Nieuws 30-04-2014:
Arjan de Nooijer en Bram Zondag gekozen als architect in Oudleusen

Vorige week donderdag heeft de jury van Woonstichting Vechthorst de drie uitgewerkte ontwerpen voor vier tot zes energieneutrale eengezinswoningen beoordeeld. Na de presentatie door de drie architectenbureaus in het kantoor in Nieuwleusen vergeleek David Meijer van Vitruvius Bouwkostenadvies de plannen. Qua bouwkosten liepen ze niet zoveel uiteen (€ 283,- tot € 304,- per m3). In de sfeer van de kengetallen, zoals geveloppervlak/bvo en glasoppervlak/gevel bleek het plan 'Veel voor weinig...' van > Arjan de Nooijer en > Bram Zondag iets gunstiger uit te vallen ten opzichte van de anderen.

Ook de jury bleek na bestudering voor dat laatste plan te hebben gekozen. Vooral met de realistische blik van de woningcorporatie als verhuurder en dan gekeken naar aspecten als prijs/kwaliteit, onderhouds- en servicegevoeligheid en mogelijkheden voor nadere aanpassing. En natuurlijk de hoeveelheid ruimte in de woning. Hoewel de jury onder de indruk was van het niveau van uitwerking van alle drie de ontwerpen, gaat ze nu de belangstelling aftasten voor de zes huurwoningen in het ontwerp van De Nooijer en Zondag. Onderstaand enkele foto's van de bijeenkomst die middag en een enkel beeld van het winnende plan:

Boven de jury in beraad (in dezelfde samenstelling als de vorige keer).

Arjan de Nooijer en Bram Zondag gelukgewenst door directeur Willem Muijlwijk.

Boven de oorspronkelijke en beneden de geoptimaliseerde opzet van de woningen.

Een interieurbeeld en het overzicht van de zes huurwoningen op de locatie.

Nieuws 21-04-2014:
Donderdag definitieve selectie Oudleusen

Op donderdag 24 april aanstaande vanaf 14.00 uur zullen de drie uitgewerkte ontwerpen voor vier tot zes energieneutrale eengezinswoningen in Oudleusen op het kantoor van Woonstichting Vechthorst aan de jury worden gepresenteerd. Bram Zondag/Arjan de Nooijer, Karin Uittenboogaart en Jasper Spigt bespreken hun plannen, waarna David Meijer van Vitruvius Bouwkostenadvies de ontwerpen aan de hand van kosten en kengetallen zal vergelijken. Na een korte pauze kiest de jury uit genoemde drie vervolgens de architect die de definitieve ontwerpopdracht krijgt.
We doen aansluitend verslag van die laatste bijeenkomst en gaan vervolgens de catalogus met alle ontwerpen uit het seizoen 2013 voorbereiden.

Nieuws 06-03-2014:
Drie ontwerpen geselecteerd voor volgende ronde Oudleusen

Afgelopen dinsdagavond heeft de nieuwe vijfkoppige jury tijdens een zeer gastvrije bijeenkomst bij Woonstichting > Vechthorst in Nieuwleusen drie plannen gekozen voor nadere uitwerking.

De avond begon met soep en broodjes omdat het overgrote deel van de presenterende deelnemers immers van ver kwam. Hieronder de zaal met deelnemers en geinteresseerde toehoorders.

Hierboven een van de eerste presentaties en hieronder een beeld van het juryberaad met van links naar rechts: directeur Willem Muilwijk en projectleider Johan Krol van de woonstichting, Bram Bremmer en Thijs Hogenkamp van Plaatselijk Belang Oudleusen en geheel rechts Klaas Agricola, verantwoordelijk wethouder van de gemeente Dalfsen.

Na het juryberaad maakte Willem Muijlwijk de drie geselecteerde plannen bekend. Ze zijn gekozen vanwege het passen in het bestemmingsplan, de bruikbaarheid van de plattegronden, het gedachte woongenot, de bouwbaarheid en de energievriendelijkheid:

Allereerst het plan 'Sunny Side Up' van Karin Uittenboogaart - Studio > Ka uit Rotterdam.

Vervolgens het ontwerp 'Veel voor weinig Nooit chagrijnig' van Arjan de Nooijer - dNA > uit Woerden en Bram Zondag - Bureau > Zondag uit Delft.

En tenslotte het plan 'De kunst van het thuiskomen' van Jasper Spigt - Domain > Architecture uit Voorhout.

In de komende weken worden de ontwerpen, gesteund door een aanmoedigingspremie van € 1.000,- per deelnemer nader uitgewerkt. Waarna een definitieve keuze gemaakt wordt voor de architect van het plan op deze locatie in Oudleusen.
We houden u via deze website op de hoogte van het vervolg.

Nieuws 12-02-2014:
Tien winnaars presenteren plan aan Woonstichting Vechthorst

Op dinsdagavond 04 maart aanstaande worden de tien winnende plannen voor vier tot zes energieneutrale eengezinswoningen (uit de tweede ronde van de #JAPrijs 2013) door de ontwerpers gepresenteerd aan een nieuwe jury.
De bijeenkomst vindt plaats in de hal van het kantoor van Woonstichting > Vechthorst, Raiffeisenstraat 2 in Nieuwleusen.

Programma:
- 19.00 uur - Opening door de Woonstichting
- 19.05 uur - Toelichting #JAPrijs door Kees van der Hoeven

- 19.15 uur - Eerste vijf presentaties:
- Energetischild, Lars Hoogewerf c.s.
- Veel voor weinig.., Arjan de Nooijer c.s.
- Onze hoeve, Jan Peter Wenink c.s.
- Marke Oudleusen, Alle Jan Mulder c.s.
- Energie plus, Chris Collaris c.s.

- Korte pauze

- 20.15 uur - Tweede vijf presentaties:
- Kunst van het thuiskomen, Jasper Spigt
- Kasco, Tjeerd Bloothoofd
- Sunny side up, Karin Uittenbogaart
- Erf goed, Ard Hoksbergen
- Onder dak, Herman Pel

- 21.00 uur - Juryberaad
- Gevolgd door de uitslag.

De jury kiest twee tot maximaal drie plannen voor nadere uitwerking. Er is een budget van € 3.000,- ex btw. beschikbaar als financiele steun voor die fase (door twee of drie te delen). Na een werkperiode van een week of vier volgt een tweede presentatie, waarna de jury een architect/plan kiest voor uitvoering. De Woonstichting heeft de intentie om vervolgens een honorariumovereenkomst te sluiten met de winnaar.
Tijdens die fase is er voor het maken van een elementenraming steun beschikbaar via David Meijer van Vitruvius > Adviesbureau voor Bouwkosten. Hij zal de uitgewerkte plannen tevens via kengetallen met elkaar vergelijken.

De jury bestaat uit:
- Willem Muijlwijk, directeur bestuurder Woonstichting Vechthorst
- Johan Krol, projectleider Woonstichting Vechthorst
- Klaas Agricola, verantwoordelijk wethouder gemeente Dalfsen
- Bram Bremmer, bestuurslid Plaatselijk Belang Oudleusen
- Thijs Hogenkamp, bestuurslid Plaatselijk Belang Oudleusen

Nieuws 20-12-2013 - aangevuld met foto's op 07-01-2014:
AttB wint Jonge Architecten Prijs 2013

Afgelopen donderdag heeft het jonge architectenbureau > AttB [Atelier to the Bone] uit Eindhoven de Jonge Architecten Prijs 2013 gewonnen. Aan de prijs is een geldbedrag vervonden van € 2.500,- ter beschikking gesteld door de > BNA. AttB behaalde in de twee ontwerprondes het hoogste aantal punten, zie > hier de totaaluitslag.

[Winnaars AttB op de foto van > Rene van den Burg - van links naar rechts Jeroen van Aerle, Beerd Gieteling en Philippe Rol].

De tweede ronde met ontwerpen voor een groep energieneutrale eengezinswoningen in het dorp Oudleusen, Overijssel werd met het ontwerp 'Marke Oudleusen' gewonnen door Alle Jan Mulder en Joost Boshuizen [StudioZwart > Architecten, Rotterdam]. Samen met de negen anderen uit de top-tien mogen zij hun plan in het nieuwe jaar presenteren aan een nieuwe jury onder leiding van de opdrachtgever, Woonstichting Vechthorst.
Onze mediapartner Architectenweb maakte een bericht > met beelden van de winnende ontwerpen. Zie > hier voor de complete uitslag van die tweede ronde.

De opening van de bijeenkomst door Kees van der Hoeven.

De jury v.l.n.r. Merel Pit, Lars Mosman, Samir Bantal en Allard Jolles.

Lars Mosman voorziet de top-tien van inhoudelijk commentaar.

Daarbij van tijd tot tijd gesteund door de andere juryleden.

Pepijn Bakker ( > BNA) houdt een korte inleiding voordat hij de prijzen uitreikt.

Allereerst aan Tjeerd Bloothoofd (> Bloot Architecture) de 3e prijs in de 2e ronde.

Vervolgens de 2e prijs aan Chris Collaris (> We D We B).

Tenslotte krijgen Alle Jan Mulder en Joost Boshuizen (> StudioZwart Architecten) de 1e prijs van de 2e ronde voor hun plan Marke Oudleusen.

Nieuws 12-12-2013:
Prijsuitreiking op 19 december in Amsterdam

De opening van de expositie en de prijsuitreiking van de Jonge Architecten Prijs 2013 wordt ook dit jaar gecombineerd met de uitreiking van de Architect van het Jaar Prijs 2013 en vindt plaats op donderdag 19 december 2013 in het voormalige Materia Inspriration Centre aan de Pedro Medinalaan 1b op IJburg in Amsterdam.

Zie hieronder het programma van die middag:
--------------------------------------------------------------------------------
- 15.30 uur - inloop via ingang van Mosa (voorzijde gebouw)

- 16.00 uur - welkom en juryverslag van 2e ronde #JA Prijs
- 16.30 uur - introductie genomineerden en juryverslag #AvhJ Prijs
- 17.00 uur - uitreiking Jonge Architecten Prijs 2013 en overhandiging geldprijs van 2.500,- euro door vertegenwoordiger BNA
- 17.10 uur - uitreiking Architect van het Jaar Prijs 2013 en overhandiging geldprijs van 5.000,- euro door Alcoa Architectuursystemen

- 17.20 uur - borrel in Mosa Architectural Ceramics Centre
--------------------------------------------------------------------------------
U bent van harte welkom om deze middag als onze gast bij te wonen.

Nieuws 01-11-2013
Ontwerpopgave voor de 2e ronde van de #JAPrijs 2013

We zijn bijzonder blij dat Woonstichting > Vechthorst uit Nieuwleusen in Overijssel een actuele woningbouwopgave heeft ingebracht voor de tweede ronde van de #JAPrijs. Het betreft een locatie in een van de kleine kernen van de gemeente Dalfsen, te weten Oudleusen.Aan de noordzijde van Oudleusen ligt een kleine nieuwbouwlocatie die reeds voor een groot gedeelte is ingevuld. Het noordwestelijke deel van de locatie is nu nog niet bebouwd maar is gereserveerd voor 4 tot 6 grondgebonden eengezinswoningen in de sociale huursector.De bovenstaande locatietekening is hier als onderlegger in > pdf te downloaden. Op A3-formaat is de schaal precies 1 op 500.
Hieronder zijn drie foto's van de actuele situatie te zien met de woningen die al zijn gerealiseerd en met het prachtige uitzicht aan de noordzijde van de locatie.Het globale programma van eisen voor deze ontwerpfase is hier in > pdf te downloaden. Naast een aantal algemene uitganspunten beschrijft het de eisen die Woonstichting Vechthorst aan de woningen stelt. Duurzaamheid en energiegebruik zijn belangrijke thema's, want de Woonstichting vraagt in deze fase om een schetsontwerp voor energieneutrale woningen. Tenslotte zijn op de website Ruimtelijke > plannen de kaart en de regels van het vigerende bestemmingsplan te vinden. Dit plan bepaalt op deze specifieke locatie dat er woningen gebouwd mogen worden met een bouwhoogte van maximaal 10 en een goothoogte van maximaal 6 meter.

Resumerend is de opgave voor de 2e ronde van de #JAPrijs:
Ontwerp 4 tot 6 energieneutrale woningen voor deze locatie in Oudleusen.

- 1. Presenteer het ontwerp op maximaal 2 tekeningen op liggend A3-formaat. Plattegronden, doorsneden, aanzichten (schaal 1:200 of groter) en een perspectief van exterieur en interieur maken onderdeel uit van de presentatie. Materialisering en detaillering zijn vooralsnog vrij, maar worden - waar nuttig - vermeld.
- 2. Bedenk een motto (in letters en/of cijfers) voor je inzending en vermeld dat duidelijk zichtbaar op beide tekeningen. Zorg ervoor dat de tekeningen geen herleidbare informatie naar persoon of bureau bevatten. Toelichtende tekst max. 200 woorden.
- 3. Maak een pdf (maximaal 3 Mb) van de twee A3-tekeningen en zend deze - vóór of op maandag 25 november 2013 (vóór 12.00 u = middaguur) - per mail aan info[at]architectenwerk.nl.
- 4. Stuur vervolgens per post een gesloten enveloppe (met aan de buitenzijde alleen het motto) naar ArchitectenWerk, Postbus 2129, 2240 CC Wassenaar. Met daarin een ondertekende verklaring dat het ontwerp jouw geestelijk eigendom is, met tevens vermelding van je naam, geboortedatum, postadres, e-mailadres plus het studie-nr. van je opleiding of je registratie-nr. bij het > Architectenregister.

De ontwerpen worden allereerst beoordeeld door onze eigen jury. De architecten uit de top-tien van dit klassement krijgen na de jaarwisseling de gelegenheid om hun ontwerp - ieder in 5 minuten - te presenteren aan een nieuwe jury onder auspiciën van Woonstichting Vechthorst. Die jury kiest twee tot drie plannen die in een aantal weken (met een bescheiden vergoeding) nader mogen worden uitgewerkt. Na een nieuwe presentatie van die uitgewerkte ontwerpen kiest die jury een architect die zal worden voorgedragen voor de opdracht; de Woonstichting moet dan wel eerst goedkeuring voor de investerings- beslissing hebben verkregen.
De winnaar van de Jonge Architecten Prijs 2013 (plus de geldprijs van € 2.500,-) is diegene die opgeteld in beide rondes de meeste punten heeft verzameld.

Voorwaarden voor deelname
Deelname aan de 2e ronde van de Jonge Architecten Prijs 2013 staat open voor master-studenten architectuur (ook interieurarchitectuur) en voor jonge architecten (ook interieurarchitecten) tot 40 jaar (peildatum leeftijd: 01 januari 2013).
Als je reeds bent ingeschreven voor het hele seizoen 2013 hoef je niets bijzonders meer te doen.
Ben je nog niet ingeschreven, dan kun je dat doen tot en met maandag 25 november 2013 door de bijdrage in de organisatiekosten voor de 2e ronde van € 30,- over te maken op bankrekening 86.75.42.160 ten name van ArchitectenWerk te Wassenaar. Met vermelding van je volledige naam, je e-mailadres en/of telefoonnummer (voor eventueel nader contact).
(Als je daar prijs op stelt sturen we je per e-mail een btw-factuur voor het gekozen bedrag in pdf-formaat; vermeld dan tevens het woord factuur bij je betaling).
N.B.: Architecten van 40 jaar of ouder kunnen toch meedoen en hun krachten meten met de jongeren... Zij kunnen geen geld, maar roem en eer verwerven: voor hen is er het speciale 'Veteranenklassement'. Deelnamekosten oudere architecten (ook interieurarchitecten): voor de 2e ronde € 60,-.

Nieuws 28-10-2013
Schuttingtaal van AttB uit Eindhoven wint eerste ronde

Afgelopen vrijdagmiddag werd in een ontspannen setting de expositie van de eerste ronde van de #JAPrijs geopend en werden de prijzen voor de inzendingen van de eerste ronde uitgereikt. De 32 inzendingen zijn tentoongesteld in het Materia > Inspiration Centre aan de Pedro Medinalaan 1b op IJburg in Amsterdam.De bijeenkomst begon met een terugblik op het afgelopen seizoen van de #JAPrijs waarna Kees van der Hoeven de 2e catalogus overhandigde aan Joep Habets. Als directiesecretaris van mede-sponsor de Bond van Nederlandse Architecten reikte hij tevens de prijzen uit.

Vervolgens lichtte de jury haar visie op de beste 10 inzendingen toe, telkens met een aftrap van Samir Bantal, waarna Allard Jolles, Merel Pit en Lars Mosman het commentaar aanvulden met hun specifieke opmerkingen.Aansluitend werd de top-3 (in dit geval vier plannen) in het zonnetje gezet. Op de gedeelde 3e plaats het plan met motto Het Habitat van Bram van Ekeren en Marijn van den Dool uit Eindhoven, en motto De Vijfhoek van Jan-Peter Wenink en Ferdy Holtkamp (Wenink Holtkamp > Architecten) eveneens uit de Lichtstad. Op de 2e plaats het ontwerp Buiten-gewoon-groen van Jasper Spigt (Domain > Architecture) uit Voorhout. Het jonge Eindhovense architectenbureau > Attb - Beerd Gieteling, Jeroen van Aerle en Philippe Rol - wederom uit Eindhoven - won met hun plan Schuttingtaal met overmacht de 1e prijs (zie beeld hieronder).

Op de foto Philippe Rol als trotse winnaar - zijn collega's verbleven nog in het buitenland. De ontspannen middag werd afgesloten met een borrel in het naastgelegen Mosa Architectural Ceramics Centre, hieronder de tafel met de vier juryleden.Het totaaloverzicht met de cijfers van de jury is > hier te vinden.
Onze mediapartner architectenweb plaatste de winnende > inzendingen reeds online. Aan het einde van deze week wordt hier ook de opgave voor de tweede ronde gepresenteerd. Het betreft een actuele bouwopgave in opdracht van een woningcorporatie uit Overijssel.

Nieuws 18-10-2013
Opening expositie en prijsuitreiking 1e ronde

Vrijdagmiddag 25 oktober wordt de eerste expositie van het seizoen 2013 - met daarin de 32 inzendingen van de 1e ronde - gepresenteerd in het Materia Inspiration Centre aan de Pedro Medinalaan 1b op IJburg in Amsterdam (eerste tramhalte na witte toegangsbrug naar IJburg).
We beginnen om 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur) met een welkomstwoord en een toelichting op de opgave van de 2e ronde, waarna de jury vertelt over de plannen die in de top-tien terecht kwamen. Aansluitend de prijsuitreiking aan de ontwerpers van de beste drie plannen.
We sluiten de bijeenkomst af met een hapje en een drankje aangeboden door het Mosa Architectural Ceramics Centre.

Nieuws 12-09-2013
Sluitingstermijn schuift één week op

Vanwege de krappe voorbereidingstijd voor de 1e ronde zijn zowel de inschrijvings- als de uiterlijke inzenddatum verschoven naar maandag 30 september 2013
(vóór 12.00 uur in de middag).

Nieuws 19-08-2013
Start nieuw seizoen - Jonge Architecten Prijs 2013

Na een geslaagd vorig seizoen > 2012 - met overall-winnaars van het eindklassement Bokkers van der Veen > Architecten en na de 3e ronde een bouwopdracht in Oirschot voor architecte > Kim Verhoeven - gaat vandaag het nieuwe seizoen van de Jonge Architectenprijs van start. Opnieuw mede gesteund door de Bond van Nederlandse Architecten > BNA en Alcoa > Architectuursystemen, naast de steun in natura en productie van het Materia > Inspiration Centre, het Mosa > Architectural Ceramics Centre en Rijnja > Repro.
Omdat het in te zetten budget meer dan gehalveerd is, hebben we de opzet van de prijs enigszins moeten aanpassen. Dit seizoen daarom twee prijsvraagrondes - met twee exposities en een catalogus met alle inzendingen - en een aangepast geldbedrag voor de uiteindelijke winnaar van € 2.500,-. Samen met de bijdragen van de deelnemers denken we dat organisatie en logistiek ook dit jaar weer gaan lukken. Vanzelfsprekend staan we open voor elke vorm van steun door nieuwe sponsors, zie onderaan deze pagina voor de mogelijkheden.

Deelname en inschrijving
Deelname aan de jonge Architecten Prijs 2013 staat open voor master-studenten architectuur (ook interieurarchitectuur) en voor jonge architecten (ook interieurarchitecten) tot 40 jaar (peildatum leeftijd: 01 januari 2013).
Bijdrage deelnemers voor beide rondes € 50,- of per ronde € 30,- (incl.btw);

Inschrijven voor de 1e ronde is mogelijk tot en met maandag 30 september 2013 door de bijdrage in de organisatiekosten over te maken op bankrekening 86.75.42.160 ten name van ArchitectenWerk te Wassenaar. Met vermelding van je volledige naam, je e-mailadres en/of telefoonnummer (voor eventueel nader contact).
(Als je daar prijs op stelt sturen we je per e-mail een btw-factuur voor het gekozen bedrag in pdf-formaat; vermeld dan tevens het woord factuur bij je betaling).

N.B.: Architecten van 40 jaar of ouder kunnen toch meedoen en hun krachten meten met de jongeren... Zij kunnen geen geld, maar roem en eer verwerven: voor hen is er het speciale 'Veteranenklassement'. Deelnamekosten oudere architecten (ook interieurarchitecten): voor beide rondes € 100,- of per ronde € 60,-.

Opgave voor de eerste ronde
Het Bouwbesluit - c.q. Besluit Omgevingsrecht - biedt tegenwoordig verschillende mogelijkheden om op eigen terrein > vergunningsvrij te bouwen. Om er na de vakantie weer een beetje in komen gaan we daarom op zoek naar een 'familie' van twee kleinschalige bouwwerken als kwalitatief architectonisch antwoord op de producten die daartoe actueel in de handel beschikbaar zijn. Je kent ze wel, die series houten en kunststof blokhutjes met of zonder ramen die bij de vaderlandse bouwmarkten in rijen buiten staan opgesteld.

De opgave vraagt allereerst om het ontwerp van een prieeltje, een overdekte plaats in je tuin om buiten bijvoorbeeld thee te drinken of anderszins samen te zijn aan een tafel met familie of vrienden. Vervolgens vragen we om een bescheiden gastenverblijf of tuinkamer te ontwerpen, als atelier of bijvoorbeeld als eigen verblijf voor een van de opgroeiende kinderen. Wellicht is het mogelijk om die beide opgaves als een familie te ontwerpen, zodat het prieeltje bijvoorbeeld kan worden uitgebreid tot het gastenverblijf of omgekeerd? ArchitectenWerk zal de mogelijk innovatieve oplossingen via de > website actief onder de aandacht brengen van fabrikanten en mogelijke opdrachtgevers.

Hoewel in de regelingen is opgenomen dat in vergunningsvrije bijgebouwen bepaalde voorzieningen niet zijn toegestaan, lijkt het ons goed dat de gevraagde tuinkamer naast een douche en toilet toch ook een kleine kitchenette bevat.


Volg hier straks de jury
> 1e ronde (oktober)
> 2e ronde (december)
> eindklassement (dec)

Info over de sponsors> Hoofdsponsor BNA> Alcoa Arch.systemen> Materia IC


> Mosa Ceramics Centre


> Rijnja Projects
> Igepa Group - papier
> ArchitectenWerk

Mediapartner


> Architectenweb

Vorig seizoen
JA Prijs > 2012


Kortom, de 1e ronde van de jonge Architecten Prijs 2013 zoekt nieuwe architectonische oplossingen voor vergunningsvrij bouwen:

Ontwerp een serie van (minimaal twee) vergunningsvrije gebouwtjes, in ieder geval een prieel (max. 10 m2) en een buitenkamer (max. 20 m2) voor plaatsing in de tuin (beide max. 3 meter hoog).

- 1. Presenteer de ontwerpen op maximaal 2 tekeningen op liggend A3-formaat, één A3 met het prieel, de ander met de tuinkamer. Een plattegrond, doorsnede, minimaal twee aanzichten (schaal 1:50 of groter) en een perspectief per gebouwtje maken onderdeel uit van de presentatie. De locatie is naar eigen keuze. Materialisering en detaillering zijn vrij, maar worden - waar nuttig - vermeld.
- 2. Bedenk een motto (in letters en/of cijfers) voor je inzending en vermeld dat duidelijk zichtbaar op beide tekeningen. Zorg ervoor dat de tekeningen geen herleidbare informatie naar persoon of bureau bevatten. Toelichtende tekst max. 200 woorden.
- 3. Maak een pdf (maximaal 3 Mb) van de twee A3-tekeningen en zend deze - vóór of op maandag 30 september 2013 (vóór 12.00 u = middaguur) - per mail aan info[at]architectenwerk.nl.
- 4. Stuur vervolgens per post een gesloten enveloppe (met aan de buitenzijde alleen het motto) naar ArchitectenWerk, Postbus 2129, 2240 CC Wassenaar. Met daarin een ondertekende verklaring dat het ontwerp jouw geestelijk eigendom is, met tevens vermelding van je naam, geboortedatum, postadres, e-mailadres plus het studie-nr. van je opleiding of je registratie-nr. bij het > Architectenregister.

Voor de opgave van tweede ronde zijn we nog op zoek naar een gemeente of woningbouwcorporatie als opdrachtgever van een bescheiden woningbouwopgave, die in de nabije toekomst gerealiseerd kan worden; zoals vorig seizoen met de starterswoningen in de gemeente Oirschot. Zie ook de informatie voor mogelijke opdrachtgevers onderaan deze pagina. Nadere informatie volgt.

De jury voor het seizoen 2013
De vier juryleden zullen (per ronde en ieder van achter hun eigen computer) alle pdf-inzendingen integraal bekijken en elk ontwerp voorzien van een cijfer van 1-10 aangevuld met kort commentaar in de vorm van enkele trefwoorden.
De vier jurycijfers worden per inzending bij elkaar geteld en zo komt per ronde het (tussen)klassement tot stand. Over de precieze rangorde binnen dit klassement kan de jury aansluitend nog nader overleg voeren.
De uitslagen van de twee rondes worden per inzender bij elkaar geteld tot een nieuw klassement; de jonge Architecten Prijs 2013 is voor degene die in die lijst de hoogste totaalscore heeft behaald.
De vier juryleden zijn achtereenvolgens:


Allard Jolles
Allard Jolles > (1958) is opgeleid als architectuurhistoricus (UvA 1989) en werkte van 1991 - 2007 in verschillende functies bij de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam. In deze periode heeft Jolles zich intensief beziggehouden met stedenbouw, planologie en aanverwante disciplines. Van 2007 tot 2013 was Jolles hoofd van het Atelier Rijksbouwmeester bij het ministerie van VROM/BiZa; nu is hij manager bij de directie Vastgoed van de Rijksgebouwendienst. Naast zijn werkkring wordt Jolles vaak gevraagd als spreker, docent, criticus of jurylid (BNA Kubus en Maaskantprijs Jonge Architecten). Hij publiceerde o.a. een boek over de architectuur van popcentra en was redacteur van het Jaarboek Architectuur in Nederland (2005-2008).

Merel Pit
Merel Pit > (1981) studeerde cum laude af aan de TU Eindhoven bij de leerstoel Architectural Design and Urban Cultures. Meteen daarna begon ze als vakredacteur bij het vaktijdschrift 'de Architect', een mooie combinatie tussen haar twee interesses: architectuur en media. Tijdens haar studie schreef ze immers al columns en verhalen in Cursor en werkte ze mee aan uitgaven van Cheops. Nu - bijna 5 jaar redactiewerk, 65 persoonlijke blogs op www.dearchitect.nl en 55 tijdschriften later - vertrekt ze bij de uitgeverij en treedt met ingang van augustus 2013 als marketing & business developer in dienst bij architectenbureau Kraaijvanger. Voorbeelden uit haar portfolio zijn te vinden op haar eigen website.

Samir Bantal
Samir Bantal > (1977) studeerde aan de TU Delft af in de twee richtingen Architectuur en Real Estate & Housing (2005). Hij werkte - deels tijdens zijn studie - voor verschillende architectenbureaus, zoals NIO architecten, Studio Sputnik, CULD en voor de PritzkerPrize winnaars Toyo Ito en Rem Koolhaas. Tussen 2007 en 2009 was hij projectontwikkelaar bij Blauwhoed en aansluitend werkte hij ruim twee jaar samen met hoogleraar Wouter Vanstiphout aan de opzet van diens bijzondere leerstoel Design as Politics. Vanaf 2010 is hij fulltime architect in zijn eigen Studio Oblique. Van 2008-2012 was hij redacteur van het Jaarboek Architectuur in Nederland en actueel is hij lid van een van de Adviescommissies van het Stimuleringsfonds.

Lars Mosman
Lars Mosman > (1971) studeerde ook aan de TU Delft en behaalde in 1999 een diploma in de richting Real Estate and Housing. Tijdens zijn studie was hij lid van het Stylosbestuur (Stylos won in 1998 de Maaskantprijs) en was gedurende anderhalf jaar student-lid van het dagelijks bestuur van de Faculteit Bouwkunde. Na zijn studie ging hij achtereenvolgens werken als projectontwikkelaar bij Johan Matser en BEMOG. Sinds 2005 is hij ontwikkelingsmanager bij Heijmans Vastgoed, het laatste jaar ook bij Proper Stok als manager Gebiedsontwikkeling. Naast zijn werkkring is hij actief promotor van nieuwe samenwerkingsvormen tussen (jonge) ontwikkelaars en architecten, o.m. via projecten van de Olifantenkooi met Architectuur Lokaal (zoals Y2DM) en heeft hij zitting in de adviesraad van de afdeling RE&H van de TU Delft.

Tijdschema
Definitief:
- Bekendmaking opgave 1e ronde en start inschrijving > 19 augustus 2013
- Sluitingsdatum inschrijving 1e ronde > 30 september 2013
- Sluitingsdatum inzendingen 1e ronde > 30 september 2013 (< 12.00 uur)
- Expositie en prijsuitreiking 1e ronde > 25 oktober 2013
- Bekendmaking opgave 2e ronde > direct na 25 oktober 2013
Nu nog voorlopig:
- Sluitingsdatum inzendingen 2e ronde > 25 november 2013
- Expositie en prijsuitreiking 2e ronde & JA Prijs 2013 > 19 december 2013

Steun aan de JA Prijs 2013
Naast ArchitectenWerk, de BNA, Alcoa Architectuursystemen en Rijnja Repro/Projects hebben we het Materia Inspiration Centre, (i.s.m. het Mosa Architectural Ceramics Centre) in Amsterdam IJburg bereid gevonden om de Jonge Architecten Prijs te steunen als gastheer van de prijsuitreikingen en de exposities.

Sponsoring staat nog open, ook voor u
Daarnaast zoeken we nog sponsors voor andere onderdelen van de prijs:
- Wij bieden u de mogelijkheid om de naam van uw product, dienst of bedrijf te verbinden aan bijvoorbeeld (ronde)prijzen, exposities of catalogi,
- Vervolgens is het mogelijk uw naam te verbinden aan de website en/of de nadere publiciteit rond de prijs,
- Ook kunt u hier via banners reclame maken voor uw product, bedrijf of dienst.

Voor opdrachtgevers: Innovatieve ontwerpen als resultaat
Tenslotte kunt u optreden als mogelijke opdrachtgever voor realisatie van een of meer van de prijswinnende ontwerpen. Wij kunnen u aanbieden om in een aansluitende bijeenkomst de (door de vakjury gekozen) top-tien van beste plannen uit de tweede ontwerpronde (in een presentatie van de ontwerpers) voorgeschoteld te krijgen, waarna u dan zelf twee (of meer) plannen naar uw voorkeur kunt kiezen voor nadere uitwerking.

Bouwopdracht via getrapte selectie
In het vorige seizoen 2012 leidde dat proces tot een selectie van drie ontwerpen voor een groep starterswoningen in de gemeente Oirschot die - gedurende een maand - door de geselecteerde architecten nader werden uitgewerkt en onder meer aangevuld met een elementenbegroting. De lokale jury onder voorzitterschap van wethouder Piet Machielsen droeg uitendelijk het ontwerp van architecte > Kim Verhoeven voor uitvoering voor.

Wij bieden u zo in ieder geval nieuwe mogelijkheden om op ontspannen wijze en sneller dan gebruikelijk in contact te komen met de toekomstige (hoofdrol)spelers in de Nederlandse architectenbranche! Vraag hier > per mail om nadere informatie betreffende de bovengenoemde mogelijkheden of bel ons rechtsstreeks via 070-5112740.

ArchitectenWerk - Kees van der Hoeven, mail direct > info(at)architectenwerk.nl.
Vormgeving logo > Roald Triebels - Amsterdam


2013 © > ArchitectenWerk - P.O. Box 2129 - NL 2240 CC Wassenaar