten op hun verantwoordelijkheid.
[...] De jury heeft uiteindelijk unaniem besloten de 'Alcoa Architect van het Jaar Prijs 2009' te gunnen aan het architectenbureau dat gepassioneerd werkt aan toparchitectuur, aan een eigen visie op duurzaamheid en wiens oprichter zich niet aflatend inzet voor de hele beroepsgroep: SeARCH uit Amsterdam."

De drie categorieprijzen werden als volgt verdeeld:
- Categorie Large (boven 20 fte): SeARCH uit Amsterdam
- Categorie Medium (6-20 fte): Atelier Kempe Thill uit Rotterdam
- Categorie Small (tot 5 fte): Kingma Roorda Architecten uit Rotterdam

- Publieksprijs: Faro Architecten uit Lisserbroek en Zutphen.
Online stemming via Architectenweb (met meer dan 25 % van de 1.686 stemmen).
Architectenweb stelde een prijs van 500,- Euro ter beschikking uit hun online Bookstore.

- Hoofdprijs 'Alcoa Architect van het Jaar Prijs 2009':
SeARCH (opgericht en geleid door Bjarne Mastenbroek) uit Amsterdam.

Nieuws 14-12-2009: Snelle Publieksprijs van start
Iedereen kan nu via Architectenweb één keer stemmen op het genomineerde architectenbureau van zijn of haar keuze. Zie hier voor de > stempagina.
De uitslag van de stemming wordt - naast de andere prijzen - eveneens bekendgemaakt op zaterdag 19 december 2009, vanaf 16.00 uur in het Nederlands Architectuur instituut in Rotterdam. Meld u hier > aan als u daarbij aanwezig wilt zijn en per e-mail nog geen uitnodiging heeft ontvangen.

Nieuws 05-11-2009: Genomineerden voor de 2e ronde
De jury van de Architect van het Jaar Prijs 2009, bestaande uit Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar TU Delft), Harm Tilman (hoofdredacteur 'de Architect') en Rudy Uytenhaak (winnaar Architect van het Jaar Prijs 2008) - heeft uit de 21 inzendingen voor de prijs tien architectenbureaus > genomineerd voor de tweede ronde.

Architect van het Jaar Prijs 2009 gaat van start
Dit najaar kunnen we (mede dankzij onze hoofdsponsor Alcoa Architectuursystemen) wederom en nu voor de derde maal de 'Architect van het Jaar' gaan kiezen.
Met als belangrijkste doel om - naast de reeds gekende hoge architectonische kwaliteit van hun gerealiseerde werk - met name de professionaliteit en innovatiekracht van Nederlandse architectenbureaus nader onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers, pers en publiek.

De procedure
Alle in Nederland gevestigde architectenbureaus kunnen deelnemen, mits ze voldoen aan de voorwaarden van de Stichting Bureau Architectenregister (> SBA) en mits ze op de peildatum 01 januari 2009 minimaal 5 jaar in de praktijk werkzaam zijn (tussentijdse naamsveranderingen, fusies en/of afsplitsingen van bestaande bureaus daargelaten).
Deelname is mogelijk in drie categorien, te weten:
- Small, kleine bureaus tot en met 5 fte,
- Medium, middelgrote bureaus van 6 tot en met 20 fte,
- Large, grote bureaus vanaf 21 fte.

Alle deelnemende architectenbureaus betalen € 100,- (inclusief btw) als bijdrage in de organisatiekosten. U kunt voor deelname reserveren door dit bedrag vóór 21 september 2009 over te maken op onze bankrekening, nummer 86.75.42.160 (Fortisbank) ten name van ArchitectenWerk in Wassenaar en onder vermelding van de categorie waarin u wilt deelnemen (small, medium of large). Na ontvangst sturen wij u ter bevestiging een factuur (per mail in pdf-formaat).

De inzendingen
Ook nu is de eerste ronde van deze prijs weer geheel digitaal georganiseerd. Uw inzending bestaat uit een pdf-document van vier pagina's (A4-formaat) dat niet groter mag zijn dan 3,0 Megabyte. U kunt uw pdf vóór de in het tijdschema genoemde sluitingsdatum als attachment per mail zenden aan info@architectenwerk.nl.
- De eerste pagina bevat algemene informatie over uw architectenbureau en de naamgevende of belangrijkste architecten. U kunt deze pagina geheel naar eigen wens invullen in tekst en beeld.
- De tweede en derde pagina behandelen uw visie aan de hand van twee thema's of trefwoorden die u in relatie tot uw werk of uw bureau belangrijk vindt. Te denken valt aan eerdere thema's als duurzaamheid, kennisontwikkeling of klantvriendelijkheid, maar de feitelijke keuze van de trefwoorden is geheel aan u. Per pagina kiest u een trefwoord, dat u aan de hand van tekst en beelden van een of twee eigen projecten uit 2008 of 2009 nader toelicht.
- De vierde pagina behandelt net als de vorige keer een meer specifiek thema:
We vragen u ditmaal om daar, geillustreerd met een (of enkele) voorbeeld(en), te beschrijven wat úw architectenbureau heeft geleerd van de (gevolgen van de) recente financiële en economische crisis; hoe u daar vervolgens in uw werk, uw bureaustrategie en/of uw personeelsbeleid mee bent omgegaan en welke mogelijke oplossingen u daarvoor hebt kunnen vinden.
N.B.: Wij doen ons best om de meest interessante reacties op deze vraag (thematisch en geanonimiseerd) te bundelen, zodat er een actueel themadossier 'Leren van de Crisis' ten dienste van de gehele architectenbranche kan ontstaan.


Volg hier straks de jury
> Nominaties (november)
> Juryoordeel (december)
> Einduitslag (december)

De prijs voor 2008
> Overzicht en uitslag
(winnaar > Uytenhaak)

De prijs voor 2007
> Overzicht en uitslag
(winnaar > UN Studio)

Info over de sponsors
> Alcoa
> ArchitectenWerk


De beoordeling en de prijzen
Ook dit jaar bestaat de jury uit drie gerenommeerde deskundigen. Zij zullen ieder afzonderlijk alle inzendingen vanachter hun eigen computer kunnen bekijken. In gezamenlijk overleg kiezen zij per categorie maximaal drie genomineerden, zodat er aan het einde van de eerste ronde maximaal negen genomineerden bekend worden gemaakt. De genomineerde inzendingen zijn aansluitend integraal op deze website te zien.
Naast de daaraan gekoppelde publiciteit en uiteraard de eer is er voor elke genomineerde een bijzondere oorkonde die wordt ontworpen door > Marloes de Laat en Roel Vaessen, grafisch ontwerpers uit Nijmegen.

In de tweede ronde krijgen alle negen genomineerden de gelegenheid de jury persoonlijk te ontmoeten en hun visies nader toe te lichten. Aansluitend kiest de jury per categorie een winnaar (Small, Medium en Large) en bepaalt uit die nieuwe selectie van drie de uiteindelijke winnaar, die zich vervolgens een jaar lang 'Architect van het Jaar 2009' mag noemen.
Aan die titel is tevens een geldbedrag van € 5.000,- verbonden, ter beschikking gesteld door onze hoofdsponsor Alcoa > Architectuursystemen uit Harderwijk. Vanzelfsprekend wordt aan deze (in totaal vier) winnaars ook weer een bijpassende oorkonde uitgereikt.

Tenslotte lukt het wellicht ook dit seizoen om in de afsluitende juryfase een publieksprijs via internet te organiseren.

De jury
Onderstaand de juryleden die we ditmaal voor de beoordeling hebben uitgenodigd:


Prof. Dr Ir Andy van den Dobbelsteen
Andy van den Dobbeslteen is de kersverse hoogleraar Climate Design & Sustainability aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Voorafgaand aan zijn huidige werkzaamheden promoveerde Andy in 2004 op duurzame kantoorhuisvesting, was hij hoofdredacteur van de Nieuwsbrief Duurzaam Bouwen en werkte hij als adviseur bij het NIBE en opMAAT. Daarnaast organiseerde Andy onder meer het internationale congres SASBE2009 (Smart and Sustainable Built Environments) en is hij betrokken bij het nationaal programma Klimaat voor Ruimte en het Rotterdam Climate Initiative.

Ir Harm Tilman
Harm Tilman is sinds 2002 hoofdredacteur van het maandelijkse architectuurtijdschrift 'de Architect'. Daarvoor was hij ondermeer werkzaam als staflid van de Academie van Bouwkunst Rotterdam. Tilman studeerde in 1984 af aan de TU Delft, was na zijn studie gedurende geruime tijd werkzaam als stedebouwkundig ontwerper en onderzoeker en heeft lezingen en projecten gegeven op uiteenlopende onderwijsinstellingen in binnen en buitenland. Hij is auteur van tal van publicaties op het gebied van moderne architectuur en ruimtelijke ordening.

Ir Rudy Uytenhaak
Rudy Uytenhaak werd vorig seizoen door de jury unaniem gekozen als 'Architect van het Jaar 2008'. Hij studeerde architectuur en stedenbouw aan de TU Eindhoven en startte een kleine 30 jaar geleden zijn eigen architectenbureau. Hij was hoogleraar stedenbouwkundig ontwerpen aan de TUE en later praktijkhoogleraar architectonisch ontwerpen aan de TU Delft. Hij bouwt aan een omvangrijk oeuvre waarmee hij vele prijzen won, zoals de Betonprijs (1991), de Wibautprijs (1993), de architectuurprijs Apeldoorn (1995), de Zuiderkerkprijs (1999) en de themaprijs Duurzaamheid voor de 'Architect van het Jaar 2007'.

Het tijdschema
- Bekendmaking en start inschrijving > 15 augustus 2009
- Sluitingsdatum inzendingen 1e ronde > 21 september 2009
- Bekendmaking nominaties > medio oktober 2009
- Ontmoeting genomineerden in 2e ronde > begin november 2009
- Presentatie en prijsuitreiking > 19 december 2009

De Sponsoring
Alcoa > Architectuursystemen uit Harderwijk is - naast ArchitectenWerk zelf - voor de derde maal hoofdsponsor van de prijs. Zij steunen de organisatie en stellen net als vorig jaar een hoofdprijs van € 5.000,- beschikbaar voor de winnaar.

We zoeken nog sponsors voor de overige prijzen en voor onderdelen van het feestelijke programma tijdens de prijsuitreiking. Wij hebben daarom voor u een aantal aantrekkelijke sponsor-proposities samengesteld:
- Wij bieden u de mogelijkheid om de naam van uw product, dienst of bedrijf te verbinden aan een van de categorie-prijzen (Small - Medium - Large),
- Vervolgens is het mogelijk uw naam te verbinden aan de bijeenkomst, de website en/of de nadere publiciteit rond de nieuwe prijs,
- Tevens kunt u op hier via banners reclame maken voor uw product, bedrijf of dienst,
- Tenslotte verschijnt komend voorjaar opnieuw de handzame > 'NL Architectengids 2010>11' waarin - in een apart katern met het verslag van 'de Architect van het Jaar 2008 en 2009' - dan ook uw bedrijfsinformatie wordt opgenomen.

Doet u met ons mee? Wij bieden u zo een nieuwe mogelijkheid om vooral op ontspannen wijze en sneller dan gebruikelijk in contact te komen met (de top van) de Nederlandse architectenbranche! Vraag hier > per mail om nadere informatie betreffende de bovengenoemde mogelijkheden of bel ons rechtsstreeks via 070-5112740.

Het Buitenland
Voor Nederland is dit de derde keer dat de 'Architect van het Jaar' prijs wordt georganiseerd. Al vanaf 1962 bestaat in de USA - op initiatief van de architectenvereniging AIA - de jaarlijkse > 'Architecture Firm of the Year Award' en in het Verenigd Koninkrijk organiseert het tijdschrift Building Design sinds enkele jaren de jurering van de Engelse > 'Architectural Practice of the Year Award'.

Organisatie en Secretariaat
ArchitectenWerk, Wassenaar - Kees van der Hoeven (mail direct > kavander@xs4all.nl).
Vormgeving beeldmerk en oorkondes > Marloes de Laat en Roel Vaessen, Nijmegen.

1996-2009 © > ArchitectenWerk - P.O. Box 2129 - NL 2240 CC Wassenaar - Fax 070-5177983