Motie Debat Regeringsverklaring

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
van mening dat de voorgevel van de Ridderzaal op het Haagse Binnenhof in de afgelopen eeuwen is uitgegroeid tot het nationale symbool van de Nederlandse democratie;
constaterende dat de vaderlandse regeringszetel Den Haag een stad is waar de meerderheid van de bevolking inmiddels bestaat uit nieuwe Nederlanders;
tevens constaterende dat in het nieuwe kabinet voor het eerst twee bewindslieden afkomstig uit die groep nieuwe Nederlanders zijn opgenomen;
overwegende dat de misselijkmakende discussie op initiatief van de Partij voor de Vrijheid over de dubbele nationaliteit van de genoemde bewindslieden een creatief en inspirerend tegengeluid behoeft;

verzoekt de regering - in het bijzonder de minister van Cultuur, Prof. Dr Plasterk - de mogelijkheden te onderzoeken om de gewijzigde verhoudingen in bevolkingssamenstelling en regering daadkrachtig te vertalen in een nieuw en aansprekend architectonisch icoon voor politiek Den Haag;
en gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor Nederlandse Architectuur - 01.03.2007

Wat vindt U? Waardevolle reacties worden geplaatst.
Reageer via > kavander@xs4all.nl.

Mediacoverage
Dit bericht werd op 12 april 2007 opgenomen in > de IJskast op internet. Op 12 april 2007 ook in NRC Handelsblad in de rubriek 'Opinie Anders'. En op 24 april 2007 in NRC Next in de rubriek 'Met andere woorden'.


Tweede Kamer
> website
> CDA
> PvdA
> SP
> VVD
> GroenLinks
> ChristenUnie
> SGP
> PvdV
> PvdD

> Overzicht

2007 © PvNA > Partij voor NL Architectuur . NL 2240 CC . 2129