Nieuws 16-12-2011:
Film die bij prijsuitreiking in premiere ging nu te zien

Drie eerdere prijswinnaars - UN Studio (2007), Rudy Uytenhaak (2008) en Onix (2010 - en jurylid voor de editie 2011) - kijken terug op hun Architect van het Jaar Prijs, spreken over hun eigen strategie in de huidige crisis en filosoferen over de toekomst van de prijs.

Productie: > Justredmedia, regie: Jim van der Hoeven, camera, geluid: Michael Ballack.
NB: SeArch (winnaar 2009) was tijdens de opnames onderweg in het buitenland.

Nieuws 11-12-2011:
Atelier Kempe Thill is nieuwe Architect van het Jaar

Atelier Kempe Thill uit Rotterdam, het internationaal werkende architectenbureau van oprichters André Kempe en Oliver Thill, won de categorieprijs voor middelgrote bureaus en werd door de jury unaniem gekozen als 5e 'Architect van het Jaar'.

Aan de prijs is een geldbedrag van 5.000,- Euro verbonden, ter beschikking gesteld door hoofdsponsor Alcoa Architectuursystemen uit Harderwijk.
Foto > René van den Burg: v.l.n.r. Richard Meijer (Alcoa), Kempe en Thill.

Uit het > juryrapport: "[...] De jury is onder de indruk van het architectenbureau, dat vanuit een bewonderenswaardig gerealiseerd portfolio met een welbewuste strategie langzaam maar zeker prestigieuze opdrachten verwerft in de landen om ons heen [...] en dat zo met zijn professionele ondernemerschap ten voorbeeld kan worden gesteld aan de hele Nederlandse architectenbranche: Atelier Kempe Thill uit Rotterdam."

Foto > René van den Burg: André Kempe (links) en Oliver Thill met hun prijzen.

De drie categorieprijzen werden als volgt verdeeld:
- Categorie Small (tot 10 fte): Zecc Architecten (Utrecht)
- Categorie Medium (10-20 fte): Atelier Kempe Thill (Rotterdam)
- Categorie Large (boven 20 fte): Faro Architecten (Lisserbroek, Zutphen)

Publieksprijs: NEXT Architects (Amsterdam, Beijing-CN)
Online stemming via > Architectenweb (met 27,6 % van de 808 stemmen).

De prijzen, ontworpen door > inopdrachtvan, bestonden uit een oorkonde aangevuld met een geglazuurde tegel, gemaakt door > Corunum Ceramics uit Den Bosch.

Nieuws 05-12-2011:
Uitnodiging Prijsuitreiking op zaterdag 10 december 2011

U bent allen van harte welkom op de komende prijsuitreing van de 5e Architect van het Jaar Prijs editie 2011! Onderstaand het programma van de middag in het Materia Inspiration Centre, Pedro Medinalaan 1B, 1086 XK Amsterdam:

15.30 uur - zaal open
16.00 uur - inleiding door Kees van der Hoeven
16.10 uur - nieuwe film Architecten van het Jaar
16.20 uur - bekendmaking van de 3 categorieprijzen 2011
16.30 uur - talkshow met oud-juryleden over de prijs en het jaarthema 'Strategie' onder leiding van Lucas Verweij (juryvoorzitter 2011) met deelname van
- Fer Felder (oud-opdrachtgever - jury 2007)
- Bernard Hulsman (redacteur NRC Handelsblad - jury 2008)
- Harm Tilman (hoofdredacteur de Architect - jury 2009)
- Hans Ibelings (hoofdredacteur A10 - jury 2010)
17.10 uur - uitreiking Publieksprijs en Architect van het Jaar Prijs 2011
17.20 uur - afsluitende borrel

Als u de uitreiking wilt bijwonen, ontvangen we graag een > e-mail (met het aantal mensen waarmee u komt).
Download hier de uitnodiging in pdf-formaat.

Nieuws 04-12-2011:
Publieksprijs nu online

Er kan vanaf maandag 05 december tot en met vrijdag 09 december worden gestemd voor de publieksprijs, ter beschikking gesteld door > Architectenweb en het > Materia Inspiration Centre. Zie hier voor de stemming op internet.

Nieuws 21-11-2011:
Originele inzendingen genomineerden nu te zien

De inzendingen [elk 4 pagina's A4] van de 5 genomineerde architectenbureaus zijn nu integraal op deze website te zien. Click de betreffende inzending aan in de navigatiekolom rechtsboven op deze pagina.

Nieuws 04-11-2011:
Nominaties voor tweede ronde bekend

De jury heeft vijf architectenbureaus geselecteerd voor de tweede ronde van de prijs:
In de categorie large:
> Faro Architecten uit Lisserbroek en Zutphen
In de categorie medium:
> Atelier Kempe Thill uit Rotterdam
> NEXT Architects uit Amsterdam en Beijing
In de categorie small:
> M3H Architecten uit Amsterdam
> Zecc Architecten uit Utrecht

Op de jurydag die op 22 november a.s. plaatsvindt, zullen alle genomineerden nader kennismaken en - mede aan de hand van het jaarthema 'Strategie' - in gesprek gaan met de jury, waarna de categoriewinnaars en de overall-winnaar worden bepaald.
De inzendingen van de vijf genomineerde architectenbureaus zullen binnenkort integraal op deze website te zien zijn. In de week voorafgaande aan de prijsuitreiking op 10 december 2011 organiseert onze mediapartner > Architectenweb weer een publieksprijs via Internet.

Nieuws 01-09-2011:
Architect van het Jaar Prijs (5e editie) 2011 gaat van start

Dit najaar organiseren we alweer voor de vijfde maal de Nederlandse 'Architect van het Jaar Prijs'.
Met als belangrijkste doel om - naast de reeds gekende hoge architectonische kwaliteit van hun gerealiseerde werk - met name de professionaliteit en innovatiekracht van Nederlandse architectenbureaus nader onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers, pers en publiek.

De procedure
Alle in ons land gevestigde architectenbureaus kunnen deelnemen, mits ze voldoen aan de voorwaarden van de Stichting Bureau Architectenregister (> SBA) en op de peildatum 01 januari 2011 minimaal 5 jaar in de praktijk werkzaam zijn (tussentijdse naamsveranderingen, fusies en/of afsplitsingen van bestaande bureaus daargelaten).
Deelname is mogelijk in drie categorien, te weten:
- Small, kleine bureaus tot en met 9 fte,
- Medium, middelgrote bureaus van 10 tot en met 20 fte,
- Large, grote bureaus vanaf 21 fte.
Dankzij een genereuze geste van onze hoofdsponsor (> Alcoa Architectuursystemen uit Harderwijk) hoeft u ditmaal geen financiele bijdrage te leveren aan de organisatiekosten van de prijs. Uw deelname aan deze eerste lustrum-editie is dus geheel gratis.

Thema voor de editie 2011: 'Wat is uw strategie?'
De Architect van het Jaar Prijs kent telkens een thematische aanpak. In 2009 betrof dat uw eigen reactie op de financiele en economische crisis, vorig seizoen vroegen wij naar uw specifieke omgang met de architectuuropdracht.
Zo langzamerhand zijn de gevolgen van genoemde crisis wel zichtbaar geworden: Malaise in de utiliteitsbouw met grote leegstand, vooral van kantoor- en bedrijfsgebouwen; het instorten van met name de projectmatige woningbouw, een sterk gedaald consumentenvertrouwen en structurele problemen bij de particuliere en (bedrijfs)financiering van vastgoed. De in volume bijna gehalveerde architectenbranche is zodoende genoodzaakt om zich te herpositioneren - of is daar druk mee doende - om de groeiende problemen in het huidige decennium hopelijk ook nog met een nieuw, opbouwend elan te lijf te gaan.

De jury (zie daar) is daarom benieuwd naar uw actuele (her)overwegingen ten aanzien van het architectenvak en de bouwpraktijk. Richt u zich in uw bedrijfsvoering nu sterker op de korte termijn, of denk u vooral verder dan de crisis lang is? Wilt u niet meer alleen staan, maar bent u juist intensiever gaan samenwerken met andere (bouw)partners? Heeft u uw expertise uitgebreid voorbij het traditionele 'begin' of juist voorbij het traditionele 'einde' van het ontwerp- en bouwproces? Blijft u werken in Nederland of richt u zich nu juist meer op het omliggende of verre buitenland? Of geeft u de culturele kant van het vak juist meer aandacht, met name nu kunst en cultuur zo onder vuur liggen?
Kortom, de jury is benieuwd welke inhoudelijke, theoretische en/of ethische afwegingen de Nederlandse architectenbureaus in de afgelopen tijd hebben gemaakt, mede als basis voor het verantwoord werken aan hun gedachte toekomst. Hoe zij stelling nemen in dat veranderende krachtenveld en welke (mogelijk nieuwe) wegen en oplossingen ze daartoe binnen en buiten hun architectenbureau gezocht en gevonden hebben.

De inzendingen
Ook nu is de eerste ronde van deze prijs weer geheel digitaal georganiseerd. Uw inzending bestaat uit een pdf-document van vier pagina's (A4-formaat) dat niet groter mag zijn dan 3,0 Megabyte. U kunt uw pdf vóór de in het onderstaande tijdschema genoemde sluitingsdatum als attachment per mail zenden aan info(at)architectenwerk.nl.
- De eerste pagina bevat algemene informatie over uw architectenbureau en de naamgevende of belangrijkste architecten. U kunt deze pagina geheel naar eigen wens invullen in tekst en beeld.
- De tweede pagina behandelt uw visie op het jaarthema 'Strategie'. Vanuit een korte analyse van de actuele problematiek beschrijft u - mede aan de hand van twee of drie zelfgekozen trefwoorden - de wijze waarop uw architectenbureau zich voorbereidt of heeft voorbereid op een veranderende toekomst.
- De derde en vierde pagina illustreren uw strategische visie in tekst en beeld, mede onderbouwd aan de hand van tenminste twee gerealiseerde (of vanwege het thema ditmaal mogelijk nog niet gerealiseerde) projecten uit 2010 of 2011.


Nominaties 2011
Bekijk de 5 genomineerde inzendingen:
Large
> Faro
Medium
> Kempe Thill
> Next
Small
> M3H
> Zecc

Volg hier straks de jury
> Juryrapport (december)

De prijs voor 2010
> Overzicht en uitslag
(winnaar > onix)
bekijk > film op YouTube

De prijs voor 2009
> Overzicht en uitslag
(winnaar > SeARCH)
bekijk > film op YouTube

De prijs voor 2008
> Overzicht en uitslag
(winnaar > Uytenhaak)
bekijk > film op YouTube

De prijs voor 2007
> Overzicht en uitslag
(winnaar > UN Studio)

Info over de sponsors
> Alcoa
> justred/media
> ArchitectenWerk

> terug naar homepage


De beoordeling en de prijzen
De jury bestaat telkens uit drie gerenommeerde deskundigen: één uit de wereld van de architectuurkritiek, één uit het onderwijsveld en - indien mogelijk - de winnaar van het afgelopen seizoen.
Zij bekijken ieder afzonderlijk alle inzendingen vanachter hun eigen computer. In gezamenlijk overleg kiezen zij per categorie maximaal drie genomineerden, zodat er aan het einde van de eerste ronde maximaal negen genomineerden bekend worden gemaakt. Die geselecteerde inzendingen zijn aansluitend integraal op deze website te zien. Naast de daaraan gekoppelde publiciteit en uiteraard de eer is er voor elke genomineerde een bijzondere oorkonde die wordt ontworpen door > Marloes de Laat en Roel Vaessen, grafisch ontwerpers uit Nijmegen.

In de tweede ronde krijgen alle genomineerden de gelegenheid om - gedurende een half uur - de jury persoonlijk te ontmoeten en hun visies nader toe te lichten. Aansluitend kiest de jury per categorie een winnaar (Small, Medium en Large) en bepaalt uit die nieuwe selectie van drie de uiteindelijke winnaar, die zich vervolgens een jaar lang de Nederlandse 'Architect van het Jaar 2011' mag noemen.
Aan die titel is tevens een geldbedrag van € 5.000,- verbonden, ter beschikking gesteld door onze hoofdsponsor Alcoa > Architectuursystemen uit Harderwijk. Vanzelfsprekend wordt aan deze (in totaal vier) winnaars ook weer een bijpassende oorkonde uitgereikt.

Tenslotte proberen we ook dit seizoen om in de afsluitende juryfase in samenwerking met onze collega's van > Architectenweb een publieksprijs via internet te organiseren.

De jury
Onderstaand de juryleden die we ditmaal voor de beoordeling hebben uitgenodigd:


Lucas Verweij (juryvoorzitter)
Lucas Verweij (1965) studeerde Bouwkunde aan de Utrechtse HTS (1986) en doorliep de Design Academy in Eindhoven (1992). Hij richtte met anderen de bureaus Schie en Schie 2.0 op - Schie werkte van 1994-2002 op het raakvlak van stedenbouw, architectuur en vormgeving van de publieke ruimte. Hij was daarna projectmanager bij > Premsela, stichting voor Nederlandse vormgeving en tenslotte directeur van de R'damse > Academie van Bouwkunst (2005-2008).
Actueel woont en werkt Verweij in > Berlijn en bekleedt daar o.m. gastleerstoelen in Design aan de > Weissensee Kunsthochschule en de Universität der Künste. Hij heeft grote ervaring als publicist, moderator van (internationale) debatten en als jurylid.

Anne Luijten
Anne Luijten (1967) studeerde architectuurgeschiedenis en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkt als zelfstandig publicist en criticus vanuit haar bureau > Studio RO voor onder meer Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, het Jaarboek > Architectuur in Nederland, Building Business, BNA Blad en Architectuur Lokaal. Daarnaast werkte Anne Luijten mee aan publicaties waaronder Maakbaar Landschap en de Gouden Piramide 2011 en is zij hoofdredacteur van het online kennisplatform > Gebiedsontwikkeling.nu van de TU Delft.

Alex van de Beld
Alex van de Beld (1963) doorliep de HTS Bouwkunde in Leeuwarden (1985) en studeerde aansluitend cum laude af als architect aan de Groningse Academie van Bouwkunst (1991). Na enkele jaren als projectarchitect bij Karelse Van der Meer Architecten (nu > dezwartehond) richtte hij in 1994 samen met Haiko Meijer > Onix op, het al snel succesvolle en inmiddels internationaal werkende architectenbureau met vestigingen in Groningen en Helsingborg (Zweden). Van de Beld is een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland en heeft grote ervaring als docent en publicist. Hij schreef voor ArchiNed, Architectuur Lokaal, de Architect en publiceerde boeken als 'Wachten op betekenis' en het binnenkort verschijnende 'EthicA'.

Onix werd vorig seizoen door de jury unaniem gekozen als > 'Architect van het Jaar 2010' en het is inmiddels traditie dat de winnaar zitting neemt in de nieuwe jury.


Het tijdschema
- Bekendmaking en start inschrijving > 01 september 2011
- Sluitingsdatum inzendingen 1e ronde > 10 oktober 2011 (12.00 uur p.m.)
- Bekendmaking nominaties > 04 november 2011
- Ontmoeting genomineerden in 2e ronde > 22 november 2011
- Presentatie en prijsuitreiking > 10 december 2011

De Sponsoring
Alcoa > Architectuursystemen uit Harderwijk is - naast ArchitectenWerk zelf - voor de vijfde maal hoofdsponsor van de prijs. Zij steunen de organisatie en stellen net als vorig jaar een hoofdprijs van € 5.000,- beschikbaar voor de winnaar.

Andere Sponsormogelijkheden
We zoeken nog sponsors voor de overige prijzen en voor onderdelen van het feestelijke programma tijdens de prijsuitreiking. Wij hebben daarom voor u een aantal aantrekkelijke sponsor-proposities samengesteld:
- Wij bieden u de mogelijkheid om de naam van uw product, dienst of bedrijf te verbinden aan een van de categorie-prijzen (Small - Medium - Large),
- Vervolgens is het mogelijk uw naam te verbinden aan de bijeenkomst, de website en/of de nadere publiciteit rond de nieuwe prijs,
- Tevens kunt u hier via banners reclame maken voor uw product, bedrijf of dienst,
- Tenslotte verschijnt binnenkort opnieuw de handzame > 'NL Architectengids' (tweede editie, 2010>11) waarin - in een apart katern met het verslag van 'de Architect van het Jaar 2008 en 2009' - dan ook uw bedrijfsinformatie wordt opgenomen. Bovendien bevat de nieuwe NL Architectengids straks ook twintig paginagrote advertenties.

Doet u met ons mee of heeft u interesse om in de gids te adverteren? Wij bieden u zo een nieuwe mogelijkheid om op ontspannen wijze en sneller dan gebruikelijk in contact te komen met (de top van) de Nederlandse architectenbranche! Vraag hier > per mail om nadere informatie betreffende de bovengenoemde mogelijkheden of bel ons rechtsstreeks via 070-5112740.

Het Buitenland
Voor Nederland is dit de vierde keer dat de 'Architect van het Jaar' prijs wordt georganiseerd. Al vanaf 1962 bestaat in de USA - op initiatief van de architectenvereniging AIA - de jaarlijkse > 'Architecture Firm of the Year Award' en in het Verenigd Koninkrijk organiseert het tijdschrift Building Design sinds enkele jaren de jurering van de Engelse > 'Architectural Practice of the Year Award'.

Organisatie en Secretariaat
ArchitectenWerk - Kees van der Hoeven, mail direct > kavander(at)xs4all.nl.
Vormgeving beeldmerk en oorkondes > Marloes de Laat en Roel Vaessen.

1996-2011 © > ArchitectenWerk - P.O. Box 2129 - NL 2240 CC Wassenaar - Fax 070-5177983