Overheidsgebouwen

Renovatie en nieuwbouw gemeentehuis Slochteren
Slochteren
2003 - 2005
 
Architect: Zofa [Zondag - Overdiep - Frisart Architecten] - Groningen.Het bestaande gemeentehuis van Slochteren is intern verbouwd en uitgebreid met een bestuursvleugel en een frontoffice. Kernwoorden hierin zijn, representativiteit, klantvriendelijkheid, openheid en transparantie. In de architectonische uitwerking voor de uitbreiding is aan de ene kant gezocht naar contrast met de bestaande bebouwing om gestalte te geven aan de 'exposure'. Aan de andere kant is gezocht naar verwantschap met elementen uit de omgeving. De wijze waarop het object zich in landschap manifesteert en de referentie naar vorm en materiaal spelen hierin een belangrijke rol. Vrij vertaald zou er gesproken kunnen worden van een veredelde schuur waarin hout en glas elkaar afwisselen. Niet een replica maar een verwijzing waarin oud en nieuw samengaan, met een meer formele nieuwe voorzijde en een informele utilitaire achterkant. Een plastisch volume dat zich onderscheidt van de bestaande bebouwing door afwijkend materiaalgebruik maar ook door bewerkingen van het volume in de vorm van overkragingen en verhogingen. Bewerkingen die vanuit het programma voortkomen en niet alleen een esthetische achtergrond hebben. Zo is de overkraging bij de frontoffice een markering van de entree, fungeert de overkraging bij de bestuursvleugel als zonwering en bevat de verhoging boven de entree een aantal werkplekken.
Daar waar veel daglicht gewenst is speelt de orientatie van deze openingen een belangrijke rol. Te veel direct zonlicht zorgt voor klimatologische problemen zodat de grote daglichtopeningen zoveel mogelijk 'van de zon af' georienteerd zijn. Lichte materialen worden ingezet om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van de bestaande fundering en een korte bouwtijd na te streven. Prefabricage door het gebruik van industriele producten in de vorm van glas(puien) en hout(skeletbouw) zijn hiervoor erg geschikt en dragen tegelijkertijd bij aan zowel een open karakter als het beeld van 'de veredelde schuur'. De 'ruwe' schuur 'veredelt' zich naar binnen toe en krijgt meer het warme karakter van een huiskamer. Naarmate het gebouw meer voelbaar wordt op het niveau van de balie en het meubel verandert het niveau van afwerken.
[zie ook de eigen website van de Gemeente Slochteren]

Datum
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 4 juni 2007
Adverteren
Wij bieden u verschillende mogelijkheden voor advertenties en banners
Zoek
    Totaaloverzicht zie sitemap
Contact
ArchitectenWerk is bereikbaar via info(at)architectenwerk.nl