Strategie

ArchitectenWerk neemt het initiatief voor de opzet van een nieuw platform voor adviseurs van architecten en architectenbureaus. Zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaak: ontwerpen.
Elk architectenbureau heeft - op verschillende momenten in de tijd en op diverse andere vakgebieden - behoefte aan professioneel advies. Denk daarbij aan onderwerpen als bureau-organisatie, presentatie-advies, contractonderhandelingen, teken- en bestekondersteuning, maquettebouw, tekstverwerking en fotografie.
Index

Bureauzaken
> Personeel & organisatie
> Tijdelijk personeel
> Cursussen & PBO
> Strategie
> Juridisch advies
> Honorarium & contract
> Kwaliteitszorg
> Automatisering & ICT
> Verzekeringen
> Reizen & excursies
> PR & Communicatie

Ontwerpfase
> Architectuurhistorie
> Monumenten
> Bouwfysica
> Duurzaamheid
> Bouwbesluit
> Innovatie
> Lichtadvies
> Brandwering
> Veiligheid
> Vastgoed
> Onderhoud

Presentatie
> Grafische vormgeving
> Tekenprogrammatuur
> 3d Visualisatie
> Internet & websites
> Architectuurfotografie
> Maquettebouw
> Video & tv-producties
> Tekst & redactie
> Vertalers
> Congres & debat
> Uitgevers

Bouwvoorbereiding
> Bouwtekeningen
> Bouwbestekken
> Bouwkosten & begroting
> Projectmanagement

Bouwuitvoering
> Bouwmanagement
> Toezicht op de bouwAdviseurs


Ir Kees van der Hoeven > architect BNA en adviseur

Vanwege zijn brede overzicht van de vaderlandse architectenbranche, nog aangescherpt via zijn vierjarige voorzitterschap van de BNA en als redacteur van het Jaarboek 'Architectuur in Nederland', wordt Van der Hoeven vaker gevraagd als adviseur.
Zijn adviezen komen tot stand in persoonlijke gesprekken en lopen uiteen van loopbaanadvies aan jonge architecten tot advies over de korte en lange termijnstrategie en het communicatiebeleid van architectenbureaus. Lees hier verder >


Wilt u ook opgenomen worden als adviseur op deze pagina?
Kijk dan hier > voor de wijze van aanmelden.Contact
Ir Kees van der Hoeven
architecten advies - Postbus 2129 - 2240 CC Wassenaar
Telefoon (070) 5112740
Internet www.architectenadvies.nl - E-mail info(at)architectenwerk.nl


2010 © architectenadvies - po box 2129 - 2240 cc wassenaar