08-11-2001: Kees van der Hoeven is op 07 november gekozen tot voorzitter van de BNA met 153 stemmen voor, 15 tegen en 2 ongeldig. Uiteraard kunt u uw reacties nog kwijt, maar we zullen ze nu per week verzamelen en plaatsen.

22-10-2001: Deze week werd bekend dat Ashok Bhalotra zich als kandidaat heeft teruggetrokken [zie perslinks onderaan deze pagina].


Een overzicht van de tot nu ingezonden reacties [start op 15-10-2001]:

* De BNA moet in de komende 2 jaar in ieder geval: democratischer worden. Het kiezen uit meerdere kandidaten voor het voorzitterschap is een begin. Ook binnen de kringen zou het geen kwaad kunnen de democratische verhoudingen te verbeteren. Internet kan hierin een belangrijke rol vervullen.

* De BNA moet in de komende 2 jaar stoppen met: voorzitters die hun eigen hobbies tot BNA-beleid verheffen. Luisteren naar leden, waarvan deze site een goed begin is, dient niet alleen op een formele basis beoefend te worden.

09-11-2001 - Carel van Bruggen . brugarch@euronet.nl - lid BNA

* De BNA moet in de komende 2 jaar in ieder geval: (meer) naar buiten treden als platform waar de belangen van het vak van architect in al zijn facetten worden behartigd. Dit ook vooral naar ons - als toekomstige generatie architecten - toe.

01-11-2001 - Sander Troost . s.c.troost@student.tudelft.nl - geen lid BNA

* De BNA moet in de komende 2 jaar in ieder geval: aandacht besteden aan het verhogen van de kennis en kwaliteit van het beroep. Het wordt weer tijd dat de architect door zijn kennis macht krijgt om weer als bouwheer te kunnen functioneren. Het organiseren van studies (o.a. stawon) en cursussen dragen hiertoe bij, het moet echter meer het karakter van permanente nascholing krijgen, zoals dat ook bij medici het geval is. De BNA moet dit in zijn PR uitdragen, niet alleen naar zijn leden, maar ook naar de buitenwereld.

28-10-2001 - Bas Liesker . architecten@heren5.nl - lid BNA

* De BNA moet in de komende 2 jaar in ieder geval: werken aan een verbetering van het maatschappelijk aanzien van de architect in de samenleving.

26-10-2001 - W.E. Hienkens . pim@euronet.nl - lid BNA

* De BNA moet in de komende 2 jaar in ieder geval: a. Bruggen bouwen tussen architect, praktijk, maatschappij en politiek. b. Pleiten voor bouwen in hogere dichtheid en aandacht besteden aan c.q. onderzoek stimuleren naar de consequenties van dubbel grondgebruik en functiemenging m.b.t. de nieuwe gebouwtypologiën die zo (kunnen) ontstaan.

* De BNA moet in de komende 2 jaar stoppen met: pleiten voor Het Wilde Wonen (= schertsvertoning van schijnvrijheid en schadelijk voor het nu al schaarse 'ongerepte' landschap).

24-10-2001 - Indira van 't Klooster . ivk@tangramarch.demon.nl. [Tangram Architecten] - zelf geen lid BNA, bureau wel.

* Hef de BNA op, jullie hebben nooit iets goeds voor de beroepsgroep gedaan. De BNA is er alleen om de bestuursleden ervan in de picture van opdrachtgevers te plaatsen.

* De BNA moet in de komende 2 jaar stoppen met: lachwekkende figuren als voorzitter aannemen. Wat Carel Weeber gepresteerd heeft met zijn wilde wonen gezwets is niet alleen een ramp voor de BNA, maar voor de gehele beroepsgroep. Helaas lijkt het erop dat hoe groter het belang, hoe belachelijker de betrokkenen. Kees, trek je terug, dit is een schertsvertoning!!

23-10-2001 - Wouter Thijssen . office@studionewtec.com - geen lid BNA

* De BNA moet in de komende 2 jaar in ieder geval: een duidelijke koers varen met betrekking tot het vak, de discipline van de architect. Een belangenbehartiger zijn van de grote en de kleine bureaus. De BNA moet een gesprekspartner zijn voor de overheid en het bedrijfsleven. Daarvoor moet de BNA een voorzitter hebben die naast de architectendiscipline tevens heeft gedemonstreerd bij maatschappelijke en technische ontwikkelingen betrokken te zijn.

* De BNA moet in de komende 2 jaar stoppen met: windowdressing en niet direct aan de belangenbehartiging van de leden gerelateerde activiteiten.

22-10-2001 - drs. ir. Jules Verlaan . jverlaan@webwise.nl - geen lid BNA
[Editing manager Europe bij www.bricsnet.nl en internet-econoom.]

* De BNA moet in de komende 2 jaar in ieder geval: het imago van de beroepsgroep verbeteren en tegenwicht bieden tegen Den Haag.

* De BNA moet in de komende 2 jaar stoppen met: allerlei voordeelaanbiedingen en reizen.

19-10-2001 - ir. L.P. Oomen . b.oomen@croonen.nl - lid BNA

* De BNA moet in de komende 2 jaar in ieder geval: Een beroepsvereniging worden voor alle architecten c.q. gelijke kansen voor architecten bevorderen. Doorgaan met het beschermen van de architectentitel. Uitwerken van de doelstellingen BNA 2000 plus. Een voorzitter benoemen, bij voorkeur een architect, die de kracht en de tijd heeft om leiding te geven aan een organisatie van eigengereide en betweterige mensen.

19-10-2001 - Rob van den Bergh . rob.vandenbergh@vdberghpartners.nl - lid BNA

* De BNA moet in de komende 2 jaar in ieder geval: Onder leiding staan van een NIET-ARCHITECT. Geen belangen verstrengelingen meer maar een doelgerichte belangenbehartiging. Laten we nu eens een echte BOND worden. Als voorzitter van de kring Rijnmond draag ik de mening uit van de kring en het kringbestuur. Beiden zijn van mening dat de nieuwe voorzitter van de BNA geen architect moet zijn maar een charismatische persoonlijkheid met visie, ervaring en netwerken die gerelateerd zijn aan een vooraf te bepalen beleid. Wij stellen ons voor dat iemand als Hedy d'Ancona bijvoorbeeld een goede persoon zou kunnen zijn [ze is tevens een vrouw. Ook dat zou goed zijn] omdat zij kan lobbyen bij politiek op nationaal en internationaal niveau om de belangen van onze beroepsgroep goed te verdedigen.

* De BNA moet in de komende 2 jaar stoppen met: de 'kunstzinnige' betweter uit te hangen.

17-10-2001 - Rene Hoek . hoek@hetarchitecten.nl - lid BNA

* De BNA moet in de komende 2 jaar in ieder geval: zich zeer sterk maken om de aansluiting tussen opleiding en praktijk te verbeteren en de dwaze bachelor/masters-instelling van de TU te veranderen.

* De BNA moet in de komende 2 jaar stoppen met: verdere discussies over de filosofie van de toekomst, maar eerst eens uitwerken wat nu aan de orde is.

17-10-2001 - A. van der Geest . info@kpg-arch.nl - lid BNA

* De BNA moet in de komende 2 jaar in ieder geval: a. Doorgaan met het beschermen van de architectentitel, het Architectenregister en het beschermen van de werkzaamheden. b. Vechten tegen bijklussende ambtenaren. c. Pleiten voor het invoeren van een verplichte praktijkperiode van net gediplomeerde architecten VOOR hun opname in het register.

16-10-2001 - ir. T.A.C. van Rooijen . vr.archi@inter.nl.net - lid BNA

* De BNA moet in de komende 2 jaar in ieder geval: gelijke kansen voor architecten bevorderen en daarnaast de maatschappelijke doelstellingen van het vak niet uit het oog verliezen.

16-10-2001 - Tjerk Reijenga . tjerk@bear.nl - lid BNA

* De BNA moet in de komende 2 jaar in ieder geval: Het werk van 40% van de leden, de eenmanszaken goed profileren. Met name kleine bureaus zijn altijd al bezig met maatwerk voor de particulier. Gelet op het gewilde wonen moet de BNA de kans nemen om het bestaansrecht van deze bureaus te bekrachtigen. Ik zou graag voor de bijeenkomst in Den Haag een standpunt vanuit het V&S-overleg vernemen.

* De BNA moet in de komende 2 jaar stoppen met: het ontwikkelen van de SR, het leveren van voorzieningen en de CAO-onderhandeling gericht op grote bureaus. Door 80% van de leden, 'de kleiner dan 3 bureaus' als uitgangspunt te nemen ontstaat veel reeeler draagvlak. De grote bureaus kunnen makkelijk volgen.

16-10-2001 - A.M. deVrieze . AM.deVrieze@Architectuur-Design.nl - lid BNA

* De BNA moet in de komende 2 jaar in ieder geval: a. Voorgezeten worden door een architect. b. Ageren tegen het [ge-]wilde wonen op [te] kleine kavels.

* De BNA moet in de komende 2 jaar stoppen met: het meebewegen met het gedachtengoed van de heer Remkes maar hier juist een stevig tegenwicht aan bieden.

16-10-2001 - Bert van der Ploeg . bert.vanderploeg@inbo.com - lid BNA

* De BNA moet in de komende 2 jaar in ieder geval: een proces ingang zetten waarbij het imago van het beroep verbetert. Het imago van het beroep dat bij velen nu leeft is: architecten zijn 'duurmakers'. Kosten een hoop en leveren weinig op.

* De BNA moet in de komende 2 jaar stoppen met: aanbiedingen voor en het organiseren van reizen naar allerlei bestemmingen. Voorlichting ja, een reisbureau nee.

16-10-2001 - Wim Floor . floorbna@euronet.nl - lid BNA

* De BNA moet in de komende 2 jaar in ieder geval: meer aandacht besteden aan het verbeteren van het imago in de richting van particuliere bouwers. Bouwen rechtstreeks onder architectuur moet aantrekkelijker worden.

* De BNA moet in de komende 2 jaar stoppen met: commerciele ondersteuning diverse aanbieders in de markt.

16-10-2001 - A. Meendering . albert.meendering@mo-architecten.nl - lid BNA

* De BNA moet in de komende 2 jaar in ieder geval: een voorzitter hebben die de tijd kan vrijmaken die nodig is voor dit voorzitterschap.

* De BNA moet in de komende 2 jaar stoppen met: o.a. allerlei zogenaamde voordeelaanbiedingen, enz. i.s.m. bedrijven en moet zich meer richten op de culturele aspecten van het architectenberoep.

15-10-2001 - E.E. Pauw . peacock1@wxs.nl - lid BNA

* De BNA moet in de komende 2 jaar in ieder geval: een beroepsvereniging voor alle architecten worden, dus ook voor de vele eenmanszaken. Ashok Bhalotra is mijns inziens niet het type voorzitter die oog heeft voor de belangen van de vele kleine bureaus binnen de BNA.

* De BNA moet in de komende 2 jaar stoppen met: een organisatie te worden die de aansluiting met zijn leden verliest en een doel op zich gaat worden.

15-10-2001 - Bert de Vilder . bert@devilder.nl - lid BNA

Reacties in de pers:

* Van der Hoeven voorzitter BNA . 08-11-2001 . NRC Handelsblad

* Ook in de RIBA discussie over voorzitter . 01-11-2001 . AJ

* Bhalotra gunt voorzitterschap BNA ... . 26-10-2001 - CoBouw

* Bhalotra weg als kandidaat... . 25-10-2001 - NRC Handelsblad

* Bhalotra geen kandidaat... . 25-10-2001 - ANP

* Persbericht . 25-10-2001 - BNA

* Kees [almost] for president . 23-10-2001 - ArchiNed

* Koningskwestie verdeelt BNA . 09-10-2001 - Haagsche Courant

* Strijd om voorzitterschap BNA . 08-10-2001 - ArchiNed

forum | reacties | van der hoeven | bhalotra | bna 2000 plus | reageer .