dax > magazine
Uitgave > CCK Media - Den Haag

Abonnementsprijs
€ 56,60 per jaar [excl. 6% btw] - dit jaar min 1 nummer, dus € 48,11 [excl. 6% btw]
2e jaargang - 6 nummers van 84 pagina's [totaal rond de 500 = 10 cent per pagina]

Redactie
Caroline Kruit [hoofdredacteur] - Yvonne Modderman [vakredacteur] - per nummer een wisselende gastredactie

Aaandachtsgebied
Materialisering en detaillering van architectuur.

Totaalindruk ArchitectenWerk
De tweede jaargang van dax liep ook nog niet helemaal vlekkeloos: nummer 12 zal eerst in januari aanstaande worden bezorgd en nummer 6 hoorde eigenlijk nog bij de jaargang 2005. Maar los van die inwerkproblemen heeft de gekozen formule met een (vaker relatief onbekend) praktiserend architectenbureau als gastredacteur weer uitstekend gewerkt.
We leerden zo een aantal vooral prachtig gemaakte gebouwen en hun architecten beter kennen, aangevuld met veel details en productinfo per project. Verder de vaste rubrieken door Els Zijlstra van > Materia en Rob Nijsse van > ABT en presentatie van nieuwtjes, nieuwe producten en boeken. En via sponsoring lukte het de makers zelfs om masterstudenten in Delft en Eindhoven het blad gratis te kunnen verstrekken... Ook de website kwam beter op stoom, met het > detail van de week, mede aangeprezen via de voorpagina van ons eigen ArchitectenWerk.
Resumerend: een blijvend waardevolle aanvulling van het palet aan vaktijdschriften en dus een must voor de werkelijk in het maken geinteresseerde architect. En die logistiek komt ook nog wel goed.

Overzicht eerste tien ontwerpers
in dax > magazine - jaargang 2006:

TOP40 > 2006
> start
> methode
> totaaloverzicht
> nieuws bij 10 jaar!

> de Architect
> Architectuur.NL
> ArchitectenWeb
> dax magazine

Vorige jaren
> 2005
> 2004
> 2003
> 2002
> 2001
> 2000
> 1999
> 1998
> 1997

01 [ --- ]
> Rudy Uytenhaak Architectenbureau
11
02 [ --- ]
> Bruls en Co
10
03 [ --- ] > korth tielens architecten 09
03 [ --- ]
> Studio SK - [Paul van der Ree]
09
05 [ --- ]
> Architectenbureau Jaco D. de Visser
06
06 [ --- ] > diederendirrix 05
06 [ --- ] > DP6 Architectuurstudio - [Chris de Weijer] 05
06 [ --- ] > Group A 05
06 [ --- ] > RAU 05
06 [ --- ]
> Skets Architectuurstudio
05
'06 ['05] > Architectenbureau - [genoemde ontwerpers] totaal
1997-2006 © > ArchitectenWerk - P.O. Box 2129 - NL 2240 CC Wassenaar - Fax 070-5177983