De Gucklhupf [genoemd naar een nabij liggende berg] is een experimenteel huis met een totaalvolume van 4 x 6 x 7 meter. Het is qua plattegrond is samengesteld uit in elkaar geschoven vierkanten. Een skelet van houten kolommen [12 x 12 cm.] en balken [6 x 12 cm.] vormt de draagconstructie waartegen de multiplex gevelplaten zijn bevestigd. Een systeem van beweegbare panelen en andere technische snufjes zorgt er voor dat op verschillende manieren en hoogtes de doosvorm kan worden geopend. Het interieur bevat twee en een halve vloer met een totaal oppervlak van 48 m2.
Het experimentele huis werd in de zomer gebruikt als een ruimte om te mediteren, als een tijdelijk podium voor kleine optredens en muziekuitvoeringen en voor lezing van gedichten die verwezen naar de mythe van Arcadie. Gedurende de rest van het jaar werd het als zomerhuis gebruikt, om te zwemmen en te zonnen en als tijdelijk onderkomen voor het weekend of de nacht. 's Winters was het een botenhuis.
Gucklhupf onstond als uitvloeisel van een zomerfestival met als thema 'de vreemdeling'. Als interpretatie van dit thema werd het een ruimtelijk experiment dat gebaseerd is op de spanning tussen binnen en buiten, het bekende en het onbekende, stilstand en beweging.

Omdat het door de architect met eigen handen is gebouwd, werd het zo ook metafoor voor het begrip 'work in progress'. Het gebouw pretendeert niet 'af' te zijn, maar maakt een immer veranderend beeld mogelijk van volledig geopend tot de dichte orthogonale doosvorm. Gucklhupf begeleidt zo het kijken en de beweging van zijn gebruikers, die elke keer opnieuw een eigen uitzicht kunnen creeeren.

Onder de druk van de publieke opinie is het gebouw inmiddels weer verwijderd van de locatie.

Product
Jaar
Ontwerp
Foto's

Bureau
Adres
Stad
Land

Telefoon
Telefax

Internet
Special

Prijsinfo voor NL

GucklHupf
1993
Hans Peter Wörndl
Paul Ott

Hans Peter Wörndl
Dornbacher Strasse 107
A 1170 Wenen
Oostenrijk

+43(0)1 4861102
+43(0)1 4861102

www.kunsthaus-bregenz.at . [voor publicatie]
www.nextroom.at

kleineruimte@architectenwerk.nl