Architectural Governance
Als jonge voorzitter van de Bond van Nederlandse Architecten BNA (2002 t/m 2005) werd ik gevraagd om op 03 september 2003 een bijdrage te leveren aan een door Architectuur Lokaal georganiseerd > symposium met als titel 'De Prijs van Kwaliteit'. De bijeenkomst was georganiseerd ter gelegenheid van de opening van het nieuwe kantoor voor Bouwbedrijf Van der Wiel in Noordwijk, ontworpen door architect Jan Splinter. Andere inleiders waren de bekende opdrachtgever Fer Felder en de beroemde Zwitserse architect Peter Zumthor, die in opdracht van Ab van der Wiel werkte aan de herontwikkeling van de voormalige Meelfabriek in Leiden.

De bouw- en architectenbranche stonden in die tijd onder grote druk (we hadden net de bouwfraude achter de rug) en ik introduceerde daar het thema 'Architectural Governance'. Om opdrachtgevers en bouwers, maar ook architect-collega's te laten zien wat we gezamenlijk zouden kunnen doen (of laten) om betere voorwaarden te scheppen voor de totstandkoming van architectonische kwaliteit. Mijn complete toespraak is hier > nog online te vinden en een verkorte versie werd een week later > gepubliceerd in dagblad CoBouw.

Nu blijkt dat ik ook al voordien, maar vooral in de ruim tien jaar na mijn BNA-voorzitterschap, veel tijd en aandacht heb besteed aan kwesties inzake ethiek en architectuur. Onzuiver handelen van architect-collega's, slecht georganiseerde architectenselecties, onduidelijke criteria van architectuur-redacties, grove inbreuken op het auteursrecht van architecten, onheldere of slecht betaalde opdrachtsituaties zijn slechts enkele van de onderwerpen die mijn aandacht trokken en waar ik vervolgens over publiceerde of in ernstige gevallen ook actief tegen in opstand kwam.

Inmiddels is mijn ervaring dat dit soort interventies slechts succes heeft als er veel energie in wordt gestoken. Met name de combinatie van een diepgaand feitenonderzoek met strategisch gedoseerde, lokale of landelijke publiciteit biedt dan een goede kans van slagen. Deze website in opbouw toont een groeiend overzicht van recente en eerder behandelde casussen. Vanzelfsprekend ben ik benieuwd naar uw reacties op de inhoud en wellicht kan ik u zelfs van dienst zijn bij een actueel vraagstuk op het gebied van Architectural Governance.

Kees van der Hoeven - mail > info(at)architectenwerk.nl.
Vormgeving logo > Roald Triebels - Amsterdam^ Het door Jan Splinter ontworpen kantoor voor Bouwbedrijf van der Wiel - 2003


Algemeen
/ Introductie thema
> Symposium Noordwijk
> Kees van der Hoeven
> Hulp bij uw casus?

/ Regelgeving
> Wet Architectentitel
> Auteursrechten
> Governance Codes
> Gedragsregels BNA

Voorbeelden
/ Recente casussen
> Stadhuis Zeewolde
> Beumer/Nieuwe Instituut
> Naturalis Leiden

/ Eerdere casussen
> Bezuidenhoutseweg 30
> VROM Rijnstraat 8
> Felder/De Key

/ Oordeel & Selectie
> Aanbestedingen
> Prijzen/Jury's
> Welstand

Teksten
/ Toespraken
> Architectonische kwaliteit
> Symposium Noordwijk
> Fer Felder (1948-2014)

/ Opiniebijdragen
> Hit and Run #NRC
> Architect & Regisseur
> Zonder Professoren
> Wel of geen opinie
> Goede/slechte slagers
> Architect & Opdracht
> Mobiliteitsesthetiek2015 - 2016 © Architectural Governance - > ArchitectenWerk - NL 2242PP/3 - Wassenaar