bouwinfo
Uw logo ArchitectenWerk text-index
Nederlandse Organisaties in de Bouw

In de bouw zijn tientallen organisaties actief. In samenwerking met het
* BouwWeb geeft ArchitectenWerk hiervan een overzicht.

(gezamenlijk streven wij er naar een betrouwbare bron te zijn. Heeft u onjuistheden ontdekt? Wij stellen het op prijs als u ons dat bericht). De organisaties kunt u vinden door op de beginletter te klikken.

* A..B..C..E..F..G..H..I..K..M..N..O..P..R..S..T..U..V..W


Enkele organisaties verdienen hier een aparte vermelding:

* Ministerie VROM
Hoewel een site op proef toch zeer uitgebreid gegevensbestand op de verschillende beleidsgebieden van dit ministerie (waaronder de bouw valt). Zowel gegroepeerd naar dienstonderdelen (DGV-RPD-RGD-DGM etc.) als op te vragen uit een databank met beleidsinformatie naar onderwerp.


* CBS
Hier gegevensoverzichten op allerlei gebied betreffende Nederland. Op het gebied van de bouw zijn te vinden: prijsindex-cijfers bouw, afgegeven bouwvergun- ningen naar economische bestemming, aantallen nieuwbouwwoningen (ook naar soort opdrachtgever ingedeeld).
* Bureau Documentatie Bouwwezen
Op de site van Adviesbureau PRC-Bouwcentrum vindt U de actuele BDB-indexcijfers.
* TNO-Bouw
Hier de bouwinformatie van dit instituut voor strategisch en technisch onderzoek. Verder op deze site het

* Bouwbesluit-informatiesysteem
waar vragen op het gebied van de bouwregelgeving worden beantwoord en de

* Nieuwsbrief TNO Bouwpraktijk
waarin actuele ervaringen uit de bouw worden vastgelegd.


* SFB-Groep
In de bouw zeer bekende organisatie, nu gestructureerd in zeven werkmaatschap- pijen betreffende: CAO-regelingen, Diensten, Arbeidsomstandigheden, Verzekeringen, Pensioen- en Vermogensbeheer (waaronder de onroerend goedbeleggingen en projectontwikkeling vallen), Uitvoering sociale verzekeringen en een Uitzendorganisatie.
Dan nog een aantal organisaties specifiek gericht op woningbouw, te weten de
* Nationale Woningraad (NWR)
Zeer veel informatie over taken, nieuws, adressen etc. van de grootste (1.700.000 woningen) vereniging van woningcorporaties en het
* NCIV
De andere (ongeveer 800.000 woningen) koepel van woningcorporaties.
* BouwWeb
De 'Bouw centraal op Internet' op de eerste en grootste bouwsite in Nederland.
We beeindigen dit korte overzicht met de laatst gehouden
* Bouw-RAI
waar onder andere een overzicht te vinden is van alle exposanten.
Uw site ArchitectenWerk E-mail
algemeen bouwinfo architectuur architecten projecten advies