* Van DuBo naar een Vitale Architectuur

De BOX had een druk weekje en was bij verschillende congressen aanwezig, vandaar weinig berichten... We bezochten o.a. het Landelijk Architectuur Congres van de ICT-architecten, de presentatie van een nieuw experiment met beroepservaring voor jonge architecten [waarover later meer] en natuurlijk de Duurzaam Bouwen Dag in de Rotterdamse Doelen. Daar presenteerde de Bond van Nederlandse Architecten haar derde zogenaamde 'Standpunt'. Na Standpunten over de Nederlandse Ruimte [2000] en het Architectuuronderwijs [2001] nu het Standpunt 'Vitale Architectuur' dat probeert het denken over Duurzaam Bouwen nieuw leven in te blazen. Met aanbevelingen in de richting van architecten, opdrachtgevers, adviseurs en de overheid om anders te ontwerpen, om het proces anders in te richten en om een ander klimaat te scheppen. Met als uiteindelijke doel het realiseren van werkelijk duurzame gebouwen die door de generaties die na ons komen met plezier kunnen worden gebruikt en onderhouden. De presentatie ging vergezeld van verschillende discussies over een nieuwe aanpak van duurzaamheid en riep naast kritiek ['niet radikaal genoeg'] ook vele positieve reacties op.
[Zie ook de berichtgeving over de presentatie in Cobouw en bezoek de op ArchiNed gestarte discussie aan de hand van de vragen: 'Zien architecten duurzaamheid als een probleem of een uitdaging? Waarom zijn er zo weinig echt inspirerende ecologische projecten? Is de duurzaamheidsproblematiek 'geitewollensokkengezeur' en irrelevant, of ontbreekt het de architecten aan deskundigheid, creativiteit en zin? Voert de BNA een achterhoede gevecht, of zijn ze nu echt wakker geworden?'.
Het gedrukte Standpunt is tevens hier te bekijken in pdf-formaat.] - 30 november 2002 - BOX 874/WeBNA


* Nieuwe JA Prijs in januari van start

De Bond van Nederlandse Architecten [BNA] organiseert samen met het Ronald McDonald Kinderfonds in 2003 de nieuwe Jonge Architecten Prijs [JA Prijs]. Dit keer moet een ontwerp gemaakt worden voor de nieuw te bouwen en 630 m2 grote 'VU Kinderstad' bovenop de kinderkliniek van de VU. Kinderen kunnen in de Ronald McDonald VU Kinderstad even vergeten dat ze ziek zijn. Het is een plek waar ze tot rust kunnen komen en kunnen spelen. Het ziet er naar uit dat het winnende ontwerp ook gerealiseerd gaat worden. Studenten van de Rietveld Academie is gevraagd de ideale inrichting te bedenken voor VU Kinderstad. Het programma van de nieuwe prijsvraag wordt vanaf 16 januari 2003 verstuurd en vanaf 15 december 2002 kan al worden ingeschreven. Nadere info via japrijsvraag@bna.nl.
[De vorige JA Prijs had als onderwerp 'Het Wilde Wonen'. Zie ook de website van het Ronald McDonald Kinderfonds.] - 22 november 2002 - BOX 873/WeBNA


* Nog meer architectuur voor kinderen

Aanstaande zondagmiddag 24 november 2002 wordt al weer voor de 5e keer het maquettebouwfeest voor kinderen onder de titel 'Bouwen in de Beurs' gehouden in Berlage's Koopmansbeurs aan het Rokin in Amsterdam. Van een uur tot en met half vijf worden honderden kinderen door zo'n 60 architecten begeleid bij het bouwen van hun droomhuis. Het initiatief van architect Robert Mulder kreeg vorig jaar de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs.
Begin volgend jaar komt de Stichting samen met anderen met een nieuw initiatief: een architectuurwebsite voor de basisschool. Het wordt een soort virtuele stad waarbij kinderen eerst hun eigen huis moeten bouwen voor ze toegang tot de stad krijgen. De site zal gebruikt worden voor een verkiezing voor en door kinderen van het mooiste gebouw van Nederland. Jaarlijks zal een bepaalde categorie gebouw centraal staan. Een programma op Schooltelevisie geeft hierover informatie. Schoolklassen mogen hun favoriet nomineren en na een selectie volgt de stemming. De winnaar krijgt vervolgens de Kinderarchitectuurprijs.

- 20 november 2002 - BOX 872/Cultuur en School


* 'Le Corbusier meets Berlage' in de Beurs

In de Beurs van Berlage aan het Rokin in Amsterdam loopt nog tot en met 12 januari volgend jaar een tentoonstelling van werk van de beroemde Zwitserse architect Le Corbusier. Martin Groenesteijn ging kijken en doet op een aparte BOX-pagina verslag van zijn bezoek. Hij kon de in de titel van de expositie gesuggereerde relatie tussen Berlage en Le Corbusier niet direct terugvinden, maar vond tijdens de rondgang wel een serie aardige maquettes en zelfs een model op ware grootte van Corbu's vakantiehuis in Zuid Frankrijk.
- 18 november 2002 - BOX 871


* Goed bezocht BNA Symposium met erelid Hertzberger

Uit handen van voorzitter Kees van der Hoeven ontving Herman Hertzberger [zie foto rechts] tijdens een buitengewone algemene vergadering op 13 november 2002 de oorkonde die behoort bij het erelidmaatschap. Hertzberger treedt met het aanvaarden van het erelidmaatschap van de BNA in de voetsporen van onder meer Rietveld, Aldo van Eyck en Carel Weeber. Hertzberger verzekerde in zijn dankwoord nooit principiele bezwaren tegen de BNA te hebben gehad, wel vond hij het eertijds een weinig sprankelende organisatie die hem niet motiveerde lid te worden. Hij heeft inmiddels veranderingen ten goede ervaren. Hertzberger beklemtoonde juist in deze tijd het belang van een organisatie die opkomt voor waarden in architectuur en maatschappij. Dat brengt hem ertoe het erelidmaatschap nu in dank te aanvaarden.
Het essay 'Verdwaald in het paradijs' van Roemer van Toorn [zie foto links] vormde het uitgangspunt van het jaarlijkse BNA-symposium [met als titel 'Positie kiezen in het Paradijs?']. Vanuit zeer uiteenlopende invalshoeken werd de positie van de architect en de architectuur in de huidige bouwpraktijk belicht. De maatschappelijke verantwoordelijkheid, het herstel van algemene en architectonische waarden en de teloorgang van de publieke ruimte, waren maar een paar van de onderwerpen die aan bod zijn gekomen. Ruim tweehonderd belangstellenden volgden - in televisiestudio 2 van het Mediapark in Hilversum - met grote waardering de inbreng van negen forumleden en discussieleider Bert van Meggelen. De forumleden en een aantal andere auteurs hebben hun opvattingen vastgelegd in een column. Hun bijdragen en het verslag van de discussie worden gebundeld in een boekje.

[Zie foto van links naar rechts: discussieleider Bert van Meggelen, hoogleraar economie en cultuur Arjo Klamer, MAB-directeur Jos Melchers, architect Oliver Thill, hoofredacteur Archis Ole Bouman, inleider Roemer van Toorn, erelid Herman Hertzberger, architectuurhistoricus Allard Jolles en architect Mieke Bosse.] - 14 november 2002 - BOX 870/WeBNA


* 2e Architectuur Prijs Achterhoek uitgereikt

In de schouwburg van Doetinchem is afgelopen vrijdag tijdens een feestelijke en drukbezochte avond de tweede Architectuur Prijs Achterhoek [APA] uitgereikt. Naast enkele thematische inleidingen bevatte de avond onder leiding van stichtingsvoorzitter Jan Terlouw enkele muzikale intermezzi. Tevens waren er twee exposities ingericht, een met alle inzendingen en een overzicht van kindertekeningen over architectuur uit hun eigen cultuur van minderjarige asielzoekers. De vier genomineerde gebouwen uit de 32 ingezonden gerealiseerde werken waren een tandartsenpraktijk in Didam van architect Loek Stijnen van HS1 architecten in Nuth, het kantoor van Koninklijke Hulshof in Lichtenvoorde [zie foto] van architect Gerard Plug van Maas Architecten in Lochem, vier ecologische woningen in Groenlo van architecten Eva van Panhuys en Rob Bais in Groenlo en een architectenwoning annex kantoor van Rob Klein Goldewijk in Eibergen. De jury, bestaande uit Anjo Joldersma [voorzitter], Elly Reinders, Jeanne Dekkers, Henco Bekkering, Gerard Zwerus, Antonie Marcelis en Jan Jenniskens koos uiteindelijk het Hulshof kantoor als winnaar. Het was interessant om mee te maken dat dit vorig jaar genomen lokale architectuur initiatief zoveel bestuurders, bouwers, opdrachtgevers, architecten en geinteresseerd publiek op de been wist te brengen.
- 11 november 2002 - BOX 869/Gelders Dagblad


* Over de uitdagingen van het Modernisme

Op de faculteit Bouwkunde van de TU Delft is gisteren het boek 'Back from Utopia, the challenge of the Modern Movement' gepresenteerd. In een klein symposium met deelname van Janny Rodermond, de nieuwe directeur van het Stimuleringsfonds voor de Achitectuur [SFA], Harm Tilman, hoofdredacteur van de Architect, Bernhard Hulsman, redacteur van NRC Handelsblad en de beide auteurs Hubert-Jan Henket, van de TU Delft en DoCoMoMo en Hilde Heynen, hoogleraar architectuurtheorie uit Leuven. Zij debatteerden aan de hand van de drie vragen die in het boek aan de deelnemende critici en architecten werden gesteld: Is de geest van het Modernisme nog steeds relevant voor ons vandaag de dag? Wat kunnen we er van leren? en Wat van het Modernisme moeten we - fysiek of intellectueel - bewaren of levend houden?
De meeste sprekers vonden dat we uit het Modernisme nog veel kunnen leren en dat we er op moeten blijven studeren, waarmee ook algemeen erkend werd dat de beweging inmiddels definitief tot de historie behoort. De enige kritische noot kwam van Hulsman, die via zijn politicologiestudie met het Russische modernisme in contact kwam en betoogde dat met name het moraliserende karakter van de beweging tot verschrikkelijke resultaten heeft geleid. Het indrukwekkende boek is uitgegeven door 010 Publishers in Rotterdam en kost € 37,50.

[Het boek kent bijdragen van John Allan, Tadao Ando, Geert Bekaert, Jan Birksted, Franziska Bollerey, Jean-Louis Cohen, Maristella Casciato, Catherine Cooke, Bruno De Meulder, Balkrishna V. Doshi, Norman Foster, Kenneth Frampton, Alice Friedman, Miles Glendinning, John Habraken, Louis Hellman, Hubert-Jan Henket, Herman Hertzberger, Hilde Heynen, Wessel de Jonge, Hasan-Uddin Khan, Rem Koolhaas, Kisho Kurokawa, Hannah Lewi, William Lim, Nils-Ole Lund, Mary Mcleod, Marco De Michelis, Otakar Macel, Oscar Niemeyer, Marie-Francoise Plissart, Moshe Safdie, Jagdish Sagar, Harry Seidler, Dennis Sharp, Julius Shulman, Hiroyuki Suzuki, Kenzo Tange, Marie-Josee Therrien, Susana Torre, Panayotis Tournikiotis, France Vanlaethem, Anthony Vidler en David Wild.] - 08 november 2002 - BOX 868/Uitgeverij 010


* CoBouw congres over aanbesteden in de toekomst

Woensdag 05 november hield het dagblad CoBouw een zeer druk bezocht congres over aanbesteden in de toekomst. Meer dan 300 bouwers, juristen, adviseurs en opdrachtgevers waren onder leiding van Prof. Hennes de Ridder bijeen om te luisteren naar vier inleiders en om te discussieren over de problemen naar aanleiding van de enquete Bouwfraude. Voorzitter Brinkman [zie foto] van het AVBB beet het spits af. De sector moet wezenlijk veranderen betoogde hij en hij gebruikte daarbij termen als opstappen bij fout gedrag, prekwalificatie van bedrijven [wat kan een bedrijf wel en wat niet] en de instelling van een brede commissie om met nieuwe aanbestedingsvormen te komen. De Vries van de raad van bestuur van Neerlands grootste bouwer BAM NBM kwam op voor de echte aannemers met de mededeling dat naast innovatie een bouwer ook gewoon zijn brood moet kunnen verdienen. Jurist Jansen van de Universiteit Tilburg sprak over de achtergronden van de fraude en vooral de oorzaken van het in de fout gaan en bepleitte meer transparantie via zijn eigen 'model Jansen' bij aanbestedingen. Bestuursvoorzitter Hazewinkel van Volker Wessels Stevin tenslotte gaf hoog op over het Engelse model naar aanleiding van de grote operatie 'Rethinking Construction' om de ingezakte bouwsector daar weer op de rails te krijgen. Vormen van partnering zijn daar het sleutelwoord. Kortom een interessante middag bij een sector in moeilijk vaarwater. Pikant detail was dat er geen enkele opdrachtgever te vinden was die op de sprekerslijst wilde... iedereen wacht met spanning op 12 december, de publicatiedatum van het enquete-rapport.
- 06 november 2002 - BOX 867/CoBouw


* 12e Euregionale Prijs voor Architectuur 2002

Op 16 november aanstaande wordt in Hasselt [B] alweer voor de 12e keer de Euregionale Prijs voor Architectuur uitgereikt. Voor de prijs dingen afstudeerprojecten mee van een aantal architectuurscholen in de Euregio rond Zuid-Limburg en de aangrenzende gebieden in Belgie en Duitsland. Voor de derde keer staan alle inzendingen uitgebreid gedocumenteerd op de website van de EAP, die wordt gefaciliteerd door het architectuurcentrum Vitruvianum in Heerlen. Uit de 31 deelnemers wordt een winnaar gekozen door een jury bestaande uit Xaveer de Geyter en Maurizio Cohen uit Belgie, Christa Reicher en Anette Hillebrandt uit Duitsland en Henk van der Veen , secretaris van ArchiPrix uit Nederland. De plannen worden van 17 november tot en met 5 januari 2003 tentoongesteld in het Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten - Begijnhof Zuivelmarkt 33, B-3500 Hasselt, T 00-32-(0)11 295960.
[Zie voor meer info www.eap-pea.org. De foto laat het plan van Lutz Krueger, getiteld 'Your work is where you are' zien.] - 04 november 2002 - BOX 866/EAP

Berichten uit de voorgaande maanden in het

* Archief-overzicht.* * *

© 1997-2002. Copyright ArchitectenWerk en OOO Internet Services.