Nieuws - 20 december 2015
Bert Dirrix geëerd met Architect van het Jaar Prijs 2015Architect Bert Dirrix (1954) met de oorkonde ter gelegenheid van zijn prijs

Op een feestelijke en ontspannen bijeenkomst in het Mosa Architectural Centre aan de Pedro Medinalaan 1 op IJburg in Amsterdam werd afgelopen vrijdag de (alweer negende) Architect van het Jaar Prijs 2015 uitgereikt aan architect Bert Dirrix van > diederendirrix architecten uit Eindhoven. De middag begon met een lezing van Ivar van der Zwan - ArchiPrix-winnaar 2015 - waarna de beste inzendingen van de Jonge Architecten Prijs werden gepresenteerd.
Alle foto's zijn van > Sonia Mangiapane.

Voorafgaande aan de toespraak van juryvoorzitter > Carel de Reus werd een korte > film vertoond met een impressie van de jurydag in Rotterdam, met daarin naast gastheer De Reus (oud-topambtenaar VROM, oud-directeur van verschillende projectontwikkelings bedrijven en oud-voorzitter van de Neprom) de architecten Klaske Havik (universitair > hoofddocent TU Delft) en Jeroen van Schooten (directeur > TeamV Architectuur en oud-voorzitter van de BNA). Ze spreken over hun keuze aan de hand van een achttal criteria die ze gezamenlijk formuleerden.

Vervolgens vertelde Carel de Reus de laureaat in een gloedvol betoog waarom de jury juist Bert Dirrix als architect in het zonnetje wilde zetten (lees > ook het juryrapport). Hij vertegenwoordigt immers bijna alle van de genoemde acht thema's op een bijzondere wijze: onbetwist vakmanschap, een consistent oeuvre, met grote betekenis voor de stedelijke ruimte, een inventieve omgang met ons gebouwde erfgoed, met een stabiel ondernemerschap en een grote betrokkenheid en generositeit naar de maatschappij en de vakgemeenschap.

Tenslotte roemde De Reus namens de jury de grote bescheidenheid van Bert Dirrix: "In zijn communicatie is hij gelukkig geen 'trompetnarcist', zoals een van de juryleden het verwoordde. Nee, op een bescheiden en welhaast 'stille' wijze bereikt hij stapsgewijs zijn doelen en draagt hij zijn visie en de behaalde resultaten vervolgens op eenzelfde bescheiden wijze uit."

In zijn korte, maar indrukwekkende dankwoord - na het ontvangen van de bijbehorende oorkonde uit handen van de juryvoorzitter - begon Bert Dirrix met het beamen van het jury-oordeel. "Het klopt wat de jury zegt. Ik sta liever niet in de schijnwerpers, ik kies in plaats van de lezing of het publieke debat liever voor het gesprek, aan de tafel, met mensen. Zowel als het gaat om projecten of opdrachtgevers, maar ik doe dat precies zo in het onderwijs."

Hij koppelde die houding ook aan de groep architecten met wie hij samen werd opgeleid aan de TU Eindhoven en die - mede door een beroemde expositie van hun werk in de jaren '80 onder die naam - ook wel de 'Eindhovense School' worden genoemd. Tenslotte bedankte hij de organisatie en de jury voor de eervolle prijs; niet zonder zijn compagnon Paul Diederen en alle medewerkers van zijn bureau volledig in die dank te betrekken.Bert Dirrix, hier samen met Richard Meyer van onze trouwe sponsor Alcoa | Kawneer Architectuurstemen

Zie tenslotte ook het > nieuwsbericht over de prijs van onze mediapartner ArchitectenWeb.

Nieuws - 07-12-2015:
Gecombineerde uitreiking #AvhJ-Prijs en #JAPrijs op 18 december

Op vrijdagmiddag 18 december 2015 organiseren we weer de traditionele eindejaars bijeenkomst bij Mosa op IJburg: Mosa Architectural Center, Pedro Medinalaan 1a, 1086 XK Amsterdam (eerste tramhalte na witte toegangsbrug IJburg).
Met de uitreiking van de Architect van het Jaar Prijs 2015, de Jonge Architecten Prijs 2015 (beide gesponsored door Alcoa Architectuursystemen uit Harderwijk) en de opening van de JA-expositie met de 72 ontwerpen voor een volkstuinhuis voor Wim van Krimpen. Maar ook met een lezing van architect Ivar van der Zwan. Hij besloot na een succesvolle periode in de reclamewereld een tweede carriere te beginnen als architect en won in 2015 meteen de ArchiPrix.

Zie hieronder het programma
--------------------------------------------------------------------------------
- 16.00 uur - Inloop met een drankje bij Mosa (voorzijde gebouw)
- 16.00 uur - Bekijk in de grote hal de expositie met 72 volkstuinhuisjes

- 16.30 uur - Welkom door Peter Derkse (Mosa) en Kees van der Hoeven
- 16.40 uur - Inleiding over loopbaan en eigen werk van Ivar van der Zwan

- 17.00 uur - Toelichting jury op de beste ontwerpen voor het volkstuinhuis
- 17.20 uur - Uitreiking Jonge Architectenprijs 2015 door Wim van Krimpen

- 17.30 uur - Korte film rondom het juryberaad voor de #AvhJ Prijs
- 17.40 uur - Toelichting jury op selectie Architect van het Jaar
- 17.50 uur - Uitreiking Architect van het Jaar Prijs 2015 door Carel de Reus

Aansluitend drinks & bites bij Mosa.
--------------------------------------------------------------------------------
Wilt u de bijeenkomst ook bijwonen? Mail > ons dan even om uw komst aan te kondigen.TeamCS - hier met Jan Benthem en Adriaan Geuze - met dankwoord bij hun Architect van het Jaar Prijs 2014

Nieuws 15-11-2015:
Wie ontvangt medio december de 'Architect van het Jaar Prijs' 2015?

We organiseren dit jaar voor de 9e maal de Nederlandse Architect van het Jaar Prijs.
Met als belangrijkste doel om - naast hun al gekende projecten - met name de hoogwaardige en professionele kwaliteit van de Nederlandse architectenbureaus nader onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers, pers en publiek.

Open nominatieronde
Wie vindt u dat deze eervolle titel in dit jaar verdient? ArchitectenWerk biedt alle architect-directeuren in Nederland de gelegenheid om mee te beslissen welke 'best practices' uit de Nederlandse architectenbranche naar uw mening op de longlist zouden moeten staan. Nominaties zijn mogelijk in twee categoriën: Small (bureaus tot 15 fte) en Large (bureaus vanaf 15 fte).

Zend ons uw > mail met maximaal drie nominaties per categorie, graag vergezeld van een beknopte tekstuele onderbouwing (per nominatie in max. 75 woorden). Doe dat voor of op 05 december aanstaande en onderteken met uw naam, welk architectenbureau u zelf leidt en waar u opgenomen bent in het > Architectenregister. Vanzelfsprekend mag u ook uw eigen bureau nomineren.

Longlist
Wij verzamelen uw nominaties en stellen daaruit een longlist samen. Alle genoemde NL architectenbureaus in beide categorieën (small en large) worden begin december op deze website gepresenteerd en voorgelegd aan de nieuwe jury, bestaande uit Carel de Reus (vz), Klaske Havik en Jeroen van Schooten (zie info hieronder).

Alle in ons land gevestigde architectenbureaus komen voor deze prijs in aanmerking, mits ze voldoen aan de voorwaarden van het > Architectenregister en op de peildatum 01 januari 2015 minimaal 5 jaar (naamswijziging, fusies en/of afsplitsingen daargelaten) in de praktijk werkzaam zijn.

Shortlist
De jury kiest vervolgens een shortlist van twee/drie architectenbureaus per categorie uit de longlist (meestal nog aangevuld met de eigen keuze van de juryleden). Aan deze bureaus kan worden gevraagd een nader dossier samen te stellen met hun visie op het vak en de architectenpraktijk plus hun specifieke prestaties in het afgelopen jaar, mede aan de hand van nadere vragen van de jury.

Begin december vergadert de jury en ontmoet zij indien gewenst de genomineerden. Vervolgens kiest de jury per categorie een winnaar en bepaalt tenslotte de uiteindelijke winnaar, die zich een jaar lang 'Architect van het Jaar 2015' mag noemen. Aan de titel is een geldbedrag van € 5.000,- verbonden, ter beschikking gesteld door onze hoofdsponsor Alcoa > Architectuursystemen uit Harderwijk.


Volg hier nu de jury
> Juryrapport
> Longlist nominaties

AvhJ 2014
> TeamCS & Klaske Havik

AvhJ 2013
> RAAAF
> film - compilatie

AvhJ 2012
> Concrete Amsterdam
> film - genomineerden

AvhJ 2011
> Atelier Kempe Thill
> film - eerdere winnaars

AvhJ 2010
> Onix Architecten
> film - juryleden

AvhJ 2009
> SeARCH Bj.Mastenbroek
> film - categoriewinnaars

AvhJ 2008
> Rudy Uytenhaak
> film - jurydag

AvhJ 2007
> UN Studio

Info over de sponsors
> Alcoa
> ArchitectenWerk

Mediapartner
> Architectenweb

> terug naar homepage


De jury
Onderstaand de juryleden die we ditmaal voor de beoordeling hebben uitgenodigd:

Carel de Reus (juryvoorzitter)
Carel de Reus (1947) studeerde Bouwkunde aan de TU Delft. Daarna werkte hij ruim dertien jaar lang bij het toenmalige ministerie van VROM, laatstelijk van 1983-1987 als Hoofdingenieur-directeur en Inspecteur van de Volkshuisvesting in de provincie Utrecht. Vervolgens stapte hij over naar het bedrijfsleven als directeur van Wilma Vastgoed (1987-1996), als directeur van Johan Matser Projectontwikkeling (1996-2008) en na een fusie tot en met 2009 als de eerste directeur van > Synchroon. Daarnaast was hij onder meer voorzitter van de > Neprom en bestuurslid van > Architectuur Lokaal en van de > Rietveldprijs. Actueel adviseert hij vanuit zijn eigen > bedrijf over vraagstukken met betrekking tot volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en vastgoed. Tenslotte is hij toezichthouder, c.q. commissaris bij diverse organisaties.

Klaske Havik
Klaske Havik (1975) is architect en auteur en een van de twee winnaars van de Architect van het Jaar Prijs > 2014. Ze werkt als universitair docent > architectuur bij de leerstoel Methoden & Analyse aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. In haar proefschrift > Urban Literacy - Reading and Writing Architecture (2012) stelt ze een literaire benadering van architectuur en stedenbouw voor. Ze publiceert regelmatig in Nederlandse en Scandinavische periodieken en is lid van de actuele redactie van het tijdschrift > OASE. Met Tom Avermaete en Hans Teerds stelde Havik de anthologie Architectural Positions: Architecture, Modernity and the Public Sphere (2009) samen. Daarnaast publiceerde Klaske Havik poëzie en verhalend proza in verschillende boeken en tijdschriften zoals Vanuit de Lucht (2011) en DWB (2012).

Jeroen van Schooten
Jeroen van Schooten (1960) studeerde architectuur aan de Academies van Bouwkunst in Amsterdam en Arnhem. Hij is architect-directeur en founding partner van Team V > Architectuur. Tot juli 2013 was Jeroen founding partner bij Meyer en Van Schooten > Architecten. Hij was verantwoordelijk voor spraakmakende projecten zoals het Ministerie van Financien te Den Haag, de Nieuwe Bibliotheek in Almere, de Kromhout Kazerne in Utrecht, het ING-House in Amsterdam en Rotterdam Centraal Station in Rotterdam. Voor dat laatstgenoemde project werkte Van Schooten samen met Adriaan Geuze en Jan Benthem in TeamCS. Die samenwerking werd gehonoreerd met de Architect van het Jaar Prijs > 2014. Jeroen bekleedde vele nevenfuncties, waaronder van 2006 tot 2010 het voorzitterschap van de Bond van Nederlandse Architecten > BNA.

Het tijdschema
- Bekendmaking en start nominaties longlist > 15 november 2015
- Sluitingsdatum nominaties longlist > 05 december 2015
- Bekendmaking longlist > begin december 2015
- Jury bij elkaar > 09 december 2015
- Presentatie en prijsuitreiking > 18 december 2015

De Sponsoring
Alcoa > Architectuursystemen uit Harderwijk is - naast ArchitectenWerk zelf - voor de negende maal hoofdsponsor van de prijs. Zij steunen de organisatie en stellen net als vorig jaar een hoofdprijs van € 5.000,- beschikbaar voor de winnaar.

Andere Sponsormogelijkheden
We zoeken nog sponsors voor de overige prijzen en voor onderdelen van het feestelijke programma tijdens de prijsuitreiking. Wij hebben daarom voor u een aantal aantrekkelijke sponsor-proposities samengesteld:
- Wij bieden u de mogelijkheid om de naam van uw product, dienst of bedrijf te verbinden aan een van de categorie-prijzen (Small - Large),
- Vervolgens is het mogelijk uw naam te verbinden aan de prijsuitreiking, de website en/of de nadere publiciteit rond de nieuwe prijs,
- Tevens kunt u hier via banners reclame maken voor uw product, bedrijf of dienst,

Het Buitenland
Voor Nederland is dit de negende keer dat de 'Architect van het Jaar' prijs wordt georganiseerd. Al vanaf 1962 bestaat in de USA - op initiatief van de architectenvereniging AIA - de jaarlijkse > 'Architecture Firm of the Year Award' en in de UK organiseert het tijdschrift Building Design reeds een aantal jaren de jurering van de Engelse > 'Architectural Practice of the Year Award'.

Organisatie en Secretariaat
ArchitectenWerk - Kees van der Hoeven, mail direct > kavander(at)xs4all.nl.
Vormgeving beeldmerk > Roald Triebels Amsterdam.

1996-2015 © > ArchitectenWerk - NL 2242 PP/3 - Wassenaar