.
.
Introductie
Ons architectenbureau houdt zich sinds 1977 bezig met woningbouw en gebouwen in de dienstverlening, vooral in de bestaande stads- en dorpsgebieden. Het is steeds weer de uitdaging om vanuit de gegeven situatie en het gewenste programma de specifieke oplossing te ontwerpen in nieuwbouw of hergebruik. Het gaat erom een evenwicht te bereiken in de stedebouwkundige en architectonische situatie die optimaal functioneert en waar een ieder zich thuisvoelt.

Algemene werkwijze
Afhankelijk van de projectsoort en grootte worden in nauw overleg met de opdrachtgever en eventuele adviseurs de ontwerpen ontwikkeld, uitgewerkt en gerealiseerd. Voor de bouwtechnische en financiele ondersteuning hiervan hebben wij een vast samenwerkingsverband met een gespecialiseerd bureau.

Bijzonderheden
De nieuwe woningbouw 2003
Vele woningbouwcomplexen werden door ons in nauwe samenwerking met de toekomstige bewoners tot stand gebracht.
De nieuwe wetgeving maakt het mogelijk dat 30 % van de woningbouw in Particulier Opdrachtgeverschap zal worden gerealiseerd. Dit biedt nieuwe perspectieven, niet alleen voor de (dure) individuele kavelbouw maar vooral ook in greopsverband.
Indien de gemeente bereid is grond beschikbaar te stellen, kan een complex van bijvoorbeeld 10, 25 of 50 woningen, door een tevoren opgerichte bewonersvereniging of -stichting als opdrachtgever geheel zelfstandig tot stand worden gebracht.
Dit met een eigen gekozen onafhankelijk architect en een later te kiezen aannemer.
Door op deze wijze het ontwerp- en bouwproces in eigen beheer te nemen, kan aan de woonconsument meer persoonlijk service worden geboden en kunnen kosten worden bespaard.

Opdrachtgevers
Gemeenten
Woningbouwverenigingen
Projectontwikkelaars
Particulieren

Lidmaatschappen
STAWON - VIBA

Publicaties
In diverse vaktijdschriften en architectenboeken
Recent 'de Architect' 2003.

Andries van Wijngaarden AVB-BNA - E-mail: wijnarch@xs4all.nl

home

Recente projecten:
hotel pax . buurtcentrum . kantoor tasta . woonhuis . entree gebouw . atelierwoning

Eerdere projecten:
donjon . singel . woonwerkgebouw . geluidschermwonen . octaafconcept . kantooraanhuis

.
.