* MVRDV: Dam-plan Multi Vastgoed is plagiaat

In NRC Handelsblad lazen we het bericht dat het Multi Vastgoed/ T+T Design plan voor een winkelcentrum onder de Dam al eerder werd gepresenteerd door het Rotterdamse architectenbureau MVRDV. Jacob van Rijs van dat bureau noemde de plannen van Trimp zelfs plagiaat [in woord] ........ Het Centrum Ondergronds Bouwen [COB] had MVRDV en Ballast Nedam Engineering gevraagd om studie te verrichten naar ondergrondse stedebouw. In dat kader heeft MVRDV plannen voor een 'Guggenheim Museum' -achtige ondergrondse oplossing onder het Damplein [zie foto] eerder dit jaar al gepresenteerd op twee bijeenkomsten waarvan een in het Nederlands Architectuur instituut [NAi]. Ontwerper van het Multi-plan Peter Trimp reageerde verbaasd op het bericht: 'Ik wist van hun plannen helemaal niets af' [-] 'Het geeft aan dat de tijd er rijp voor is' [-] 'Misschien kunnen we samenwerken met MVRDV'. De BOX besteedde in bericht 428 van 12 juli jongstleden al aandacht aan de ondergrondse plannen onder de kop: 'Grote geld in de bouw wordt steeds brutaler', niet wetende dat brutaal blijkbaar nog een nette kwalificatie was in dit kader; plagiaat is dom, onbeschoft en auteursrechtelijk strafbaar. [foto: NRC- bron: MVRDV/Ballast Nedam] [Multi Development Corporation and T+T Design seem to have plagirized an earlier plan of the Rotterdam based architectural office MVRDV for an underground shopping centre; see also BOX 428] - 15 juli 1999 - BOX 431/NRC


* Presentatie ontwerpen [Ge]wilde Wonen in Almere

In Almere begint in 2001 de bouw van de eerste grotere woonwijk - 500 tot 600 woningen - waarin het Wilde Wonen mogelijk wordt. Bewoners kunnen een aan hun wensen aanpasbaar ontwerp kiezen uit de plannen van 11 aanbieders en evenzoveel architecten. De aanbieders zijn: Visser Bouwmaatschappij met het Flex-house van UN Studio van Berkel & Bos, ABB Bouw met groeiwoningen van Laura Weeber, Credo Integrale Planontwikkeling met de woning in een omhulsel van MIN 2 architecten, H. Koopmans Projecten met Personal Housing van De Architekten Cie, Proper Stok Woningen met een plan van Verheijen/ Verkoren/ de Haan, Gelderse Bouw- en Vastgoed met keuzemodule programma van Anke Colijn, Rehorst Bouw met de blokkendoos van Bart Duvekot, NCB Projectrealisatie met de keuzelijst van Claus en Kaan, Bemog Projectontwikkeling met laagbouw van FARO en hoogbouw van Theo Verburg, Hopman Projectrealisatie met laag- en hoogbouw van Buro 5 Maastricht en Verwelius met Shogun van BDG Architecten. Bernhard Hulsman, die het begrip Wilde Wonen in 1997 in een interview met Carel Weeber introduceerde, bespreekt de plannen in NRC Handelsblad. [Berhard Hulsman was tevens jurylid van 'Het Wilde Wonen - de Prijsvraag]. [In Almere there will be a new part of the city filled with 500 - 600 houses which, in different ways, could be composed by the occupants themselves. The list of builders and architects was published last week.] - 14 juli 1999 - BOX 430/NRC


* Gevaar voor instorting van gebouw Haagse Veste IV

Gisteren heeft Ptt Telecom ongeveer 1000 werknemers van kantoor naar huis gestuurd omdat het buurgebouw dreigde in te storten. Het betreft een gedeelte van het complex Haagse Veste [foto Haagse Veste II] aan de Regulusweg en de Saturnusweg in de wijk de Binckhorst in Den Haag. Een parkeerdek in aanbouw is waarschijnlijk door uitzetting gaan drukken tegen het zojuist opgeleverde gedeelte van de vierde fase van het meer dan 70.000 m2 grote complex. De scheuren in de constructie werden in de ochtend ontdekt door een timmerman, waarna groot alarm werd geslagen. De gehele nacht is koortsachtig gewerkt om de ijlings uit het gehele land opgetrommelde stalen stempels te plaatsen waarmee men het gebouw nog tracht te redden. De Haagse Veste is een ontwikkeling van Devco Nederland, werd ontworpen door Jan Brouwer Associates [tegenwoordig XX Architecten], constructieadviseur is Van der Vorm Engineering en bouwer is Ballast Nedam. XX Architecten presenteerde vorig jaar een nieuwe filosofie ['XX' = 20 jaar] waarin de steeds kortere afschrijvingstermijn van gebouwen wordt vertaald in eenvoudiger opzet en materiaalkeuze. Het eigen kantoor in Delft zou zo na 20 jaar kunnen worden gesloopt. In het Haagse geval komt dat moment wellicht 19 jaar eerder. [Yesterday, all 1,000 workers in one of the buildings of Ptt-Telecom in the Hague were sent home. There was a real chance that a new building of the complex would collapse. During the night a team of the construction company tried to save the building by putting in extra steel columns] - 13 juli 1999 - BOX 429


* Grote geld in de bouw wordt steeds brutaler.....

Je weet dat er landelijk tientallen miljoenen subsidie voor dubbel grondgebruik beschikbaar zijn. Ook weet je dat de gemeente A'dam 50 miljoen gereserveerd heeft voor herinrichting van de Dam. De besluitvorming over de stad is traag en stroperig en daarom spring je erin met een plan doorspekt met begrippen als cultuur, pyramide, kubus en Guggenheim. Zie hier de succesvolle 'moderne' aanpak van het grote geld in de Nederlandse bouw........ Vorige week presenteerde Peter Trimp van T+T Design uit Gouda [het architectenbureau van Multi Vastgoed] in een geheime [sic!] bijeenkomst zijn plan om een luxe winkelcentrum te realiseren onder de Dam in onze hoofdstad. Hij legde vooral de nadruk op de culturele potentie van een dergelijk centrum dat via een beloopbaar glazen mozaiek-dak daglicht kan ontvangen. Het centrum zou via een nieuwe 'koopgoot' Magna Plaza en de Bijenkorf met elkaar kunnen verbinden. 'De tijd is rijp voor een nieuw monument, een hoogtepunt van cultureel leven' volgens Trimp. De wethouder reageerde zeer enthousiast en vroeg zich af 'Waarom hebben wij dit zelf niet bedacht?'. Voor de BOX niet zo'n vraag, want de dienst Stadsontwikkeling blijkt voor haar visie op de stad al jaren afhankelijk te zijn van externe plannenmakers en idee- leveranciers. [Real estate investors in Holland are developping a 'modern' and more 'cultural' approach to promote their moneymaking plans to lazy communal politicians and policymakers: last week Multi Development Corporation presented the idea of an underground cultural shopping-centre at the Dam Square in Amsterdam] - 12 juli 1999 - BOX 428/Parool


* Architectuur na 1945 gedocumenteerd door ArCAm

Gestaag, consequent en uiterst informatief bouwt ArCAm aan een documentatie van de naoorlogse architectuur in Amsterdam en omgeving. Op de site zijn nu al 23 gebouwen voorzien van NAW-gegevens, foto's en toelichtende tekst geplaatst. We adviseren om de pagina's eens allemaal door te lopen; De BOX noemt hier alleen de namen van de betrokken architecten: Merkelbach, Ingwersen, Duintjer, Rietveld, Salomonson, Zanstra, Maaskant, Bosch, Alberts en van Huut, Dam, OMA, van Schijndel, van Velsen, Lafour en Wijk, Kollhoff, Quist Wintermans, van Berkel, Verburg Hoogendijk, MVRDV, van Zuuk en Neutelings. [op de foto de Europarking van Zanstra cs] [ArCAm - the Architectural Centre of Amsterdam - is building a database of architecture realised in the period 1950 - now; already 23 building are mentioned with a short introduction and some images] - 10 juli 1999 - BOX 427/ArCAm


* Nederlanders met woningen in MoMa - New York

Deze week is een bijzondere architectuur expositie geopend in het Museum for Modern Art [MoMa] in New York. Het betreft een door curator Terence Riley samengestelde tentoonstelling van 26 prive-woningen onder de titel 'The Un-Private House'. Riley toont met de 26 huizen werk van architecten 'whose designs reflect the evolution of the private house in response to recent architectural innovations and changing cultural conditions'. Bij de plannen zit in ieder geval werk van drie Nederlandse architecten: het beroemde huis in Bordeaux van Koolhaas [zie foto], een loft van Winka Dubbeldam in New York en woningen van MVRDV in Amsterdam. De expo duurt tot en met 05 oktober aanstaande en er zal vanaf 15 juli ook een website aan worden gewijd. [At least three Dutch architects participate in the exhibition 'the Un-private House' in the New York Museum of Modern Art] - 08 juli 1999 - BOX 426


* Grotere diversiteit landschap via Nota 'Belvedere'

De regering [ministeries van LNV - VROM - VenW - OCenW] wil de cultuurhistorische kwaliteiten van het Nederlandse landschap opwaarderen. Via de deze week uitgebrachte Nota 'Belvedere' zijn 76 gebieden en 105 steden aangewezen die archeologisch, stedebouwkundig of geografisch waardevol zijn. De nota is te zien als een onderdeel van de nog te verschijnen Vijfde Nota Ruimte Ordening en legt alvast wat geld [11 miljoen] opzij om in 2000 een start te maken met de opwaardering van de genoemde geboeden. Belvedere is tevens bedoeld om betere opdrachten aan architecten en stedebouwkundigen te formuleren, zodat er meer culturele en landschappelijke diversiteit ontstaat in ons land. Hoewel elke m2 met mensenhanden is gemaakt [en dus feitelijk 'nieuw' landschap], streeft de nota vooral naar bescherming. Ook lijkt de komende stroom geld vanuit Europa een aanleiding voor het uitbrengen; 'de plannen kunnen maar beter klaarliggen' volgens een van de betrokken burgemeesters. [foto: Geniedijk Haarlemmermeer, onderdeel van de Stelling van Amsterdam; zie verder de - vrij kritische - berichten over Belvedere in de Volkskrant, de NRC en het persbericht van OCW] [76 areas and 105 cities have been mentioned archeological, urban or geographically valuable in a memorandum of the Dutch gouvernment, called 'Belvedere'] - 07 juli 1999 - BOX 425


* Benthem Crouwel architect verbouwing Las Palmas

Jan Benthem van Benthem Crouwel Architecten is geselecteerd als architect voor de aanpassing van het gebouw Las Palmas op de Wilhelminapier in Rotterdam. In het enorme voormalige suikerpakhuis moet als alles goed gaat het Instituut voor Beeldcultuur worden gehuisvest. Las Palmas werd ontworpen door architectenbureau Van den Broek en Bakema en in 1953 opgeleverd [op de foto uit de 50-er jaren is de bouwput te zien]. Eerder werden er in opdracht van ING Vastgoed plannen voor woningen gemaakt door dit bureau in competitie met Baneke Van der Hoeven en MVRDV. Pikant detail bij de keuze voor Benthem Crouwel is dat dit bureau tevens adviseur was van de gemeente Amsterdam in de strijd om het Instituut voor Beeldcultuur - Mels Crouwel onderzocht de huisvestings mogelijkheden in het Sweelinck Conservatorium aldaar. Navraag bij de gemeente Amsterdam leverde op dat men de strijd nog niet heeft opgegeven en dat er binnenkort nieuwe plannen naar buiten komen; een rol van het genoemde architectenbureau werd daarbij op voorhand niet uitgesloten. De BOX volgt deze interessante - puur 'Hollandse' - ontwikkeling op de voet: Nederlanders hebben historisch gezien een ruime handelsgeest, die er vaker toe leidde dat men wapens leverde aan beide oorlogvoerende partijen......... [Jan Benthem of Benthem Crouwel Architects has been appointed architect of the 'Institute for Media Culture' , to be housed in the former warehouse 'las Palmas' in the harbour of Rotterdam] - 06 juli 1999 - BOX 424


* Remkes kondigt derde nota architectuurbeleid aan

Staatssecretaris Remkes van VROM heeft in zijn toespraak bij de opening van de dag van de architectuur in Zwolle de derde nota Architectuurbeleid aangekondigd. Samen met zijn collega Van der Ploeg van OCW zal hij deze nota, die o.m. zal gaan over het ruimtelijk kwaliteitsbeleid in Nederland, presenteren in september 2000. Die datum valt overigens samen met het vertrek van de huidige Rijksbouwmeester Patijn. De toespraak [die geheel is geplaatst op de site van VROM] bevatte verder nog interessante opmerkingen over Remkes' vervolg op het 'Wilde Woon idee' van Carel Weeber, over de term 'Culturele planologie' uitgevonden door van der Ploeg, over de nieuwe nota Wonen, de in september aanstaande te presenteren herziene Woningwet, architectenlijstjes in relatie tot de NmA en het op moderne leest te schoeien Welstandstoezicht. Kortom, Remkes is behoorlijk actief aan de gang in ons vakgebied. [deputy minister Remkes of the Ministry of Housing spoke about the idea of presenting a third memorandum on architectural policy in september 2000] - 04 juli 1999 - BOX 423/VROM


* Europanwinnaars starten bureau en Internetsite

De architecten Krijn Geevers en Gijs Raggers, winnaars van Europan 5 op de locatie Haarlemmermeer zijn een architectenbureau gestart en presenteren zich via een prachtige eenvoudige zwart-wit Internetsite [www.geeversraggers.nl]. Naast informatie over beide ontwerpers [Gijs werkte o.a. nog mee aan het Wilde Wonen-boek van Carel Weeber] zijn twee plannen uitgebreid gepresenteerd op de site. Het betreft het heldere ontwerp voor twaalf woongebouwen in de Haarlemmermeer polder [zie foto] en het plan Stadsuytleg. In beide plannen bekritiseren zij de huidige Nederlandse stedebouw en alles wat daar het gevolg van is. Zowel Firmitas, etc als Stadsuytleg bieden een verfrissend duidelijke kijk op de stad en de benodigde bebouwing. Met het laatste plan verdienden ze trouwens een eervolle vermelding in de eerste Stylos Design Award van 1998. [Krijn Geevers an Gijs Raggers, winners of the Europan-5 competition started an architectural office and opened a website with their work] - 02 juli 1999 - BOX 422 Berichten uit de voorgaande maanden in het

* Archief-overzicht.* * *

© 1997. Copyright ArchitectenWerk en OOO Internet Services.