* Kort geding tegen navigatiesystemen bij ARCAM

Gisteren tijdens de bijeenkomst over de 'Verklaring van Amsterdam' werd bekend dat ARCAM het komende kort geding tegen de producenten van navigatie-apparatuur onderdak biedt. Deze zaak werd tijdens de avond via een videoboodschap aangespannen door architect en cineast Jord den Hollander, vanwege het vermeende 'betuttelende karakter' van de systemen. Het geding dient tijdens de museumnacht op zaterdag 01 november a.s. om 23.00 uur, bij ARCAM. Met medewerking van: mr. Jan Leijten [rechter], mr. Hans Nieuwenhuis [namens eiser] en mr. Carel Smith [namens gedaagde]. Als getuigen worden opgeroepen: de architecten Jord den Hollander en Rein Jansma, neuropsycholoog Albert Postma en Geert-Pieter Wagenmakers, senior adviseur bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.Achtergrond: Het vermogen om zich te orienteren is een van de belangrijkste voorwaarden voor de mens om te overleven. Wie de prikkels van de verrassing, van de desorientatie en van de instabiliteit, van het dwalen en verdwalen buitensluit, ondermijnt moedwillig een van de belangrijkste dragers van het bestaan.
N.B.: Wij maken zelf nog wel eens het omgekeerde mee, namelijk dat we door de Tom Tom letterlijk het bos in worden gestuurd; zo bleek recent dat de 'snelste weg' naar een afspraak via een twee kilometer lange zandweg liep, haha.

[Op de foto Jord den Hollander en Carel Weeber uit de documentaire n.a.v. Weeber's Maaskantprijs. Zie ook het eerdere BOX-bericht over Jord's film met de idealen van architecten.] - 30 oktober 2008 - BOX 1.408/ARCAM


* Kempe Thill wint opdracht parlementsgebouw

Het parlement van de Duitstalige Gemeenschap in Belgie heeft afgelopen vrijdag besloten om de opdracht voor de bouw van een nieuw eigen parlementsgebouw in Eupen - na een besloten competitie onder acht architecten - aan het Rotterdamse architectenbureau Atelier Kempe Thill te gunnen. Het project bestaat uit de ombouw van een monumentaal sanatorium tot een multifunctioneel kantoorgebouw en de nieuwbouw van verschillende grote vergaderzalen met een representatieve foyer- en tentoonstellingruimte. De nieuwbouw wordt daarbij als een 'sokkelgebouw' aan het classicistische sanatorium toegevoegd en wordt verder voorzien van een plantendak en - gevel. Oliver Thill: "Wij zijn bijzonder blij met deze opdracht omdat het binnen het huidige aanbestedingsbeleid in Nederland voor ons namelijk onmogelijk is om een vergelijkbare opdracht hier binnen te kunnen halen."

Sinds 1984 kent de Duitstalige Gemeenschap in het oosten van Belgie net als Vlaanderen, Wallonie en Brussel een eigen parlement, waar met een begroting van rond de 200 miljoen euro per jaar de autonomie van deze regio wordt vormgegeven. Het betreft een gemeenschap van ongeveer 70.000 mensen en is daarmee vergelijkbaar met een middelgrote gemeente in ons land.Door de ligging van het voormalige sanatoriumgebouw op een heuvel bleek het mogelijk om het nieuwe deel zodanig in te graven, dat een bescheiden maar helder totaal ontstaat. Op de bovenzijde van het gebouw zal een bijzondere tuin worden aangelegd. De representatieve ruimten in de nieuwbouw worden ontsloten via een foyer van 6 meter hoog en 55 meter lang die daglicht van boven krijgt. Die ruimten zelf liggen aan de lange gevel aan de tuinzijde [zie bijgevoegde interieurbeelden].De verdere opzet en detaillering verraadt de al meer bekende 'eigen hand' van de architecten: een verbluffende eenvoud, grote glazen puien en beperking in het materiaalgebruik. Het ligt in de bedoeling dat de uitwerking van het plan al in januari volgend jaar van start gaat.[De jury bestond uit de architecten Susanne Heinen, Norbert Nelles, Prof. Dietmar Castro, Prof. Christian Raabe, parlementsleden Hans-Dieter Laschet en Hans Niessen en griffier Stephan Thomas. Zie voor meer info de eigen website van Atelier Kempe Thill en de website van het Parlement van de Duitse Gemeenschap in Belgie.] - 28 oktober 2008 - BOX 1.407


* Nieuwe brugontwerpen voor Rotterdam

Tussen de Wilhelminapier en Katendrecht in de Maasstad komt een nieuwe fiets- voetgangersbrug van 160 meter lengte. Ten behoeve van de scheepvaart zit er een beweegbaar deel in. Vijf architecten werden gevraagd een ontwerp te maken, twee vielen er onderweg af. De drie overgebleven plannen gaan de inspraak in, waarna een jury onder leiding van Liesbeth van der Pol advies over de keuze uitbrengt aan het Rotterdamse College van BenW. Onderstaand de beelden van de drie bruggen:Een basculebrug van Quist Wintermans Architecten [QWA]. Door de knik in de richting van de brug zie je het openstaande brugdeel onder een andere hoek dan gebruikelijk.Weer een basculebrug, nu van het Deense architectenbureau Dissing en Weitling [D+W] dat al vele bruggen maakte. Een professioneel gestroomlijnde brug met een lichte kromming in de 'loop'.Het meest verrassende van de drie is het brugontwerp van het jonge duo ZUS uit Rotterdam [ze wonnen dit jaar nog de Maaskantprijs voor Jonge Architecten]. Het beweegbare deel is niet zo spectaculair ontworpen - het blijkt een eenvoudige ophaalbrug - maar de brug is voorzien van een aantal poorten die winkeltjes en andere kioskachtige voorzieningen bevatten. Het geeft de brug een meer ontspannen karakter dat - in vergelijking met de andere meer gestroomlijnde ontwerpen - bij ons het gevoel van een 'houtje-touwtje-jas' opriep.
We zijn benieuwd welke brug de voorkeur geniet van de omwonenden die via een website kunnen stemmen.[Zie voor meer info de website Rijnhavenbrug.] - 23 oktober 2008 - BOX 1.406/AD


* Eerste stoel naar ontwerp van Ben van Berkel

De Duitse meubelfabrikant Walter Knoll presenteert op de komende Orgatec beurs [van 21 tot 25 oktober] in Keulen een nieuwe lounge chair genaamd 'My Chair' [zie serie hieronder], naar ontwerp van architect Ben van Berkel van UN Studio."A furnishing sculpture, alone or in a group. Inviting and comfortable, perfect for a cosy read, for lounging and relaxing. Sloping, rounded and straight surfaces create an intriguing new aspect from every angle. A whole new slant on furnishing." aldus Walter Knoll zelf.
Ben van Berkel zegt over zijn stoel: "The architectural approach to furniture is different from that of the industrial designer as the architect begins with the space and the environment that the chair will become a part of. All the details of the chair are considered for their spatial effects. This architectural approach to furniture is connected with a very personal ideology of space."[Hoewel dit als de 'eerste' stoel van hem wordt gebracht, ontwierp Van Berkel al eerder de bank 'Circle' voor Walter Knoll - zie foto.] - 16 oktober 2008 - BOX 1.405/UNStudio


* Stirling Prize 2008 mede voor Maccreanor Lavington
Het woningbouwproject Accordia in Cambridge door Feilden Clegg Bradley Studios, Alison Brooks Architects and Maccreanor Lavington heeft tot ieders verrassing de belangrijkste Britse architectuurprijs, de Stirling Prize gewonnen. Ze versloegen daarmee grootheden als Zaha Hadid en Grimshaw. De jury zei onder meer: "This is high density housing at its very best, demonstrating that volume house-builders can deliver high quality architecture - and that as a result they can improve their own bottom line. [...] The whole scheme is about relationships: between architect and developer/contractor/client; between three very different firms of architects - Feilden Clegg Bradley, Maccreanor Lavington and Alison Brooks Architects; and between private and public external spaces, providing a new model for outside-inside life with interior rooftop spaces, internal courtyards and large semi-public community gardens."Onderstaand de projecttekst op de website van het in Londen en Rotterdam gevestigde Maccreanor Lavington Architects: "Accordia is een voormalig militair terrein aan de rand van Cambridge. Functioneerde het terrein in de koude oorlog nog als strategische plek van waaruit de overheid een geheime, aan nucleaire wapens verbonden bunker bemande, anno 2005 kreeg de locatie een alternatieve bestemming. Het gebied krijgt een hoogwaardige woon- en kantoorbestemming waarbij hoge dichtheid een essentieel onderdeel van de ontwerpopgave vormt. Langs een brede, lange boomrijke laan die in het stedenbouwkundige plan van Feilden Clegg Bradley Architects de centrale as van het plangebied vormt, heeft MaccreanorLavington de opdracht 34 eengezinswoningen te ontwerpen.""In het kader van de hoge dichtheid en beperkte buitenruimte wordt de traditionele Engelse stedelijke 'mews' van een hedendaagse interpretatie voorzien. Een 'mews' is een informele, deels aan het oog onttrokken 'achterstraat met een aparte toegang voor personeel en/of paarden' aan de achterzijde van grote huizen. In navolging van deze stadstypologie hebben de woningen in het plan Accordia twee entrees: een formele hoofdentree aan de laanzijde en een informele, tweede entree aan de achterstraat waar dagelijkse doorgang plaatsvindt. De sfeer aan de voorkant is statig en rustig, aan de achterzijde bedrijvig en levendig. De geringe kavelgrootte van 5,2 meter breed en 22-25 meter diep in combinatie met grote woningen van 180-240 m2 laat geen ruimte voor de traditionele tuin. Het idee tuin is in wisselende gedaantes verspreid over alle woonlagen: een aan keuken en eetkamer grenzende patio en veranda, een aan de woonkamer grenzende serre en terras en tenslotte nog een eigen patio voor de grootste slaapkamer op de tweede verdieping. Op inventieve wijze ontstaat zo een gecomprimeerde stadswoning met een scala aan wisselende uitzichten en gebruiksmogelijkheden."

[Zie ook de eigen website van Maccreanor Lavington en het eerdere BOX-bericht over de zes nominaties voor de prijs.] - 12 oktober 2008 - BOX 1.404/BD


* Mat Kamerdebat over nieuwe Architectuurnota

Gisterenmiddag konden we via internet aanwezig zijn bij het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de nieuwe nota 'Een Cultuur van Ontwerpen' van het kabinet. De ministers Cramer en Plasterk gaven daar antwoord op vragen vanuit de Kamer.Met slechts vier [sic!] deelnemende kamerleden was de politieke interesse voor het architectuurbeleid wat ons betreft minimaal... Wat bleef er dan nog hangen van de visie van de Kamer?: John Leerdam van de PvdA beet het spits af en noemde met name het budget van het NAi "niet in verhouding tot de zware taak die de nota aangeeft", tevens sneed hij de contraproductieve resultaten van het Europees aanbesteden aan. Antoinette Vietsch van het CDA - en zelf in Eindhoven opgeleid als architect - kraakte in een wat vlakke bijdrage nog enkele wijzigingen van de wet op de architectentitel; zij blijkt nu al tegen de tweejarige beroepservarings-eis... "afgestudeerden worden dan in de eerste jaren op de bureaus slechts gebruikt als goedkope stagiairs". Hans van Leeuwen van de SP had misschien nog de meest bevlogen bijdrage. Hij hamerde op de goedbedoelde speerpunten van de nota, vooral in relatie tot de verdwijnende expertise bij de lagere overheden. Tenslotte was daar nog Boris van der Ham van D66, die herhaald het voorbeeld van de Duitse Architektenkammer voorhield als oplossing van de aanbestedings problemen.De beide ministers reageerden ieder op hun eigen wijze. Plasterk snel en uit het hoofd, met hier en daar een kwinkslag als "natuur, cultuur en frituur", of "zijn de oudste gebouwen van Nederland niet de Drentse hunebedden?", maar politiek kwam er niet veel meer uit dan dat er over de meer heikele onderwerpen [aanbesteden, welstand, architectenwet] nog nadere brieven van het kabinet zouden verschijnen. Mevrouw Jacqueline Cramer deed de beantwoording op de van haar inmiddels bekende verstrooide wijze. Een betoogje in vier bedrijven, waarbij ze al schuivend met haar stapels papier uiteindelijk toch een redelijk einde bereikte.
Conclusie: Architectuur staat slechts 'laag' op de Kameragenda, er komt een beetje geld bij voor het NAi en de Rijksbouwmeester gaat een leidraad Europees aanbesteden maken, die de actuele problemen moet gaan oplossen... Als het om de harde guldens gaat biedt de komende begrotingsbehandeling van het ministerie de eerste [en wellicht nog enige] mogelijkheid om hier en daar wat extra budget te schuiven in de richting van onze vaderlandse architectuur.

[Foto's boven: links Jacqueline Cramer en rechts een overzicht van de commissietafel, foto beneden: links minster Plasterk en rechts Antoinette Vietsch. De bedoelde nota is te downloaden via de website van het ministerie OCW.] - 09 oktober 2008 - BOX 1.403


* Building Design zoekt lelijkste gebouw van het jaar

Wat de Razzies zijn voor de Oscars in de fimwereld, probeert de 'Carbuncle Cup' te doen tegenover de Stirling Prize van de RIBA in de architectuur. Het woord carbuncle [steenpuist] werd voor het eerst in relatie tot architectuur gebruikt door Prins Charles in zijn beroemd geworden toespraak in 1984 tegen de uitwassen van moderne architectuur. Buidling Design koos zeven recent opgeleverde gebouwen in Engeland voor de shortlist van deze prijs.Het betreft de Broadgate Tower in Londen van Skidmore Owings en Merrill [boven: links midden], de B-Central Appartments in Bournemouth van Trinity Architects [linksboven], de Walton Street Car park van Tektus Architects in Sheffield [direct hierboven], Bridgewater Place in Leeds van Aedas Architects [rechtsboven], Aqua Housing in Poole, Dorset van BCA Architects [geheel beneden hieronder], het Blue Finn building van Allies and Morrison aan de Bankside in Londen [rechts hieronder] en tenslotte het Raddison SAS Hotel van EPR Architects in St. Heller in Jersey [links hieronder].Het zijn inderdaad bijna alle walgelijke gebouwen van soms gerenommeerde architectenbureaus...
In Nederland kennen we een dergelijke prijs niet [meer]. Het Parool ging ooit op zoek naar het lelijkste gebouw van Amsterdam en Den Haag kende jarenlang zijn Prix de P. [Paardelul = in de lengte gekliefde baksteen]

[Naschrift: het Raddison SAS hotel heeft gewonnen... Er kan nog tot dinsdag 08 oktober gestemd worden op de website van Building Besign.] - 05 oktober 2008 - BOX 1.402/BD


* Acht genomineerden 'Architect van het Jaar' 2008

De jury, bestaande uit Machiel van Dorst - docent TU Delft, Bernard Hulsman - redacteur NRC Handelsblad en Robert Winkel - Mei Architecten, heeft uit de 24 inzendingen voor de > 'Architect van het Jaar' Prijs 2008 acht architectenbureaus genomineerd voor de tweede ronde.
[Aan de inzenders werd gevraagd om hun visie te geven op een tweetal zelf gekozen thema's en die visie te illustreren aan de hand van enkele gerealiseerde projecten. Tenslotte vroeg de jury om aan te geven wat nu de specifieke bijdrage van het architectenbureau is geweest aan de Nederlandse architectuur, aan het architectenvak of aan de architectengemeenschap.]De 8 genomineerden zijn - in alfabetische volgorde:

In de categorie Large (bureaus vanaf 21 fte)
> Cepezed uit Delft
> Faro Architecten uit Lisserbroek
> Rudy Uytenhaak Architectenbureau uit Amsterdam

In de categorie Medium (bureaus van 6 tot en met 20 fte):
> Onix Architecten uit Groningen
> Architectenbureau Marlies Rohmer uit Amsterdam
> Architectenbureau Paul de Ruiter uit Amsterdam

In de categorie Small (bureaus tot en met 5 fte)
> Geusebroek Stefanova Architectenbureau uit Amsterdam
> JagerJanssen Architecten BNA uit Rotterdam

De genomineerde inzendingen zijn nu te zien op de website van de prijs [ > www.architectvanhetjaar.nl]. Begin november zal de jury alle acht genomineerden ontvangen voor een korte presentatie en een vragenronde, waarna de winnaar per categorie en de overall prijswinnaar kan worden bepaald. De winnende 'Architect van het Jaar' 2008 ontvangt naast de eer tevens een geldprijs van 5.000,- Euro, ter beschikking gesteld door Alcoa Architectuursystemen uit Harderwijk.
De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de feestelijke prijsuitreiking eind november 2008. Tevens verschijnt bij die gelegenheid de eerste druk van de 'NL Architectengids 2008>09', samengesteld door Kees van der Hoeven en uitgegeven door ArchitectenWerk te Wassenaar. Deze nieuwe gids biedt een geannoteerd overzicht van 1.250 Nederlandse architectenbureaus [die zich met werk op Internet presenteren] en bevat tevens een verslag van de eerste editie van de 'Architect van het Jaar' Prijs 2007.
Tenslotte: In overleg met Architectenweb, de grootste architectuursite van Nederland, wordt via Internet ook een publieksprijs georganiseerd! Op > www.architectenweb.nl kan straks iedereen stemmen op de genomineerde van zijn of haar voorkeur! Het genomineerde architectenbureau met de meeste publieks-stemmen ontvangt een speciale extra prijs.
[Foto entreegebouw begraafplaats Langedijk naar ontwerp van ONIX Architecten. Zie voor meer info de eigen website van de Architect van het Jaar.] - 01 oktober 2008 - BOX 1.401Berichten uit de voorgaande maanden in het

* Archief-overzicht.*

© 1997-2008. Copyright ArchitectenWerk.