Het werk van de jury
Voor de uiteindelijke keuze van de winnaar worden de architectenbureaus door een deskundige jury nader aan de tand gevoeld aan de hand van een vijftal thema's, te weten: Bedrijfsvoering, Duurzaamheid, Kennisontwikkeling, Innovatie en Klantvriendelijkheid.
Naar aanleiding van de antwoorden op de vragen stellen de juryleden voor hun thema ieder een nieuwe ranglijst op. Optelling van deze vijf rangordes leidt dan - samen met de al bestaande volgorde in de ArchitectenWerk TOP40 > 2006 - tot het winnende architectenbureau, dat zich vervolgens een jaar lang kan tooien met de eervolle titel:
de Architect van het Jaar 2006-07.
Onderstaand vindt u de lijst met de 11 genomineerden en de vragen van de jury, die in maximaal 300 woorden en met maximaal twee beelden per thema dienen te worden beantwoord. De architectenbureaus is gevraagd om de antwoorden voor vrijdag 13 april aanstaande in te dienen.

Hoofdsponsor van de Architect van het Jaar Prijs:

De Genomineerden
Voor deze eerste aflevering zijn de 11 architecten(bureaus) uit de Top-10 van de ArchitectenWerk TOP40 > 2006 genomineerd. Die geselecteerde bureaus zijn:
> UN Studio - Amsterdam
> Rudy Uytenhaak Architectenbureau - Amsterdam
> De Zwarte Hond - Groningen, Rotterdam
> ONIX Architecten - Groningen
> Group A - Rotterdam
> DP6 Architectuurstudio - Delft
> Venhoeven CS - Amsterdam
> diederen dirrix - Eindhoven
> Heren 5 Architecten - Amsterdam
> De Twee Snoeken - Den Bosch
> Architectenbureau Jaco D. de Visser - Vreeswijk

Algemeen in te dienen
- Een kort overzicht van de historie van het architectenbureau vanaf de oprichting.
- Een kort c.v. met foto van de architect-partners.
- Een lijst met gerealiseerd werk in de afgelopen 5 jaar.

Thema Bedrijfsvoering - jurylid Dolf Dobbelaar
- Beschrijf uw visie op de bedrijfsmatige ontwikkeling van uw architectenbureau.
- Hoe kwam die visie tot stand en op welke wijze toetst u de behaalde resultaten?
- Beschrijf aan de hand van drie trefwoorden de mogelijke invloed van de gekozen bedrijfsvoering op de inhoudelijke c.q. artistieke ontwikkeling van uw architectenbureau.

Thema Duurzaamheid - jurylid Anke van Hal
- Wat is de betekenis die u hecht aan duurzaamheid bij de ontwikkeling van uw ontwerpen?
- Illustreer uw visie op het thema duurzaamheid aan de hand van twee gebouwde projecten.
- Geef aan hoe deze visie in de publiciteit rond de projecten een plek heeft gekregen.

Thema Innovatie - jurylid Mick Eekhout
- Heeft uw architectenbureau een filosofie op het gebied van technische innovatie in de bouwkundige, constructieve of installatie componenten van gebouwontwerpen?
- Kunt U dat illustreren aan de hand van twee recente projecten?

Thema Kennisontwikkeling - jurylid Hans Beunderman
- Hoe gaat uw bureau om met de aanwezige kennis binnen en buiten uw organisatie?
- Beschrijf de actuele en de streefsituatie van de kennisontwikkeling van uw medewerkers.

Thema Klantvriendelijkheid - jurylid Fer Felder
- Hoe ziet u de verhouding met uw opdrachtgever, mede in relatie tot andere actoren in het veld, zoals gemeentes of andere overheden, supervisoren, bouwers en/of eindgebruikers?
- Zou u zichzelf in de bouwketen kunnen voorstellen als ontwerper, direct verbonden aan de eigenaar/producent van grond of opstallen? Of heeft u wellicht nog andere ideeën of ervaringen die de traditionele verhouding opdrachtgever-architect ter discussie stellen?

Organisatie en Secretariaat
ArchitectenWerk, Wassenaar - Kees van der Hoeven (mail direct > kavander@xs4all.nl).
Vormgeving beeldmerk > Marloes de Laat en Roel Vaessen, Nijmegen.


10 jaar AW TOP40
> 2006
> 2005
> 2004
> 2003
> 2002
> 2001
> 2000
> 1999
> 1998
> 1997

Volg hier de jury
> de vragen (maart)
> de antwoorden (juni)
> het juryoordeel (juli)
> de einduitslag (07-07-07)

Info over de sponsors
> Alcoa
> ArchitectenWerk

In de pers
> de Architect 2007/06
> Landelijke dagbladen
> de Vakpers
> foto's Rene van den Burg

> terug naar index

1996-2007 © > ArchitectenWerk - P.O. Box 2129 - NL 2240 CC Wassenaar - Fax 070-5177983