Carrière Support - Nijmegen

Drs. Josette Keegstra - (1950) organisatie-adviseur en psycholoog NIP

Achtergrond
Na leidinggevende functies vervuld te hebben in organisatieadvies bij bedrijfsleven en overheid, startte Josette Keegstra in 1992 haar eigen organisatie-adviesbureau. Procesbegeleiding in organisaties werd zo haar hoofdtaak, die ze later gericht uitbreidde met onderzoek, coaching en training van groepen en individuele personen.
In de dagelijkse praktijk werkt Josette Keegstra steeds vanuit de overtuiging dat de wijze waarop mensen de kans krijgen zich ieder persoonlijk en in relatie tot elkaar te ontwikkelen, in belangrijke mate bijdraagt aan het rendement van de organisaties waaraan zij verbonden zijn.

Expertise
In opdracht van organisaties en particulieren voeren wij al meer dan 15 jaar psychologisch onderzoek uit. De resultaten daarvan gebruiken wij onder meer als vertrekpunt voor individuele coaching. In de afgelopen jaren is daar in toenemende mate indicatie en preventie van burnout bijgekomen.
Naast individuele cliënten begeleiden wij ook groepen met op maat gesneden programma's voor training en teambuilding. Investeren in medewerkers draagt bij aan het rendement en de effectiviteit van uw organisatie en maakt u bovendien tot een inspirerende en aantrekkelijke werkgever.

Door onze jarenlange ervaring en uitgebreide expertise zijn wij telkens in staat om mensen en organisaties op doeltreffende wijze bij elkaar te brengen. Dit komt tot uiting in de terugkerende vraag van onze opdrachtgevers naar de uitvoering van assessments en de begeleiding van werving en selectie.
Tenslotte geven wij ook advies over loopbaanontwikkeling. Door zakelijke of persoonlijke oorzaken kan iemands carrière stagneren. Een reorganisatie, nieuwe opleidingseisen, de werkdruk of de sfeer kunnen obstakels vormen voor ontwikkeling en ontplooiing binnen het werk.

Inmiddels begeleidden wij reeds enkele middelgrote architectenbureaus; onder meer bij adviesvragen als: 'Hoe kunnen we de samenwerking tussen de architect-partners intensiveren?' of 'Welke van onze bouwkundig medewerkers zijn het meest geschikt om door te groeien naar een rol als projectleider?'

Publicaties
- Josette Keegstra (2003), Op weg naar de Top; over professionalisering van de identificatie en selectie van topmanagers - Gopher Publishers, Groningen.

Nevenfuncties
- Sinds 2004 lid van de Raad van Commissarissen van Woningcorporatie Parteon in Zaanstad.

Personeel & Organisatie

Index:
Bureauzaken
> Personeel & organisatie
> Tijdelijk personeel
> Cursussen & PBO
> Strategie
> Juridisch advies
> Honorarium & contract
> Kwaliteitszorg
> Automatisering & ICT
> Verzekeringen
> Reizen & excursies
> PR & Communicatie

Ontwerpfase
> Architectuurhistorie
> Monumenten
> Bouwfysica
> Duurzaamheid
> Bouwbesluit
> Innovatie
> Lichtadvies
> Brandwering
> Veiligheid
> Vastgoed
> Onderhoud

Presentatie
> Grafische vormgeving
> Tekenprogrammatuur
> 3d Visualisatie
> Internet & websites
> Architectuurfotografie
> Maquettebouw
> Video & tv-producties
> Tekst & redactie
> Vertalers
> Congres & debat
> Uitgevers

Bouwvoorbereiding
> Bouwtekeningen
> Bouwbestekken
> Bouwkosten & begroting
> Projectmanagement

Bouwuitvoering
> Bouwmanagement
> Toezicht op de bouw

Contact
Drs. Josette Keegstra
Carrière Support - Sionsweg 1c - 6525 EA Nijmegen
Telefoon (024) 3888130 - of anders (06) 53146634
Internet www.carriere-support.nl - E-mail info@carriere-support.nl


2010 © architectenadvies - po box 2129 - 2240 cc wassenaar