* Rekenkamer vernietigend over beleid RGD

De Algemene Rekenkamer bracht deze week een rapportage uit over het beleid van de Rijksgebouwendienst ten aanzien van de financiering en bouw van gevangenissen en rechtbanken voor het Ministerie van Justitie. Omdat er eind jaren tachtig geen geld was om die bouwplannen te financieren, werden er contracten gesloten met projectontwikkelaars en andere externe geldschieters, zodat de panden wel gerealiseerd werden en daarna weer werden terugggehuurd door het rijk. De kritiek van de Rekenkamer richt zich op de onderhandelingen, de contracten en de hoogte van de bouwkosten. Het oordeel over al deze aspecten is werkelijk vernietigend.......de kosten zijn te hoog [zo'n 370 miljoen; ongeveer 15% van het totale budget], over de contracten werd slecht en onvolledig onderhandeld; slechts over de kwaliteit van de gebouwen is de Rekenkamer mild. Op zijn zachtst gezegd geen reclame voor een dienst in een fase van groei naar zelfstandig bestuursorgaan [sinds 1995 wordt er door het Rijk trouwens weer a fonds perdu betaald, zoals bij het eigen nieuwe gebouw van Aldo en Hannie van Eyck voor de Rekenkamer in Den Haag]. - 29 januari 1999 - BOX 331/Parool


* ArchitectenWerk presenteert: 'CHARITECTUUR'

De ethische aspecten van het architectenvak zijn in het afgelopen jaar in verschillende vormen [op een BNA-symposium, in een artikel in NRC-Handelsblad, op verschillende discussie avonden] aan de orde gesteld door Kees van der Hoeven, architect en eindredacteur van ArchitectenWerk. De positieve reacties van collega's en anderen en de negatieve reacties in de architectuur kritiek hebben geleid tot een nieuw initiatief genaamd 'Charitectuur'. Charitectuur is een stichting [in oprichting] die de maatschappelijke verantwoordelijkheid van architectuur en architecten explicieter vormgeeft. De materiele en immateriele doelstellingen zijn te zien op de nu nog beknopte Charitectuur-site, straks aangevuld met uw reacties. - 27 januari 1999 - BOX 330


* Architecten op Nat. Onderwijs Tentoonstelling

Deze week, vanaf vandaag 26 tot en met zaterdag 30 januari vindt in de Utrechtse Jaarbeurs de Nationale Onderwijs Tentoonstelling [NOT'99] plaats. Binnen de BNA bestaat een aantal studiestichtingen waaronder de Stichting Architecten Research Onderwijsgebouwen [STARO], die zich dan ook prominent presenteert op de NOT. Acht architectenbureaus tonen werk rond het zgn. 'ArchitectenPlein', waar ook Architectuur Lokaal een plaats heeft gevonden. Op donderdag 28 januari is een symposium, getiteld ' De Brede School' georganiseerd onder leiding van Bert van Meggelen. Het programma begint met de prijsuitreiking van de tekenwedstrijd 'Mijn Droomschool' en vanaf 15.00 uur tot 17.30 uur zullen inleidingen gehouden worden door Staatssecretaris Adelmund, een tweetal wethouders en de architecten Peter Scholl en Jurjen van der Meer zullen spreken over hun school ontwerpen; termen als 'brede school', 'forum-school', 'venster-school' en 'kinder-cluster' worden nader toegelicht. [Aanmelden voor het gratis toegankelijke symposium bna@bna.nl] - 26 januari 1999 - BOX 329/BNA


* Pronk presenteert Nota 'Ruimte voor Nederland'

Het is zover, de 'Startnota' getiteld 'Ruimte voor Nederland' met de aanzetten voor het ruimtelijk beleid in de volgende eeuw is door Minister Pronk van VROM gepresenteerd na het kabinets beraad van afgelopen vrijdag. De nota is in zijn geheel te downloaden [de bijbehorende kaarten volgen a.s. donderdag] vanaf de VROM-site, hier volstaan we met het uitgebreide persbericht. De tekst is na het overleg tussen de betrokken ministeries [vrom/lenv/venw/ez] nog een stuk slapper geworden dan de door Pronk gehouden aankondigende toespraak [zie BOX-bericht eind november '98]. De nieuwe nota spreekt achtereenvolgens over het versterken van de steden, over de nu al beruchte corridors hoewel ze niet meer met name worden genoemd [om grondspeculatie te voorkomen?] een vitaal landelijk gebied, duurzame economie en energie, mobiliteit en infrastructuur, luchtvaart en zeehavens, de rol van het water, de veranderende positie van de overheid en tenslotte de introductie van het groene poldermodel. waarbij een 'Commissie Ruimtelijke Investeringen' binnen de SER wordt voorgesteld. - 25 januari 1999 - BOX 328/VROM


* Stadscongres over Ruimtelijk Plan Rotterdam 2010

Vandaag [230199] is er in de Doelen in R'dam de hele dag een gratis toegankelijk Stadscongres over de ruimtelijke toekomst van de stad. Op de nieuwe [experimentele] site van de Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting [dsV] is een aantal toelichtende pagina's daarover te vinden met het programma van de dag en de achtergronden van het plan. Naar aanleiding van het onderwerp is er een enquete gehouden onder Rotterdammers waar het R'dams Dagblad verslag van doet. Tevens daar een ideaalbeeld van Herman Moskoviter, ook een van de deelnemers aan het afsluitende panel. De rasrotterdamse Carrie sluit de dag met een van de van haar bekende 'slotoverwegingen'. - 23 januari 1999 - BOX 327/R'dams Dagblad


* Medic en Puljiz nieuw in directie ArchitectenCie

Hoewel nog niet verwerkt op de bureau-site zijn er per 01 januari enkele wijzigingen opgetreden in de directie van het gestaag groeiende [nu ruim 100 medewerkers in Amsterdam en Berlijn] bureau 'de ArchitectenCie'. Branimir Medic [1961] en Pero Puljiz [1962], beiden geboren en als architect afgestudeerd in Kroatie, zijn - na een samenwerking sinds 1997 - toegetreden tot als partner van de Cie. Ze werden bekend via hun studie aan het Berlageinstituut en wonnen in 1995 respectievelijk de eerste en de tweede prijs bij de Prix de Rome van dat jaar en gezamenlijk een aantal andere prijsvragen. Op het ogenblik werken ze aan een grote opdracht voor het hoofdkantoor van ING Barings in Amsterdam Zuidoost. Carel Weeber trad uit de directie maar blijft als raadgever en architect aan het bureau verbonden. Die laatste functie zal hij niet meer hardop kunnen vermelden omdat tevens bekend werd dat hij zich per 01-01-'99 formeel heeft uitgeschreven uit het Architecten Register, zowel als stedebouwkundige als architect. Weeber gaat meer tijd besteden aan Delft waar hij nu vier dagen per week werkzaam is als opleidings directeur van de faculteit Bouwkunde. - 22 januari 1999 - BOX 326


* Limburgs Museum in Venlo van Jeanne Dekkers

Hoewel het nieuwe museumgebouw pas in het jaar 2000 zijn poorten opent is er nu op de nieuwe site van het Limburgs Museum Venlo al veel over het ontwerp en de bouw te vinden. Maquettebeelden, artist-impressions en foto's van de bouw vertellen meer over dit plan van de Delftse architecte Jeanne Dekkers, vroeger partner bij EGM, nu zelfstandig werkend. Een viertal belangrijker werken uit haar EGM-tijd zoals het Stadskantoor Leeuwarden en de Brandweerkazerne in Apeldoorn is tevens in beelden vertegenwoordigd. - 21 januari 1999 - BOX 325/Limburgs Museum


* Zuiderkerkprijs van Ton Venhoeven in Arcam-mini

In december vorig jaar kreeg architect Ton Venhoeven de eerste Zuiderkerkprijs uitgereikt voor zijn nog niet gebouwde project 'U2 - kleine U' in Geuzenveld. Deze nieuwe bouwprijs van de gemeente A'dam is - vergelijkbaar met de R'damse bouwkwaliteitsprijs [zie daar] - bedoeld om de kwaliteit van woningbouw plannen te stimuleren. In het kader van de verdichting en de 'upgrading' van de nieuwe tuinsteden is dit project met 47 woningen, een psychiatrische woonvoorziening voor ouderen, een supermarkt en enkele andere winkels als goed voorbeeld gepremieerd. Het gebouw heeft een geheel glazen gevel waar op meerdere manieren energetisch gebruik van wordt gemaakt. Naar verwachting wordt het in 2001 opgeleverd. - 20 januari 1999 - BOX 324/ArCam


* 'Mooi maar goed' - Vormgeving in het Stedelijk

Het Stedelijk Museum presenteert van 16 januari tot en met 28 februari 1999 de tentoonstelling 'Mooi maar goed', Grafisch ontwerpen in Nederland [1987-1998]. Mooi maar goed laat een rijke variatie aan werk zien van ruim 100 Nederlandse grafisch ontwerpers. Enkele van de deelnemers en voorbeelden van hun werk zijn: Max Kisman [VPRO leaders], Martin Majoor [telefoonboek], Ootje Oxenaar [biljet f 250], Studio Dumbar [politielogo], Walter Nikkels [typografie], Anthon Beeke [affiches], Jan Bons [affiches], Caulfield & Tensing [Amstel internet site], Gielijn Escher [affiches], Karel Martens [telefoonkaarten] e.v.a. Van vele ontwerpers zijn meerdere werken te zien. De titel 'Mooi maar goed' is een variant op die van de tentoonstelling 'Goed maar mooi' die door de toenmalige directeur Willem Sandberg in 1949 werd gehouden in het Stedelijk Museum. [er is tevens een link-lijst opgenomen met verwijzingen naar meerdere sites van deelnemende ontwerpers]. - 18 januari 1999 - BOX 323/Stedelijk Museum Berichten uit de voorgaande maanden in het

* Archief-overzicht.* * * *

© 1997. Copyright ArchitectenWerk en OOO Internet Services.