* Architecture with wet feet: H2OLLAND geopend

Afgelopen dinsdag begon het UIA Congres met de officiele opening door een stoet van hoogwaardigheidsbekleders: congresvoorzitter Adreas Hempel, een senator van de gemeente Berlijn, Peter Conradi de voorzitter van de Bundes Architektenkammer, Vassilis Sgoutas de huidige UIA-president en last but not least Bundeskanzler Gerhard Schroeder himself. Opvallend was de aandacht in alle speeches voor de bedreigingen van onze planeet, de oneerlijke verdeling van energie en rijkdom en de dreigende gevolgen van de nieuwe megacities. Met daarbij natuurlijk de boodschap dat architecten en architectuur een positieve bijdrage kunnen en moeten leveren, vooral aan sociale cohesie en lokale identiteit.
De volgende dagen zullen gevuld zijn met een ontelbaar aantal lezingen van meer en minder beroemde architecten en wetenschappers die antwoord proberen te geven op een tiental vragen die door een wetenschappelijk comite van de UIA zijn geformuleerd. Verder natuurlijk veel recepties, ontvangsten en een enorme bouwbeurs in de aansluitende Messe-gebouwen. Woensdagmiddag was er een ontvangst van de Bond van Nederlandse Architecten [BNA] waar door Ambassaderaad Cultuur George Lawson de nieuwe engelstalige website 'H2OLLAND' [met 90 architectuur projecten die een bijzondere relatie met water onderhouden] werd geopend. Tevens was er veel belangstelling voor de eenmalig tentoongestelde werkmaquette van de Nederlandse ambassade in Berlijn naar ontwerp van Rem Koolhaas. De BOX bracht een bezoek aan het indrukwekkende Joods Museum van Daniel Libeskind, aan het prachtige GSW-hoofdkantoor van Sauerbruch Hutton en we kwamen en passant ook nog een ouder woonproject van Herman Hertzberger tegen. We zullen de beelden daarvan later nog presenteren.

- 25 juli 2002 - BOX 836


* Een gehele week voor 21e UIA Congres in Berlijn

Van 22 tot en met 26 juli wordt in Berlijn het 21e wereldcongres van de Internationale Architecten Unie [UIA] gehouden. Er zullen prominente architecten spreken aan de hand van het thema 'Resource Architecture' en er zal in het weekeinde daaropvolgend een vergadering met de verschillende aangesloten architecten organisaties worden georganiseerd. Nederland is via de Bond van Nederlandse Architecten [BNA] met een kleine delegatie vertegenwoordigd. Op een receptie op woensdag 24 juli zal op een receptie in het Congrescentrum een nieuwe Nederlandse webexpo onder de titel 'H2OLLAND - architecture with wet feet' door de Nederlandse ambassadeur in Duitsland ten doop worden gehouden. Tijdens de internationale ontvangst is tevens een grote maquette van de in aanbouw zijnde Nederlandse ambassade naar ontwerp van OMA/Rem Koolhaas te zien. De BOX zal proberen vanuit Berlijn verslag te doen van de meest interessante lezingen en wellicht ook nog in de gelegenheid zijn om een aantal mooie projecten te bezoeken.
[Zie ook het eerdere BOX-bericht over ons bezoek aan de bouwplaats van de Nederlandse ambassade aan de rivier de Spree in de Duitse hoofdstad.] - 19 juli 2002 - BOX 835


* Grootste Europese skatebowl van MUA de 20e open

Een bowl is een skate object naar het voorbeeld van kidney-shaped zwembaden, zoals die veelal in het Californie van de vijftiger jaren gebouwd werden. De skate bowls, ook wel pools genoemd, worden bij voorkeur van hout vervaardigd, omdat hout veerkrachtig is en hierdoor betere voorwaarden voor het skaten levert. In opdracht van de gemeente Eindhoven ontwikkelde Maurer United Architects [MUA] in samenwerking met de TU Eindhoven een optimaal ontwerp voor zo'n skatebowl. Het project werd geinitieerd door Ton van Gool, directeur van MU [De Witte Dame]. De pool, MU-bowl genoemd, wordt aanstaande zaterdag de 20e juli opgeleverd in een niet meer in gebruik zijnde vliegtuighangar in Meerhoven.
Het ontwikkelen van een voor skaters optimale bowl vormt voor de technische ingenieur een uitdaging, omdat dubbel gekromde vlakken, waaruit een kidney-shaped zwembad is samengesteld, theoretisch moeilijk in hout te realiseren zijn. Voor MUA stond de implementatie van de skateboardcultuur in het proces van de bowl-ontwikkeling voorop. Om deze reden werd een team samengesteld met specialisten uit de skateboard scene zoals: Jocko Weyland [USA], Marcus Kamps [D], Jeroen Saks, Richard Rotgans, Kasper Friedl en Mark Souman.

[Zie voor meer informatie ook www.area51skatepark.nl. Hier ook de routebeschrijving naar Meerhoven waar de feestelijke middag aanstaande zaterdag 20 juli om 15.00 uur begint.] - 16 juli 2002 - BOX 834


* Herman Hertzberger erelid van de BNA

De Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft op 10 juli 2002 besloten om architect Herman Hertzberger het erelidmaatschap van de BNA aan te bieden. Herman Hertzberger heeft hier gisteren positief op gereageerd tijdens een bijeenkomst in Middelburg waar BNA-voorzitter Kees van der Hoeven de openingshandeling verrichtte van Hertzberger's eerste drijvende Waterwoning in de wijk De Veersche Poort, waarvan hij tevens supervisor is. De feestelijke uitreiking van het erelidmaatschap zal plaatsvinden op 13 november tijdens de jaarlijkse algemene vergadering met symposium van de BNA.
Herman Hertzberger, die begin deze maand zijn 70-ste verjaardag vierde, is gevraagd vanwege zijn grote verdienste voor het vak als architect en als architectuurdocent. Zijn enorme gebouwde oeuvre is internationaal gerespecteerd en zijn uit twee delen bestaande 'Lessons for students in Architecture' [Uitgeverij 010] worden tot in China gelezen. Hertzberger doceerde 27 jaar architectuur aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft , was oprichter en eerste decaan van het Berlage Institute en vervulde gasthoogleraar schappen aan meerdere buitenlandse universiteiten. Ook zijn nieuwste plannen in Middelburg maken duidelijk dat hij ontwerpt met een groot oog voor de ruimtelijkheid èn het gebruik en dat met een immer herkenbare eigen stijl. Hertzberger inspireert zo meerdere generaties praktizerende en aankomende architecten.

[De BNA kent op dit moment één erelid: in 1998 werd Carel Weeber benoemd na zijn zesjarige voorzitterschap. In het recente verleden waren onder meer Gerrit Rietveld (1964) en Aldo van Eyck (1994) erelid van de BNA.] - 12 juli 2002 - BOX 833/BNA


* Leuke plannen in Bossche prijsvraag buitenberging

In het weekeinde van de Dag van de Architectuur is in Den Bosch de uitslag bekend gemaakt van de Prijsvraag Buitenberging, een gemeenschappelijk initiatief van de BNA en het BAI - Bosch' Architectuur Initiatief - ter plaatse. Er werd enthousiast deelgenomen en uit de 77 inzendingen heeft de jury, bestaande uit Eduard Böhtlingk - architect , Michel Claus - architectuurfotograaf, Marjan Kooijmans - manager communicatie GAMMA Nederland en Peter Lubbers - landschapsarchitect drie prijswinnaars en drie eervolle vermeldingen gekozen. De eerste prijs ging naar Rick Abbenbroek en Ivo Nelissen voor hun tuinkast onder motto 'lijn 7' [zie foto], de 2e prijs was voor Puister en Deneke Architecten met motto '30x30', de derde prijs ging naar motto 'modul(b)' van Frank Immerzeel. De plannen 'just do it yourself', 'goody' en '07 out' kregen een eervolle vermelding. [Alle inzendingen zijn te vinden op de complete internetsite van de prijsvraag - www.buitenberging.nu - en worden nog tentoongesteld tot september in de BAI-winkel aan de Nieuwstraat 28 in Den Bosch.] - 08 juli 2002 - BOX 832


* Haags Wijnhavenkwartier met nieuwe fotomontages

De gemeente Den Haag heeft samen met ontwikkelaar MAB een aangepast stedebouwkundig plan gemaakt voor het Wijnhavenkwartier in het Haagse centrum. De daarbij ooit vervaardigde fotomontages bleken niet te kloppen en zijn daarom vervangen door nieuwe. Wethouder Hilhorst is daarvoor - op basis van een nader onderzoek van accountantskantoor KPMG - wel berispt maar hoefde van de gemeenteraad niet af te treden. Het plan bevat minder torens dan de oorspronkelijke acht in het plan van de Amerikaanse architect Richard Meier. Op de website van de gemeente Den Haag is nadere info over de huidige stand van de studie te vinden. Tegen de plannen is nogal wat protest, onder meer van een groep vormgevers rond het Zeebelt theater die een moreel referendum over de plannen hebben gelanceerd. Ook de bewoners van de Zwarte Madonna van Carel Weeber protesteren nog immer tegen sloop van hun 16 jaar oude gebouw, hoewel zojuist bekend werd dat de koop door de gemeente inmiddels rond zou zijn. In september zal het complete voorstel door de Haagse gemeenteraad worden behandeld. Onderstaand is een van de nieuwe fotomontages te zien.[Zie ook het eerdere BOX-ber icht over het plan Meier en de reactie van Rijksbouwmeester Jo Coenen op de toenmalige plannen] - 05 juli 2002 - BOX 831


* Adriaan Geuze over zijn plan 'De Laak' in Vathorst

Afgelopen maandag gaf Adriaan Geuze [West 8] een lezing in de Zonnehof over zijn ontwerp voor de wijk De Laak voor de VINEX-locatie Vathorst [zie kleine tekening links] in Amersfoort. Martin Groenesteijn ging kijken en luisteren en doet kort verslag:
'Voor een volle zaal met ontwikkelaars, architecten en ambtenaren en een enkele potentiele bewoner prijst Geuze als een echte koopman zijn waren aan. Hier moet je echt gaan wonen, dit wordt echt heel mooi. Eerst legt hij uit waarom stedenbouw zo'n mooi vak is. Dat doet hij door te vertellen over eerdere plannen als Ypenburg en Borneo-Sporenburg, vooral over de procesmatige kant.
Amersfoort blijk na Almere de grootste woningproductie van Nederland te kennen resp. 1000 en 3000 woningen per jaar. De daadkrachtige 'Amersfoorste' wijze van werken bekoort Geuze. Om te voorkomen dat dit weer de zoveelste saaie slaapstad wordt is er vrij dwingend voor water gekozen in deelplan De Laak [zie grotere tekening hieronder] . Vijftig procent van de woningen ligt aan het water, de rest er zeer dichtbij en dat in een stedelijke dichtheid. Het beekje de Laak, grens van de huidige uitbreiding, is een 'kippensloot' die van Barneveld via Amersfoort bij Bunschoten in het randmeer stroomt.Dit water wordt opgerekt tot zo'n 25 meter breedte en vertakt zich de wijk in. Door de rechtstreekse verbinding met het IJsselmeer wordt de wijk een nieuw soort Zuiderzeestad; grachten en bruggetjes versterken dit beeld. Het wordt een echte Hollandse waterstad, refererend aan Amsterdam en Dordrecht. Geen Belgische kuststad, met een lange rij goed gesitueerde gebouwen, maar wijd vertakt in de wijk. Iedere koper krijgt van de ontwikkelaars een jol als vervoermiddel cadeau, zodat het varen ook gestimuleerd wordt. Boodschappen doen per boot is ook technisch mogelijk gemaakt. De bruggen zijn zo hoog dat je er staand onderdoor kunt varen. De woningen aan de rand hebben daarnaast ook nog eens een fenomenaal uitzicht in de richting van Flevoland.
Door vrijwel alle auto's in garages te stoppen blijft het straatbeeld open. De verhoogde vloer, op 1,4m boven de straat, garandeert zo het uitzicht op het water. Door de architecten niet per blok te laten werken maar ze behoorlijk te mixen - een truc die Geuze al vaker toepaste - wordt variatie in de hand gewerkt. Daarnaast worden standaard per woningtype bouwvergunningen voor twee typen dakopbouwen en erkers/uitbouwen bijgeleverd. De variatie wordt nog verder opgevoerd door de straathoeken te verbijzonderen met kroegen en winkeltjes.
Momenteel werken architecten als Rapp, Claus en Kaan, Tupker, Van Herk, Kolhoff e.a. aan de uitwerking. De eerste ideeen zijn hoopvol voor alle Vinex-critici. Aan de inspirerende en boeiende wijze van vertellen van Geuze zal het niet liggen. Al met al een zeer geslaagde avond.'Zie ook de bovenstaande door West 8 nagezonden sfeerbeelden van de wijk De LAAK.

- 03 juli 2002 - BOX 830


* OMA verslaat Foster in competitie Noorwegen

Vorige week werd bekend dat het project van Rem Koolhaas/OMA voor de nieuwe invulling van het Vestbanen terrein in de Noorse hoofdstad Oslo is geselecteerd voor verdere uitwerking en realisatie [zie onderstaande foto]. In de laatste fase van deze competitie versloeg OMA de inzendingen van Norman Foster uit Engeland [wiens plan als tweede werd geklasseerd], Toyo Ito uit Japan, Niels Torp uit Noorwegen samen met het Deense KHRAS en tenslotte de Zwitsers Marcel Meili en Markus Peter uit Zurich.De jury onder leiding van de burgemeester van Oslo vond het OMA project zeer origineel en stelde dat 'het project architectonische kwaliteiten bezit die het kunnen doen uitgroeien tot een werkelijke attractie. Het heeft een zeer bijzonder organisatie-principe met de nieuwe bibliotheek in combinatie met de bestaande bebouwing als centraal element en het bezit tevens de potentie voor realsatie van de commerciele doelstellingen van de ontwikkelaar'. OMA werkte in Oslo met samen Gro Bonesmo van het bureau Space Group aldaar.

- 01 juli 2002 - BOX 829

Berichten uit de voorgaande maanden in het

* Archief-overzicht.* * *

© 1997-2002. Copyright ArchitectenWerk en OOO Internet Services.