Huis voor de ouders van de architect

Woonhuis Vos
Eekhoornstraat - Eelde
2005
 
Architect: Aequo Architecturals [Aat Vos] - Donderen.De opgave bestaat uit het ontwerpen van een een woonhuis in het buitengebied ten zuiden van Eelde. Dit roept de vraag op in hoeverre de bestaande typologie hiervoor geschikt is, zonder te direct vervallen in een historiserende architectuur. Deze locale typologie wordt sterk bepaald door de eenvoudige Drentse boeren schuur: rechttoe rechtaan, haaks op de as van de weg, midden in het landschap, zonder privacy-schil, functioneel, één bouwlaag met kap. Binnen deze envelop functioneert het boerenbedrijf reeds eeuwen.
Door het vertrek van de boeren uit het landschapsbeeld en met de komt van de stedeling met behoefte aan ruimte, worden veel oude boerderijen thans ingezet als en verbouwd tot woonboerderij zonder deze typologie te wijzigen. Echter, op het moment dat vervangende nieuwbouw voor deze nieuwe functie aan de orde is, rijst de vraag of binnen deze traditionele envelop een woonhuis gemaakt kan worden dat de moderne woonbehoefte met comfort, privacy, een zachte overgang tussen buiten en binnen kan huisvesten.
Het ontwerp speelt hier op in door enerzijds de klassieke typologie te omarmen, en anderzijds de nieuwe woonbehoefte vorm te geven. Een schil van houten lamellen omsluit zowel binnenruimten als buitenruimten: een huis staat in een houten schuur.
Door op essentiële posities binnen deze schil overdekte buitenruimten te maken ontstaat een zachte overgang tussen binnen en buiten [waardoor privacy en comfort gewaarborgd zijn] zonder dat het eenduidige beeld van de Drentse schuur behoeft te worden verlaten. Hierdoor past het nieuwe wonen naadloos in het klassieke landschap, en blijft het visuele karakter van het buitengebied behouden.
De houten schil bestaat uit grote luiken of baanderdeuren, die naar believen kunnen worden gemanipuleerd om privacy en zonwering te regelen. Hierdoor ontstaat een dynamisch beeld dat appelleert aan de vroegere boeren dynamiek: nog steeds verandert het beeld op het erf als gevolg van het gebruik.
Het plan omvat tevens een landschapsontwerp dat de overgang tussen natuur en cultuur manifest en tastbaar maakt. Op de grens van de aangelegde tuin en het boeren landschap wordt het schuurhuis geplaatst op een grote houten vlonder, als verbindend element tussen de oude en de nieuwe functie van het land. Door de introductie van dit contrast ontstaat een nieuwe harmonie, die de geschiedenis van het veranderend gebruik van het platteland op deze plek als vanzelf verankert.

Datum
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 4 juni 2007
Adverteren
Wij bieden u verschillende mogelijkheden voor advertenties en banners
Zoek
    Totaaloverzicht zie sitemap
Contact
ArchitectenWerk is bereikbaar via info(at)architectenwerk.nl