* Hans Ruijssenaars houdt de eer aan zichzelf

Na Wim Quist werd Hans Ruijssenaars [zie foto in zijn werkkamer] van de Architectengroep op voorspraak van de Rijksbouwmeester en in overleg met de toenmalige directeur Van Os in 1995 aangesteld als de nieuwe huisarchitect van het Rijksmuseum in Amsterdam. Hij maakte tot ieders tevredenheid en enthousiasme een masterplan voor de totaalaanpak van de renovatie om het gebouwencomplex geschikt te houden/maken voor de presentatie van de collectie in de komende eeuw. De directeurswisseling - Ronald de Leeuw kwam van het Van Gogh Museum - leidde tot problemen in de samenwerking. Hans Ruijssenaars heeft zich nu teruggetrokken als architect. Hiermee komt een einde aan de meer dan honderdjarige traditie dat [vanuit de verantwoordelijkheid voor monumenten in Rijksbezit] de Rijksgebouwendienst een belangrijk stempel drukt op de architectonische aanpak daarvan. De man is dus kennelijk belangrijker geworden dan het gebouw: iets dergelijks gebeurde al eerder bij het Tropen Museum waar de toen verantwoordelijke architect [voormalig Rijksbouwmeester Tjeerd Dijkstra] op 'vakkundige' wijze werd weggemanouvreerd door een nieuwe directeur. De continuiteit van beleid vraagt, denken wij, een strakkere lijn waarbij de kwaliteit van het gebouw hogere prioriteit kan krijgen dan de mening van een toevallige directeur. Kennelijk komt onder invloed van de huidige consensus maatschappij de kracht en de rol van het Rijksbouwmeesterschap steeds meer onder druk te staan. Het moet een hard gelag zijn voor Ruijssenaars om het miljoenenplan [meer dan 200 miljoen wel te verstaan] waar je al vier jaar aan werkt, straks uitgevoerd te zien door een ander; deste meer bewonderen wij het feit dat hij zo de eer aan zichzelf houdt.
[The architect of the Rijksmuseum, Hans Ruijssenaars of the Architectengroep - see photo in his study - gave back his commission for the design of the renovation of the museum, due to a difference of opinion about the approach with the new director Ronald de Leeuw. We admire this honorable decision, because despite four years of work and much support of his plans by others, his design will be executed by another architect.] - 10 november 1999 - BOX 490/Parool


* De nominaties voor de vier Betonprijzen van 1999

Op de Betondag op 18 november in de Doelen in Rotterdam worden de vier Betonprijzen van 1999 bekendgemaakt en uitgereikt. Hier geven we alvast de nominaties per categorie. In de afdeling Woningbouw zijn genomineerd: Studentenwoningen in Utrecht van Rudy Uytenhaak [foto linksboven], Woningen in Amsterdam van Van Gameren en Mastenbroek [foto rechtsboven] en het Moebiushuis in het Gooi van UN Studio - Van Berkel en Bos [foto middenboven]. In de categorie Utiliteitsbouw: Parkeergarage in Groningen, de Koninklijke Schouwburg in Den Haag van Charles Vandenhove [foto linksonder] en kantoorgebouw Castalia in Den Haag van Michael Graves [foto middenonder]. In de categorie Bruggen: de 2e Stichtse brug van Rijkswaterstaat en het geluidsscherm bij Dordrecht van Hans van Heeswijk [foto rechtsonder]. Tenslotte in de categorie Waterbouw: een nieuw soort rioolbuis en de 2e Heinenoordtunnel van Zwarts en Jansma. De jury bestond dit jaar uit: prof. Wagemans [Betonvereniging], hr. Bleker [Bouwfonds], Jan Brouwer, hr. Hoogenboom [constructeur], Tracy Metz [NRC], hr. Noordanus [wethouder Den Haag], Wytze Patijn [Rbm], hr. de Vries [Ballast Nedam] en hr. Stoelhorst [secretaris].
[The nominations for the Concrete Prize 1999 are shown on the website of the 'Dutch Concrete Union'. On 'Concrete-Day', to be held in de Doelen in Rotterdam at november 18 the four prizes will be presented.] - 08 november 1999 - BOX 489/Betonvereniging


* AQRS aangekondigd tijdens discussie over wet WAT

Onder leiding van de heer Hylkema van welstand Utrecht werd gisterenavond op uitnodiging van het Utrechts Architectencafe door vier inleiders gediscussieerd over het recent gestarte onderzoek naar de effectiviteit van de nu tien jaar bestaande 'Wet op de Architectentitel' [kortweg de 'wet WAT']. Janny Rodermond - hoofdredacteur van de Architect - besprak de tweeslachtige houding van de overheid: aan de ene kant het architectuurklimaat enorm stimuleren en aan de andere kant de architectentitel afschaffen of door de beroepsgroep zelf laten reguleren. Ze kwam via de problematiek van architectuur in Belgie via de nota van Bram Peper over de verhouding tussen markt en overheid [onder de titel 'Op zoek naar samenhang en richting'] uit bij het motto van Jacob Cats: 'Het neemt toe, maar men weet niet hoe'........ Daarna verdedigde directeur van de Stichting Bureau Architecten register [SBA] Hans Groeneveld - tevens auteur van de wet WAT - met verve de goede rol die het register speelt op dit moment, vooral in de richting van het onderwijs en de Europese regelgeving. Dirk van der Veer - directeur van de BNA - maakte aan de hand van vijf stellingen duidelijk dat het de BNA worst zal wezen wie de bescherming van het architectenberoep regelt. 80-90% van de bouwproductie in Nederland wordt toch door BNA-architecten gerealiseerd volgens hem. De interessantste bijdrage kwam voor de goede verstaander toch uit de mond van Rijksbouwmeester Wytze Patijn. Na het memoreren van het doel en de aanleiding van het onderzoek, gaf hij - zonder zich direct uit te spreken - in bedekte termen aan waar het naar toe gaat: geen reparatie of aanscherping van de huidige wet WAT, maar wel een vorm van regulering - hoe precies wist hij nog niet - die wellicht tot een nieuwe wet zou kunnen leiden. Daarin zouden dan ook zaken moeten worden verwerkt die rechtsstreeks te maken hebben met het thema dat hij vooral benadrukte [en wel drie keer noemde] de vakbekwaamheid van de architect. In de discussie met de zaal ergerde Kees van der Hoeven zich vooral aan de afhankelijke opstelling van de beroepsgroep. De initiatieven tot certificering en classificatie vinden daar slechts een magere voedingsbodem; vanuit de markt zullen zeker initiatieven die recht doen aan de consumenten bescherming en een meer objectieve beoordeling van kwaliteit genomen worden. Hij voegde de daad bij het woord met de introductie van het door ArchitectenWerk te ontwikkelen AQRS - Architectural Quality Rating System ®, een waarderings systeem waarmee het mogelijk wordt om de kwaliteiten van de mensen en het werk van architectenbureau's beter te bepalen. Wellicht dat het [zoals bij de schakers de ELO-rating, of bij de tennissers de ATP-ranking] kan leiden tot een nieuwe standaard [en een beter onderbouwde TOP 40]?
[In Utrecht there was an interesting debate on the subject of the evaluation of the efficiency of the Dutch Law concerning the Architects Title. Four debaters spoke about their vision and interest in this matter: Janny Rodermond, editor in chief of the magazine 'de Architect', Hans Groeneveld, managing director of the law-controling institute SBA, Dirk van der Veer, managing director of the Dutch Architects Union BNA and Prof. Wytze Patijn, the current State Architect. Probably the Architects Law will be de-regulated, but we will have to wait till the results of a thourough investigation are published. Kees van der Hoeven - architect and also representing ArchitectenWerk - questioned the laxity of the professionals and their organisation and introduced the new market-initiative AQRS - Architectural Quality Rating System ®.] - 04 november 1999 - BOX 488


* Prijsvraag drijvend architectuurcentrum in Almere

De Stichting Centrum voor architectuur stedebouw en landschap Almere [CASLa] schrijft een open prijsvraag uit voor architecten en architectuur studenten uit binnen- en buitenland met als doel het ontwerpen van een nieuw architectuur centrum en een archeologie paviljoen. Beide komen in het Weerwater te drijven aan de zuidelijke oever van het Lumierepark [zie luchtfoto]. Het architectuur centrum zal in 2001 gereed moeten zijn. Het archeologie paviljoen zal in een later stadium worden gerealiseerd. Voor beide gebouwen kan worden uitgegaan van hetzelfde programma. Het architectuur centrum wordt een belangrijke culturele impuls voor het nieuwe stadscentrum. De inzendingen dienen uiterlijk 29 februari 2000 in bezit te zijn van CASLa. Jury: Ruud Brouwers [SfA], Bert Dirrix, Ellen Marcusse, Liesbeth van der Pol en Pieter Birkhoff [hfd. proj. Wbv. Goede Stede]. Er is een website geopend en op 13 november wordt de prijsvraag officieel gepresenteerd en is er gelegenheid voor een korte boottocht bij de locatie.
[The architectural centre of the city of Almere CASLa organises an architectural competition for a floating architectural centre and a floating archeological centre of 500 m2 each. Information can be found at the new website - till now only in the Dutch language.] - 03 november 1999 - BOX 487/CASLa Berichten uit de voorgaande maanden in het

* Archief-overzicht.* * *

© 1997. Copyright ArchitectenWerk en OOO Internet Services.