* Prijsvraag 'Wonen op Niveau' in Roombeek

Bij de wederopbouw van de wijk Roombeek in Enschede is er veel vrijheid voor de woonwensen van toekomstige bewoners [zie beeld van het prijswinnende plan van de Delftse architecten Molenaar en Van Winden voor een deel van de locatie]. Het Projectbureau Wederopbouw Roombeek heeft besloten tot het uitschrijven van een prijsvraag voor grondgebonden woningen in aaneengesloten bebouwing, realiseerbaar in particulier opdrachtgeverschap. De opgave van de prijsvraag is het leveren van een ontwerpidee voor een kwalitatief hoogwaardig grondgebonden woonhuis op een vrije kavel en uitvoerbaar in baksteen. De woning dient in aaneengesloten bebouwing met andere woningen te kunnen worden gerealiseerd. Architecten die op 1 januari 2004 nog niet de 40-jarige leeftijd hebben bereikt, woonachtig zijn in en/of werkzaam zijn vanuit Nederland of Vlaanderen en ingeschreven staan in hun architectenregister, kunnen zich inschrijven voor deze prijsvraag die door Architectuur Lokaal wordt georganiseerd.
Het totale prijzenbedrag bedraagt maximaal 50.000 euro inclusief de door de uitschrijver te vergoeden btw. De jury zal maximaal tien inzendingen gelijkelijk bekronen. Aan de bekroning is een prijzengeld verbonden van elk 5.000 euro inclusief btw per inzending. Sluitingsdatum inschrijving: 29 oktober 2003 Informatie en het inschrijfformulier is vanaf 1 oktober te vinden op de website van www.arch-lokaal.nl.

[Contact via Janneke van der Poel, Architectuur Lokaal, Tussen de Bogen 18, 1013 JB Amsterdam, telefoon 020-5304000, fax 020-5304004, e-mail: janneke.vanderpoel@arch-lokaal.nl.] - 30 september 2003 - BOX 966/A-lokaal


* Duiker's Zonnestraal op weg naar volle glorie

Vorige week zaterdag 13 september was in het kader van Open Monumentendag het gerestaureerde hoofdgebouw van Zonnestraal voor het eerst voor publiek geopend. Dat was er massaal en liet duidelijk merkbaar zijn waardering blijken. Martin Groenesteijn ging op bezoek en maakte een serie foto's voor een aparte BOX-pagina.
Zonnestraal is in 1928 als nazorgkolonie voor tuberculose patienten gebouwd door architect Jan Duiker i.s.m. met Bernhard Bijvoet. Over het gebouw en zijn geschiedenis is al veel gepubliceerd, dus dat herhalen we hier niet. Het gebouw is door de jaren heen erg verwaarloosd en werd herhaaldelijk verbouwd, waardoor het oorspronkelijke karakter, de functie en de kleuren verloren zijn gegaan. Dat is nu onder leiding van restauratie architecten Wessel de Jonge en Hubert-Jan Henket hersteld en hoe. Het resultaat is verbluffend.

[Zie ook de pagina over Zonnestraal op de website van Bouwbedrijf Jurriens.] - 19 september 2003 - BOX 965


* Ons land doet mee aan Japanse wereldexpo in 2005

Nederland gaat in 2005 deelnemen aan de wereldtentoonstelling in het Japanse Aichi. Het kabinet heeft vorige week besloten er 3 miljoen euro voor beschikbaar te stellen. Het bedrijfsleven heeft ook bijdragen toegezegd. De tentoonstelling, met als thema De wijsheid van de natuur [Nature's Wisdom], is een goede mogelijkheid voor het Nederlandse bedrijfsleven zich te positioneren op de buitenlandse markt, denkt het kabinet. Op de tentoonstelling die van 25 maart tot 25 september 2005 wordt gehouden, zullen ongeveer 120 landen en internationale organisaties aanwezig zijn. De Japanse organisatoren verwachten dat de wereldtentoonstelling door ongeveer 15 miljoen bezoekers zal worden bezocht. De laatste wereldexpo in Hannover [zie foto van de huidige staat van het Nederlandse paviljoen van MVRDV] werd gecoordineerd door een stichting. Navraag bij de ministeries van Algemene en Buitenlandse Zaken leert dat men daar nog enige weken nodig heeft om een plan de campagne te presenteren. Dan ook wordt bekend hoe de mogelijke architectenkeuze voor een Nederlands paviljoen zal plaatsvinden.
[Zie hier voor extra informatie over de relaties en handelsbetrekkingen tussen Japan en ons land.] - 16 september 2003 - BOX 964/ANP


* Duizelen bij 'One Week City' in Engeland

Onlangs bezocht architect Martin Groenesteijn de Great Dorset Steam Fair [GDSF], een kilometer of veertig boven Southhampton in Engeland. Uit verhalen had hij begrepen dat het groot[s] was, maar zo groot? Nederland kent het grote stoomfestival van Almere dat hier echter volledig bij in het niet valt. Het bleek een tijdelijke stad voor 200.000 bezoekers in vijf dagen.
In het golvende landschap van Dorset is ver van iedere nederzetting een terrein van tweehonderd [!] hectare ingericht als een complete stad voor een vijfdaags festival. Kort daarvoor graasden er nog schapen en groeide er koren. Dit jaar voor de vijfendertigste keer georganiseerd. Primair een show van grote stationaire stoommachines, daarvan waren er dit jaar 210. Tevens zijn er oude voertuigen en [landbouw-]werktuigen te zien en worden er allerlei aanverwante artikelen verkocht. Een deelnemer vertelde me: 'Wat Mekka is voor moslims, is de GDSF voor stoomliefhebbers.'

Dit is de meest grootschalige lichte stedenbouw die je je kunt voorstellen. Een stad van één verdieping met als visueel centrum een reuzenrad. Tweehonderdduizend bezoekers in vijf dagen waarvan er dertigduizend op het terrein zelf bivakkeren. Dat vraagt om eigen ambulances, eigen amusement, eigen artsen, eigen bewaking, eigen brandweer, eigen campings, een eigen bankfiliaal, eigen douchecontainers, eigen fastfood, eigen extra gsm-masten, eigen generatoren, eigen kerktent, eigen markt, eigen radiostation, veel eigen toiletten, eigen mobiele winkels, etcetera. De aanblik doet 's avonds aan de begane grond van Las Vegas denken, met een enorme zee van licht; overdag oogt het als een grote Amerikaanse buitenwijk.

De tijdelijke stad is opgezet volgens strakke, functionalistische en orthogonale principes. Rechte straatjes, hoofdstraten, een brede winkelstraat, showmans-engine line en pleinen. De pleinen hier zijn de Main-, Horse- en Heavy Haulage Ring waar door de exposanten regelmatig demonstraties worden gegeven. En volgens de rudimentaire markteconomische principes zijn de huurprijzen voor de locaties van de fastfood-uitbaters rond die 'pleinen' natuurlijk het hoogst. Volgens een lokale krant is de stad tijdelijk de derde in grootte in heel Dorset... Kortom: One Week City. Martin Groenesteijn
[Voor liefhebbers van lichte stedenbouw en antieke techniek een must. Volgend jaar van 1 t/m 5 september weer te zien. www.steam-fair.co.uk.] - 12 september 2003 - BOX 963


* Peter Zumthor sprak op symposium in Noordwijk

De beroemde Zwitserse architect Peter Zumthor was afgelopen woensdag een van de sprekers op een klein, door Architectuur Lokaal georganiseerd symposium met als titel 'De Prijs van Kwaliteit'. BNA-voorzitter Kees van der Hoeven sprak over de wisselende omstandigheden waaronder architectonische kwaliteit in deze tijd tot stand moet komen en introduceerde daarbij het thema 'Architectural Governance'. Fer Felder, directeur van AM Wonen vroeg in zijn betoog over culturele planologie meer en intensievere aandacht voor de herontwikkeling van het landelijk gebied.
Zumthor besprak de zes voorwaarden die volgens hem architectonische kwaliteit mogelijk maken:
Er moet één auteur aan het roer staan van een ontwerp. Het ontwerpwerk moet vooral gericht zijn op het ontwikkelen van gematerialiseerde architectonische (binnen-)ruimte. De auteur moet ervaren en goed opgeleid zijn (hoe ouder hoe beter). De opdrachtgever moet als persoon aanwijsbaar zijn, gevoel voor kwaliteit hebben (the 'educated client') en het niet voor het geld willen doen. De auteur moet als dirigent voor een orkest staan van werkelijke vaklieden uit de andere disciplines; degenen die het gebouw maken acht hij daarbij even belangrijk. Er moet gedurende het hele proces samengewerkt ('shared vision') worden aan het leveren van een topprestatie op alle niveaus en liefst in een vreugdevolle sfeer. Zumthor probeert tijdens die samenwerking vooral veel te vertellen en ervaring te delen, vooral met de bouwvakkers zelf ('as if they were my architectural students').
Kortom, een liefdevol en leerzaam betoog.


[De bijeenkomst vond plaats ter gelegenheid van de ingebruikname van het nieuwe bedrijfsgebouw van Van der Wiel Bouw in Noordwijk - zie foto's van Christian Richters - naar ontwerp van Jan Splinter Architecten uit Den Haag. Van der Wiel is samen met de Stichting Studentenhuisvesting tevens opdrachtgever van de verbouwing van de voormalige meelfabriek in Leiden, waarvan het ontwerp nu door Zumthor wordt gemaakt.] - 06 september 2003 - BOX 962


* Studio Sputnik succesvol bij competitie in Taiwan

Vorige week werd bekend dat het jonge Rotterdamse ontwerpbureau studio Sputnik de eindronde heeft bereikt van de internationale ontwerpcompetitie 'New Taiwan by Design' [zie foto voor hun inzending]. In totaal vier kandidaten dingen in die tweede ronde mee naar de realisatie van een groot park, een bezoekerscentrum, horecafaciliteiten en parkeervoorzieningen aan het Sun-Moon-lake, een van de grootste toeristische attracties van Taiwan. De prijsvraag maakt deel uit van een grote manifestatie waarmee Taiwan zijn infrastructuur voor toerisme wil opwaarderen.

Een internationale 9 leden tellende jury onder voorzitterschap van Sheng-fong Lin, de Taiwanese minister belast met toerisme, en met onder meer Ken Yeang [Hamzah & Yeang], Stan Allen [decaan Princeton University] en Aaron Betsky [directeur NAi] als leden, wees vier winnaars aan die een meervoudige opdracht krijgen om hun respectievelijke ontwerpen uit te werken. Naast studio Sputnik [onder meer bekend van het onlangs uitgebrachte boek 'SNOOZE, immersing architecture in mass culture'] zijn Norihiko Dan & Associates uit Japan, Gustafson Guthrie Nichol Ltd uit de USA en het Taiwanese Sun Rise Design Co. aangewezen als eindrondekandidaten. Eind oktober moeten de vervolgontwerpen ingeleverd worden, half november wordt de einduitslag bekend gemaakt.
[Voor meer informatie moeten we even wachten tot de Rotterdamse ontwerpers weer terug zijn uit Taiwan, alwaar zij op 6 september hun plannen met de andere winnaars in een symposium uitgebreid zullen toelichten.] - 03 september 2003 - BOX 961


* BNA Kubus 2003 voor John Habraken

Emeritus hoogleraar John Habraken is de laureaat van de BNA Kubus die dit jaar als thema 'Vitale Architectuur' meekreeg. De BNA Kubus is een onderscheidingsteken dat aan een persoon of een instelling wordt toegekend als blijk van waardering voor een bijzondere verdienste voor de architectuur in Nederland. De kubus is ingesteld in 1965 en wordt dit jaar voor de 34-ste keer uitgereikt. De jury looft Habraken omdat hij als een van de eersten de thema's individualisering en herontwikkeling in de architectuur aan de orde heeft gesteld. De jury acht het gedachtegoed van Habraken bevlogen, toekomstgericht en voor het wonen in onze huidige stedelijke cultuur actueler dan ooit. Het stelt onder meer dat wonen begint met een uitspraak over wat de gemeenschap moet beslissen en wat aan de bewoner wordt overgelaten. Het is een pleidooi voor vitale architectuur; een architectuur die niet 'af' is, maar ontstaat in dialoog tussen gebruiker en gemeenschap. Vanuit de opvatting van Habraken kan er kritisch gekeken worden naar de vitale waarde van hedendaagse ontwerpen.
Als hoogleraar aan de Technische Hogeschool Eindhoven in 1967 was Habraken medeoprichter van de nieuwe Faculteit Bouwkunde. Hij was van 1965 tot 1975 directeur van de Stichting Architecten Research. In 1975 volgde zijn benoeming tot Head of the Department of Architecture and Planning van het MIT [Massachussetts Institute of Technology] in de USA. Habraken heeft diverse publicaties op zijn naam staan. Zijn oeuvre begint met 'De Dragers en de Mensen, het einde van de massawoningbouw' uit 1961 en zijn laatste boek getiteld 'The Structure of the Ordinary' is uitgegeven in 1998. Habraken heeft diverse prijzen toegekend gekregen waaronder in 1979 de David Roellprijs en in 1996 de oeuvre prijs van de stichting Fonds voor de Beeldende kunsten, Vormgeving en Bouwkunst.

[De Kubus zal op 12 november in Amsterdam worden uitgereikt, gekoppeld aan een klein symposium over de actuele betekenis voor de Nederlandse architectuur van het gedachtegoed van Habraken. De jury bestond uit voorzitter ir Pim van der Ven, prof. ir Jan Brouwer, ir Mels Crouwel, ir Karin Laglas, ir Jurriaan van Stigt en ir Roemer van Toorn.] - 01 september 2003 - BOX 960/BNA

Berichten uit de voorgaande maanden in het

* Archief-overzicht.* * *

© 1997-2003. Copyright ArchitectenWerk.