* Nieuw sculpturaal CS A'dam van Benthem Crouwel

In het kader van de mede door ArCam georganiseerde discussie over het programma van eisen voor het Stationseiland Amsterdam [op dinsdagavond 15 juni in de Beurs van Berlage] presenteert de BOX vandaag enkele beelden van de studie van Benthem Crouwel Architecten. Het bureau is al langer bezig met het ontwikkelen van oplossingen voor de IJ-zijde van het huidige Centraal Station [zie het eerdere BOX-bericht van januari '98]. Kennelijk werd het nodig geacht ook anderen mee te laten denken over deze opgave zodat er nu een tweede strategische studie ligt van MVRDV. Hun plan speelt zich voornamelijk ondergronds af [zie nieuwsbericht van ArchiNed] omdat een nieuw IJ-front door hen minder opportuun wordt geacht. De BOX-redactie is zeer onder de indruk van het sculpturale karakter van de voorstellen van Benthem Crouwel met het nieuwe overdekte busstation aan het IJ. De daarboven geplaatste zes halve maanvormige kantoorgebouwen leveren een bijzonder expressief havenbeeld op en bieden het plan tevens een groter economisch fundament. Beide genoemde studies zullen op de discussieavond worden toegelicht door respectievelijk Jan Benthem en Jacob van Rijs. Voor het bekijken van meer werk van Benthem Crouwel is een eigen website in aanbouw; in De BOX presenteerden we reeds eerder de evenzeer opvallende uitbreiding van het RAI-complex. - 14 juni 1999 - BOX 411


* Architect ontwerpt noodwoning voor Kosovo

Architect Simon de Goede heeft in opdracht van de koepel van woning corporaties Aedes een ontwerp gemaakt voor snel en goedkoop te bouwen noodwoningen in Kosovo. Een eerste serie van tien is inmiddels gereed en deze week gepresenteerd aan de pers [foto CoBouw]. Door de corporaties is al ongeveer anderhalf miljoen gulden bij elkaar gebracht voor de produktie en bouw. Het huisje met een oppervlak van ongeveer 9 m2 kost drieduizend gulden, biedt plaatst aan vijf mensen en is vooral bedoeld om de vluchtelingen op een betere manier dan nu de komende winter door te helpen. Er wordt gewerkt aan plaatsing van 300 huisjes in de stad Fier in Albanie, maar het is mogelijk dat door het vredesaccoord de woningen direct in Kosovo zelf worden gebouwd. - 12 juni 1999 - BOX 410/Aedes


* 'Wonen = liefde' / architect Piet Blom 1934 - 1999

Op de dag dat de ledenvergadering van de BNA besloot om het in stilte herdenken van de overleden leden na 150 jaar van de agenda te schrappen, bereikte ons het bericht dat tijdens een vakantie in Denemarken architect Piet Blom plotseling is overleden. Net zoals bij Gerrit Rietveld en Joop van Stigt is bij hem het succesverhaal 'van timmerman tot architect' van toepassing. Hij won de Prix de Rome en maakte later, vanuit een sterk emotionele en humanistische visie op bouwen en wonen, school met een aantal bijzondere gebouwen, waarvan die op het TU Twente-terrein [de Bastille], in Hengelo [de Kasbah], in Helmond [het Speelhuis] en in Rotterdam [de kubuswoningen] wereldberoemd werden. In de melee van het 'supermodernisme' raakte hij enigszins in de vergetelheid en het aantal opdrachten liep sterk terug [zie o.a. het verslag van een lezing in 1997 in Delft]. Toch realiseerde hij nog een tweetal speelse ontwerpen in de negentiger jaren: het hoofdkantoor voor een nutsbedrijf in Heemskerk en een woning voor een Russische dame in Amersfoort, die bekend werd door de peervormige koepel op het dak. De liefde voor het vak en de gebruikers van zijn gebouwen stond in zijn werk voorop [en helaas kunnen we dat tegenwoordig nog maar van weinig architecten zeggen - red.]; we gedenken daarom op deze plaats een waardig lid van de Nederlandse architectenstand en hopen dat zijn bijzondere oeuvre in retrospectief de waardering zal krijgen die het verdient. - 10 juni 1999 - BOX 409


* Ontwerpers vereniging Delft Design nu online

Delft Design, het lokale architectuur platform van Delft is sinds een paar weken online. De openingspagina vermeld de missie: 'Ontwerpers vereniging Delft Design stelt zich ten doel de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen in hun beroeps uitoefening als ontwerper, het profileren van de aangesloten beroepsgroepen en het bevorderen van de onderlinge contacten. Het lidmaatschap staat open voor in Delft wonende en/of werkende opdracht gebonden ontwerpers. De vereniging Delft Design is actief op verschillende terreinen en heeft in het verleden diverse publieke activiteiten georganiseerd waaronder exposities, excursies, ontwerp prijsvragen en lezingen. Delft Design is verantwoordelijk voor de uitgave van de architectuurgids van Delft en het magazine Delft Design periodiek'. Op de site is een aantal rubrieken opgenomen zoals nieuws, een uitgebreide ledenlijst met links naar al aanwezige homepages en een agenda met daarin aankondigingen van discussie avonden en excursies. - 08 juni 1999 - BOX 408


* Architectural Review lanceert architectuurprijs

Het Britse tijdschrift Architectural Review presenteert samen met d line [van het beroemde roestvast stalen beslag] een nieuwe internationale architectuurprijs 'to celebrate the talent of a generation of architects as yet largely unrecognized'. Voor de organisatie is jaarlijks een totaalbedrag van 10.000 Engelse ponden beschikbaar, waarvan voor de overall-winnaar 5000,-. Tevens worden de winnende gebouwen [het gaat om gerealiseerd werk van architecten tot 45 jaar] gepubliceerd in de Architectural Review van november 1999. De jury bestaat uit: Billie Tsien uit New York, David Chipperfield uit Londen, Massimiliano Fuksas uit Rome, Theo Bjerg van de Danish Royal Academy en Peter Davey, redacteur van AR. Insturen voor 06 september aanstaande. Voor info: neilw@construct.emap.co.uk - 06 juni 1999 - BOX 407


* Ten Hagen Stam neemt 50%-belang in IntraBouw

Via de presentatie van het jaarverslag van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid [SFB] werd bekend dat er een samenwerking ontstaat tussen SFB en uitgeverij Ten Hagen Stam [onderdeel van Wolters Kluwer]. De uitgeverij [o.a. van CoBouw - het dagblad voor de bouw] neemt een 50% belang in IntraBouw, de internet-poot van SFB. Bij navraag bleek dat de bedragen die met dit belang gemoeid zijn niet bekendgemaakt worden [wij schatten toch een bedrag met minimaal 5, maar wellicht zelfs 6 nullen - red.], maar dat er door de samenwerking een nieuwe impuls aan IntraBouw wordt gegeven door de bijdrage van CoBouw en de Nederlandse Bouw Documentatie [NBD], ook onderdeel van Wolters Kluwer. Alle huidige afzonderlijke sites leiden op het ogenblik namelijk een enigszins kwijnend bestaan. N.B.: partijen op het gebied van de bouwinfo kunnen zich natuurlijk nu al - zonder betaling van grote bedragen - aansluiten bij het Nederlands Bouw Netwerk [NBN], een virtueel samenwerkings verband van onafhankelijke sites met bouwinformatie op het net. - 04 juni 1999 - BOX 406/CoBouw


* Evaluatie 'Welstand op een nieuwe leest' is klaar

Het functioneren van de gemeentelijke welstands commissies is allerwegen omstreden. Rijksbouwmeester Wytze Patijn heeft daarom opdracht gegeven om de huidige procedures te onderzoeken en te bekijken of vernieuwing wenselijk en mogelijk is. Aan de hand van onderzoek in zes gemeenten komt het uitgebrachte rapport tot schokkende conclusies: er zijn geen vastgestelde beoordelings criteria [hoewel verplicht volgens de bouwverordening] en er is dus geen enkel houvast voor bouwers die plannen indienen, veel commissies hebben de neiging om mee te ontwerpen, commissies hebben vaak te lang dezelfde samenstelling en bij wisseling rekruteren ze vaak zelf de nieuwe leden, vele commissies maken geen jaarverslag en vergaderen besloten. Het rapport bevat 15 aanbevelingen om de situatie te verbeteren [zie voor meer info het artikel in Trouw op Internet]. Staatssecretaris Remkes van VROM beschouwt het kritische rapport als een 'discussienota' waarop hij nog geen reactie wil geven.......... - 02 juni 1999 - BOX 405/Trouw Berichten uit de voorgaande maanden in het

* Archief-overzicht.* * *

© 1997. Copyright ArchitectenWerk en OOO Internet Services.