Nieuws - 14 maart 2013
Kim Verhoeven als jonge architect gekozen in Oirschot

Vorige week woensdagavond is tijdens de openbare presentatiebijeenkomst in de raadzaal van Oirschot de jonge architect > Kim Verhoeven zowel door de vakjury als door het aanwezige publiek gekozen om straks - mede in opdracht van de gemeente - als architect betrokken te worden bij het bouwplan voor een groep starterswoningen op de locatie De Reep in Oirschot.

Onderstaande foto's laten de drie eerder geselecteerde jonge architecten zien tijdens hun presentatie van telkens een kwartier gedurende die avond.
Het spits werd afgebeten door > Tjeerd Bloothoofd uit Den Haag:

Gevolgd door het duo > Bokkers van der Veen uit Rotterdam:

En tenslotte de al eerder genoemde > Kim Verhoeven uit Den Bosch:

Als organisatoren van de Jonge Architecten prijs vroegen we een kostendeskundige om de drie verder uitgewerkte ontwerpen te toetsen op opgegeven bouwkosten en ze mogelijk nader te vergelijken, inclusief een vrij-op-naam-prijs.
Ter illustratie hier enkele beelden uit de presentatie van David Meijer van > Vitruvius Bouwkostenadvies uit Oss:

In de pauze trok de vakjury onder voorzitterschap van de wethouder zich terug voor beraad en kon het aanwezige publiek de tentoongestelde tekeningen en maquettes bekijken en indien gewenst een stem uitbrengen op het ontwerp van hun voorkeur.

Tenslotte sprak wethouder Piet Machielsen de aanwezigen toe en maakte bekend dat zowel het publiek als de vakjury [naast hemzelf architect Toon Bullens en buurtbewoners Jos Klein Breteler en Ans van der Burgt] gekozen hadden voor Kim Verhoeven als architect voor het toekomstige bouwplan.

Al met al een ontspannen, maar zeer nuttige avond waarvoor we de gemeente > Oirschot - mede dankzij de hartelijke steun van woningbouwregisseur Carine Roijakkers en projectleider woningbouw Sander van Kollenburg - en de geïnteresseerde aanwezigen hartelijk bedanken.
De JA Prijs organisatie blijft overigens op afstand betrokken bij het komende vervolg en we houden u daarvan via deze website op de hoogte.

Nieuws - 01 maart 2013
Woensdag kiest jury in Oirschot het winnende plan

Aanstaande woensdagavond tussen 18.30 en 21.00 uur vindt in de raadzaal van de gemeente Oirschot de presentatie plaats van de drie uitgewerkte plannen met starterswoningen voor de locatie de Reep. Iedereen is van harte welkom om die bijeenkomst bij te wonen en dan als publiek ook een voorkeur uit te spreken.

Het programma op woensdagavond 06 maart 2013:
18.30 uur - opening door wethouder Piet Machielsen
18.35 uur - introductie JA Prijs door Kees van der Hoeven
18.45 uur - presentatie Tjeerd Bloothoofd
19.05 uur - presentatie Tom Bokkers en Joep van der Veen
19.25 uur - presentatie Kim Verhoeven
19.45 uur - globale kostenvergelijking van de drie plannen door David Meijer
19.55 uur - start juryberaad en pauze
(tijdens de pauze is er gelegenheid voor het publiek om met een biljet te stemmen op voorkeursplan. De publieksvoorkeur wordt doorgeleid naar juryberaad).
20.30 uur - uitslag door juryvoorzitter en wethouder Piet Machielsen
21.00 uur - afsluiting
(zie voor de samenstelling van de jury en de pdf's van de drie gekozen plannen het nieuwsbericht hieronder).

Nieuws - 01 februari 2013
Jury in gemeente Oirschot kiest 3 plannen voor nadere uitwerking

De jury onder voorzitterschap van wethouder Piet Machielsen heeft gisteren tijdens een geanimeerde bijeenkomst [met de presentatie van de 10 beste plannen uit de 3e ronde van de Jonge Architecten Prijs 2012] na rijp beraad drie ontwerpen gekozen voor nadere uitwerking.

U ziet hieronder de beraadslagingen van de jury bestaande uit wethouder Piet Machielsen - rechts, projectleider woningbouw Sander van Kollenburg [links op de rug gezien], architect Toon Bullens [rechts op de rug gezien] en twee vertegenwoordigers van buurtbeheer de Reep, rechtsboven mevrouw Ans van der Burgt en linksboven de heer Jos Klein Breteler.

De drie gekozen plannen zijn 'Oreo' van de hand van Kim Verhoeven [zie de > pdf van het plan en zie hier de > website van Kim] - 'Ons erf' naar ontwerp van Tom Bokkers en Joep van der Veen [zie hier de > pdf en zie hier de > website van BokkersvanderVeen] en tenslotte het ontwerp 'Starterskit' van Tjeerd Bloothoofd [zie hier de > pdf en zie hier de > website van Tjeerd].
Op woensdagavond 06 maart 2013 krijgen de drie gekozen ontwerpers wederom de gelegenheid hun uitgewerkte plan in de grote raadzaal van het stadhuis van Oirschot te presenteren aan de jury, waarna een definitieve winnaar wordt gekozen die bij de definitieve planvorming voor de lacatie de Reep wordt betrokken.

Nieuws - 20 januari 2013
Echte werk gaat beginnen op 31 januari in het stadhuis van Oirschot

Uit de 34 inzendingen voor de 3e ronde selecteerde de jury van de Jonge Architecten Prijs eind vorig jaar tien ontwerpen voor starterswoningen die nu op donderdag 31 januari aanstaande tussen 14.00 en 16.00 uur in een van de commissiekamers in het stadhuis door de respectievelijke jonge ontwerpers aan een nieuwe jury uit de gemeente Oirschot worden gepresenteerd.
[Adres: Deken Frankenstraat 3, 5688 AK Oirschot, Telefoon: (0499) 58 33 33]

Hier de tien jonge architecten in volgorde van hun 5-minuten-presentatie op die middag (samengesteld door loting): Tanja Lina, Adam Scales, Karin Uittenboogaart, Johan Selbing, Joost Pijnenborg - korte pauze - Mark Mes/Floris Peek, Kim Verhoeven, Tom Bokkers/Joep van der Veen, Tjeerd Bloothoofd, Joren Hoogenboom.

De nieuwe jury, bestaande uit wethouder Piet Machielsen, projectleider woningbouw Sander van Kollenburg, architect Toon Bullens en een vertegenwoordiger van buurtbeheer de Reep, zal uit de tien gepresenteerde ontwerpen er drie uitkiezen die nader worden uitgewerkt (met een bescheiden vergoeding van € 2.000 per plan).

De drie gekozen plannen worden gedurende de maand februari 2013 een stap verder gebracht; het programma van eisen daarvoor volgt op die donderdag. Een maand later, in de week van 25 februari tot en met 01 maart krijgen de drie gekozen ontwerpers wederom de gelegenheid hun plan - ditmaal in een meer openbare setting - in de grote raadzaal - te presenteren aan de jury.

De jury kiest daar een winnaar die vanaf dat moment intensief bij de planvorming van deze locatie wordt betrokken. Voor de realisatie zal de gemeente een aanbesteding houden tussen drie ontwikkelende en/of bouwende partijen. Het andere deel van de locatie aan de Reep is bestemd voor seniorenwoningen en de gemeente is daartoe reeds in overleg met geïnteresseerde partijen. De winnende architect zal zeker ook onder de aandacht worden gebracht van de daar te kiezen uitvoerende ontwikkelaar, c.q. bouwer.

[De drie foto's laten het gemeentehuis van Oirschot zien, een gebouw dat deels in de traditie staat van de Bossche School. Het is van de hand van architecten Wijnen en Senders - tegenwoordig De Twee Snoeken - uit Den Bosch].

Nieuws - 16 december 2012
Afgelopen vrijdag zijn de 10 winnende plannen van de 3e ronde van de Jonge Architecten Prijs 2012 bekendgemaakt (binnenkort kunnen we ze alle 10 hier in pdf laten zien...). Het volledige puntenklassement van de 3e ronde is hier > te vinden.

Op de foto hierboven de 3e prijs voor het motto 'Ons kent ons' van de hand van Joren Hoogenboom uit Eindhoven. En de foto hieronder laat Tjeerd Bloothoofd uit Den Haag zien, die de 2e-prijs-oorkonde krijgt voor zijn plan 'Starterskit' uit handen van Fred Schoorl, directeur van de Bond van Nederlandse Architecten BNA.

Door optelling van de resultaten van de drie ontwerprondes in het seizoen 2012 konden we tevens het eindklassement (zie > hier) samenstellen. Dat blijkt met overmacht - ze wonnen zelf de 1e en de 3e ronde en werden tweede in de 2e ronde - gewonnen door Bokkers van der Veen Architecten (Tom Bokkers en Joep van der Veen) uit Rotterdam en Ede.
Hier de beelden van de winnaar van de overall-prijs Joep van der Veen met zijn oorkonde en de bijbehorende grote geldprijs van € 5.000 ter beschikking gesteld door hoofdsponsor BNA (Bokkers verblijft actueel in het buitenland).


Alle foto's zijn van onze vaste fotograaf > René van den Burg.

Nieuws - 05 december 2012
De jury heeft de 34 ontwerpen (van in totaal 48 deelnemers) voor de 3e ronde van de Jonge Architecten Prijs 2012 beoordeeld. De opening van de expositie en de prijsuitreiking van die 3e ronde worden gecombineerd met de feestelijke uitreiking van de Architect van het Jaar Prijs 2012 en vinden plaats op vrijdag 14 december 2012 in het Materia Inspriration Centre aan de Pedro Medinalaan op IJburg in Amsterdam.

Zie hieronder het programma van die middag:
--------------------------------------------------------------------------------
- 15.30 uur - inloop via ingang van Mosa (voorzijde gebouw)

- 16.00 uur - welkom en toekomstbeeld door Kees van der Hoeven
- 16.10 uur - bekendmaking winnaars 3e ronde JA Prijs 2012 door jury
- 16.30 uur - videofilm Architect van het Jaar door Justred Media
- 16.40 uur - overwegingen en keuzes Architect van het Jaar 2012 door jury

- 16.50 uur - gesprek/debat tussen 'jonge' en 'oude' genomineerden voor beide prijzen o.l.v. Michiel van Raaij
- 17.20 uur - bekendmaking winnaar Jonge Architecten Prijs 2012 door jury en overhandiging geldprijs van 5.000,- euro door directeur BNA
- 17.30 uur - bekendmaking winnaar Architect van het Jaar Prijs 2012 en overhandiging geldprijs van 5.000,- euro door Alcoa Architectuursystemen

- 17.40 uur - borrel/afterparty in Mosa Architectural Ceramics Centre
--------------------------------------------------------------------------------

Op donderdagmiddag 31 januari 2013 zullen de beste tien ontwerpers van de 3e ronde hun plan mogen presenteren aan een deskundige jury onder leiding van wethouder Piet Machielsen in de gemeente Oirschot. Nader bericht volgt.

We zijn nu bezig met productie van de expositie, het eindklassement en de catalogus van de Jonge Architecten prijs 2012 (de nieuwe catalogus wordt een combinatie van ronde 2 en 3 en verschijnt na afronding van de selectieprocedure in de gemeente Oirschot).

Nieuws - 28 oktober 2012
Afgelopen vrijdag zijn in het Amsterdamse Materia Inspiration Centre door jurylid Christiaan Weijts de winnende ontwerpen van de 2e ronde bekend gemaakt en werden aansluitend de oorkondes voor de top-drie uitgereikt door Joep Habets, bestuurssecretaris van de BNA. Hij was in de afgelopen 10 jaar tevens organisator van de BNA Jonge Architecten Prijsvraag.
Op de foto: prijswinnaar Joost Maatkamp (rechts) licht zijn winnende plan toe aan het publiek en aan presenterend jurylid Christiaan Weijts (links).

Joep Habets (geheel rechts) overhandigt de gedeelde derde prijs aan de inzenders van de plannen 'Een huis van een kast' uit Eindhoven en aan Tom Bokkers (2e van rechts) voor het plan 'Koppelloft lite'.
De 2e prijs werd gewonnen door het ontwerp onder motto 'Microloft' van JagerJanssen Architecten uit Rotterdam.
Tenslotte onderstaand de trotse winnaar (voor het plan 'Super Sofa') Joost Maatkamp uit Groningen. Zijn co-ontwerper Olaf Janson verblijft actueel in het buitenland.

De onderste 2 foto's zijn weer van onze huisfotograaf > René van den Burg.
U kunt de integrale uitslag van de 2e ronde hier > en het tussenklassement na 2 ronden hier > downloaden.
Zie ook de website van onze mediapartner Architectenweb voor een > overzicht van de vier winnende plannen in deze 2e ronde.

Nieuws - 24 oktober 2012
Onderstaand presenteren we de opgave voor de 3e ronde van de Jonge Architecten Prijs 2012:

Ontwerp twee typen eenvoudige starterswoningen.

- Deze serie van twee woningtypen bestaat uit een studio van 50-65 m2 en een grondgebonden woning van rond de 80 m2 (vloeroppervlaktes in bruto m2).
- De Noord-Brabantse gemeente Oirschot biedt een test-locatie aan - totaal ongeveer 1.250 m2 groot - om met een door de ontwerper gekozen mix van deze twee typen de woonmogelijkheden voor starters aldaar te onderzoeken.
- Laat op deze locatie (zie bijgevoegde > tekening in pdf schaal 1:500) zien hoe de door u ontworpen starterswoningen zouden kunnen worden gerangschikt in een stedelijk-ruimtelijk ensemble. De studio's mogen gestapeld worden.
- Denk hierbij ook aan bijbehorende privétuinen, balkons of gezamenlijke tuin en aan de parkeermogelijkheden (liefst 1 parkeerplaats per woning).

- De testlocatie is gelegen op het noordwestelijke deel van een groter terrein - genaamd 'De Reep' - waarop vroeger een school heeft gestaan. De gymnastiekzaal van die voormalige school - met direct omliggende en omheinde grond - is bewaard gebleven en blijft in gebruik.
Op de locatie, omsloten door een bestaande woonwijk met laagbouwwoningen, mag gebouwd worden in maximaal twee bouwlagen plus een kap.
(n.b.: op Google Earth is de voormalige school nog te zien - in het bijbehorende Google Streetview is de locatie rondom perfect te zien in zijn actuele staat).

- Door de wijk loopt een hoogspanningsleiding gedragen door stalen masten. Na recente onderzoeken elders is gebleken dat het bijbehorende magneetveld voor met name opgroeiende kinderen een zeer gering, maar toch mogelijk gezondheidsrisico met zich mee kan brengen.
- Daarom mogen in de 80-meter zone (gerekend vanuit het hart van de hoogspanningsleiding) in nieuw te bouwen woningen kinderen jonger dan 15 jaar niet meer permanent verblijven. Die 80-meter grens loopt ongeveer door het midden van de locatie.
- Voor de gemeente Oirschot is dit de reden om juist op deze locatie kleine starterswoningen voor jong volwassenen te willen realiseren.

- (update 14 januari 2013) De gemeente Oirschot heeft de intentie uitgesproken om de tien beste plannen - door onze jury te bepalen - van deze 3e ronde door de respectievelijke ontwerpers in een nieuwe bijeenkomst op donderdag 31 januari 2013 ieder in vijf minuten te laten presenteren.
- Uit die tien zullen aansluitend aan die presentatie - door een nog samen te stellen jury van (o.m. gemeentelijke) deskundigen - drie ontwerpen gekozen worden voor nadere uitwerking.
- In die fase zal ook gevraagd worden om een globale VON-prijs van de studio's en de woningen in te schatten, uitgaande van een grondprijs van rond de 200,- euro/m2.
- Voor de uitwerkingsfase stelt de gemeente voor elk van de (maximaal drie) gekozen plannen een bescheiden budget van 2.000 euro (excl. btw) ter beschikking.
- Na de uitwerkingsfase zal een winnend ontwerp worden gekozen; de gemeente zal deze winnaar betrekken bij de verdere planvorming voor dit deel van de locatie.

Inzenden 3e ronde
- 1. Presenteer het ontwerp op maximaal 2 tekeningen op liggend A3-formaat. Een overzicht van de woningen op de locatie (schaal 1:500 of 1:200) en vervolgens plattegronden, doorsneden, minimaal twee aanzichten (alle schaal 1:100 of 1:50) en een perspectief van de woningtypen maken onderdeel uit van de presentatie.
De woningen voldoen aan het Bouwbesluit, hoewel beargumenteerde afwijkingen welwillend zullen worden bekeken. Materialisering en detaillering zijn vrij, maar worden - waar nuttig - vermeld.
- 2. Bedenk een motto (in letters en/of cijfers) voor je inzending en vermeld dat duidelijk zichtbaar op beide tekeningen. Zorg ervoor dat de tekeningen geen herleidbare informatie (naar persoon of bureau) bevatten. Toelichtende tekst max. 200 woorden.
- 3. Maak een pdf (maximaal 3 Mb) van de twee A3-tekeningen en zend deze - vóór of op maandag 12 november 2012 (vóór 24.00 uur op die dag) - per mail aan info[at]architectenwerk.nl.
(N.B.: Er hoeven geen A3 of A4-tekeningen per post te worden verstuurd!)
- 4. Verzorg naast je digitale inzending een gesloten enveloppe (met aan de buitenzijde alleen het motto) met daarin een ondertekende verklaring dat het ontwerp jouw geestelijk eigendom is met daaronder je naam, geboortedatum, postadres, e-mailadres plus het studie-nr. van je opleiding of je registratie-nr. bij het > Architectenregister.
- 5. Stuur die naambrief vervolgens per post naar ArchitectenWerk, Postbus 2129, 2240 CC Wassenaar (laatste poststempel 14 november 2012).

Heb je nog niet ingeschreven voor het seizoen 2012?
- 0. Schrijf je dan eerst in op de wijze die hierna op deze pagina wordt vermeld.

Nieuws - 11 oktober 2012
De jury heeft de 43 ontwerpen (van in totaal 63 deelnemers) voor de 2e ronde beoordeeld. We zijn nu bezig met productie van de expositie (volgende catalogus wordt combinatie van ronde 2 en ronde 3).
De opening plus prijsuitreiking van de 2e ronde vindt plaats op vrijdag 26 oktober 2012 in het Materia Inspriration Centre aan de Pedro Medinalaan op IJburg.
(inloop vanaf 15.30 uur - prijsuitreiking om 16.00 uur - aansluitend borrel).

Nieuws - 09 september 2012
(zie voor de uitslag van de 1e ronde onder dit bericht)
Hier de opgave voor de 2e ronde van de Jonge Architecten Prijs 2012:

Ontwerp een eenvoudige woonunit in een bestaand kantoorgebouw.

- De woonunit moet zodanig als (interieur)object worden vormgegeven dat deze bouwkundig wordt 'losgehouden' van de bestaande gebouwconstructie, want hij moet tevens bruikbaar zijn als solitaire woonruimte, bijvoorbeeld in een lege fabriekshal.
- De ruimte voor bewoning (door één persoon) is bruto ongeveer 15 m2 groot, zodat er op de bijgevoegde kantoorplattegrond zo'n 25 tot 30 units een plaats kunnen krijgen (koppeling van twee units t.b.v. woonruimte voor twee personen moet mogelijk zijn).
- Elke unit bevat een eenvoudige toilet/douchecombinatie, een bescheiden kitchenette en een of meer opstelmogelijkheden voor een bed. Benodigde aan- en afvoerleidingen bevinden zich in een verhoogde vloer of worden aangevoerd vanuit het plafond.

- Van de Rijksgebouwendienst (directie Vastgoed - afdeling Projectontwikkeling - Ir Leo Hendriks) ontvingen we informatie van een standaard kantoorgebouw uit de jaren '70 van de vorige eeuw (zie foto en plattegrond). Hoewel het gebouw actueel in gebruik is bij een overheidsdienst, is men nu reeds op zoek naar toekomstige herbestemmings mogelijkheden voor het gebouw.
- Een standaard verdieping is hier in pdf te > downloaden (A3 - schaal 1:200).

- Helaas is er geen doorsnedetekening van de verdieping beschikbaar, maar de hoogte van bovenkant vloer tot bovenkant volgende vloer is 3,50 meter (de betonvloeren zijn 0,30 m dik). De borstwering is 0,90 m hoog en de aluminium kozijnen met glas reiken tot 2,70 m hoog. Op die hoogte zit tevens een verlaagd (bandraster)plafond, dat mag worden verwijderd.

Inzenden 2e ronde
- 1. Presenteer het ontwerp op maximaal 2 tekeningen op liggend A3-formaat. Een globaal overzicht van een mogelijke indeling van de verdieping (schaal 1:200) en vervolgens een plattegrond, doorsnede, minimaal twee aanzichten (alle schaal 1:50) en een perspectief van de woonruimte zelf maken onderdeel uit van de presentatie.
Materialisering en detaillering zijn vrij, maar worden - waar nuttig - vermeld.
- 2. Bedenk een motto (in letters en/of cijfers) voor je inzending en vermeld dat duidelijk zichtbaar op beide tekeningen. Zorg ervoor dat de tekeningen geen herleidbare informatie (naar persoon of bureau) bevatten. Toelichtende tekst max. 200 woorden.
- 3. Maak een pdf (maximaal 3 Mb) van de twee A3-tekeningen en zend deze - vóór of op vrijdag 28 september 2012 (vóór 24.00 uur op die dag) - per mail aan info[at]architectenwerk.nl.
(N.B.: Er hoeven ditmaal geen A3 of A4-tekeningen meer per post te worden verstuurd!)
- 4. Verzorg naast je digitale inzending een gesloten enveloppe (met aan de buitenzijde alleen het motto) met daarin een ondertekende verklaring dat het ontwerp jouw geestelijk eigendom is met daaronder je naam, geboortedatum, postadres, e-mailadres plus het studie-nr. van je opleiding of je registratie-nr. bij het > Architectenregister.
- 5. Stuur die naambrief vervolgens per post naar ArchitectenWerk, Postbus 2129, 2240 CC Wassenaar (laatste poststempel 29 september 2012).

Heb je nog niet ingeschreven voor het seizoen 2012?
- 0. Schrijf je dan eerst in op de wijze die hierna op deze pagina wordt vermeld.

Nieuws - 08 september 2012
De uitslag van de 1e ronde (tevens tussenklassement) kunt u hier > downloaden.
De prijsuitreiking en de expositie werden gisteren goed bezocht. Onderstaand de foto's van de nog lege tentoonstellingsruimte en dezelfde ruimte gevuld met publiek.Vervolgens de uitreiking van de eerste prijs aan de winnaars van deze 1e ontwerpronde Tom Bokkers en Joep van der Veen (van > bokkersvanderveen architecten) die van de jury in totaal 32 punten kregen. Op de eerste foto worden ze geflankeerd door jurylid Michiel van Raaij aan de linkerzijde en rechts Tim Roeleveld, namens hoofdsponsor BNA. De foto daaronder toont de trotse winnaars met hun oorkonde en een exemplaar van de catalogus, waarin opgenomen alle ingezonden plannen en het complete jury-oordeel. Onze mediapartner architectenweb maakte trouwens gisterenavond al een > nieuwsbericht met de inzendingen van de eerste drie prijswinnaars.Onderste 3 foto's van onze vaste fotograaf > René van den Burg.
De expositie is nog de hele maand september te zien in het Materia Inspriration Centre aan de Pedro Medinalaan op IJburg in Amsterdam.

Nieuws - 15 augustus 2012
De jury heeft de 73 ontwerpen (van in totaal 95 deelnemers) voor de 1e ronde beoordeeld. We zijn nu bezig met productie van de catalogus en de expositie.
De opening plus prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 07 september 2012 in het Materia Inspriration Centre aan de Pedro Medinalaan op IJburg.
(inloop vanaf 15.30 uur - prijsuitreiking om 16.00 uur - aansluitend borrel).

Nieuws - 29 juni 2012
Hoewel de aanmeldingen gestaag binnenstromen, hebben we besloten de inschrijving voor de JA Prijs nog een extra week open te houden!
Dus je kunt nog inschrijven tot en met zaterdag 07 juli 2012.Na 10 jaar onder auspiciën van de Bond van Nederlandse Architecten > BNA is de JA Prijs weer terug op het oude nest. Kees van der Hoeven, in 1994 oprichter van de Stichting Jonge Architecten Prijs, neemt met > ArchitectenWerk de organisatie van de prijs over en keert voor de editie 2012 terug naar de oorspronkelijke opzet:
Een jaarcompetitie (doel: het genereren van naamsbekendheid) voor jonge architecten, met drie eenvoudige ontwerpopgaven per seizoen, telkens in te zenden op maximaal twee A3-tjes, met drie 'ronde-winnaars' en de jonge Architecten Prijs 2012 (met ditmaal een geldprijs van € 5.000,-) voor de winnaar van het eindklassement.
Elke ronde wordt afgesloten met een expositie plus catalogus waarin alle inzendingen worden opgenomen. De organisatie van de nieuwe opzet is mede mogelijk gemaakt door een substantiele startbijdrage van hoofdsponsor > BNA.Beeld: de om te vouwen flap aan het briefpapier van de stichting JA Prijs in 1994In voorgaande seizoenen van de jonge Architecten Prijs (om precies te zijn in 1995, 2003 en 2005) leidde de prijsvraag reeds drie keer tot de feitelijke realisatie van een van de winnende ontwerpen. Ook voor dit nieuwe seizoen 2012 zijn we al in gesprek met enkele potentiele opdrachtgevers over mogelijke realisatie van een van de prijswinnende inzendingen bij de ontwerpopgaves voor de 2e en/of de 3e ronde.
Volg deze website voor nader nieuws daarover.
Onderstaand een foto van het grootste en in 2010 opgeleverde resultaat, het Ronald McDonald > Sportcentrum in Amsterdam Noord naar ontwerp van de jonge architect Peer Glandorff van Fact > Architects. Het gebouw is het uiteindelijke resultaat van de BNA > Jonge Architecten Prijs in 2005.
Zie verder de rechterkolom op deze pagina voor alle eerdere uitslagen.Fact Architects - Sportcentrum Amsterdam Noord (2010) - foto: Luuk Kramer


Volg hier straks de jury
> 1e ronde
> 2e ronde (oktober)
> 3e ronde (december)
> eindklassement (dec)

Info over de sponsors> Hoofdsponsor BNA> Alcoa Arch.systemen> Materia IC


> Mosa Ceramics Centre


> Rijnja Projects
> Igepa Group - papier
> ArchitectenWerk

Mediapartner


> Architectenweb

BNA JA Prijs 2010
> Overzicht en uitslag

BNA JA Prijs 2007
> Overzicht en uitslag

BNA JA Prijs 2005
> Overzicht en uitslag
(met gebouwd resultaat!)

BNA JA Prijs 2003
> Overzicht en uitslag
(met gebouwd resultaat!)

Audi JA Prijs 1998
> Overzicht en uitslag

JA Prijs 1996
> Overzicht en uitslag

JA Prijs 1995
> Overzicht en uitslagen
(met gebouwd resultaat!)

JA Altijd Prijs 1994
> Overzicht en uitslagen

> terug naar homepage
Deelname aan de jonge Architecten Prijs 2012 staat open voor master-studenten architectuur (ook interieurarchitectuur) en voor jonge architecten (ook interieurarchitecten) tot 40 jaar (peildatum leeftijd: 01 januari 2012).
Deelnamekosten: per ronde € 25,- (incl.btw);

Inschrijven voor de 3e ronde is mogelijk tot en met maandag 12 november 2012 door de bijdrage in de organisatiekosten over te maken op bankrekening 86.75.42.160 ten name van ArchitectenWerk te Wassenaar. Met vermelding van je volledige naam, je e-mailadres en/of telefoonnummer (voor eventueel nader contact).
(Als je daar prijs op stelt sturen we je per e-mail een btw-factuur voor het gekozen bedrag in pdf-formaat; vermeld dan tevens het woord factuur bij je betaling).

N.B.: Architecten van 40 jaar of ouder kunnen toch meedoen en hun krachten meten met de jongeren... Zij kunnen geen geld, maar roem en eer verwerven: voor hen is er het speciale 'Veteranenklassement'. Deelnamekosten oudere architecten (ook interieurarchitecten): per ronde € 50,-.
Veel mensen werken tegenwoordig een deel van de week vanuit hun eigen woning. Als je geluk hebt is er ruimte over in je huis en kan dat werk plaatsvinden op een (te warme of te koude) zolderkamer of aan een simpel bureautje in een van de slaapkamers, maar meestal zit de thuiswerker in een overgeschoten hoekje van de eigen woonkamer.
Met alle sores die daarbij komt kijken: kinderen of huisdieren hangen aan zijn of haar benen, en terwijl de huishoudelijke hulp bezig is met stofzuigen, moet er achter de laptop van de baas (of van het eigen bedrijf) geconcentreerd worden doorgewerkt. Kortom, voor dit specifieke probleem zoekt de opgave voor de 1e ronde van de jonge Architecten Prijs 2012 een afdoende architectonische oplossing:

Ontwerp een eenvoudige, afsluitbare (thuis)werkruimte die geplaatst kan worden in eigen of andermans woonkamer (naar keuze).

- 1. Presenteer het ontwerp op maximaal 2 tekeningen op liggend A3-formaat. Een plattegrond, doorsnede, minimaal twee aanzichten (alle schaal 1:20) en een perspectief van de werkruimte maken onderdeel uit van de presentatie.
Materialisering en detaillering zijn vrij, maar worden - waar nuttig - vermeld.
- 2. Bedenk een motto (in letters en/of cijfers) voor je inzending en vermeld dat duidelijk zichtbaar op beide tekeningen. Zorg ervoor dat de tekeningen geen herleidbare informatie (naar persoon of bureau) bevatten. Toelichtende tekst max. 200 woorden.
- 3. Maak een pdf (maximaal 3 Mb) van de twee A3-tekeningen en zend deze - vóór of op maandag 09 juli 2012 (< 12.00 a.m.) - per mail aan info[at]architectenwerk.nl.
- 4. Stuur vervolgens een set kleurenprints op ware grootte (voor de expositie) plus een set verkleinde zwart-wit kopieën op A4-formaat (voor de catalogus) per post naar ArchitectenWerk, Postbus 2129, 2240 CC Wassenaar (laatste poststempel 10 juli 2012).
- 5. Die postzending bevat tevens een gesloten enveloppe (met aan de buitenzijde alleen het motto) met daarin een ondertekende verklaring dat het ontwerp jouw geestelijk eigendom is met daaronder je naam, geboortedatum, postadres, e-mailadres plus het studie-nr. van je opleiding of je registratie-nr. bij het > Architectenregister.

Tenslotte lichten we hier een tipje van de sluier over de komende 2e en 3e ronde. De opgaven worden stapsgewijs iets groter: de 2e ronde vraagt een afsluitbare wooneenheid (met voorzieningen) in een leegstaand kantoorgebouw. De 3e ronde vraagt een starterswoning c.q. een cluster starterswoningen in een nieuwe woonwijk.
Nadere informatie volgt.Onderstaand wordt de jury voor het seizoen 2012 gepresenteerd. De juryleden zullen (per ronde) ieder van achter hun eigen computer alle pdf-inzendingen integraal bekijken en daarna elk ontwerp voorzien van een 'rapport'-cijfer tussen 1 en 10.
De vier jurycijfers worden per inzending bij elkaar geteld en zo komt per ronde het (tussen)klassement tot stand. Over de precieze rangorde van de ontwerpen uit de top-tien van dit klassement kan de jury - als zij dat wenst - nog nader gezamenlijk overleg voeren.
De uitslagen van de 3 rondes worden per inzender wederom bij elkaar geteld; de jonge Architecten Prijs 2012 wordt in november 2012 uitgereikt aan degene die na 3 beoordeelde rondes in dat eindklassement de hoogste totaalscore heeft behaald.
De juryleden zijn achtereenvolgens:


Michiel van Raaij
Michiel van Raaij (1980) is hoofdredacteur van internetplatform > Architectenweb en architectuurtijdschrift > AWM. Al tijdens zijn architectuuropleiding aan de TU Delft ontdekte hij zijn passie voor het schrijven, leidde hij in 2004>05 voor Stylos de redactie van het blad > Pantheon en startte zijn weblog > Eikonographia (nu gestopt, maar nog online te zien). Hij studeerde af op een historisch onderzoek naar de veranderende representatie in de NL architectuur van de 19e eeuw en volgde later de masterclass > architectuurkritiek van het SfA. Nu, vijf jaar na zijn afstuderen staat er een indrukwekkende reeks online- en printartikelen op zijn naam en werkt hij aan een boek over het ornament in de hedendaagse architectuur.

Marc Reniers
Marc Reniers (1968) was aansluitend aan zijn studie architectuur aan de TU Eindhoven een van de eerste vier leden van het Jonge Architecten Atelier in Amsterdam. Samen met Kees van der Hoeven initieerden zij in 1993 de Jonge Architecten Prijs voor de gehele doelgroep en maakten ze gedurende twee seizoenen de exposities van alle inzendingen. Sinds 1996 werken de atelierleden samen in M3H > Architecten, de laatste zeven jaar onder de tweehoofdige leiding van Reniers en Machiel Spaan. M3H ontwerpt vanuit een sterk onderzoekende houding en hun inmiddels rijke ervaring met stedelijke woningbouw leidde tot verschillende verdiepende > studies en publicaties. Tenslotte is Reniers actief in onderwijs, BNA > Onderzoek en (welstands)advieswerk.

Christiaan Weijts
Auteur > Christiaan Weijts (1976) studeerde Nederlands en literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden. Hij is columnist in > nrc.next en de > Groene Amsterdammer. Weijts' > debuutroman Art. 285b werd in 2006 vrijwel unaniem lovend ontvangen, en leverde hem nominaties op voor zowel de AKO Literatuurprijs als de Gouden Uil. In 2008 verscheen zijn tweede > roman, Via Cappello 23, wederom genomineerd voor de Gouden Uil en de AKO Literatuurprijs, en het boek won de Gerard Walschapprijs.
Op dit moment legt Weijts de laatste hand aan een > nieuwe roman - met als werktitel Euforie - die in de loop van 2012 zal verschijnen. De hoofdpersoon in dit nieuwe boek is architect en mede daarom nodigden we zijn schepper graag uit voor deze jury.

eijkingdelouwere
Bart Eijking (1972) en Patrick de Louwere (1971) werkten na hun studie aan de TU Delft van 1997-2003 bij > BO.2 in Tilburg. Tussendoor wonnen zij prijzen bij de BNA en Europan 5. In 2004 startten zij in Rotterdam > eijkingdelouwere en ze houden zich dan - naast architectuur en stedenbouw - ook specifiek bezig met interieurs. Ze wonnen een Best of Year Award [> I.D. Magazine NY] voor hun 18.000 m2 grote interieur voor SRK > Rechtsbijstand in Zoetermeer. In Milaan lanceerden ze hun eigen meubelmerk > Studio Lawrence met de Last Supper Table. Inmiddels werken zij vanuit Londen o.m. aan een 1.500 m2 groot > woonhuis en een winkelcentrum in Nederland en aan diverse - wederom prijswinnende - meubels voor internationale meubelproducenten.

Eijking en de Louwere hebben in de jury één gezamenlijke stem die vooral gericht is op de beoordeling van de maakbaarheid van de ingediende ontwerpen. Dit mede omdat de startsubsidie van de BNA deels afkomstig is uit de voormalige Van Eck-stichting die zich inspande voor de integratie van architectuur en constructie.
Definitief:
- Bekendmaking opgave 1e ronde en start inschrijving > 01 juni 2012
- Sluitingsdatum inzendingen 1e ronde > 09 juli 2012 (12.00 uur a.m.)
- Expositie en prijsuitreiking 1e ronde > 07 september 2012
- Bekendmaking opgave 2e ronde > 09 september 2012
- Sluitingsdatum inzendingen 2e ronde > 28 september 2012 (12.00 uur a.m.)
- Expositie en prijsuitreiking 2e ronde > 26 oktober 2012
- Bekendmaking opgave 3e ronde > 24 oktober 2012

Nu nog voorlopig:
- Expositie en prijsuitreiking 3e ronde & JA Prijs 2012 > begin december 2012Naast ArchitectenWerk, de BNA (als hoofdsponsor voor het seizoen 2012), Alcoa Architectuursystemen en Rijnja Repro/Projects (als co-sponsors) hebben we het Materia Inspiration Centre, (i.s.m. het Mosa Architectural Ceramics Centre) in Amsterdam IJburg bereid gevonden om de Jonge Architecten Prijs te steunen als gastheer van de prijsuitreikingen en de exposities.

Daarnaast zoeken we nog sponsors voor andere onderdelen van de prijs:
- Wij bieden u de mogelijkheid om de naam van uw product, dienst of bedrijf te verbinden aan bijvoorbeeld een van de drie rondeprijzen, exposities of catalogi,
- Vervolgens is het mogelijk uw naam te verbinden aan de website en/of de nadere publiciteit rond de prijs,
- Ook kunt u hier via banners reclame maken voor uw product, bedrijf of dienst.

Tenslotte kunt u optreden als mogelijke opdrachtgever voor realisatie van een of meer van de prijswinnende ontwerpen. Wij kunnen u aanbieden om in een aansluitende bijeenkomst de (door de vakjury gekozen) top-tien van beste plannen uit een van de ontwerprondes (in een presentatie van de ontwerpers) voorgeschoteld te krijgen, waarna u dan zelf twee (of meer) plannen naar uw voorkeur kunt kiezen voor nadere uitwerking.
Het lukte tot nu reeds drie keer om een winnend ontwerp daadwerkelijk te realiseren, zie voor de betreffende resultaten elders op deze pagina.

Wij bieden u zo in ieder geval nieuwe mogelijkheden om op ontspannen wijze en sneller dan gebruikelijk in contact te komen met de toekomstige (hoofdrol)spelers in de Nederlandse architectenbranche! Vraag hier > per mail om nadere informatie betreffende de bovengenoemde mogelijkheden of bel ons rechtsstreeks via 070-5112740.

ArchitectenWerk - Kees van der Hoeven, mail direct > info(at)architectenwerk.nl.
Vormgeving beeldmerk > Marloes de Laat en Roel Vaessen.


2012 © > ArchitectenWerk - P.O. Box 2129 - NL 2240 CC Wassenaar