Nieuws 16-12-2010:
Film Architect van het Jaar 2010 nu op YouTube

Jim van der Hoeven van > JustRed/Media sprak aan de hand van het jaarthema 'de Opdracht' met de drie juryleden Hans Ibelings, Machiel Spaan en Uda Visser.

U kunt ook direct > doorclicken naar YouTube voor een iets groter beeld. Regie: Jim van der Hoeven, camera: Sam Nijssen, geluid: Louis Mulder, producent: Lily Op 't Rood.

Nieuws 12-12-2010:
ONIX is Architect van het Jaar 2010

Tijdens een geanimeerde bijeenkomst in de Culturele Ambassade van het Lloyd-Hotel in Amsterdam vond afgelopen zaterdag 11 december de feestelijke uitreiking plaats van de vierde 'Architect van het Jaar' Prijs, editie 2010. De prijs is ingesteld door ArchitectenWerk en heeft als doel om - naast de reeds gekende hoge architectonische kwaliteit van het gerealiseerde werk - ook de professionaliteit en innovatiekracht van Nederlandse architectenbureaus nader onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers, pers en publiek.

> ONIX uit Groningen en Helsingborg (Zweden), het internationaal werkende architectenbureau van oprichters Alex van de Beld en Haiko Meijer, won de categorieprijs voor middelgrote bureaus en werd aansluitend door de jury unaniem gekozen als 'Architect van het Jaar 2010'. Aan deze prijs is een geldbedrag van € 5.000,- verbonden, ter beschikking gesteld door hoofdsponsor Alcoa Architectuur-systemen uit Harderwijk.Foto Rene van den Burg: Allart Vogelzang, Alex van de Beld en Haiko Meijer van ONIX.

Uit het juryrapport: "[...] De jury heeft unaniem besloten de Architect van het Jaar Prijs 2010 toe te kennen aan het architectenbureau dat in innovatiekracht en vakmanschap, in de kwaliteit van de presentatie en de reflectie op het eigen werk, in de consistente houding binnen het vak en in de betoonde verantwoordelijkheid voor de maatschappij, met kop en schouders boven de anderen uitstak: ONIX uit Groningen en Helsingborg!"

De drie categorieprijzen werden als volgt verdeeld:
- Categorie Small (tot 10 fte): Moriko Kira Architect uit Amsterdam
- Categorie Medium (10-20 fte): ONIX uit Groningen en Helsingborg (Zweden)
- Categorie Large (boven 20 fte): hvdn architecten uit Amsterdam

Publieksprijs: LEVS Architecten uit Amsterdam.
Online stemming via Architectenweb (met 28,5 % van de 1.530 stemmen).Foto's boven: ONIX, Veenkubus - atelier voor kunstenaars in Veendam.

Nieuws 07-12-2010:
Prijsuitreiking a.s. zaterdag in het LloydHotel

Zaterdag 11 december aanstaande wordt de 'Architect van het Jaar' Prijs 2010 uitgereikt in het LloydHotel aan de Oostelijke Handelskade 34 in Amsterdam. Vanaf 16.00 uur bent u welkom in zaal 'Het Kantoor' op de begane grond. Na een korte inleiding van organisator Kees van der Hoeven volgt de premiere van de televisiefilm met interviews met de drie juryleden over het jaarthema 'de Opdracht'. Na de uitreiking van de publieksprijs door Michiel van Raaij van Architectenweb komt aansluitend juryvoorzitter Hans Ibelings aan het woord om de categoriewinnaars en de overall-winnaar van de prijs bekend te maken. We besluiten met de overhandiging van de bijbehorende geldprijs van € 5.000,- door Alcoa Architectuursystemen.

Nieuws 02-12-2010:
Publieksprijs op www.architectenweb.nl van start

Tot en met maandag 06 december om 12.00 uur kan gestemd worden op de vijf genomineerde inzendingen. Zie hier de directe link naar de stemming.

Nieuws 01-12-2010:
Televisieploeg op bezoek bij de juryleden
In opdracht van onze sponsor > justred/media is afgelopen woensdag een televisieploeg (bestaande uit regisseur Jim van der Hoeven, cameraman Sam Nijssen en geluidsman Louis Mulder) op bezoek geweest bij de juryleden Hans Ibelings, Uda Visser en Machiel Spaan. Ze werden geïnterviewd over hun visie op het jaarthema van de prijs en bespraken hun indruk van de genomineerden. Het gefilmde resultaat zal te zien zijn op de dag van prijsuitreiking (zaterdag 11 december aanstaande om 16.00 uur) in het Lloyd Hotel in Amsterdam en aansluitend op YouTube.

Nieuws 16-11-2010:
Inzendingen genomineerden online

De inzendingen van de vijf genomineerde architectenbureaus zijn nu integraal te zien.
Gebruik daarvoor de navigatie rechts bovenaan deze pagina.

Nieuws 03-11-2010:
Nominaties voor tweede ronde bekend

De jury heeft vijf architectenbureaus geselecteerd voor de tweede ronde van de prijs:
In de categorie large:
> Faro Architecten uit Lisserbroek en Zutphen
> hvdn architecten uit Amsterdam
In de categorie medium:
> LEVS Architecten uit Amsterdam
> onix architecten uit Groningen en Helsingborg (Zweden)
In de categorie small:
> Moriko Kira architect uit Amsterdam

Op de jurydag die in de loop van november plaatsvindt, zullen alle genomineerden nader kennismaken en - mede aan de hand van het jaarthema 'de Opdracht' - in gesprek gaan met de jury, waarna de categoriewinnaars en de overall-winnaar worden bepaald.
In de week voorafgaande aan de prijsuitreiking [begin december] organiseert Architectenweb weer een publieksprijs, nu gedoteerd met een > checque van € 2.500,- te besteden in het komende > Materia Inspiration Centre op IJburg.

Nieuws 01-09-2010:
Architect van het Jaar Prijs - editie 2010 - gaat van start

Dit najaar organiseren we (mede dankzij hoofdsponsor Alcoa > Architectuursystemen) alweer voor de vierde maal de Nederlandse 'Architect van het Jaar Prijs'.
Met als belangrijkste doel om - naast de reeds gekende hoge architectonische kwaliteit van hun gerealiseerde werk - met name de professionaliteit en innovatiekracht van Nederlandse architectenbureaus nader onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers, pers en publiek.

De procedure
Alle in ons land gevestigde architectenbureaus kunnen deelnemen, mits ze voldoen aan de voorwaarden van de Stichting Bureau Architectenregister (> SBA) en op de peildatum 01 januari 2010 minimaal 5 jaar in de praktijk werkzaam zijn (tussentijdse naamsveranderingen, fusies en/of afsplitsingen van bestaande bureaus daargelaten).
Deelname is mogelijk in drie categorien, te weten:
- Small, kleine bureaus tot en met 9 fte, *
- Medium, middelgrote bureaus van 10 tot en met 20 fte,
- Large, grote bureaus vanaf 21 fte.
* N.B.: de categorie Small is nu verruimd (vroeger t/m 5 fte)!
Dit mede vanwege het bescheiden aantal Small-inschrijvingen in de vorige seizoenen.

Ieder architectenbureau betaalt voor deelname € 100,- (inclusief btw) als bescheiden bijdrage in de organisatiekosten. U kunt deze bijdrage vóór of uiterlijk op 08 oktober 2010 overmaken op onze bankrekening, nummer 86.75.42.160 (Fortisbank) ten name van ArchitectenWerk in Wassenaar en onder vermelding van de categorie waarin u wilt deelnemen (small, medium of large). Na ontvangst sturen wij u ter bevestiging een factuur (per mail in pdf-formaat).

Thema voor de editie 2010: 'de Opdracht'
De Architect van het Jaar Prijs kent telkens een thematische aanpak. In 2008 betrof dat uw specifieke bijdrage aan de Nederlandse architectuur, vorig jaar vroegen wij naar uw eigen reactie op de financiele en economische crisis.
Dit seizoen kiezen we voor het thema 'de Opdracht' (in al zijn facetten).
Kortom, hoe gaat u in uw architectenpraktijk om met de architectuuropdracht, en dat gedurende het gehele ontwerp- en bouwproces vanaf de verwerving tot en met de nazorg. Vanzelfsprekend bent u weer grotendeels vrij in de behandeling van dit jaarthema.
We stellen ons voor dat alle aspecten van het proces daarbij aan de orde kunnen komen, zoals bijvoorbeeld uw wijze van acquireren, de totstandkoming van het contact met de opdrachtgever (rechtstreeks of via aanbesteding), het aftasten van zijn of haar eisen en wensen, het onderhandelingsproces - leidend tot een volledige (of juist een niet-volledige) opdracht, de uiteindelijke contractvorming (op basis van de SR 1997, de DNR 2005/STB 2009, de Consumentenregeling 2006 of anderszins), de samenstelling van het projectteam en de keuze van de diverse externe partijen met wie u samenwerkt, de afspraken over auteursrecht en verzekering, het bewaken van de overeengekomen randvoorwaarden tijdens het ontwerp- en bouwproces, de directievoering en de behandeling van meer- en minderwerk, de afronding van de opdracht en de nazorg.
Tenslotte zijn we benieuwd naar uw - wellicht zeer verschillende - aanpak van de opdracht ten opzichte van professionele en niet-professionele opdrachtgevers. En naar uw mogelijke suggesties om architectuuropdrachten nog beter te formuleren en/of te organiseren.

De inzendingen
Ook nu is de eerste ronde van deze prijs weer geheel digitaal georganiseerd. Uw inzending bestaat uit een pdf-document van vier pagina's (A4-formaat) dat niet groter mag zijn dan 3,0 Megabyte. U kunt uw pdf vóór de in het onderstaande tijdschema genoemde sluitingsdatum als attachment per mail zenden aan info(at)architectenwerk.nl.
- De eerste pagina bevat algemene informatie over uw architectenbureau en de naamgevende of belangrijkste architecten. U kunt deze pagina geheel naar eigen wens invullen in tekst en beeld.
- De tweede pagina behandelt uw visie op het jaarthema 'de Opdracht'. Aan de hand van tenminste drie trefwoorden beschrijft u de wijze waarop binnen uw architectenbureau wordt omgegaan met de architectuuropdracht.
- De derde en vierde pagina illustreren uw bovengenoemde visie op de opdracht in tekst en beeld, mede aan de hand van tenminste twee gerealiseerde projecten uit 2009 of 2010.


Nominaties 2010
Bekijk de 5 genomineerde inzendingen:
Large
> Faro
> hvdn
Medium
> LEVS
> Onix
Small
> Moriko Kira

Volg hier straks de jury
> Nominaties (november)
> Juryoordeel (december)
bekijk > film op YouTube

De prijs voor 2009
> Overzicht en uitslag
(winnaar > SeARCH)
bekijk > film op YouTube

De prijs voor 2008
> Overzicht en uitslag
(winnaar > Uytenhaak)
bekijk > film op YouTube

De prijs voor 2007
> Overzicht en uitslag
(winnaar > UN Studio)

Info over de sponsors
> Alcoa
> justred/media
> ArchitectenWerk

> terug naar homepage


De beoordeling en de prijzen
De jury bestaat telkens uit drie gerenommeerde deskundigen: één uit de wereld van de architectuurkritiek, één uit het onderwijsveld en - indien mogelijk - de winnaar van het afgelopen seizoen.
Zij bekijken ieder afzonderlijk alle inzendingen vanachter hun eigen computer. In gezamenlijk overleg kiezen zij per categorie maximaal drie genomineerden, zodat er aan het einde van de eerste ronde maximaal negen genomineerden bekend worden gemaakt. Die geselecteerde inzendingen zijn aansluitend integraal op deze website te zien. Naast de daaraan gekoppelde publiciteit en uiteraard de eer is er voor elke genomineerde een bijzondere oorkonde die wordt ontworpen door > Marloes de Laat en Roel Vaessen, grafisch ontwerpers uit Nijmegen.

In de tweede ronde krijgen alle genomineerden de gelegenheid om - gedurende een half uur - de jury persoonlijk te ontmoeten en hun visies nader toe te lichten. Aansluitend kiest de jury per categorie een winnaar (Small, Medium en Large) en bepaalt uit die nieuwe selectie van drie de uiteindelijke winnaar, die zich vervolgens een jaar lang 'Architect van het Jaar 2010' mag noemen.
Aan die titel is tevens een geldbedrag van € 5.000,- verbonden, ter beschikking gesteld door onze hoofdsponsor Alcoa > Architectuursystemen uit Harderwijk. Vanzelfsprekend wordt aan deze (in totaal vier) winnaars ook weer een bijpassende oorkonde uitgereikt.

Tenslotte proberen we ook dit seizoen om in de afsluitende juryfase in samenwerking met onze collega's van > Architectenweb een publieksprijs via internet te organiseren.

De jury
Onderstaand de juryleden die we ditmaal voor de beoordeling hebben uitgenodigd:


Hans Ibelings (juryvoorzitter)
Hans Ibelings (1963) is architectuurcriticus en oprichter (in 2004, samen met vormgever Arjan Groot) en actueel hoofdredacteur van het Europese architectuurtijdschrift > A 10. Hij studeerde kunstgeschiedenis aan de UVA, werkte aansluitend ruim 10 jaar als tentoonstellingsmaker bij het NAi en was jarenlang hoofdredacteur van het Jaarboek Architectuur in Nederland (NAi Publishers, 1994-2000). Hij is tevens auteur van verschillende spraakmakende boeken, zoals onder meer Kunstmatig Landschap (NAi Publishers, 2000) en Supermodernisme (NAi Publishers, 1998/2003). Zijn meest recente boek - dat hij samen met Vincent van Rossem schreef - betreft > De Nieuwe Traditie (Uitgeverij SUN, 2010).

Machiel Spaan
Machiel Spaan (1966) studeerde Architectuur en Stedebouw aan de TU Eindhoven en is oprichter en mededirecteur van > M3H Architecten in Amsterdam. M3H werkt aan bijzondere en complexe projecten in stedelijke en landschappelijke situaties. Daarnaast is hij sinds lange tijd actief in het architectuuronderwijs, eerst aan de Academie van Bouwkunst Arnhem en actueel als hoofd Architectuur van de > Academie van Bouwkunst Amsterdam. Binnen het project De Dijkhuizenatlas publiceerde hij o.m. Hollandse Nieuwe Dijkwoningen (2004), De Arnhemse Dijkendriehoek kaart (2005) voor het Museum van Moderne Kunsten in Arnhem en de Nijmeegse Dijkhuizenkaart (2006) voor Architectuur Centrum Nijmegen.

SeARCH - Bjarne Mastenbroek en Uda Visser
SeARCH werd vorig seizoen door de jury unaniem gekozen als > 'Architect van het Jaar 2009'. Het Amsterdamse architectenbureau is in 2002 opgericht door Bjarne Mastenbroek en wordt nu mede geleid door Uda Visser. Mastenbroek (1964) studeerde aan de TU Delft en werkte aansluitend jarenlang samen met Dick van Gameren, tenslotte als directeur bij de Architectengroep. Naast zijn werk binnen > SeARCH is hij sinds begin 2010 tevens voorzitter van de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Bond van Nederlandse Architecten > BNA.
Uda Visser (1970) studeerde aan de TU Darmstadt en aan het Berlage Institute in Amsterdam. Zij was eerder werkzaam bij Spengler Wiescholek in Hamburg en Mecanoo Architecten in Delft alvorens zij in 2001 als architect bij SeARCH in dienst trad; sinds 2006 maakt zij deel uit van de directie.

Het tijdschema
- Bekendmaking en start inschrijving > 01 september 2010
- Sluitingsdatum inzendingen 1e ronde > 11 oktober 2010 (12.00 uur a.m.)
- Bekendmaking nominaties > medio oktober 2010
- Ontmoeting genomineerden in 2e ronde > begin november 2010
- Presentatie en prijsuitreiking > begin december 2010

De Sponsoring
Alcoa > Architectuursystemen uit Harderwijk is - naast ArchitectenWerk zelf - voor de vierde maal hoofdsponsor van de prijs. Zij steunen de organisatie en stellen net als vorig jaar een hoofdprijs van € 5.000,- beschikbaar voor de winnaar.

Andere Sponsormogelijkheden
We zoeken nog sponsors voor de overige prijzen en voor onderdelen van het feestelijke programma tijdens de prijsuitreiking. Wij hebben daarom voor u een aantal aantrekkelijke sponsor-proposities samengesteld:
- Wij bieden u de mogelijkheid om de naam van uw product, dienst of bedrijf te verbinden aan een van de categorie-prijzen (Small - Medium - Large),
- Vervolgens is het mogelijk uw naam te verbinden aan de bijeenkomst, de website en/of de nadere publiciteit rond de nieuwe prijs,
- Tevens kunt u hier via banners reclame maken voor uw product, bedrijf of dienst,
- Tenslotte verschijnt binnenkort opnieuw de handzame > 'NL Architectengids' (tweede editie, 2010>11) waarin - in een apart katern met het verslag van 'de Architect van het Jaar 2008 en 2009' - dan ook uw bedrijfsinformatie wordt opgenomen. Bovendien bevat de nieuwe NL Architectengids straks ook twintig paginagrote advertenties.

Doet u met ons mee of heeft u interesse om in de gids te adverteren? Wij bieden u zo een nieuwe mogelijkheid om op ontspannen wijze en sneller dan gebruikelijk in contact te komen met (de top van) de Nederlandse architectenbranche! Vraag hier > per mail om nadere informatie betreffende de bovengenoemde mogelijkheden of bel ons rechtsstreeks via 070-5112740.

Het Buitenland
Voor Nederland is dit de vierde keer dat de 'Architect van het Jaar' prijs wordt georganiseerd. Al vanaf 1962 bestaat in de USA - op initiatief van de architectenvereniging AIA - de jaarlijkse > 'Architecture Firm of the Year Award' en in het Verenigd Koninkrijk organiseert het tijdschrift Building Design sinds enkele jaren de jurering van de Engelse > 'Architectural Practice of the Year Award'.

Organisatie en Secretariaat
ArchitectenWerk - Kees van der Hoeven, mail direct > kavander(at)xs4all.nl.
Vormgeving beeldmerk en oorkondes > Marloes de Laat en Roel Vaessen.

1996-2010 © > ArchitectenWerk - P.O. Box 2129 - NL 2240 CC Wassenaar - Fax 070-5177983