08-11-2001: Kees van der Hoeven is op 07 november gekozen tot voorzitter van de BNA met 153 stemmen voor, 15 tegen en 2 ongeldig. Uiteraard kunt u uw reacties nog kwijt, maar we zullen ze nu per week verzamelen en plaatsen.

22-10-2001: Deze week werd bekend dat Ashok Bhalotra zich als kandidaat heeft teruggetrokken [zie perslinks onderaan de reactiepagina].

. Kees van der Hoeven

De kringen Amsterdam, Alkmaar en Kennemerland van de Bond van Nederlandse Architecten BNA hebben ir Kees van der Hoeven voorgedragen als kandidaat voor het voorzitterschap. Tijdens de Algemene Vergadering van de BNA op 7 november 2001 in Den Haag kunnen de leden hun voorkeur voor hem of voor bestuurskandidaat Ashok Bhalotra kenbaar maken en zal de uitslag direct gemeld worden. De benoemde kandidaat volgt Jan Brouwer op, die na een zittingstermijn van drie jaar afscheid neemt.

Architectuur
Kees van der Hoeven [1951] is als architect afgestudeerd aan de TU Delft [cum laude 1979] en werkte na zijn studie gedurende tien jaar als hoofdarchitect bij de Rijksgebouwendienst [Rgd] in Den Haag. De wachtruimte voor de bewaking van het Catshuis [1983] was het eerste en kleinste gerealiseerde gebouw uit die periode, zijn grootste gerealiseerde werk is de 11.000 m2 grote uitbreiding van het ministerie van Verkeer & Waterstaat [1989]. Sinsdien werkt hij als zelfstandig architect in Wassenaar voornamelijk aan utilitaire opdrachten, waaronder het Centraal belastinggebouw te Roermond [1995].
Managementervaring met veranderingsprocessen deed hij op, toen hij - op verzoek van de Directeur Generaal van de Rgd - gedurende twee jaren het 35 man sterke centrale architectenbureau van de Rgd door een reorganisatie heeft geleid.

Onderwijs
Van der Hoeven is in verschillende rollen betrokken bij de opleiding van jonge architecten. Hij was gastdocent aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam en aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, organiseerde het Jonge Architecten Atelier [1992-1996] en is oprichter en voorzitter van de Stichting Jonge Architecten Prijs [1994-]. Van 1999 tot medio 2001 was hij aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft verbonden als interim leerstoelhouder Bouwtechnisch ontwerpen. Sinds 1996 is hij tevens lid van de commissie Architectenexamen van het Architectenregister.

Internet
Daarnaast verzorgt Van der Hoeven via zijn onderneming ArchitectenWerk sinds 1996 informatie voor en over Nederlandse architecten op Internet via het domain www.architectenwerk.nl en het in 2000 geopende en op heel Europa gerichte domain www.arcandpro.com. ArchitectenWerk is een van de eerste leden van het International Competition Network [ICN], een samenwerkingsverband van -nu 31- landelijke architectuurdomains verspreid over de vijf continenten.

BNA
Van der Hoeven is goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de BNA. Sinds zijn lidmaatschap in 1989 was hij gedurende zes jaar actief in het College van Toezicht, was hij mede-organisator van een congres voor jonge architecten en de Audi-BNA-JA Prijsvraag 'het Wilde Wonen'. Op het ogenblik is hij plaatsvervangend deken in de Kring Gewest den Haag. Het bestuur van de BNA besloot hem in 2000 een Tectotroop toe te kennen voor zijn activiteiten ten aanzien van de beroepsbevordering.


Op internet is een interview met Van der Hoeven te vinden in BladNA
Kees van der Hoeven is bereikbaar via: kavander@xs4all.nl

forum | reacties | van der hoeven | bhalotra | bna 2000 plus | reageer .