* Prachtig nieuw boek over kleinschalige architectuurUitgeverij Gestalten uit Berlijn maakte kortgeleden bekend dat er een nieuwe, tweede uitgave is verschenen als vervolg op hun eerdere boek Spacecraft. De nieuwe titel is: "Spacecraft 2, More Fleeting Architecture and Hideouts" en bevat een prachtig aanvullend overzicht op de eerste door de redactie verzamelde voorbeelden van kleinschalige architectuur. De uitgeverij zegt er zelf van: "Like its successful predecessor, Spacecraft 2 showcases international projects by architects, artists and designers that meet the changing spatial needs of our modern lifestyles and that are simultaneously expanding our current understanding of architecture. This sumptuous volume further documents a dynamic range of ephemeral structures such as pavilions, art projects and exhibition spaces as well as transient architecture including mobile habitats, and vacations homes that inconspicuously adapt to their natural or urban environments." In het boek komen ook bekende en onbekende Nederlandse voorbeelden voor, zoals van Onix, 2012 Architecten, Piet Hein Eek, John Körmeling, Maurer United, tjep en Zecc. Uiteraard zijn wij zeer trots dat ook onze eigen tijdelijke studio met de bloempotgevels is opgenomen [zie foto onder].[Redactie R.Klanten en L.Feireiss, 280 pagina's, formaat 24 x 30 cm, full colour en hardcover, prijs € 49,90. Zie voor meer info over het boek en enkele voorbeeldpagina's de speciale pagina van de Berlijnse uitgeverij Gestalten.] - 26 februari 2009 - BOX 1.432


* Symposium over gewijzigde positie van architecten

"In een tijd van globalisering en wereldwijd rondreizende 'sterarchitecten',verandert haast ongezien de rol van de architect ingrijpend. Multidisciplinaire teams zijn verantwoordelijk voor de totstandkoming en het beheer van gebouwen. Opdrachtgevers en de andere partijen in het bouwproces professionaliseren in hoog tempo en opdrachten worden slechts verleend na tijdrovende en complexe Europese aanbestedingen. Van oudsher vervullen architecten een voorname rol, omdat zij degene zijn die zorgen voor de synthese van alle randvoorwaarden in een ruimtelijk en technisch ontwerp. Maar hun rol en positie is nu anders dan voorheen. Bouwmeester zal geen van hen zich nog durven noemen, laat staan dat ze meester zijn over het proces. Hoe dit zo ver is kunnen komen is op zich een interessante vraag, maar belangrijker is de vraag hoe architecten zich zodanig kunnen organiseren dat hun meerwaarde duidelijk is en optimaal kan worden ingezet. Wellicht behoeft het traditionele architectenbureau een forse reorganisatie. Wellicht behoeven we als beroepsgroep een heel andere P.R. En een gewijzigd onderwijscurriculum? Wat is binnen deze veranderende context de toekomst van de architect?"Deze inleiding is de inzet voor een op 02 april aanstaande van half twee tot en met half zes te houden symposium georganiseerd door de Fontys Academie voor Architectuur en Stedebouw in Tilburg. De bescheiden deelnamekosten bedragen 75 Euro en studenten betalen 15 Euro. Sprekers zijn onder meer Andre Kempe - architect, Carel de Reus - ontwikkelaar, Alex Vermeulen - directeur A&A Rgd, Frens Pries - lector nieuwe cultuur in de bouwketen en Jan van Noord - aanbestedingsjurist. Aansluitend debatteren ze onder leiding van Academiedirecteur Marc Glaudemans.
[Zie voor meer info en hoe aan te melden de eigen website van de Academie in Tilburg.] - 23 februari 2009 - BOX 1.431


* MUMUTH Graz van UN Studio op 01 maart openHet Haus fuer Musik und Musiktheater [kortweg MUMUTH] in de Oostenrijkse stad Graz - naar ontwerp van Ben van Berkel van UN Studio - wordt op 01 maart aanstaande feestelijk in gebruik genomen met een uitvoering van Die Zauberflote van Mozart. Het theatergebouw werd eind vorig jaar opgeleverd en we brengen alvast enkele beelden die we verzamelden via de websites van de Universiteit voor Muziek en Uitvoerende Kunsten en de akoestisch adviseur. Het gebouw kent weer een van de bekende 'twists' van Van Berkel, in dit geval een getordeerde betonconstructie in de foyer, waarlangs een feestelijke trap naar boven voert. UN Studio verwierf de opdracht met een budget van 18 miljoen Euro door enkele jaren geleden een ontwerpprijsvraag met 212 inzendingen te winnen.

[Zie voor meer info de eigen website van de Universiteit in Graz.] - 18 februari 2009 - BOX 1.430/de Architect


* XS: kleine bureaus in Rijnmond bundelen krachtenHet was al eerder vertoond in Amsterdam [daar bestaat al jaren een groep onder de naam de Architectenbureaux], sinds kort is er ook in de regio Rijnmond een groep van negen kleine architectenbureaus die de krachten heeft gebundeld. Onder de werknaam BNA XS hebben ze in de afgelopen twee jaar gewerkt aan certificering, onafhankelijk onderzoek naar de tevredenheid van hun klanten en het ontwikkelen van een gezamenlijk programma voor kennisontwikkeling. Bij de presentatie bleek dat de drie letters BNA er - in ieder geval tijdelijk - af moesten, maar dat kon de pret niet drukken. Er kwam een heus persbericht en verschillende media namen de positieve publiciteit over. Het is wat ons betreft te prijzen dat in deze barre tijden ook en vooral de kleine bureaus laten zien dat er nog veel te winnen is in de branche. De markt voor particuliere opdrachten en het MKB ligt immers nog grotendeels open. Nog mooier is het om te zien dat van die negen bureaus ook de jonge architecten Alex Jager en Rogier Janssen [JagerJanssen] deel uitmaken. Ze werden eind vorig jaar nog beloond met de publieksprijs en de categorieprijs voor kleine bureaus bij de Architect van het Jaar 2008.

[Op de foto de negen bureaus ieder met een van de directeuren vertegenwoordigd. Zie voor alle info de nieuwe website van XS Rijnmond.] - 16 februari 2009 - BOX 1.429


* Rijk gaat miljoenen meer vergoeden bij DBFMODe Rijksgebouwendienst maakte afgelopen vrijdag bekend dat met onmiddellijke ingang de ontwerpvergoeding bij DBFMO contracten [design, build, finance, maintenance, operate] wordt verveelvoudigd. Betaalde men eerst tussen de 50 en 150 duizend euro, nu wordt de vergoeding opgetrokken tot minimaal 700.000 euro en maximaal een miljoen. Het is een opmerkelijke stap, waarvan de achtergrond niet helemaal duidelijk is. Het persbericht spreekt van een evaluatie van de laatste vier contracten, maar waarschijnlijk is de desinteresse om in deze hachelijke financiele tijden op deze risicovolle basis mee te dingen naar een Rijksopdracht, mede debet geweest aan dit besluit.
Het betekent dat bij een competitie tussen vier partijen voor een nieuw rijksgebouw straks in ieder geval 2,8 miljoen en soms zelfs in totaal vier miljoen euro rechtsstreeks naar de betrokken deelnemers kan gaan. Je zou zeggen: verzin een slimmere methode voor het selecteren van de juiste partij en geef dat enorme bedrag direct en vooral uit aan een beter gebouw!
Voor de liefhebbers en andere Rijks-architectuurwatchers: Afgelopen zondag werd Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol door Clairy Polak in het - vooral door beslissers goed bekeken - programma Buitenhof geinterviewd over haar taak en haar fascinaties. Liesbeth sloot af met een warm pleidooi voor extra overheidsinvesteringen vanwege de actuele terugval in opdrachten voor ontwerpers. Zie hier de video met het hele interview.

[De foto toont een van de eerste DBFMO-resultaten, het gerenoveerde ministerie van Financien in Den Haag naar ontwerp van Meyer en Van Schooten architecten, toen er nog geen ontwerpvergoeding aan de vier deelnemende consortia werd verstrekt.] - 09 februari 2009 - BOX 1.428/ CoBouw


* Van Egeraat koopt eigen auteursrechten terugHet Financiele Dagblad meldt vandaag: "Het failliete Rotterdamse architectenbureau EEA van Erick van Egeraat maakt een doorstart. De onderneming wordt door de oprichter en grootaandeelhouder in afgeslankte vorm voortgezet. Onder een nieuwe besloten vennootschap, Designed by Erick van Egeraat, kan een deel van de vijftig projecten waaraan zijn kantoor werkte, worden afgemaakt. Volgens curator Raymond de Bok toonden meerdere partijen belangstelling voor de boedel. Een obstakel was het intellectueel eigendom van de ontwerpen. Zonder intellectueel eigendom kan een opdrachtgever een gebouw niet afmaken. EEA had 50 projecten onder handen en had ook nog eens op 40 bouwprojecten een offerte uitgebracht. Van Egeraat heeft de boedel voor een onbekend bedrag gekocht en daarmee ook het intellectueel eigendom."
In een persbericht wordt Erick zelf geciteerd: "Aan de andere kant ben ik erg blij met de vele positieve reacties en steunbetuigingen die ik heb ontvangen. Het feit dat zovele opdrachtgevers, partners en collega's hun hulp hebben aangeboden, geeft mij absoluut vertrouwen in een goede afloop van dit proces."
Wij vragen ons in gemoede af of de medewerkers er net zo over denken.

- 04 februari 2009 - BOX 1.427/ FD


* Acht genomineerden prijsvraag Nieuw BouwkundeDrie buitenlandse en vijf Nederlandse inzenders zijn genomineerd bij de prijsvraag voor een nieuw Bouwkundegebouw in Delft. De buitenlanders zijn: een Frans team onder leiding van Marc Bringer, een Fins team o.l.v. student Olli Raila en een Belgisch team o.l.v. Tom Haelvoet. De NL teams lieten enkele oude bekenden zien: Architectuurdocent Henk Engel werd genomineerd, evenals architect Gijs Raggers - nu werkzaam bij EGM - die eerder samen met Krijn Geevers een prijs bij Europan 5 won. Maar ook Marc Koehler kreeg een nominatie; naast zijn onderzoek in de architectenbranche werd vooral zijn woning in IJburg al vaak gepubliceerd. Tenslotte kregen studente Elisabeth Ronner en architecte Laura Alvarez een nominatie met hun plan.
We zijn uiteraard benieuwd naar de definitieve uitslag, zie hieronder voor nadere info daaromtrent.

[De jury bestond uit: Liesbeth van der Pol - Rbm, Rahul Mehrotra - MIT, Yung Ho Chang - MIT, Herman Hertzberger, Kees Kaan, Ole Bouman en studente Leanne Reijnen. Zie voor alle info over de genomineerden de website van de prijsvraag. Op 14 maart is de prijsuitreiking in het NAI, met aansluitend een tentoonstelling van de plannen en op 13 mei is er in Delft een symposium over de toekomst van de faculteit Bouwkunde. De foto toont het interieur van het Delftse techniekmuseum, waar de jurering plaatsvond.] - 02 februari 2009 - BOX 1.426/ TUDBerichten uit de voorgaande maanden in het

* Archief-overzicht.*

© 1997-2009. Copyright ArchitectenWerk.