* Een bijzonder bezoek aan St.Petersburg, Rusland
De afgelopen vijf dagen bracht de BOX [op uitnodiging] een bezoek aan de stad St.Petersburg, het voormalige Leningrad in het noordwesten van de Russische Federatie. Vanzelfsprekend bekeken we de tsaristische rijkdommen in en rond deze vanaf 1703 planmatig ontworpen en gebouwde stad [waarover later meer], maar we kwamen er ook enkele bijzondere modernistische bouwwerken tegen, zoals het indrukwekkende monument voor de in de Tweede Wereldoorlog belegerde stad en bevolking.

Gedurende ruim 900 dagen hebben de Duitsers tussen 1941 en 1945 geprobeerd Leningrad in te nemen via omsingeling, uithongering en vele bombardementen. Van de 3 miljoen stedelingen stierven er 1 miljoen, onder meer door honger en vrieskou; in de winter kan het in Petersburg ruim 40 graden onder nul worden.
De Russische architect Sergei Speranski won in 1946 een eerste prijsvraag voor het ontwerp van een monument ter nagedachtenis aan deze slachtoffers. Bij een latere tweede prijsvraag won Speranski met zijn team opnieuw en dat ontwerp voor de 'verdedigende helden van Leningrad' werd gerealiseerd en tijdens de nationale herdenkingsdag op 9 mei 1975 geopend.Het monument ligt midden in de as van de kilometerslange Moskou Prospekt, de route van de stad naar het vliegveld, op het ovale plein Plochad Plobedy.
Het bestaat uit een bovengrondse gedenknaald met enkele beeldengroepen en een enorme en liggende onderbroken cirkel [als symbool voor het door de Russen 'gebroken' beleg van de stad] die aan een verdiept gelegen plein via trappen kan worden bereikt en bezichtigd.

Tevens vinden we daar de entree naar het bijbehorende museum en de schotsachtige betonbekleding van de wanden van het lager gelegen plein.
De indrukwekkende architectonische ervaring wordt nog versterkt door de 'eeuwige vlammen' aan de binnenzijde van de cirkel en de continu afgespeelde, gedragen muziek van componist Sjostakovitsch met onder meer zijn zevende ['Leningrad'] symfonie, die tijdens de belegering van de stad in premiere ging.[Zie voor meer info onder meer de website www.saint-petersburg.com.] - 27 mei 2008 - BOX 1.373


* Nieuwe levenslessen voor jonge architecten

Op maandag 26 mei aanstaande wordt door de BNA Regio Delta in samenwerking met Vloer 12 in Rotterdam een eerste bijeenkomst gehouden onder de titel 'Lifelessons in Architecture'. Drie meer ervaren architecten - Floor Arons, Oliver Thill en Roeland Dreissen - zullen voor een publiek van jonge architecten worden geinterviewd over de hinderpalen die zij op de weg in hun zelfstandige architectenpraktijk tegenkwamen.

En op 05 juni aanstaande zal aan de tweede lichting van het tweejarige Experiment [ooit begonnen op initiatief van Jo Coenen - zie hierboven de foto van de groep met begeleiders en mentoren] het getuigschrift worden uitgereikt. Dan doen ze in Den Haag tijdens een bijeenkomst waar het thema 'Idealisme' centraal zal staan.[In een nostalgische bui moeten we nog wel eens terugdenken aan onze eigen initiatieven tot steun van startende architecten die onder meer leidden tot het Jonge Architecten Atelier 1 & 2 - 1992-1996, zie foto boven - en de Jonge Architecten Prijs - vanaf 1994 - die nu nog tweejaarlijks door de BNA wordt georganiseerd... Zie voor details van de bovengenoemde bijeenkomsten de websites van de BNA, Vloer 12 en het Experiment.] - 20 mei 2008 - BOX 1.372/BNA


* In Memoriam Bouwkunde Delft [1970-2008]Het vertrouwde gebouw voor Bouwkunde in Delft van de hand van architecten Van den Broek en Bakema [projectarchitect Boot, oplevering 1970] is na de grote brand gisteren gedeeltelijk ingestort en zal uiteindelijk geheel gesloopt moeten worden. Daarom ter herinnering onderstaand een paar foto's van interieur en exterieur van het bijzondere gebouw waarin enkele generaties Nederlandse architecten hun opleiding hebben gevolgd.De prachtige bibliotheek waarvan de unieke collectie met meer dan 40.000 banden zeer waarschijnlijk verloren is gegaan [Zojuist - 16.00 uur - wordt via de radio gemeld dat het de brandweer is gelukt om vrijwel alle stoelen en maquettes van de expositie, die morgen in de blokkenhal zou worden geopend, in veiligheid te brengen...].

Vanaf de eerste verdieping twee beelden van de ruimtelijke hal met de 'straat van Bouwkunde', het immer bruisende hart van de faculteit [de kleur violet op het 9 meter hoge plafond werd nog aangebracht door toenmalig decaan Cees Dam]. In rood de laatste Stylos bookshop, het resultaat van een ontwerpcompetitie onder de studenten.De recent geplaatste koffiebar in de hal, met als basis het uit wasmachines opgebouwde 'Mielestation' van de hand van 2012 Architecten.Een van de patio's tussen de blokken van de laagbouw, hier rechts is nog de maquette schaal 1 op 5 te zien van het 'Maison d'Artiste' naar ontwerp van Theo van Doesburg en Cornelis van Eesteren uit 1923. Dit stalen model werd enkele jaren geleden onder leiding van Prof. Mick Eekhout door studenten vervaardigd.En tenslotte de trieste aanblik van het overgebleven karkas van het gebouw vanmorgen...[bovenste foto: www.nu.nl]. Het is een verdrietige dag en we moeten denken aan al die memorabele momenten die we in dit bijzondere gebouw hebben mogen meemaken. De bomvolle college's van Aldo, Jaap of Herman in zaal A en B, de stemmingen over de benoeming van hoogleraren tijdens het one-man-one-vote tijdperk, de onnavolgbare bouwkunde-nachtfeesten, de pauzeconcerten en filmvoorstellingen ['confiluur'] van Herman Albers, de stand-up-acts van Prof. Har Oudejans in de lift, de vele colleges en begeleiding die we er zelf mochten geven, het is teveel om op te noemen. We wensen de huidige generatie studenten en de actuele leiding dan ook veel sterkte bij het organiseren van de tijdelijke voorzieningen en natuurlijk veel wijsheid bij het ontwikkelen van de plannen voor de vervanging van het verwoeste gebouw. Misschien wel via een openbare competitie onder alle vaderlandse architecten?[Zie ook de reportage over de brand en het interview met Rijksbouwmeester Mels Crouwel in Nova tv. Vanmorgen vanaf 9 uur is er een bijeenkomst voor studenten en medewerkers in de Aula van de TU Delft waar onder meer nadere mededelingen worden gedaan over de huisvesting en de organisatie van de laatste weken van dit collegejaar.] - 14/18 mei 2008 - BOX 1.371/foto's uit powerpoint van Kossman de Jong t.b.v. de presentatie van hun vernieuwingsplan voor het gebouw


* Gebouw Bouwkunde in Delft na brand opgegeven
In het gebouw van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft woedt sinds vanmorgen 09.00 uur een zeer grote brand. De brandweer is met groot materieel aanwezig. Iedereen heeft het pand aan de Berlageweg kunnen verlaten. Volgens een woordvoerster van de brandweer is de brand vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in een koffiezetapparaat. De vlammen slaan uit de vijfde of zesde verdieping van het gebouw. Meerdere verdiepingen daarboven staan in brand. De zwarte rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien. De omgeving rond het gebouw is afgezet om de vele honderden belangstellenden op een afstand te houden. Het faculteitsgebouw bestaat uit kantoren, collegezalen en werkruimtes. De brandweer was rond 11.30 uur voor zover bekend nog niet begonnen met blussen en kon de verdiepingen ook nog niet bereiken. Rond die tijd arriveerde vanuit Rotterdam een speciaal voertuig dat extra grote hoeveelheden water aankan.
Zojuist [16.00 uur] ontvangen we het bericht dat het gebouw voor Bouwkunde door de brandweer is opgegeven... en er dreigt zelfs instortingsgevaar. Inmiddels [18.30 uur] is een belangrijk gedeelte van het gebouw al ingestort.
[Naschrift: de brand is deste opmerkelijker omdat in de laatste jaren de gebrekkige brandveiligheid van het gebouw juist extra aandacht heeft gekregen. Zo werden alle ruimten waarin veel mensen tegelijkertijd samenkomen verplaatst naar de onderste verdiepingen en naar de laagbouw onder het gebouw... Ook bestaan er al jaren verbouwings- en uitbreidingsplannen voor het gebouw dat na bijna veertig jaar niet meer toereikend was voor de groeiende toestroom aan studenten. Dat zullen nu vervangende nieuwbouwplannen moeten worden, want het ziet er naar uit dat het gehele gebouw als verloren moeten worden beschouwd.] - 13 mei 2008 - BOX 1.370/tekstdelen en foto: AD


* Strippen en pimpen met Brad Pitt en Ali B.

De BOX was gisterenmiddag weer even terug in Delfts Academia om in de Aula aldaar de intreerede bij te wonen van de nieuwe praktijkhoogleraar Sustainable Housing Transformation [SHT] Prof. Dr Ir Anke van Hal. Ze volgt daarmee Andre Thomsen op, die eerder afscheid nam van de faculteit Bouwkunde maar nu nog verbonden is aan het onderzoekscentrum OTB. Het is altijd weer mooi om te zien hoe bij dit soort officiele gelegenheden het Cortège [de verzamelde groep hoogleraren - uiteraard allen in toga] voorafgegaan door de Pedel de zaal binnenschrijdt... [zie foto hieronder].In een vlot geschreven lezing vertelde Anke van Hal over de thema's van haar leerstoel en over haar aanpak van vakgebied en onderzoeksprogramma. Duurzaamheid, stedelijke woningbouw en transformatie, de drie kernwoorden uit de naam van de leerstoel zijn gelukkig zeer actueel en zelfs populair vandaag de dag [zelfs de Jaarboekredactie besteedde er dit seizoen ruim aandacht aan, zie BOX-bericht 1.366 hieronder]. De opgave is dan ook zeer omvangrijk: terugdringen van de CO2 uitstoot met meer dan de helft, vertienvoudiging van het gebruik van duurzame energie [beide in 2020] en het toekomstbestendig maken van de 7 miljoen bestaande woningen in ons land.Van Hal zal zich daarbij vooral richten op innovatie in de begeleidende processen en op het enthousiasmeren van de betrokkenen. Dat steun van bekende personen daarbij zeer wenselijk is liet ze zien aan de activiteiten van Brad Pitt in New Orleans en van rapper Ali B. in ons eigen land. Tevens bekleedt Van Hal een leerstoel Sustainable Building aan de Universiteit Nijenrode, waar ze inmiddels bezig is met onderzoek naar het 'pimpen' van woningen [= het opknappen van woningen terwijl de bewoning doorgaat]. Dit tegenover het gebruikelijke 'strippen', waarbij de woning - op de structuur na - grotendeels wordt vernieuwd. Tenslotte wil ze vooral ontwerpers en architecten verleiden om intensiever bij te dragen aan de enorme vernieuwingsopgave waar we in de vaderlandse woningbouw voor staan. Als ze zo helder en bondig blijft schrijven en spreken als gisteren, gaat dat vast lukken...
[Zie voor meer info de eigen website van de kersverse hoogleraar. Lees ook het uitgebreide persbericht naar aanleiding van de presentatie en zie hier het onderzoeksprogramma van de leerstoel SHT.] - 08 mei 2008 - BOX 1.369


* Schokkend in China: Prijsvraag botweg gebouwd...

Het zal de discussie over wel of niet bouwen in China beslist verder voeden, de ontdekking die het Duitse bureau Netzwerk Architekten uit Darmstadt kortgeleden deed. In 2002 deden ze mee aan een prijsvraag voor het ontwerp van een bovengronds metrostation in Beijing en begin 2003 kregen ze het verheugende bericht dat ze hadden gewonnen. Vijf jaar later ontdekken ze bij toeval via Google Earth [zie foto geheel linksonder] dat hun ontwerp inmiddels - en volstrekt zonder enige betrokkenheid van de oorspronkelijke architect - is gerealiseerd. Tot overmaat van ramp hebben ze zelfs hun prijzengeld nog niet ontvangen...

Op het Duitse BauNetz doen de architecten uitgebreid verslag van hun pogingen om met de opdrachtgevende Chinese autoriteiten in contact te komen en te blijven. Ook hebben ze overleg gevoerd over mogelijke juridische acties, maar tot nu hebben ze daar vanwege de hoge extra kosten van afgezien. Hoewel ze zich volledig distantieren van de eigengereide Chinese aanpak van bouw en detaillering, constateren ze tenslotte nog enigszins tevreden: "[...] allerdings wirkt die raumliche Figur der gebauten Station entsprechend unseres Etwurfsansatzes nach wie vor spannend."
Wat ons betreft laat dit geval op schokkende wijze zien dat je niet voorzichtig genoeg kan zijn bij het werk aan opdrachten in China. En het zou aan te raden zijn om - wellicht met steun van de Duitse of Europese autoriteiten - deze zaak tot op de bodem uit te zoeken. Erick van Egeraat heeft in Rusland immers laten zien dat procederen tegen dit soort misstanden weldegelijk zin heeft.[Lees hier het volledige Duitse artikel en zie tevens de website van het architectenbureau.] - 04 mei 2008 - BOX 1.368/BauNetz

Berichten uit de voorgaande maanden in het

* Archief-overzicht.*

© 1997-2008. Copyright ArchitectenWerk.