* BNA Kubus 2002 voor Koen van Velsen

De Bond van Nederlandse Architecten [BNA] heeft gisteren bekend gemaakt dat de BNA Kubus dit jaar wordt uitgereikt aan architect Koen van Velsen [1952]. De jury, bestaande uit Luut Rienks [voorzitter - tevens vice-voorzitter van het BNA-bestuur], Jan Benthem, Hubert-Jan Henket, Christian Rapp, Harm Tilman en Gert-Jan Woudenberg heeft deze keer de voordracht gedaan aan de hand van het thema 'Architectuur werkt'.
Van Velsen heeft al 25 jaar een zelfstandige architectenpraktijk en heeft een hekel aan gepraat over het vak en over zijn gebouwen. Volgens hem is architectuur een ruimtekunst die je zelf moet ervaren. Zijn gebouwen [zoals de bibliotheek van Zeewolde - zie foto van Michiel Boesveld] zijn altijd ontworpen vanuit de specifieke context en worden door hem minutieus uitgewerkt tot op het laatste detail. Hij is dan ook te zien als een van de werkelijke 'makers' in de Nederlandse architectenwereld. De uitreiking van de prijs vindt plaats op het traditionele Kubusbal op 05 oktober aanstaande in gebouw Felix Merites in Amsterdam.

[De BNA Kubus is een onderscheidingsteken dat aan een persoon of een instelling wordt toegekend als blijk van waardering voor een bijzondere verdienste voor de architectuur in Nederland. De kubus is ingesteld in 1965 en wordt dit jaar voor de 33-ste keer uitgereikt.] - 30 augustus 2002 - BOX 845/BNA


* Janny Rodermond nieuwe directeur Stimuleringsfonds

Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Architectuur [SfA] heeft Janny Rodermond [1952] - zie foto - per 01 november aanstaande benoemd als opvolger van de huidige directeur Ruud Brouwers [1939]. Rodermond is ruim 20 jaar werkzaam in de architectuur journalistiek en leidt al een ruim aantal jaren de redactie van het in ons land toonaangevende tijdschrift 'de Architect'. Wij vinden deze keuze van het SfA-bestuur zeer verrassend maar ook stimulerend. Vanuit een grote betrokkenheid met de architectuur discipline heeft Janny Rodermond met name de laatste jaren veel energie gestoken in de [her-]waardering van het interieurontwerp, de ontwikkelingen rond jonge ontwerpers en de gevolgen van de specifieke problematiek rond het werken in Europa. We verwachten dat ze de daarin opgedane ervaring goed kan inzetten in deze nieuwe functie en we wensen haar daarbij vanzelfsprekend veel succes toe. De vertrekkende directeur Ruud Brouwers wordt de nieuwe voorzitter van de R'damse welstands commissie.
[Foto: Saskia van Stein. We maakten Janny Rodermond onder meer mee als moderator bij een ontmoeting van jonge Europese architecten in Antwerpen in februari 2002. Zie tenslotte ook het bericht op ArchiNed] - 28 augustus 2002 - BOX 844/Archfonds


* Weer Belgische architect voor Nederlands museum

De directie van het Zeeuws Museum in Middelburg heeft uit drie kandidaten de Belgische architect Christian Kieckens - zie foto - gekozen voor het maken van een ontwerp voor de inrichting van het museum. Naast Kieckens waren de ontwerpers Bart Guldemond en Pieter Roozen gevraagd om een visie te ontwikkelen. De keuze is op Kieckens gevallen, omdat hij volgens directeur Byvanck 'goed is met geringe middelen. Ingetogen, maar met een eigen signatuur en goed in details.' De gebouwen zelf worden aangepast in samenwerking met het architectenbureau Rothuizen van Doorn 't Hooft [www.rdh.nl]. Het is alweer voor de derde maal dat voor een dergelijke museumopdracht een Belg wordt ingeschakeld. Zo maakte Stephane Beel de nieuwbouw en renovatie van het Centraal Museum in Utrecht en werken Paul Robbrecht en Hilde Daem aan de nieuwbouw van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam.
[Voor wat betreft Christian Kieckens deed Martin Groenesteijn in de BOX eerder enthousiast verslag van zijn bezoek aan een overzichts tentoonstelling van Kieckens' werk in Aalst. Zie voor een rondleiding door het huidige museumgebouw de eigen website van het Zeeuws Museum - 26 augustus 2002 - BOX 843/Zibb


* De BouwBank is sinds kort weer open

Regelmatig denken we na over mogelijkheden voor uitbreiding van de diensten van ArchitectenWerk. Zo zochten we zo'n twee jaar geleden een partij tweedehands hout en ontdekten dat er eigenlijk geen plek op het net was waar gebruikte bouwmaterialen konden worden gevraagd of aangeboden. We begonnen daarom op een ander domain een low-profile service onder de naam 'BouwBank'. Binnen korte tijd bleek het kijkgedrag overweldigend en het handmatig plaatsen van de vraag- en aanbod advertenties bleek al snel niet meer bij te benen. Na het stoppen van de service bleven de bezoekers echter massaal komen, vandaar dat we de BouwBank in de afgelopen vakantietijd nieuw leven hebben ingeblazen. Onze nieuwe strategische partner 'Externet' uit Rotterdam verzorgde de eenvoudige techniek en sinds een week draait alles naar wens. Naast vraag en aanbod plaatsen we kleine overzichten van links naar en naw-gegevens van commerciele bedrijven op het gebied van tweedehands bouwmaterialen. Kortom, een bescheiden bijdrage aan het verminderen van het Nederlandse bouwafval [zo'n 50% van ons afval komt uit de bouw].
- 20 augustus 2002 - BOX 842


* Derde editie Bouwfondsprijs gaat van start

De derde editie van de Bouwfondsprijsvraag draagt als motto 'Mix to the Max, ontwerpen aan de complete stad'. Aan jonge ontwerpers wordt gevraagd om op zoek te gaan naar een nieuwe stad waar diverse functies op een aansprekende wijze worden gecombineerd. Gestreefd wordt bovendien naar realisatie van het winnende ontwerp op een grote locatie in de gemeente Almere. De Bouwfondsprijsvraag is opgebouwd uit twee ronden. De eerste ronde bestaat uit een openbare ideeenprijsvraag; een zoektocht naar nieuw talent. De drie ontwerpteams die komen tot de meest creatieve oplossing betreffende meervoudig ruimtegebruik, worden uitgenodigd voor deelname aan de tweede ronde; een meervoudige opdracht. De genomineerde teams werken hun ontwerp verder uit - samen met een oudere begeleider - toegespitst op de prijsvraaglocatie in Almere. Tijdens een televisie-uitzending van de NPS wordt in april 2003 de winnaar van de meervoudige opdracht bekend gemaakt. Einddatum inzenden ontwerpen openbare ideeenprijsvraag 11 oktober 2002. De drie nominaties verdienen ieder € 7.000,-. Meer informatie m.b.t. de Bouwfondsprijsvraag zoals over de opgave, prijsvraaglocatie, ontwerpteams, jury, prijzen, publiciteit, tijdschema etc. vindt u in de wedstrijdbrochure die te verkrijgen is bij het Nirov in Den Haag.
[zie ook de site van Nirov voor de aanmelding.] - 19 augustus 2002 - BOX 841/Zibb


* Rem Koolhaas gevraagd voor ontwerp Ground Zero NY

De Telegraaf meldt vanmorgen dat de Lower Manhattan Development Corporation [LDMC] een aantal beroemde architecten waaronder onze 'eigen' Rem Koolhaas heeft gevraagd een ontwerp te maken voor de herbouw van het gebouwencomplex op de plaats van het voormalige World Trade Center in New York. Renzo Piano, Norman Foster en Frank Gehry zullen eveneens worden gevraagd om mee te doen. Het initiatief komt nadat een aantal weken geleden de zes al eerder gemaakte ontwerpen door de New Yorkers werden afgeschoten. De architecten krijgen nu als richtlijnen onder meer mee dat het gat in de skyline op 'esthetische' wijze moet worden opgevuld; dat de slachtoffers van de aanslag op waardige manier worden herdacht met een monument dat naar de twee torens verwijst; dat er voldoende ruimte voor bedrijfsleven en detailhandel komt; dat het project ook woningen biedt en dat er aandacht aan culturele aspecten wordt geschonken. Koolhaas heeft het verzoek in beraad, maar verwacht - na het beoordelen van onder meer de zakelijke kant van de opdracht - dat hij op de uitnodiging zal ingaan.
- 16 augustus 2002 - BOX 840/Telegraaf


* Architect en docent Dick Apon overleden

Via ArchiNed vernamen we het droeve bericht van het overlijden van Dick Apon [1926-2002] op 01 augustus jongstleden. Naast architect in het toenmalige bureau Apon, Van den Berg , ter Braak en Tromp - onder meer ontwerper van de 'Apenrots', het gebouw voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag [zie foto] - was Apon in de jaren tachtig als hoogleraar architectuur een van de drijvende krachten in de ontwikkeling van de faculteit Bouwkunde van de TU in Eindhoven. Verder was hij al vroeg actief in redacties zoals in de belangrijke jaren van het tijdschrift Forum en in meerdere jury's zoals van de Prix de Rome.
- 13 augustus 2002 - BOX 839/ArchiNed


* Welk gebouw ook in Pantheon van de Architectuur?

Dertien Nederlandse gebouwen telt de lijst van architectonische topmonumenten in 'World Architecture - A Critical Mosaic.' In opdracht van de Union Internationale des Architectes, de internationale architexcten organisatie UIA waarvan de BNA de Nederlandse afdeling vormt, selecteerden tachtig gezaghebbende internationale architectuurcritici de duizend belangrijkste gebouwen uit de vorige eeuw. Ze zijn samengebracht in een tiendelig boekwerk.
De Nederlandse selectie bestaat uit: het Glaspaleis in Heelen [Peutz], het raadhuis [Dudok] en sanatorium De Zonnestraal [Duiker] in Hilversum, de Van Nellefabriek [Brinkman en Van der Vlugt], de Kiefhoek [Oud] en de Kunsthal in Rotterdam [Koolhaas], het kantoorgebouw van Centraal Beheer in Apeldoorn [Hertzberger], het Rietveld-Schroderhuis in Utrecht [Rietveld], de Academie van Beeldende Kunsten in Maastricht [Arets], de Beurs van Berlage, de woningen van Eigen Haard bij het Spaarndammerplantsoen [De Klerk] het Burgerweeshuis [Van Eyck] en de Openluchtschool [Duiker en Bijvoet] in Amsterdam.
Een respectabele keuze, maar er is vast een gebouw dat u mist. Wat zou volgens u het veertiende architectuurwerk zijn dat het verdient in de selectie te worden opgenomen? Geef uw mening. Ga naar de website van de BNA en click op de rubriek 'Nieuws'; daarna in het onderste kwadrant van de linkerkolom op 'Meningspeiling' en vervolgens in de rechterkolom op 'Doe mee'.

- 09 augustus 2002 - BOX 838/WeBNA


* Hollands Dagboek over het UIA-Congres in Berlijn

Naar aanleiding van ons bezoek aan het congres van de Union Internationale des Architectes [UIA] in Berlijn kregen we de eervolle vraag om het Hollands Dagboek in de zaterdagbijlage van NRC Handelsblad van 03 augustus jongstleden te verzorgen. Daarin het persoonlijke verslag van de lezingen, de sfeer en de tussentijdse gebouwbezoeken die we als BNA-delegatie en vooral zelf - mede met vriendin Josette - mochten meemaken. We voegden tevens enkele foto's toe. In de komende weken gaan we in De BOX uitgebreider in op een aantal daar bezochte gebouwen.
- 05 augustus 2002 - BOX 837/NRC Handelsblad

Berichten uit de voorgaande maanden in het

* Archief-overzicht.* * *

© 1997-2002. Copyright ArchitectenWerk en OOO Internet Services.