Onze pagina's met links naar Nederlandse architectenbureaus zijn regionaal georganiseerd, zoals u gewend bent van onze 'oude' architectenlijst op ArchitectenWerk. Ditmaal proberen wij u iets meer te vertellen over de kwalificaties van de genoemde bureaus (nu >1.250). Voor elke link vindt u daarom een samenvattend redactioneel oordeel en direct onder de link in telegramstijl extra informatie aan de hand van een aantal thema's.
N.B.: In 2012 zullen we alle info updaten. Dat betekent dat u gedurende enige tijd twee soorten informatie kunt aantreffen onder de link naar de architectenbureaus...
Nieuw
Direct aan de linkerzijde van de link naar de website van de architectenbureaus plaatsten we ons samenvattende redactionele oordeel over de architectonische kwaliteit van het gerealiseerde werk in vijf voorkomende vormen:
werk zonder speciale vermelding,
regelmatig interessant werk,
werk van constant hoog niveau,
werk van constant hoog niveau, behorend tot de top in Nederland,
werk van constant hoog niveau, behorend tot de top in Europa.
N.B.: In de vernieuwde informatie zult u de architecten zonder sterren (werk zonder speciale vermelding) moeten missen.
Vandaar ook de naam van ons nieuwe boekje: NL ArchitectenSelectie 2012>13.

N.B.2: We baseren ons redactionele oordeel op het actueel gepresenteerde, c.q. gebouwde werk op de website van het architectenbureau. Wilt u ons daarom s.v.p. op de hoogte stellen van vernieuwing, vervanging of uitbreiding van uw website?
Mail ons dan op info@architectenwerk.nl.
voorbeeld
Bureaugrootte
De nieuwe notatie voor de bureaugrootte doen we vanaf 2012 in letters:
- XS (extra small: een of twee werkzame personen)
- S (small: 3 tot 10 werkzame personen)
- M (medium: 11 tot 20 werkzame personen)
- L (large: 21 tot 50 werkzame personen)
- XL (extra large: 51 tot 100 werkzame personen)
- XXL (extra extra large: 101 tot 500 werkzame personen)

Nu ziet nu nog de bureaugrootte in zeven cijfer-categorieen (oud):
- een of twee werkzame personen: <2
- 3 tot 5 werkzame personen: <5
- 6 tot 10 werkzame personen: >5
- 11 tot 20 werkzame personen: >10
- 21 tot 50 werkzame personen: >20
- 51 tot 100 werkzame personen: >50
- meer dan 100 werkzame personen: >100
- (en verder per 100 omhoog).
voorbeeld
Werkgebied
Vervolgens het geografische werkgebied van het bureau:
- Nederland: NL
- Europa: EU
- Verenigde Staten: US
- Overig Amerika: AM
- China: CH
- Overig Azie: AZ
- Afrika: AF
- Australie: AU.
voorbeeld
Lidmaatschappen
Als het bureau lid is van de Bond van Nederlandse Architecten BNA vindt u vervolgens de drie letters BNA.
Bij ontbreken van dat lidmaatschap staat er een kruisje (x).
voorbeeld
Prijzen en vakpers
Tot besluit nemen we vermeldingen van een paar belangrijke prijzen op.
Allereerst de meest recent behaalde nationale en regionale BNA Gebouw van het Jaar Prijs GJn07 (Gebouw van het Jaar in de regio noord in 2007). n=noord, w=west/delta, z=zuid, o=oost, c=noordwest/centrum, NL=landelijk winnaar.
Vervolgens de Architect van het Jaar Prijs AJ09
(Architect van het Jaar in 2009)
Bij ontbreken van een van deze prijzen staat er een kruisje (x).

Tenslotte de meest recente vermelding met gebouwd werk in het Jaarboek Architectuur in Nederland (door een redactie geselecteerd en uitgegeven door NAi Publishers Rotterdam):
JB04 (werk was opgenomen in Jaarboek 2004>05).
Bij ontbreken staat er een kruisje (x).
(N.B.: we kijken niet verder dan 10 jaar terug)
voorbeeld
Link naar het architectenbureau
XS . NL-EU . BNA . GJz09 . AJ10 . JB03
Datum
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 16 februari 2012
Adverteren
Wij bieden u verschillende mogelijkheden voor advertenties en banners
Zoek
    Totaaloverzicht zie sitemap
Contact
ArchitectenWerk is bereikbaar via info(at)architectenwerk.nl