[ index . methode . architect . archis . bouw . detail in a . totaal ]
bouw
elsevier bedrijfsinformatie - den haag
abonnementsprijs
fl. 344,- per jaar [incl. btw]

aantal nummers
54e jaargang 1999 - totaal 11

redactie
karel de vos [hoofdredacteur] - john de vos [eindredacteur] - gerda ten cate [architectuur] - josine crone [techniek] - peter j. visser [medewerker]

aandachtsgebied
bouw 'belicht de interactie tussen de partijen die voor het nieuwe aanzien van nederland verantwoordelijk zijn: publieke en private opdrachtgevers die uitmaken waar en wat er wordt gebouwd, ontwerpers die gestalte geven aan de bouwopgaven en uitvoerders die de plannen tenslotte verwezenlijken'.

totaalindruk ArchitectenWerk
het blad met een rijke en lange traditie [vroeger veertiendaags] geeft op een vaste wijze aandacht aan architectuur; samen met de ontwerpers wordt deze documentatie ingericht, met telkens een korte redactionele inleiding; argumentatie voor de keuzen blijft onduidelijk. - het blad richt zich vooral op de wereld van de volkshuisvesting / woningbouw en de daarbij behorende specifieke problematiek. - er kwamen in 1999 eerst 9 [en daarna nog twee - zie verder] redelijk verzorgde nummers uit, soms met een gesponsorde bijlage. - er is een nieuwe hoofdredacteur en sinds het novembernummer heeft het blad een groter formaat met een nieuwe vormgeving, die hier en daar nog wat schreeuwerig aandoet. - de verbetering is ingezet en we verwachten in 2000 een duidelijker beeld te hebben van de nieuwe koers.overzicht eerste 8 ontwerpers - jaargang 1999 van 'bouw'
[hier lag een duidelijke 'knip']

01 [ --- ]

rau en partners

06
01 [ --- ] rijksgebouwendienst . [lamers, van roosmalen] 06

03 [ --- ]

cita architecten . [cornelissen]

05
03 [ --- ] erik wamelink 05
03 [ --- ]
tauber architecten . [van son]
05
06 [ --- ] arconiko . [van nieuwamerongen, koelink] 04
06 [ --- ] dirrix van wylick 04
06 [ --- ]
molenaar van winden
04
'99 [' 98] architectenbureau . [genoemde ontwerpers] totaal
[ index . methode . architect . archis . bouw . detail in a . totaal ]