* Stichting ArchiScienza van start met beleidsplan

De Stichting ArchiScienza - Fonds voor Architectuur en Wetenschap - is opgericht door architect Fons Verheijen naar aanleiding van de schikking die hij begin dit jaar trof met het Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Mede vanwege de rechterlijke uitspraak dat de bouwplannen van Naturalis een 'verminking' van het bestaande museumgedeelte betekenen. De overeenkomst hield onder meer in dat Naturalis een bedrag van anderhalf miljoen Euro doneert aan deze door Verheijen op te richten stichting.Begin september heeft het driekoppige bestuur van de Stichting 'ArchiScienza' [bestaande uit voorzitter, architect en oud-hoogleraar Fons Verheijen, secretaris en architect Inge van den Berg - nog onder voorbehoud - en penningmeester Wil van Swieten - zie foto's hieronder] het beleidsplan voor de komende vijf jaar bekendgemaakt. Op drie niveaus zullen eigen projecten en intiatieven van anderen worden gesteund. Allereerst op lokaal niveau: In Leiden biedt de stichting support aan vier projecten, te weten het Rijnlands Architectuur Platform, Leiden Energieneutraal, Het Singelpark en de digitalisering van de ruimtelijke en inhoudelijke presentaties in de oorspronkelijke museumzalen van Naturalis.Op nationaal niveau steunt de stichting een tweetal thema's:
De ontwikkeling van Aardbevingsbestendige Architectuur in de provincie Groningen en een tweetal projecten in het kader van het Architectenberoep in Nederland. Allereerst de opzet van een sociologisch onderzoek naar dat beroep, een lang gekoesterde wens van de vermaarde socioloog en emeritus hoogleraar Prof. Dr Abram de Swaan. Hij zal in samenspraak met Prof. Dr Arnold Reijndorp een inhoudelijke aanzet voor dat onderzoek verzorgen. Verder heeft de stichting een werkbeurs toegekend aan [uw BOX-redacteur en architect] Kees van der Hoeven voor het schrijven van een boek over het thema Architecten en Ethiek, mede als verdieping c.q. vastlegging van zijn activiteiten rondom het thema 'Architectural Governance'.Op internationaal niveau wil de Stichting ArchiScienza zich inzetten voor de verdere ontwikkeling van Emergency Housing, te weten het genereren van architectonische oplossingen ten behoeve van snel in te zetten [tijdelijke of permanente] woningen in/voor rampgebieden. Daarbij wordt samengewerkt met Prof. Ir Thijs Asselbergs van de TU Delft, Prof. Dr Peter Pels van de Universiteit Leiden en het Rode Kruis.
Zie voor meer informatie op de eigen website van de Stichting ArchiScienza.
[Zie ook het laatste BOX-bericht 1.725 over de casus Naturalis.] - 12 september 2017 - BOX 1.731/ArchiScienza


* Gerenoveerd stadhuis in Zeewolde revisited

Eind juni trokken we de stoute schoenen aan en gingen voor het eerst op bezoek bij het zojuist gerenoveerde stadhuis in Zeewolde.Onze vaste lezers weten dat we in 2015 geprobeerd hebben om het door architect Wim Quist ontworpen gebouw [zie hierboven vóór de renovatie] te verdedigen tegen de ondeskundige verbouwingsplannen van de hand van Korfker Architecten BNA uit Emmeloord.Vergelijking van de eerste foto met het nu opgeleverde resultaat hierboven laat zien dat de architecten er - zoals verwacht en eerder betoogd - niet in zijn geslaagd om de integratie van de installaties tot een deskundig einde te brengen. Op het dak van de raadszaal en op het kantoordak is helaas goed te zien dat het gebouw nu definitief aan de beademing is gelegd.

Het is beschamend om te zien hoe de installaties volstrekt ordeloos aan het dak zijn toegevoegd. We mogen hopen dat er op een later tijdstip nog schermpjes rondom deze visuele ellende worden geplaatst.

Aan de binnenzijde zijn verlaagde plafonds toegevoegd om de luchtkanalen voor de mechanische ventilatie te kunnen bergen. De eerder gedachte 60x60 plafonds zijn nu nog goedkoper uitgevoerd in een 60x120 systeem, en ingevuld met de zogenaamde 'doorzak'-tegels.Maar goed, verlaagde plafonds zijn nu eenmaal reversibel, dus hier is de schade nog beperkt gebleven. Hoewel bij de ontmoetingen van de verschillende richtingen in het gebouw veel [on]gemakkelijke 'knipkeuzes' zijn gemaakt.
Kennelijk zijn ook alle elektra- en dataleidingen onder die plafonds weggewerkt, hetgeen te zien is aan de wat onbeholpen wijze waarop die betreffende leidingen onder de bureaus weer uit de vloer naar boven komen. Het geheel van maatregelen oogt gedateerd en enigszins knullig.En dan te bedenken dat we hier te maken hebben met een gebouw naar ontwerp van architect en oud-Rijksbouwmeester Wim Quist, die zich immer een meester heeft getoond bij de integratie van alle installaties in en op zijn gebouwen. De vaardige architect herken je dus ook aan de inrichting van het dak, zoals hieronder het voorbeeldige dak van Quist's Maritiem Museum in Rotterdam.Concluderend kun je stellen dat het stadhuis van Zeewolde inderdaad een beter lot had verdiend. Niet voor niets de titel van onze inspraaktekst bij de gemeenteraad en eveneens als kop boven de petitie die we er voorafgaand aan de renovatie aan hebben gewijd.
[Zie daartoe het betreffende, uitgebreide BOX-bericht 1.695 over de casus Zeewolde.] - 09 augustus 2017 - BOX 1.730


* Saxofoon V&W wordt vervangen door woningbouw

Nadat we in onze eerste column voor Archidat-Bouwformatie beschreven hoe een van de bieders op het voormalige ministerie van I&M (voorheen V&W) tijdens hun voorbereiding contact met ons opnam, werd kortgeleden door het Rijksvastgoedbedrijf bekendgemaakt dat het complex uiteindelijk voor 43 miljoen Euro is verkocht aan een andere gegadigde, te weten Impact Vastgoed uit Rotterdam.Aan het persbericht over de transactie was een klein plaatje toegevoegd met het beeld van een mogelijke toekomst voor het terrein en de bestaande gebouwen [zie hierboven de rendering van V8 Architects]. De bestemming wordt woningbouw en het door ons ontworpen kantoorgebouw, in de wandeling de Saxofoon genoemd, wordt vervangen door een serie kleinere woongebouwen die in architectuur in ieder geval visueel pogen aan te sluiten bij het bestaande rijksmonument.Vanzelfsprekend moesten we even slikken bij het sloopbericht... Tussen 1982 en 1989 werkten we intensief aan de toenmalige kantooruitbreiding, die in opzet en uiterlijk wonderbaarlijk snel door de gemeente Den Haag werd gesteund, zowel in de welstandscommissie als in de gemeenteraad. Maar als de huidige en de nieuwe eigenaren het gebouw niet willen of kunnen hergebruiken, dan hoor je ons niet protesteren; kortom de geschiedenis zal ook hier zijn loop hebben.
Hopelijk vinden de respectievelijke onderdelen van het gebouw, zoals de aluminium gevelelementen evenals de eenvoudig te demonteren prefab-betonconstructie wel een nuttige nieuwe bestemming in een op circulaire principes gebaseerd nieuw gebouw op een andere plek...
[Zie ook de bedoelde column in het BOX-bericht hieronder.] - 19 juli 2017 - BOX 1.729


* Onze eerste column voor >Archidat/Bouwformatie

Door drukke werkzaamheden aan andere projecten was De BOX een aantal weken offline... vandaag een nieuwe zomerstart.
We werden vorige maand gevraagd om een serie columns te schrijven voor het platform >Archidat/Bouwformatie en hier memoreren we de eerste uit die serie, met auteursrecht als onderwerp."Kortgeleden werd ik gebeld door een grote bouwer: 'Meneer Van der Hoeven, u bent toch de architect van het ministerie van V&W in Den Haag?' Na mijn bevestigende antwoord vertelde hij dat ze bezig waren met een bieding op het kantoorgebouw, dat een kleine dertig jaar na oplevering nu door het Rijk te koop is gezet.
Er ontwikkelde zich een plezierig gesprek, met name over de stabiliteit van de bijzondere betonconstructie, en hij was dankbaar voor de dieperliggende informatie die ik hem daarover kon geven. Ik was blij met zijn telefoontje, want hij liet zien hoe je als opdrachtgever respectvol omgaat met een gebouw en zijn oorspronkelijke ontwerper.En dat gebeurde tot nu toe bijna nooit; gebouwen van mijn hand werden zelfs verbouwd zonder dat ik ervan wist. Daar hadden de opdrachtgevers dus niet begrepen wat het 'persoonlijkheidsrecht' van de architect inhoudt. In de Auteurswet is namelijk bepaald dat een architect zich kan verzetten tegen 'elke misvorming, verminking of andere aantasting' van zijn werk en de mogelijke reputatieschade die daar het gevolg van is.
Waar het overleg over verbouwplannen mislukt, kan een architect dus in laatste instantie naar de rechter stappen. Dat is trouwens geen sinecure en meestal een langdurig, ingewikkeld en kostbaar traject. En zonder enige garantie op succes. [..]"
Lees hier verder voor de gehele column.Reageren? mail Kees van der Hoeven.
[Bovenstaand enkele foto's van de nieuwbouw van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag, opgeleverd in 1989.] - 15 juni 2017 - BOX 1.728/Archidat/Bouwformatie


* De 'vergeten' Beste Gebouwen van het Jaar in 2017

Kortgeleden werden de negen nominaties voor de BNA Beste Gebouw van het Jaar Prijs 2017 gepubliceerd. De jury van de prijs bestaat dit jaar uit voorzitter Hans Wijers [invloedrijkste Nederlander], architecten Harry Abels [IAA Architecten], Ellen van der Wal [oud-partner Mecanoo], Tim van der Grinten [Moodbuilders] en opdrachtgevers Edwin Oostmeijer en Anne van der Zwaag [eigenlijk meer adviseur en docent]. Een prijs is meestal zo goed als zijn jury, en daarom hebben we de meer dan 100 inzendingen ook zelf weer integraal bekeken.
En dan valt op dat deze jury toch minimaal een tiental interessante projecten over het hoofd heeft gezien...Hierboven de officiele nominaties van links naar rechts en van boven naar beneden: Stadhuiskwartier Deventer [Neutelings Riedijk Architecten], woongebouw De Smaragd [M3H Architecten], wooncomplex Agaathhof [deZwarteHond], de Kleiburgflat [NL Architects], museum Voorlinden [Kraaijvanger], college SintLucas [cepezed], Station Breda [Koen van Velsen], Jools HQ [Space Encounters], en tenslotte Sportcentrum de Rozenburcht [wederom Koen van Velsen].
Wij voegen daar dan onze eigen selectie aan toe. Te beginnen met het alleraardigste, autarkische en mobiele woonproject Tiny Tim van Faro Architecten [je zou zeggen dat tinyhouse-ontwerper Tim van der Grinten dat ook had kunnen kiezen..?].Maar ook het prachtige woonhuis Casa Kwantes in Rotterdam van de hand van MVRDV. Van buiten haaks en gesloten, van binnen van glas en golvend ontworpen rondom een bestaande boom. Een pareltje.Het niet nomineren van het Landgoed Valkenberg in Twente van architect Ard de Vries is echter een heuse omissie... Zeer hoogwaardige architectuur, prachtig ingebed in het landschap, van on-Nederlandse kwaliteit, won eerder overtuigend de Abe Bonnemaprijs.Maar ook het project Patch 22 van Tom Frantzen had niet mogen ontbreken. Een unieke, gestapelde houtskeletbouw constructie, met vrije indelingsmogelijkheden. En ook nog eens op eigen risico door de architect ontwikkeld.We komen toe aan de wat grotere projecten die we helaas niet konden terugvinden in de keuze van deze jury. Zoals het nieuwe Centraal Station in Utrecht van Benthem Crouwel Architecten. Tot nu in de kritiek wat badinerend besproken, maar wat ons betreft een top-prestatie. Met de uiterst eenvoudige opzet, gebouwd 'terwijl de verkoop doorging' - ondanks de 88 miljoen gebruikers per jaar - en met een uiterst frisse en lichte uitstraling. Tot nu toe zeer ondergewaardeerd wat ons betreft.Of dit nieuwe woongebouw voor studenten van Office Winhov in Eindhoven. We zijn ervan overtuigd dat geen enkele serieuze jury om dit prachtige gebouw heen kan. Het straalt je tegemoet, mede door de lichtgekleurde beton van de wonderschoon gedetailleerde dragende gevelelementen. En met die bijzondere betonafwerkingen, zowel bruut als gepolijst. Kortom, een hoogstandje in ontwerpend en bouwend Nederland.Nog zo'n hoogwaardige en vernieuwende technische oplossing. De door MVRDV en de TUD ontwikkelde en speciaal verlijmde glazen bakstenen en kozijnen in die verpletterende facade van de flagship-store voor Chanel in Amsterdam. De beelden gingen de gehele wereld over, de prijzen vliegen binnen, maar onze provinciale jury is kennelijk niet overtuigd...En over baksteen gesproken, voor baksteenfabrikant Vogelensangh in Deest bouwde Bedaux de Brouwer Architecten onderstaand ontvangstpaviljoentje. Wederom gesloten van buiten en naar het bedrijf toe geopend. Met grote precisie en liefde voor het vak gemaakt. Minder spectaculair, maar was dus wat ons betreft genomineerd.We besluiten onze selectie met twee ontroerende projecten van het relatief onbekende bureau RO-AD Architecten. We kennen ze nog van die inmiddels beroemde 'onderwater'-brug... Zij begrijpen waar architectuur in de kern voor bedoeld is: vrijwel zonder budget een groep scholieren helpen om een gebouw van 100 meter lang te realiseren en ze het zelf nog te laten bouwen ook. Ze realiseerden dit seizoen ook nog een memorabel uitzichtspunt voor een waterliniemonument in Brabant. Bunkertreppe: een heuse, houten 'Stairway to Heaven'.

Resumerend is het vooral jammer dat alle andere architectuurwebsites het persbericht met de nominaties voor deze prijs zonder enige vorm van eigen beschouwing hebben overgenomen... Dan hadden ze wellicht ook gezien dat het landgoed van Ard de Vries in aanmerking kwam als de overall-winnaar. Kansen gemist.Nu dat niet zo is, tippen wij architect Koen van Velsen als laureaat. Van hem werden twee projecten genomineerd, waarvan het nieuwe Station in Breda als zijn magnum opus wat ons betreft mag winnen. Hij verdient deze prijs van harte, net zoals de negen eerdere prijswinnaars Koen in december vorig jaar al kozen als Architect van het Jaar 2016.
Tenslotte raden we de organisatoren aan om die welhaast cryptische categorietitels - Identiteit en Icoonwaarde - Leefbaarheid en Sociale Cohesie - Stimulerende Omgevingen - Particuliere Woonbeleving - nog eens kritisch onder de loep te nemen. Die wollige terminologie heeft denkelijk zijn beste tijd gehad.Vanzelfsprekend zijn we benieuwd naar het juryrapport van deze aflevering van de Gebouw van het Jaar Prijs, ook dit jaar weer opgesteld door jurysecretaris Kirsten Hannema. Vier van de tien door ons gememoreerde projecten zijn gelukkig wel opgenomen in 'haar' eerste Jaarboek Architectuur in Nederland 2016-17, dat vanmiddag in Den Haag door NAi/010 Publishers wordt gepresenteerd in het nieuwe gebouw voor de Hoge Raad van KAAN Architecten [ook niet genomineerd, want niet ingezonden].
Naschrift 15 juni: Station Breda won inderdaad de hoofdprijs...En gelukkig kregen Patch 22 en het lange gebouw van RO-AD een eervolle vermelding. Zie hier voor het complete overzicht van de prijzen en het juryrapport.
Reageren? mail Kees van der Hoeven.
[Zie voor een overzicht van alle inzendingen de eigen website van de Gebouw van het Jaar Prijs. En zie ook onze eerdere BOX-berichten over de prijs uit 2015 en 2013.] - 26/27 april 2017 - BOX 1.727/GvhJ


* Brief aan architect en BNA-bestuurder Joost Ector

Gisteren publiceerde architectenweb.nl de maandelijkse bijdrage van hun vaste columnist Joost Ector onder de titel 'De Zaak Naturalis'. Omdat zijn vileine tekst werkelijk onrecht doet aan de zaak, hebben we daarop een Open brief aan Ector geschreven die helaas door de redactie niet werd geplaatst. Want speelde teveel op de man... jammer dat deze redactie de altijd snijdende reacties van een Hans Berger of een Carel Weeber uit vroeger tijden niet heeft mogen meemaken. Ector zelf had er kennelijk niet zoveel moeite mee, want hij antwoordde onder meer: "We zijn het niet eens, zo veel is duidelijk. Gelukkig mag dat gewoon. Dat je mijn tekst als insinuerend ervaart vind in jammer en onnodig. Ik krijg overigens van andere architecten juist bijval. Kennelijk leeft de discussie." En zo is het.Onze Open brief is daarom - samen met de tekst van Ectors column - hier onder de titel 'Arme Joost: Het had gekund.' integraal in De BOX opgenomen. In de tekst wordt verwezen naar een bericht bij de bouwstart van de renovatie door Ector Hoogstad van het Minnaertgebouw van de hand van Neutelings Riedijk Architecten, zie hier de link. Tevens verwijzen we naar de oorspronkelijke aanpak door Ector Hoogstad van de W-Hal op de campus van de TU in Eindhoven. Daar schreven we eerder over in BOX-bericht 1.328 uit 2007, zie ons archief. Tenslotte wordt ook de reactie van de BNA op de casus vermeld, die is hier nog te lezen. De dieperliggende informatie over de zaak Naturalis vindt u in de BOX-berichten hieronder.
Reageren? mail Kees van der Hoeven.
- 05 april 2017 - BOX 1.726Berichten uit de voorgaande maanden in het

* Archief-overzicht.*

© 1997-2016. Copyright ArchitectenWerk.