* Twee torens van Van Egeraat in Moskou

Erick van Egeraat associated architects [EEA] gaat het hoogste gebouw van Moskou bouwen. Het gebouw, dat de naam Moscow-city draagt, wordt 250 meter hoog en moet in 2006 zijn voltooid. Opdrachtgever van het 250 miljoen dollar kostende gebouw is de Russische investeerder Capital Group. Moscow City komt ten noorden van de rivier de Moskwa in een gebied niet ver van het Witte Huis, het Russische parlementsgebouw. Het totale Moscow City zal 2,5 miljoen vierkante meter omvatten. Het gebouwencomplex bestaat uit twee slanke torens, een van 54 en een van 67 verdiepingen. In de onderste drie etages van de torens komen winkels, restaurants en bioscopen. Veertien etages zullen ruimte bieden aan kantoren, vanaf de zeventiende verdieping bestaan de torens uit woonappartementen in vele maten en soorten. Naast de torens komen twee koepelvormige volumes met kantoren, showrooms en een hotel.
[Zie ook het eerdere BOX-bericht over het EEA's stadhuis van Alphen aan den Rijn.] - 26 november 2003 - BOX 981/NRC


* Expositie over Joodse identiteit in architectuur

Persbericht: Het Joods Historisch Museum [JHM] biedt in de lente en de zomer van 2004 het eerste internationale overzicht van architectuur voor joodse instellingen vanaf het einde van de twintigste eeuw tot nu. Talloze recente gebouwen hebben over de hele wereld de aandacht getrokken, zoals Daniel Libeskinds joodse museum voor Berlijn, de synagoge van Zvi Hecker in Duisburg, en in Jeruzalem Yad Vashem van Moshe Safdie. Ook niet-joodse architecten lieten van zich spreken: Mario Botta met zijn veelgeroemde Cymbalista Synagoge in Tel Aviv [zie foto] of William Bruder, die de Temple Kol Ami in Scottsdale, Arizona maakte. Vijftien projecten van deze en andere architecten worden in de tentoonstelling voorgesteld aan de hand van modellen, foto's en ontwerpschetsen. [-]
Aan de gebouwen van joodse instellingen zoals synagogen, musea en scholen, was niet altijd hun joodse functie af te lezen. Daarin is de laatste jaren vijftien jaar verandering gekomen. Joodse en niet-joodse toparchitecten ontwierpen gebouwen die van binnen en van buiten zichtbaar joods zijn. Zij gebruikten hun architectuur als boodschapper van een sterker wordende joodse identiteit.
[De expositie zal plaatsvinden van 26 maart t/m 29 augustus 2004, gaat daarna op reis naar vijf andere Europese landen en wordt begeleid door een catalogus, uitgegeven door Prestel..] - 21 november 2003 - BOX 980/JHM


* Indrukwekkende expositie OMA/AMO in Berlijnse Mies

Afgelopen vrijdagavond werd in de Nationalgalerie in Berlijn de grote expositie getiteld 'Content' geopend, met een overzicht van het architectonische werk van het beroemde bureau OMA/AMO/Rem Koolhaas uit de afgelopen acht jaar. Een en ander mede ter gelegenheid van de oplevering van OMA's nieuwe Nederlandse ambassade in het voormalige Oost-Berlijn. De BOX was aanwezig en maakte een speciale pagina met impressies van de opening en de expositie zelf [zie overzichtsfoto]. Aansluitend was er voor een beperkt aantal gasten een feestelijke ontvangst in het nieuwe ambassadegebouw, waarover deze week een apart bericht in de BOX [zie hier over het bouwproces].

[Foto linksboven maquette muziekcentrum in Porto. De expositie komt volgend jaar maart ook naar Nederland en zal gecombineerd plaats vinden in de Kunsthal en het Nederlands Architectuur instituut. Zie ook de berichten over het drukke Berlijn weekeinde van nieuws- en societyrubriek van ArchiNed en de artikelen in de Volkskrant en NRC Handelsblad.] - 17 november 2003 - BOX 979


* Marie Hélène Cornips nieuwe directeur BNA

De Algemene Vergadering van de Bond van Nederlandse Architecten heeft op 12 november 2003 in Amsterdam mevrouw drs. Marie Hélène Cornips [zie foto van Bert Nienhuis] benoemd tot directeur van de Bond van Nederlandse Architecten [BNA] per 01 januari 2004. Zij volgt daarmee mr Dirk van der Veer op die na achttien jaar directeurschap zijn functie neerlegt.
Marie Hélène Cornips [1955] studeerde Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Utrecht en behaalde in 1979 haar doctoraalexamen met als hoofdvak moderne kunst. Gedurende tien jaar [1983-1993] was zij conservator beeldende kunst bij het Groninger Museum. In die functie was ze betrokken bij concept en organisatie van vele tentoonstellingen en verantwoordelijk voor het beheer van de oude, moderne en hedendaagse kunstcollectie. Als lid van het ontwerpteam voor de nieuwbouw van het Groninger Museum maakte ze intensief kennis met de wereld van architectuur en bouwen. Van 1993-1995 was ze voorzitter van de Commissie Individuele Subsidies van het Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst in Amsterdam.
In 1995 volgde ze Ootje Oxenaar op als hoofd van de Concernstaf Kunst & Vormgeving van KPN. Ze was verantwoordelijk voor de visuele kwaliteit van het imago en van de producten van KPN en PTT Post [later TPG]. In 2002 werd de afdeling - gedwongen door bezuinigingen bij KPN - na een bestaan van meer dan 55 jaar opgeheven.
Marie Hélène Cornips was tevens lid van redacties, jury's en adviescommissies op het gebied van beeldende kunst, vormgeving en architectuur en het respectievelijke onderwijs daarin. Op dit moment is ze ondermeer bestuurslid van de Mondriaan Stichting, voorzitter van de jury voor de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor Toegepaste Kunst en Bouwkunst en jurylid van de Amsterdam Prijs voor de Kunsten van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Ook verzorgde ze publicaties op haar vakgebied, onder meer in catalogi van door haar georganiseerde exposities.
[Tijdens dezelfde vergadering werd BNA-voorzitter Ir Kees van der Hoeven herkozen voor een tweede termijn van twee jaar.] - 13 november 2003 - BOX 978/BNA


* BNA Jonge Architecten Prijs 2003 van start

De inschrijving van de nieuwe BNA JA Prijs is kortgeleden geopend. De projectprijsvraag Kinderstad behelst het maken van een ontwerp voor Ronald McDonald VU Kinderstad [met deze kindertekening als beeldmerk], een dagverblijf voor onder meer kinderen die zijn opgenomen in de kinderkliniek van VU Medisch Centrum te Amsterdam. De prijsvraag wordt uitgeschreven door het Ronald McDonald Kinderfonds in samenwerking met de Bond van Nederlandse Architecten [BNA]. Het Ronald McDonald Kinderfonds wil met de prijsvraag tot de keuze van een architect komen voor de realisatie van het project. De BNA wil met de prijsvraag de vakbeoefening door jonge en aankomende architecten stimuleren. De prijsvraag staat open voor architecten en architectuurstudenten die op 1 januari 2004 niet ouder zijn dan veertig jaar. Het programma dat op het dak van een van de VU-gebouwen moet worden gerealiseerd, omvat een nieuwe multifunctionele ruimte van ruim 500 m2 netto waarin onder meer plaats moet zijn voor functies als een theater, een spottersnest, een spelershome en een infotheek.
Inschrijven tot 01 december aanstaande door betaling van 20 euro voor studenten en 40 euro voor geregistreerde architecten op girorekening 71518 ten name van de BNA Amsterdam onder vermelding van 'JA Prijsvraag Kinderstad' en een postadres. Tijdschema: uiterste datum indiening plannen 05 januari 2004 uiterlijk om 17.00 uur. Op 02 februari 2004 bekendmaking van de uitslag en op16 februari 2004 volgt publicatie van het juryrapport. De jury staat onder voorzitterschap van Ed Nijpels en bestaat verder uit: Pi de Bruijn, Jeanne Dekkers, Jeroen van Schooten, Han Westelaken en professor dr J. Roord van het VU Medisch Centrum. Het totale prijzenbedrag bedraagt 12.000 euro. Het prijzengeld is als volgt verdeeld: 1e prijs 5.000 euro, 2e prijs 4.000 euro en 3e prijs 3.000 euro. Tenslotte kan de jury maximaal vijf plannen eervol vermelden.
[Zie hier de antwoorden op de reeds gestelde vragen naar aanleiding van het programma en verder een interview met professor Roorda in BladNA. Zie ook de website van de vorige editie van de JA Prijs onder de titel 'het Wilde Wonen' in 1998.] - 08 november 2003 - BOX 977/WeBNA


* Rudy Uytenhaak hoogleraar Architectuur in Delft

Het tweewekelijks verschijnende B-Nieuws meldt dat de Amsterdamse architect Rudy Uytenhaak [1949] - op de foto temidden van zijn medewerkers - voor drie jaar is benoemd tot praktijkhoogleraar Architectuur aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Hij zal voor anderhalve dag per week gaan meewerken aan onderwijs en onderzoek in de Mastersfase bij het werkverband Woningbouw dat wordt geleid door Prof. Max Risselada. In een interview vertelt Uytenhaak over zijn plannen voor wat betreft het onderzoek naar woontypologie en verdichting. Hij zal zijn gedachten en ervaringen vastleggen in een dictaat met als titel: 'Stad en Ruimte. Dichtheid & Kwaliteit'. Zie hier voor de volledige tekst van het interview. Uytenhaak was eerder - van 1990 tot 1993 - als hoogleraar verbonden aan de TU Eindhoven.

[Op de foto's is een van de meest recente ontwerpen van Uytenhaak te zien: zijn prijswinnende plan voor het Centrum voor Levenswetenschappen op het Zernikecomplex van de Groningse Universiteit.] - 03 november 2003 - BOX 976/TUD Bouwkunde

Berichten uit de voorgaande maanden in het

* Archief-overzicht.* * *

© 1997-2003. Copyright ArchitectenWerk.