* Op bezoek in Duitsland bij Prof. Josef P. Kleihues

Een van de beroemdste Duitse architecten is Professor Josef P. Kleihues. In Nederland werd hij dit jaar door Rijksbouwmeester Patijn nog gevraagd om een plan te maken voor het JuBi-kavel in Den Haag. We kennen hem vooral van het veelvuldig gebruik van het vierkant in de opbouw van zijn plannen. Het Duitse BauNetz maakte een presentatie voor Kleihues met een uitgebreid historisch overzicht en beelden van een beperkt aantal gerealiseerde werken. Op de foto een detail van de dakopbouw van het kantoorgebouw Kant-Dreieck in Berlijn. [In Germany not many famous architects participate with an Internetsite. We found the URL of Porfessor Joseph Kleihues with a modest presentation of life and work] - 31 juli 1999 - BOX 440


* Site van v.d. Oever Zaaijer Roodbeen en partners

Op de vakantietocht langs nieuwe sites gaan we vandaag op bezoek bij Van den Oever Zaaijer Roodbeen en partners uit Amsterdam. Het bureau ontstond nadat Van den Oever vertrok bij ZZOP [hij was de 'O'] en stond bekend om haar commerciele architectuur, vooral gericht op de ontwikkeling van bedrijfs onroerend goed. Wouter Zaaijer zet die traditie voort; als een van de weinige Nederlandse architecten is hij ook elk jaar tussen de vastgoed jongens op de MIPIM in Cannes te vinden. De komst van Frank Roodbeen geeft het werk een nieuwe draai. Met eenvoudige ingrepen weet hij platgetreden concepten en beelden nieuw leven in te blazen. Hij won dan ook niet voor niets [samen met W.J. Neutelings] de prijsvraag voor het European Patent Office in Leidschendam - toen wellicht de grootste opdracht in Nederland - waarvan de uitvoering helaas werd afgeblazen. De site van het bureau is simpel, snel en biedt een overzicht van bedrijfsgebouwen en woningbouw projecten. [In the list of 'holiday-visits' we found the new site of Van den Oever Zaaijer Roodbeen and partners, an Amsterdam based architectural practice. They have a lot of experience in commercial real estate plans] - 30 juli 1999 - BOX 439


* SwissRe: spar-appel van Foster in Londense city

Vorige week presenteerde SwissRe, een van de grootste herverzekeraars ter wereld, het nieuwe door Foster and Partners ontworpen hoofdkantoor in Londen. Het is een vrijstaand gebouw met een bijzondere vorm en constructie. De glazen gevel vouwt zch rond een diagonaal raster en maakt zo een taps toelopende ronde toren van 180 meter hoogte [40 verdiepingen, zie foto] en een vloeroppervlak van ongeveer 40.000 m2. De onderste lagen bevatten de lobby en een arcade met winkels. Het gebouw bevat achter de ronde gevel per verdieping een openbare ruimte met vide, die spiraalvormig per etage verschuift. Zo ontstaan tuinachtige ruimten per zes etages. Ventilatie en koeling gebeurt gedeeltelijk natuurlijk door horizontale sleuven in de gevel. [Last week SwissRe presented their new London based headquarters designed by Foster and Partners] - 28 juli 1999 - BOX 438


* Gesprekken over postume bouw Van Eyck's Museum

Er wordt weer gepraat over de bouw van het museum dat de dit jaar overleden architect Aldo van Eyck heeft ontworpen voor de gemeente Middelburg. Het ministerie van OCW, de gemeente Middelburg en de provincie Zeeland zijn de gesprekspartners. In 1995 werd de bouw van het al aanbestede plan afgeblazen omdat gevreesd werd voor exploitatie tekorten. Staatssecretaris Rick van der Ploeg van Cultuur staat welwillend ten opzichte van het plan. Hij is zelfs enthousiast over het idee van Rudi Fuchs [directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam] om een dependance van het Stedelijk in het nieuwe gebouw onder te brengen. Het is onduidelijk wanneer de gesprekken zullen worden afgerond en of ze tot resultaat zullen leiden, maar het laat wel weer zien hoe in Nederland wordt bestuurd: wanneer iets van waarde terecht komt in de handen van politici wordt het meestal vermorzeld en in het gunstigste geval krijgen de architecten nog een financieel douceurtje. [Vergelijk de suggestie in de gemeenteraad van Dronten om 'de Meerpaal' wel te slopen maar later te herbouwen in het Arnhemse Openluchtmuseum]. [Representatives of the ministry of Culture, the province of Zeeland and the city are talking about the realisation of the museumdesign for the city of Middelburg by the deceased architect Aldo van Eyck. During his life the project was rejected because of fear for negative financial management results. Local politicians in our country like to go 'Dutch' - in Dronten the municipality suggested to rebuild the famous building 'de Meerpaal' not in their city but in the 'Open-air-musuem' in Arnhem] - 26 juli 1999 - BOX 437/NRC


* Rijk gaat de markt op met plan Architectengroep

De Rijksgebouwendienst wordt omgevormd tot een zelfstandig bestuursorgaan. Dit betekent dat men daar meer 'marktconform' moet gaan werken en ook de diensten zal moeten gaan doorberekenen aan de klanten, meestal ministeries en andere overheidsdiensten. Vooralsnog zal er een zekere gedwongen winkelnering zijn als het gaat om huisvesting van Rijksdiensten. Vooruitlopend op die omslag gaat men nu - overigens met goedkeuring van de verantwoordelijke staatssecretaris Remkes - zelf de markt op als projectontwikkelaar. Achter het Centraal Station in Amsterdam gaat de RGD een kantoorgebouw ontwikkelen van rond de 20.000 m2 verhuurbaar oppervlak; het gebouw vergt een investering van meer dan 100 miljoen gulden. De gebruikers zijn nog niet bekend - slechts een vestiging van de waterpolitie is nu nodig. Er is reeds een massastudie voor de bebouwing gemaakt in samenwerking met de gemeente Amsterdam door architecten Mastenbroek en van Gameren van de Architectengroep die aangrenzend aan de locatie kantoor houdt [zie foto]. De BOX betwijfelt of de vastgoedwereld accoord zal gaan met een dergelijke stappen. Het initiatief, uiteindelijk via belastinggeld gefinancierd, lijkt verdacht veel op de - algemeen veroordeelde - speculatieve handelingen van de provinciale 'bankier' Zuid-Holland. [The Government Building Agency has taken the initiative to develope an office-building of 20.000 m2 in the harbour of Amsterdam. They will invest there more than 100 million Dutch guilders in a plan of the Architectengroep and for the first time act as a professional real estate organisation. The BOX does not know yet how the real estate market will react; because eventually it is speculation with tax-payers money.....] - 23 juli 1999 - BOX 436/Parool


* Bureau Abe Bonnema presenteert eigen website

Nu er in de vakantietijd minder feitelijk nieuws gemaakt wordt, gaan we met u op zoek naar interessante sites van architectenbureaus in binnen- en buitenland. Vandaag de zojuist verschenen pagina's van het bureau van Ir Abe Bonnema, architect in Hardegarijp. Hij plaatste een aantal projecten uit zijn meer dan 30-jarige carriere, van zijn eigen huis/bureaupand tot en met het hoofdkantoor van verzekeraar Interpolis in Tilburg, een van de meest bekende voorbeelden van het flexibele kantoorconcept waar niemand meer een eigen plek heeft [in huisvestings kringen hoort men al vaker: 'doe mij maar een verdiepinkje Interpolis']. Naast de kantoorgebouwen wordt op de site van Bonnema aandacht besteed aan scholen, woningen en een industrieel project, de huisvuil centrale in Alkmaar [zie foto]. [In these holiday-times without newsfacts we visit a number of sites of architectural offices in Holland and abroad. Today you will find the recently published site of Abe Bonnema, architect in Hardegarijp in the north of Holland - he designed many office buildings including the wellknown headquarters of Nationale Nederlanden in Rotterdam] - 21 juli 1999 - BOX 435


* Prijsvraag Kosovo: 'Architecture for Humanity'

Architectuur verzorgt onderdak en bescherming. De behoefte aan onderdak in het verwoeste Kosovo is groot. Honderd duizenden hebben nu geen eigen plek. Hun huizen liggen in puin, de regionale infrastructuur is verdwenen en de terugkerende vluchtelingen hebben dringend behoefte aan woonruimte. Architecten uit de hele wereld kunnen daarbij helpen. 'Architecture for Humanity' is een open architectuurprijsvraag voor het ontwerp van die woningen in Kosovo en vergelijkbare vernietigde gebieden in de wereld. De ontwerpen zullen fungeren als een vijf-jarige tussenoplossing tussen het nu verwoeste stad en landschap en toekomstige definitieve huisvesting. Doel: het kweken van meer begrip en zorg voor de terugkerende vluchtelingen en het ontwikkelen van betere tijdelijke huisvestings oplossingen voor slachtoffers van oorlogen en natuurrampen. De prijsvraag ondersteunt de initiatieven van 'War Child in de Balkan-regio. Inschrijving kosten $25,- en inzenden voor 27 september 1999. De benodigde stukken kunnen worden gedownload. [Architecture for Humanity is an open competition to design transitional housing for the returning Kosovars and, in this troubled world, other peoples whose homes have been similarly destroyed. The designs will act as a five-year bridge between the rubble that now blankets the landscape and the rebuilt homes of the future] - 19 juli 1999 - BOX 434


* Frank van Klingeren, humaan architect [1919 -1999]

Gisteren ontvingen wij via de NRC het bericht dat architect Frank van Klingeren [na in 1989 al getroffen te zijn door een hersenbloeding] op 80 jarige leeftijd is overleden. Hij werd vooral bekend door de bouw van de ontmoetingscentra 'De Meerpaal' in Dronten en 'Het Karregat' in Eindhoven. Net zoals Aldo van Eyck en Piet Blom is hij te beschouwen als een van de laatste groten op het terrein van de humanistische architectuur visie [ontwerpen gericht op het welzijn van mensen]. Hij nam nooit een blad voor de mond en koos, mede gebruik makend van zijn vrij barse uiterlijk, vaak de frontale aanval tegen mooipraters en beeldpuristen. Juist nu is zijn gebouw De Meerpaal in het nieuws omdat de raadscommissie in Dronten in meerderheid heeft besloten het gebouw te slopen. Onze collega's van Archined ondersteunen de actie tot behoud, c.q. onderzoek voor nieuwe bestemmingen, die kortgeleden gestart is en waarvan de dochter van Van Klingeren de initiatiefneemster is. Wij van De BOX bevelen deze actie graag aan en verzoeken u dan ook om via e-mail uw steun te geven, zodat het gewraakte besluit in de voltallige gemeenteraad van Dronten nog te voorkomen is. [One of the last architect- humanists of Holland, architect Frank van Klingeren died yesterday; please support the e-mail action to save one of his most known buildings 'De Meerpaal' in Dronten from demolition - foto NRC Handelsblad] - 17 juli 1999 - BOX 433


* POKON, boek over de nieuwe architectuur centra

Vandaag wordt in het kantoor van de Stichting Architectuur Lokaal het boek 'POKON, architectuurcentra in Nederland' gepresenteerd. Het is 'een tijdsdocument waarin een beeld wordt geschetst van de aard, herkomst, activiteiten en dynamiek van de architectuurcentra. Het tweetalige boek bevat interviews van Robbert Roos, voorafgegaan door een beschouwende inleiding. Bert Nienhuis bracht het werkterrein van de architectuurcentra in beeld en fotografeerde door henzelf gekozen locaties.' De 35 huidge centra zijn allen vertegenwoordigd: AIA [Alkmaar], CASLa [Almere], Architectuurcafe Amersfoort, ARCAM [Amsterdam], Bouwhuis [Apeldoorn], Gebouw F [Breda], Delft Design, Wils & Co [Den Haag], Galerie Rondeel [Deventer], ACE [Eindhoven], CAS [Groningen], ABC [Haarlem], Vitruvianum [Heerlen], Architectuur-Cafe Helmond, BAI ['s-Hertogenbosch], Dudok Centrum [Hilversum], ACH [Hoorn], Gebouw & Omgeving [Kennemerland], Bouw/Kunst [Leeuwarden], Museum Nagele, Architectuurcentrum Nijmegen, RAP [Rijnland], VVV/ArchiCenter en Stichting AIR [Rotterdam], CAST [Tilburg], Architectuurcentrum Twente, AORTA [Utrecht], Het Zeeuwse Gezicht [Zeeland] en ZAP [Zwolle]. POKON is voor fl. 20,00 verkrijgbaar bij de bovengenoemde architectuurcentra en bij Architectuur Lokaal. ISBN: 90-902364-3-8 [Today the presentation of the bi-lingual book 'POKON' about the 35 Dutch architectural centres will take place in Amsterdam] - 16 juli 1999 - BOX 432/A-lokaal Berichten uit de voorgaande maanden in het

* Archief-overzicht.* * *

© 1997. Copyright ArchitectenWerk en OOO Internet Services.