UN Studio is de Architect van het Jaar 2007
Op zaterdag 07 juli jongstleden vond in het > Nederlands Architectuur instituut in Rotterdam de geanimeerde bijeenkomst plaats met de bekendmaking van de eerste Nederlandse Architect van het Jaar. Bekijk hier het overzicht met de > uitslag van de vijf themaprijzen en > de einduitslag en lees ook het bijbehorende > juryrapport.

Machteld Kors en Harm Wassink (partner) van UN Studio met hun waaier aan oorkondes en de cheque van € 2.500,- die ter beschikking werd gesteld door Alcoa Architectuursystemen (foto Rene van den Burg)

Een Nieuwe Prijs
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van onze internetsite > ArchitectenWerk (met informatie voor en over Nederlandse architecten) en vanwege het uitkomen van de 10e ArchitectenWerk TOP40 > 2006 (de jaarlijkse lijst met meest gepubliceerde Nederlandse architecten) stellen we een feestelijke nieuwe prijs in:
de Architect van het Jaar 2006-07
Het is ons voornemen om de nieuwe prijs minimaal tweejaarlijks te organiseren met als belangrijkste doel om - naast de reeds gekende hoge architectonische kwaliteit van hun gerealiseerde werk - ook de professionaliteit en innovatiekracht van Nederlandse architectenbureaus nader onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers, pers en publiek.

De Genomineerden
Voor deze eerste aflevering zijn de 11 architecten(bureaus) uit de Top-10 van de ArchitectenWerk TOP40 > 2006 genomineerd. Die geselecteerde bureaus zijn:
> UN Studio - Amsterdam
> Rudy Uytenhaak Architectenbureau - Amsterdam
> De Zwarte Hond - Groningen, Rotterdam
> ONIX Architecten - Groningen
> Group A - Rotterdam
> DP6 Architectuurstudio - Delft
> Venhoeven CS - Amsterdam
> diederen dirrix - Eindhoven
> Heren 5 Architecten - Amsterdam
> De Twee Snoeken - Den Bosch
> Architectenbureau Jaco D. de Visser - Vreeswijk

De Prijswinnaar
Voor de uiteindelijke keuze van de winnaar worden de architectenbureaus door een deskundige jury nader aan de tand gevoeld aan de hand van een vijftal > thema's, te weten: Bedrijfsvoering, Duurzaamheid, Kennisontwikkeling, Innovatie en Klantvriendelijkheid.
Naar aanleiding van de antwoorden op de vragen stellen de juryleden voor hun thema ieder een nieuwe ranglijst op. Optelling van deze vijf rangordes leidt dan - samen met de al bestaande volgorde in de ArchitectenWerk TOP40 > 2006 - tot het winnende architectenbureau, dat zich vervolgens een jaar lang kan tooien met de eervolle titel:
de Architect van het Jaar 2006-07.


10 jaar AW TOP40
> 2006
> 2005
> 2004
> 2003
> 2002
> 2001
> 2000
> 1999
> 1998
> 1997

Volg hier de jury
> de vragen (maart)
> de antwoorden (juni)
> het juryoordeel (juli)
> de einduitslag (07-07-07)

Info over de sponsors
> Alcoa
> ArchitectenWerk

In de pers
> de Architect 2007/06
> Landelijke dagbladen
> de Vakpers
> foto's Rene van den Burg


De Juryleden
Ir Dolf Dobbelaar - thema Bedrijfsvoering
Dolf Dobbelaar is architect en was samen met Herman de Kovel en Paul de Vroom halverwege de jaren 80 een van de oprichters van > DKV Architecten in Rotterdam. Hij trok zich in 2003 terug uit de dagelijkse architectenpraktijk, is nu actief in het onderwijs en adviseert jonge architectenbureaus bij hun bedrijfsvoering. Hij is daarnaast voorzitter van de > STAWON en is supervisor in enkele gemeenten.
Zie verder zijn > vragen.

Dr Ir Anke van Hal - thema Duurzaamheid
Anke van Hal heeft een eigen > adviesbureau dat zich bezighoudt met communicatie, onderzoek en advies op het gebied van milieubewust en gezond bouwen en wonen. Ze was onder meer hoofdredacteur van Puur Wonen en Puur Bouwen van Uitgeverij Aeneas. Ze schrijft een column over duurzaamheid in de > Staatscourant en is verbonden als docent aan de faculteit > Bouwkunde van de TU Delft. Kortgeleden werd ze benoemd tot senior researcher bij de Nijenrode Universiteit, o.m. voor de opzet van een Centre for Sustainability.
Zie verder haar > vragen.

Prof. Dr Ir Mick Eekhout - thema Innovatie
Mick Eekhout is hoogleraar productontwikkeling op de faculteit > Bouwkunde van de TU Delft. Hij is tevens een > gerespecteerd ontwerper en fabrikant van ruimtevakwerken, daken en innovatieve glasconstucties, die door zijn bedrijf > Octatube over de gehele wereld verspreid worden gebouwd. Enkele jaren geleden werd hij als eerste ontwerper gevraagd toe te treden tot de > Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.
Zie verder zijn > vragen.

Ir Hans Beunderman - thema Kennisontwikkeling
Hans Beunderman is opgeleid als architect, maar nu werkzaam als directeur Bestuurlijke en Management Ondersteuning van de > TU Delft. In vorige managementfuncties bij de > Rijksgebouwendienst was hij onder meer directeur van de Directie Ontwerp & Techniek, waartoe ook het centrale architectenbureau van de Rgd behoorde. Laatstelijk was hij 7 jaar lang decaan van de faculteit > Bouwkunde aan de TU Delft.
Zie verder zijn > vragen.

Ir Fer Felder - thema Klantvriendelijkheid
Fer Felder kent een indrukwekkende carriere als opdrachtgever in de woningbouw, onder meer van spraakmakende projecten op het Amsterdamse KNSM-eiland. Hij was tevens actief in de zich ontwikkelende culturele planologie bij AM > Wonen en is op dit ogenblik directeur van > de Principaal, de projectontwikkelaar van woningcorporatie > de Key in Amsterdam.
Zie verder zijn > vragen.

De Procedure
In de maand maart hebben de architectenbureaus van elk jurylid een aantal vragen > ontvangen, die in tekst en beeld door hen zijn beantwoord. De verstrekte visies zijn vervolgens in de maand april op deze website geplaatst (pas voor iedereen toegankelijk vanaf half juni). De jurering en samenstelling van de ranglijsten per thema vonden plaats gedurende de maand mei. Op zaterdag 07 juli 2007 zullen de prijzen - per thema en natuurlijk voor de uiteindelijke totaalwinnaar - worden uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het NAI > het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam.

De Sponsoring
Alcoa > Architectuursystemen uit Harderwijk is - naast ArchitectenWerk zelf - hoofdsponsor van deze nieuwe prijs. Zij stellen een geldprijs van € 2.500,- beschikbaar voor de winnaar!

We zoeken nog sponsors voor de themaprijzen en voor enkele onderdelen van het feestelijke programma op 07 juli aanstaande in Rotterdam en hebben daarom voor u een aantal aantrekkelijke sponsor-proposities samengesteld:
- Wij bieden u de mogelijkheid om de naam van uw product, dienst of bedrijf te verbinden aan een van de vijf themaprijzen,
- Vervolgens is het mogelijk uw naam te verbinden aan de bijeenkomst, de website, de overige exposities en/of de nadere publiciteit rond de nieuwe prijs,
- Tevens kunt u op deze website via banners reclame maken voor uw product, bedrijf of dienst,
- Tenslotte verschijnt er dit najaar een nieuwe handzame architectengids waarin - in een apart katern met het verslag van 'de Architect van het Jaar' Prijs - dan ook uw bedrijfsinformatie wordt opgenomen.

Doet u met ons mee? Deelname biedt u in ieder geval een nieuwe mogelijkheid om vooral op een ontspannen wijze en sneller dan gebruikelijk in contact te komen met (de top van) de Nederlandse architectenbranche! Vraag hier > per mail om nadere informatie betreffende de bovengenoemde mogelijkheden of bel ons rechtsstreeks via 070-5112740.

Het Buitenland
Voor Nederland is dit de eerste 'Architect(enbureau) van het Jaar' prijs.
Al vanaf 1962 bestaat echter in de USA - op initiatief van de architectenvereniging AIA - de jaarlijkse > 'Architecture Firm of the Year Award' en in het Verenigd Koninkrijk organiseert het tijdschrift Building Design sinds enkele jaren de jurering van de Engelse > 'Architectural Practice of the Year Award'.

Organisatie en Secretariaat
ArchitectenWerk, Wassenaar - Kees van der Hoeven (mail direct > kavander@xs4all.nl).
Vormgeving beeldmerk > Marloes de Laat en Roel Vaessen, Nijmegen.

1996-2007 © > ArchitectenWerk - P.O. Box 2129 - NL 2240 CC Wassenaar - Fax 070-5177983