* Carel Weeber reageert op brief Thijs Asselbergs

Carel Weeber schreef een ingezonden brief in de NRC naar aanleiding van het epistel van Thijs Asselbergs over architectenlijstjes, zie BOX 452. Na de weigering tot plaatsing van NRC Handelsblad legde De BOX de hand op de integrale tekst:
Architectenlijstje [ingezonden brief van Thijs Asselbergs op 20 augustus '99]
'Thijs Asselbergs, voorzitter van de Haagse Welstandcommissie, ziet veel heil in de praktijk van architectenlijstjes omdat daarmee volgens hem de bouwkunst gediend is. Den Haag is een van de zes steden die onlangs door de Bond van Nederlandse Architecten BNA bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit [NMa] is aangeklaagd wegens het hanteren van architectenlijstjes. Lijstjes met architectennamen waaruit ook particuliere opdrachtgevers moeten kiezen. Het is dus niet verbazingwekkend dat Architect Thijs Asselbergs als Haags welstandsadviseur deze praktijk - waarin zijn eigen Welstandcommissie een hoofdrol speelt - onderschrijft. Volgens de BNA is deze praktijk in strijd met de Europese regelgeving omdat hiermee de marktwerking onder architectenbureaus door overheidsbemoeienis wordt belemmerd. Met dit standpunt neemt de BNA eindelijk duidelijk afstand van het corporatistisch gilde-denken dat de bouwwereld nog steeds overheerst en ook ten grondslag ligt aan de legitimiteit van het Welstandstandtoezicht. Dit kartel, deze groep van zichzelf instandhoudende zichzelf tot "bekende architecten" opwerpende elite, bepaalt sinds jaar en dag wie [van hen] in dit land, met name in de grote steden de bouwkunst - liever nog: hun bouwkunst - produceert. Zij beoordelen elkaar en met elkaar in Welstandcommissies en spelen zichzelf via zelfgemaakte architectenlijstjes waar ze natuurlijk allemaal regelmatig op staan de belangrijke opdrachten toe. De ene vergadering zitten ze als beoordelaars achter de tafels, om daarna met een bouwplan aan de andere zijde op te draven. Jegens hun wethouders, vaak ambitieus maar ook argeloos, is het voor de dames en heren welstandsleden niet moeilijk de indruk te wekken dat hiermee de bouwkunst wordt gediend. Meestal het soort bouwkunst waar de wethouders, eenmaal thuis in hun boerderettes temidden van het eikenhouten meubilair, weinig pap van lusten. Nu de BNA deze belangrijke stap heeft gezet, moet deze bond niet alleen aan zijn leden, maar ook aan al die andere bemiddelende instituties waar de bouwwereld zo van uitpuilt, duidelijk maken dat in een samenleving waarin het corporatisme plaats gemaakt heeft voor sociale en culturele pluriformiteit, ook de bouwkunst voortaan op een andere wijze tot stand komt. Een bouwkunst zonder welstandstoezicht en staatsregie, een die rechtstreekts bepaald wordt door voorkeuren en verlangens van vrije mensen op een open markt.' Was getekend: Carel Weeber, oud-voorzitter en erelid van de BNA.
[Carel Weeber gives his reaction to the opinion of Thijs Asselbergs - See also BOX 452 - as always, he fulminates agianst the state-terror in building regulations and agianst groups of architects that vividly participate in this terror.] - 31 augustus 1999 - BOX 456/BNA


* BNA kubus 1999 naar Benthem Crouwel Architekten

De jaarlijkse BNA-kubus wordt op 16 oktober aanstaande [alweer voor de dertigste keer] uitgereikt aan Benthem Crouwel Architekten voor hun bijdrage aan de 'architectuur van de infrastructuur' - het thema van deze editie. De jury, bestaande uit Aletta van Aalst, Teun Koolhaas, Henk Pouw en de professoren Dick Frieling en Wim Quist, achten de wijze waarop Benthem Crouwel "het proces van complexe projecten als bijvoorbeeld de uitbreiding van Schiphol beheersen, zeer waardevol [-] voor de Nederlandse architectuurpraktijk. Als architect hebben zij een voortreffelijke inbreng. Ze beperken zich niet tot de rol van pure vormgever, maar ze zijn ook inspirator voor het hele proces en de andere daarbij betrokken disciplines. Als een spin in het web integreert Benthem Crouwel Architekten de inbreng van alle partijen in het proces. Dat leidt tot projecten die zich ondanks de complexiteit van de opgaven kenmerken door een heldere structuur, een pure vormgeving en een eigen karakter. Deze wijze van functioneren is voor de jury van grote betekenis voor de vernieuwing van de rol van de architect in het bouwproces." De BOX besteedde eerder aandacht aan een aantal projecten van Benthem Crouwel: het nieuwe Centraal Station, de stations van de Noord-Zuid lijn en de nieuwbouw van de RAI, alle in Amsterdam en het Popcluster 013 in Tilburg. [The BNA-cube, the most important prize of the Association of Dutch Architects - BNA - will be presented to Benthem Crouwel Architects for their contribution to 'the architecture of infrastructure'. The BOX presented allready some projects of Benthem Crouwel: Central Station, North-South line stations and the new buidings of the RAI, all in Amsterdam and the Popcluster 013 in Tilburg.] - 28 augustus 1999 - BOX 455/BNA


* Ton Schaap [DRO-A'dam] krijgt WibautPrijs 1999

De WibautPrijs, de driejaarlijkse prijs [groot fl. 15.000,- voor een stedebouwkundig project] van het Amsterdams Fonds voor de Kunst [AFK] wordt dit jaar toegekend aan Ton Schaap, werkzaam bij de Dienst Ruimtelijke Ordening [DRO] van de gemeente Amsterdam. De jury - bestaande uit Jan Benthem [laureaat 1996], Erna van Sambeek en Hans Ibelings [NAi]- kende de prijs toe aan Schaap vanwege de opmerkelijke wijze waarop hij "de regie in handen heeft gehouden bij de ontwikkeling van het Oostelijk Havengebied, de kwaliteit van de plannen heeft weten te waarborgen en de voorwaarden heeft weten te scheppen voor een ongekende architectonische en stedebouwkundige rijkdom. [-] Als ensemble is het Oostelijk Havengebied [KNSM-eiland [zie foto], Java-eiland en Borneo Sporenburg - red.] voldoende gereed om te durven stellen dat het hier het belangwekkendste stedebouwkundige werk van recente datum betreft binnen de Amsterdamse gemeentegrenzen, een werk met een nationale en zelfs internationale reikwijdte en betekenis." De BOX feliciteert Ton Schaap natuurlijk van harte, maar vindt het toch opmerkelijk dat een ambtenaar die zijn werk gewoon [of gewoon goed] doet op een dergelijke manier gelauwerd wordt..... het zegt misschien iets over de gemiddelde kwaliteit van het huidige ambtenarencorps op stedebouwkundig terrein? NB: de prijs wordt op 05 november door burgemeester Patijn uitgereikt; de aanmoedigingsprijs wordt op advies van de jury niet uitgereikt. [The Amsterdam Art Fund AFK pronounced that the WibautPrize, fl. 15.000,- for an urban design project every three years, will be given to Ton Schaap, civic servant of DRO. The jury - Jan Benthem, Erna van Sambeek and Hans Ibelings gave the prize to Ton Schaap for his everlasting energy and direction of the urban development of three islands in the eastern harbour of the city of Amsterdam.] - 27 augustus 1999 - BOX 454/CoBouw


* Morphosis transformeert grote zaal van NAi

Vanaf 04 september is er weer een grote tentoonstelling in het Nederlands Architectuur instituut [NAi] waarbij de grote zaal ook ruimtelijk zal veranderen. Was het in 1997 Daniel Libeskind die de zaal met een expositie naar eigen ontwerp tranformeerde, dit maal is Thom Mayne van Morphosis aan de beurt. Ruim 60 maquettes, meer dan 120 tekeningen en vele computer presentaties zullen een indruk geven van het werk van dit Amerikaanse architectenbureau uit de LA School. Dit alles temidden van een bewegend tentoonstellings concept. Op de pagina van de NAi-site die aan deze expositie onder de titel 'Silent Collisions' is gewijd, is een voorproefje van het openen en sluiten van de installatie te zien. De tentoonstelling komt tot stand in samenwerking met het Spaanse ministerie van Openbare Werken en met financiele bijdragen van Bouwfonds en ING-Groep. [Thom Mayne of Morphosis designed an exposition that changes the space of the largest exposition room of the Netherlands Architecture institute - NAi - in Rotterdam. In the moving space 60 models, 120 drawings and many computer simulations will show the architectural work of Morphosis from 04 september - january 2000.] - 26 augustus 1999 - BOX 453/NAi


* Voorzitter welstand: Lijstje bevordert bouwkunst

Na het ingaan van de Wet Economische Mededinging klaagt de Bond van Nederlandse Architecten [BNA] gemeenten aan die voorkeurs lijsten hanteren voor de architectenkeuze. Die keuze hoort voor opdrachtgevers dus [nu wettelijk!] vrij te zijn. Enkele regenteske collega's zijn het daar niet mee eens, zoals bijvoorbeeld Thijs Asselbergs, architect en tevens voorzitter van de Stichting Archiprix en de Welstandscommissie van de gemeente Den Haag. Hij schrijft in NRC Handelsblad van 20 augustus j.l.: "De BNA maakt zich weer druk over wie een plaats krijgt op het architectenlijstje en stapt naar de Nederlandse Mededingings autoriteit [NMa]. Dat is niet in het belang van de bevordering van de bouwkunst. Terecht geven gemeenten bij selecties een architectonische voorkeur aan omdat dat een kwalitatieve voorselectie mogelijk maakt. De BNA doet dat niet. Die laat iedereen toe die zich architect mag noemen. Deze actie van de BNA is slechts in het belang van brede werkgelegenheid voor architecten, maar dient niet de bevordering van de bouwkunst". Waar vrije concurrentie in een bedrijfstak leidt tot verhoging van inventiviteit en kwaliteit, neemt de - 'moderne' - architect Asselbergs [overigens wel lid van de BNA] ons mee terug naar de 19e eeuwse betutteling. De BOX heeft medelijden met de Haagse architecten die onder een dergelijk regime moeten werken: op het laatste lijstje van de gemeente Den Haag [Groene Schenk] kwamen tien bureaus voor van buiten de stad; een Haags bureau kwam alleen voor op de reservelijst. Asselbergs zelf is gelukkig wel van voldoende kwaliteit; hij bouwt nu een luxe woningbouwproject op de plaats waar eens het hoofdkantoor stond van de Rijksgebouwendienst. [foto: stadhuis Den Haag - Richard Meier] [Architect Thijs Asselbergs, also chairman of the architectural committee of the city of The Hague doesn't agree with the recent Dutch law regarding economic competiton; his opinion is that the - legal - free 'architects-choice' does not support the art of architecture. He wrote an article against the judicial actions of the Dutch Architects Union to stop the illegal 'pre-'selection of architectural offices. Photo: cityhall by Richard Meier.] - 24 augustus 1999 - BOX 452/NRC


* Prachtige voetgangersbrug van Zwarts en Jansma

Toen de A4 nog vierbaans was, passeerde je de Geniedijk - een van de tussendijken in de Haarlemmermeer - zeer duidelijk; je zag de altijd aanwezige schapen grazen en de schotten voor de mogelijke afsluiting stonden klaar. Nu worden de twee dijkdelen voor voetgangers met elkaar verbonden door een wonderschone nieuwe brug naar ontwerp van architectenbureau Zwarts en Jansma uit Abcoude. De brug is zeer glad gedetailleerd en heeft een buik die zwaarder wordt naar het midden toe. De verlichting is in de leuning opgenomen en straalt via een glasplaat over de volle lengte, zodat de brug ook 's nachts een lust voor het oog is. De brug is te zien in de ArCAm-mini van augustus. [In the Haarlemmermeer polder a footbridge will be built to connect two parts of the Geniedijk. The beautiful design - wtih an 'architectural belly' in the middle - is by architectural office of Zwarts and Jansma from Abcoude.] - 21 augustus 1999 - BOX 451/ArCAm


* Museumplein wordt a.s. zondag feestelijk heropend

Na vier jaar ontwerpen en bouwen is het Museumplein in Amsterdam deze zomer eindelijk klaar om weer in gebruik te worden genomen. Naar ontwerp van de Deense landschaps architect Andersson is het park aangepast. Al eerder werden nieuwe gebouwen in gebruik genomen: het Van Gogh Museum van architect Kurokawa en de parkeergarage met winkel [zie entree via het zogenaamde 'ezelsoor' op de foto] van architect Kees Spanjers. De uitbreiding van het Stedelijk Museum van Alvaro Siza zal waarschijnlijk eind dit jaar in aanbouw worden genomen. Aanstaande zondag 22 augustus zal het plein feestelijk worden geopend door cabaretier Freek de Jonge; tevens zal de Uitmarkt tijdens het daaropvolgende weekeinde zich grotendeels op het Museumplein afspelen. Zie hier voor meer beelden van het plein en voor meer informatie de pagina's van de gemeente A'dam en het Stadsdeel Zuid. [Next sunday - august,22 - the Museumplein in Amsterdam will be re-opened after a renovation of four years. The plans were made by the Danish landscape architect Sven Andersson. The new buildings of the van Gogh Museum by Kurokawa and the underground parkinggarage with shop - see photo/entrance - by architect Kees Spanjers are allready in use. See here for more pictures.] - 19 augustus 1999 - BOX 450/Parool


* Architect Ton Alberts [1927-1999] overleden

Eergisteren is architect Ton Alberts op 72-jarige leeftijd overleden. Na zijn studie startte hij een eigen praktijk met Har Oudejans. Samen publiceerden ze hun werk in het beroemde eerste 5-projecten nummer [1959] van het tijdschrift Forum. Hij werd later, met zijn nieuwe bureaupartner Max van Huut de promotor van het organische bouwen. Wereldberoemd werden ze door de realisatie van het ontwerp voor het hoofdkantoor van de NMB-bank in Amsterdam Zuid-oost [nu ING-bank]. Vele organische, meestal met koper gedekte 'baksteen-bergen' volgden verspreid over heel Nederland, met als apotheose de hoofdvestiging van de Gasunie in Groningen [zie foto]. Aanstaande zaterdag om 11.30 uur is in de Westerkerk in A'dam een herdenkingsdienst. [Architect Ton Alberts died last monday at the age of 72. He became famous through his organic designs like the headquarters of the NMB-bank in Amsterdam and the building for the Gasunie in Groningen - see photo. Next saturday there will be a memorial service at the Westerkerk at 11,30 am] - 18 augustus 1999 - BOX 449


* 'Architecten Midden Europa' updated en uitgebreid

De grootste vijand van een verzamel-site als ArchitectenWerk is de zogenaamde 'link-rot', een verschijnsel dat ontstaat als links niet meer bestaan door verhuizing of verandering van directories. Daarom moeten onze pagina's regelmatig - zelf vinden we nog niet vaak genoeg - ge-update worden. We zijn nu klaar met de pagina Architecten in Midden Europa. Deze lijst met meer dan 80 architecten-sites en verzamelsites uit de landen Engeland, Belgie, Frankrijk, Ierland, Duitsland en Oostenrijk is opgeschoond en uitgebreid. We vonden daarbij bovendien nog een aantal nieuwe sites van belangrijke bureau's zoals bijvoorbeeld Architecture Studio, van het nieuwe Europese parlement in Straatsburg [zie foto], FAT [Fashion Architecture Taste], het bureau uit Engeland dat de kerk van KesselsKramer in Amsterdam verbouwde, Costantini Regembal Architectes, de ontwerpers van het Stade de France in Parijs en in Duitsland presentaties van Hans Kollhoff en Von Gerkan Marg und Partner . [We updated our page 'architects in central Europe', you can see a new and bigger list of more than 80 central sites and architectural practices in the United Kingdom, Belgium, France, Ireland, Germany and Austria. The picture shows the new European parliament building in Strassbourg by the Architecture Studio.] - 16 augustus 1999 - BOX 448 Berichten uit de voorgaande maanden in het

* Archief-overzicht.* * *

© 1997. Copyright ArchitectenWerk en OOO Internet Services.