* Bijzonder bijgebouw of vakantiewoning te koopOnze vaste lezers kennen hem al wel, onze verplaatsbare woon- werkruimte genaamd 'flowerpot-house' in de duinen bij Wassenaar. Het dient als tijdelijke vervanging van onze in aanbouw zijnde woning die deze zomer gereedkomt. Vandaar dat we het flowerpot-house nu te koop aanbieden [zie onderstaande foto's].De verplaatsbare woning kent als basis een 20-voets plywood scheepscontainer. We zetten de grote achterdeuren open en bouwden tussen die deuren de badkamer met douche en toilet. Door de grote lepelgaten (voor het tillen met een vorkheftruck) staken we twee stalen HEA-balken van 6 meter lengte. Aan de ene zijde bouwden we daarop de bedstede, aan de andere zijde het terras met de entree.De zo kruisvormig geworden container is verder geisoleerd en in de lengterichtingen bekleed met een alumium golfplaat-gevel, evenals het dak, dat in het centrum een daklicht heeft gekregen. De drie kopgevels werden bekleed met ongeveer 1.400 op latten geschroefde keramische bloempotten. Vandaar de naam: het flowerpot-house. De tijdelijke woning is recent gepubliceerd in een Duits boek over kleine woningen en hide-outs [Spacecraft 2 - uitgeverij Gestalten, Berlijn].De koop is inclusief de complete vaste inrichting. Zoals bureau, boekenkasten, complete keuken met vaatwasser, koelkast, en vierpits koken op propaangas.De woning wordt elektrisch verwarmd en heeft een boiler van 50 liter [mede daartoe is een elektrakast met tien aparte groepen aangebracht].Het tijdelijke huis is verplaatsbaar met een kraan, maar zal gedeeltelijk gedemonteerd moeten worden voor transport naar een andere locatie. Prijs n.o.t.k. Nadere informatie c.q. afspraak voor bezichtiging via e-mail: kavander[at]xs4all.nl.- 28 maart 2011 - BOX 1.555


* Onderzoek: Airconditioning powered by Nature

Afgelopen week waren we ten kantore van Peutz Adviseurs in Molenhoek te gast bij de tussenrapportage van een uiterst innovatief onderzoek. Het betreft het promotieonderzoek 'Earth, wind and fire' van Ben Bronsema, docent en onderzoeker aan de TU Delft en in een vorig leven directeur van Ketel Raadgevende Ingenieurs. Hij is op zoek naar een methode om in gebouwen - met gebruikmaking van zo min mogelijk apparatuur en met behulp van de kracht van natuurlijke middelen - een innovatieve methode van luchtbehandeling totstand te brengen. Althans nieuwe modellen te genereren met behulp waarvan architecten een dergelijke, meer natuurlijke luchtbehandeling in hun gebouwen kunnen toepassen.
Bronsema's onderzoeksproject bestaat uit drie onderdelen waarvan de gecombineerde werking kan leiden tot een door de natuur aangestuurde airconditioning: de zonneschoorsteen of zonnegevel, het venturi- of ventecdak en de klimaatcascade. We laten ze hier achtereenvolgens zien; ze worden modelmatig [door de unit Building Physics and Systems van de TU/e] en inmiddels fysiek bij Peutz getest.Allereerst het ventec-dak [zie foto's van het in de windtunnel geteste model]. Het blijkt mogelijk om via een speciaal vormgegeven dak - met toevoeging van een soort omgekeerde pet - een dusdanig hoge onderdruk op te bouwen [via de wind op het gebouw] dat op natuurlijke wijze lucht in het gebouw binnen kan worden gebracht. Dit Bronsema-idee is eerst door de TU/e modelmatig gesimuleerd en vervolgens in de windtunnel van Peutz getest. Het blijkt goed te werken; in ieder geval voor gebouwen vanaf ongeveer vier verdiepingen.Het tweede onderdeel van Bronsema's concept, de zonneschoorsteen voert die binnengevoerde lucht aan de leizijde van het gebouw na gebruik weer af [zie foto van de 11 meter hoge proefopstelling op het buitenterrein van Peutz].Het binnenvallende zonlicht valt op een sterk absorberende plaat zodat de lucht in de schoorsteen wordt verwarmd en zo via de schoorsteentrek naar boven kan worden afgevoerd. De geoogste warmte kan binnen het gebouw worden gebruikt of in de bodem worden opgeslagen voor later gebruik. Ook dit systeem blijkt inmiddels goed te werken.Tenslotte Bronsema's derde onderdeel, de zogenaamde klimaatcascade: de via de onderdruk langs het dak toegevoerde lucht wordt in een verticale schacht geleid en aan die lucht wordt bovenin de schacht via sproeiers water toegevoegd [zie foto's hieronder van de zojuist gereedgekomen proefopstelling bij Peutz]. In de zomer wordt koud water gebruikt uit de bodem en wordt de lucht dus tijdens zijn val gekoeld via de waterdruppels. In de winter wordt warm water uit de bodemopslag gebruikt.De 'waterval' in de cascade zorgt voor het transport van de lucht, zonder dat er ook maar een ventilator aan te pas komt... Of dit principe in de praktijk goed werkt zal in de komende weken via de proefopstelling blijken, maar analytische en computermodellen toonden de werking van dit concept al eerder aan.Bronsema zal eind dit jaar zijn promotie afronden met ontwerptools waarmee architecten direct aan de slag kunnen. Op dit ogenblik werkt hij samen met een van zijn promotoren, architect Fons Verheijen, aan de ontwerpaanpassingen van een bestaand gebouw, maar hij is vanzelfsprekend ook zeer geinteresseerd in samenwerking met andere architecten die duurzaamheid hoog in hun vaandel hebben staan. U kunt hem daartoe via email bereiken op: bronconsult[at]planet.nl.[Het onderzoek wordt financieel gesteund door het ministerie van Economische Zaken en wordt door Bronsema samen met Peutz en de TU's van Delft en Eindhoven uitgevoerd. Tenslotte een foto met de aanwezige leden van de onderzoeksgroep: van links naar rechts onderzoeker Ben Bronsema - TU Delft, Kees van der Linden - TU Delft, Harry Bruggema en Lourens Aanen - Peutz, Regina Bokel - TU Delft, Dennis van Goch en Jeroen Houben van de TU Eindhoven. ] - 22 maart 2011 - BOX 1.554


* BNA Haaglanden - Norder: Ontwerp voor de Polen!

De BOX schoof afgelopen maandagavond aan bij de jaaropening van de BNA Kring Haaglanden in het vernieuwde Haagse Korzotheater. Na de bestuurswisseling van de BNA-kring maakten we drie inleidingen en een kort debat over de toekomst van de architectuur in de Hofstad mee.Actueel voorzitter Terry van der Heide en penningmeester Jannis Capon namen na zes jaar afscheid van de Kring BNA Haaglanden en ze werden terecht zeer waarderend toegesproken door architect en bestuurslid Niek van Vugt [zie foto boven].Vervolgens presenteerde de nieuwe voorzitter Alex Letteboer [jongste architect-partner bij Atelier Pro - zie foto] zichzelf en zijn medebestuurder Anja Meerhoff aan de in ruime mate opgekomen toehoorders.Aansluitend hielden drie inleiders een lezing als onderdeel van een debat over de toekomst van de bouw in deze crisistijd. Allereerst de ontwerpende ontwikkelaar Leo Versteijlen, die na een lange carriere als corporatiebestuurder voor zichzelf begonnen is. In een uiterst trendy verhaal sprak hij onder meer over de dromen van de klant die hij in het steeds complexer wordende krachtenspel graag wilde faciliteren. Op een vraag uit het publiek of hij als ontwikkelaar ook zelf investeerde in zijn projecten antwoordde hij echter ontkennend: 'De druk om voldoende rendement te maken op eigen investeringen zou helaas te groot worden om mijn taak als ontwikkelaar adequaat uit te kunnen voeren.', waarop wij zijn wervende verkooppraatje direct al niet meer serieus konden nemen.PvdA-wethouder Marnix Norder hield vervolgens een goed opgebouwd betoog over de ontwikkeling van Den Haag tot stad van Vrede en Recht en maakte ons tenslotte deelgenoot van een paar prangende vragen naar oplossingen voor de actuele stedelijke problematiek. Bij hem kun je altijd terecht met heldere oplossingen voor die problemen en hij deed een klemmend beroep op de ontwerpkracht in de zaal om vooral snel met inventieve ontwerpoplossingen te komen voor de huisvestingsproblematiek van de meer dan 20.000 tijdelijke en voornamelijk Oost-Europese arbeidskrachten in zijn stad. En passant meldde hij nog vaker prijsvragen te gaan organiseren en te werken aan liberalisering van het Haagse welstandsbeleid.Tenslotte konden we luisteren naar historicus, trendwatcher en netwerkspecialist Joop Hazenberg die ons kon vertellen wat een brainstorm onder enkele tientallen van zijn jongere netwerkdeelnemers over de architectonische toekomst had opgeleverd. Een van de oplossingen was natuurlijk het afstappen van de traditionele top-down-methodes en conventionele structuren. We moeten dus overstappen op het maken van maatwerk voor de moderne klant, vooral in de vorm van nieuwe netwerkorganisaties...
In het afsluitende debat onder leiding van Cihan Bugdaci was het wederom Norder die de show stal met zijn recente 'Dag van de Verbouw' waarbij hij een rij van meer dan 200 wachtenden bijna alle in één dag had kunnen helpen aan een directe bouwvergunning. Al met al, in Den Haag blijken vooral de bestuurders nieuwe gedachten uit te voeren; we hopen dat de BNA-kring de snelle ontwikkelingen kan voorblijven, al is het volgens de laatste inleider waarschijnlijk met de helft minder aan architecten.
[Op de laatste foto v.l.n.r.: Cihan Bugdaci van Gentlemen, Marnix Norder, Joop Hazenberg van Changegeneration, en tenslotte Leo Verstijlen van SITE urban development.] - 17 maart 2011 - BOX 1.553


* Architecte Moriko Kira licht Japanse bouwwijze toeNaar aanleiding van de verschrikkelijke aardbevingsramp in Japan had het dagblad Trouw afgelopen zaterdag een interview met de in Nederland werkende Japanse architect Moriko Kira. Ze vertelt hoe daar in de bouw al jarenlang rekening gehouden wordt met de veel voorkomende aardbevingen. Waar in ons land funderingen bestand moeten zijn tegen het eigen gewicht van het gebouw, gecombineerd met een horizontaalkracht als gevolg van de windbelasting, moeten in Japan meer speciale voorzieningen worden getroffen. Met name omdat tijdens een aardbeving de verticale en horizontale krachten elkaar opvolgen of afwisselen. Vaak wordt dan een verende fundering toegepast met daarin spiraal- of S-vormige rubberen of stalen blokken, zodat de gebouwen die wisselende krachten kunnen opvangen. Op de foto is Kira te zien bij zo'n rubberen blok. Zelf is ze ook als architect regelmatig in Japan te vinden; nog recent maakte ze een woning van vier verdiepingen in Tokio. Gelukkig bleek op de dag van het interview dat haar bejaarde ouders in Tokio ongedeerd zijn.
Naschrift red. 17-03-2011: We ontvingen een reactie van onze gewaardeerde lezer Maarten Willems van de TUE die schreef dat hij in Japan bij meerdere bezoeken studie heeft kunnen maken van het aardbevingsbestendig bouwen. Hij meent dat de horizontaalkrachten bij aardbevingen overheersen, en stelde dat de foto met Moriko waarschijnlijk een loden en geen rubberen s-blok toont, omdat vaker lood wordt gebruikt voor demping van die horizontaalkrachten. Tenslotte stelt hij dat de rubberen en stalen voorzieningen die in de tekst worden genoemd vooral isolatoren betreffen. Met uiteraard onze hartelijke dank!
[Architecte Moriko Kira werd in 2010 Architect van het Jaar in de categorie Small.] - 14 maart 2011 - BOX 1.552/Trouw


* Vernieuwing in NL architectuur, bouw, etceteraArchitectenWerk neemt in deze beginnende lente een paar nieuwe initiatieven. Zo presenteren we binnenkort een nieuwe site waar alle soorten adviseurs van architecten prominent aanwezig kunnen zijn [zie voor preview www.architectenadvies.nl] en vandaag starten we met www.vinax.nl. Met een knipoog naar het nu afgesloten programma voor uitbreiding van onze grote en middelgrote steden hebben we de term gekozen om in deze wellicht eindelijk stabiliserende crisistijden aandacht te gaan besteden aan nieuwe ontwikkelingen. Letterlijk: 'Vernieuwende initiatieven in Nederlandse architectuur, projectontwikkeling en bouw'.
De invulling is aan onze lezers, wij voeren slechts de redactie. Dus bent u bezig met een interessant nieuw initiatief op een van de bovenstaande gebieden dat bredere verspreiding en/of aandacht verdient? Mail ons dan een bescheiden tekst en een aantal beelden ter toelichting of inspiratie... Wij plaatsen de meest interessante inzendingen dan op volgorde van binnenkomst.
[De beelden moeten minimaal 468 pixels breed zijn en liefst in 72 dpi worden aangeleverd als jpg. Mail uw initiatieven aan info[at]architectenwerk.nl.] - 08 maart 2011 - BOX 1.551Berichten uit de voorgaande maanden in het

* Archief-overzicht.*

© 1997-2010. Copyright ArchitectenWerk.