In deze rubriek voor beginners leiden we het vak bouwtechniek in. Allereerst een overzicht van de elementen die op gebouwen inwerken, welke kunnen we gebruiken en tegen welke moeten we ons juist beschermen?
Vervolgens een inleiding over het thema structuur en een globaal overzicht van de ontwikkeling in de gelaagdheid van wanden, vloeren en plafonds door de tijd heen bezien. We besluiten met een aantal voorbeelden van 'keurige' bouwkundige details.
Elementen
We hebben geprobeerd om de elementen die invloed uitoefenen op gebouwen zo logisch mogelijk te rangschikken. We hebben gekozen voor een indeling met eerst de 'oer'-elementen water, aarde, lucht en vuur waar we als vijfde het fenomeen 'tijd' aan hebben toegevoegd. Per element behandelen we de voornaamste basisprincipes en de relatie van het element met gebouwen.
Tenslotte enkele hoofdstukken waarin het thema structuur en een aantal voorbeelden van bouwdelen [met hun in de tijd toenemende gelaagdheid] worden behandeld en waarin de belangrijkste invloeden en aspecten worden geresumeerd.
Water
Bij het element water bespreken we de algemene aspecten klimaat, vervoer, draagkracht, energie en de bedreigingen. Vervolgens via neerslag de aspecten waterdichtheid van daken en gevels en de aspecten condens en vorst in relatie tot constructies. Tenslotte een overzicht van de waterbehoefte in gebouwen zoals drinkwater, leidingen en sanitair, afvoer en riolering, grijs water, grondwater en zaken als verwarming en koeling.
Lees hier verder over water.
Vuur
Bij het element vuur behandelen we de grote invloed van de zon op de orientatie en de warmtehuishouding van gebouwen, verder zaken als daglicht en kunstlicht, uitstraling, koeling en warmte-opslag en tenslotte de bedreigingen van vuur in de
vorm van brand. Hoe je brand kunt voorkomen en weren en hoe je in gebouwen omgaat met compartimenten en vluchtwegen.
Lees hier verder over vuur.
Lucht
Bij het element lucht komen alle vormen van wind aan de orde en de bouwdelen die
aan de krachten van de wind blootstaan zoals daken en gevels. Verder bespreken we het gebruik van lucht als isolator, de verschillende vormen van ventilatie van
ruimten en van de constructie. Tenslotte hebben we het thema geluid hier ondergebracht: geluidwering binnen en buiten gebouwen, geluidabsorptie en akoestiek.
Lees hier verder over lucht.
Aarde
We bespreken bij het element aarde eerst enige algemene kenmerken zoals rotatie, massa, plaats en tijdbepaling, de continenten en hun bewegingen. Via de eigenschappen en het gebruik van de bodem komen we op de ruimtelijke ordening van ons land en de zaken die daarmee in verband staan. We besluiten met de zwaartekracht en de gevolgen voor draagconstructie en fundering van gebouwen.
Lees hier verder over aarde.
Tijd
Naast de vier elementen introduceren we het element tijd via een aantal algemene begrippen. Vervolgens de belangrijke aspecten van tijd waar het de invloed betreft op gebouwen en bouwprocessen. Daarbij komen zaken als levensduur, duurzaamheid,
het bouwproces en de verschillende partijen aan de orde. We besluiten met de economische kant van tijd en enkele nieuwe ontwikkelingen in de bouw.
Lees hier verder over tijd.
Structuur
We behandelen hier de begrippen 'natuurlijke' en 'architectonische' ruimte en laten vervolgens een aantal bouwmethoden de revue passeren. Hoe zit een gebouw in elkaar en wat zijn de dragende en scheidende elementen? Samen met een eenvoudige indeling [via de gebruikte materialen en technieken] van de in Nederland meest gebruikte bouwmethoden.
Verder behandelen we de wand en de in de tijd veranderende samenstelling daarvan.
De gelaagdheid van de wand neemt toe, aan de hand van voorbeelden bespreken we de belangrijkste lagen en hun specifieke taken. Een simpel schema met een resumé van de principes biedt hulp bij het samenstellen van de wanden.
Lees hier verder over structuur.
Bron
Kees van der Hoeven, Maarten Polkamp, Sander Troost (2000), Bouwtechnisch ontwerpen - algemene inleiding [blok Huis], dictaatuitgave TU Delft faculteit Bouwkunde, afdeling BT - leestoel SAC
Datum
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 16 mei 2007
Adverteren
Wij bieden u verschillende mogelijkheden voor advertenties en banners
Zoek
    Totaaloverzicht zie sitemap
Contact
ArchitectenWerk is bereikbaar via info(at)architectenwerk.nl