Nieuws:
Architect van het Jaar 2008 - The Movie

Op 14 november kwam de jury bij elkaar in een hotelzaaltje in Wassenaar. Ze ontvingen de acht genomineerde architectenbureaus en bepaalden aan het eind van de dag hun oordeel. De ontmoeting is op film gezet door JustRedMedia en nu op YouTube te zien. Click op het pijltje om de fim te starten.[Camera - Michael Ballak, Geluid - Jeroen Bos, Regie - Jim van der Hoeven, Producent - Lily Op 't Rood. De film werd mede mogelijk door Alcoa Architectuursystemen uit Harderwijk.]

Rudy Uytenhaak is de 'Architect van het Jaar' 2008.
Tijdens een geanimeerde bijeenkomst in het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam vond afgelopen zaterdag 29-11-2008 de feestelijke uitreiking plaats van de 'Architect van het Jaar' Prijs, editie 2008. De prijs werd vorig jaar ingesteld door ArchitectenWerk en heeft als doel om - naast de reeds gekende hoge architectonische kwaliteit van hun gerealiseerde werk - ook de professionaliteit en innovatiekracht van Nederlandse architectenbureaus nader onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers, pers en publiek.
De 8 genomineerde architectenbureaus zijn op 14-11-2008 tijdens de speciale jurydag nader bevraagd aan de hand van twee door henzelf gekozen thema's en hun (mogelijke) bijdrage aan de Nederlandse architectuur, het architectenvak of de vaderlandse architectengemeenschap.

Rudy Uytenhaak Architectenbureau uit Amsterdam won de categorieprijs voor grote bureaus en werd door de jury unaniem gekozen als 'Architect van het Jaar 2008'. Aan de hoofdprijs is een geldbedrag van 5.000,- Euro verbonden, ter beschikking gesteld door hoofdsponsor Alcoa Architectuursystemen uit Harderwijk.

Uit het juryrapport: "De jury ziet een breed architectenbureau dat actief is op vele fronten en dat in het gerealiseerde werk aandacht geeft aan alle schaalniveaus. [...] Uytenhaak maakt al sinds jaar en dag veel werk van duurzaamheid. In het ontwerp van de in aanbouw zijnde grote onderwijsgebouwen en vooral bij de twee nieuwe Nederlandse ambassades in Jordanië en Australië is dat op een steeds hoger niveau te zien. Tenslotte heeft de jury bewondering voor zijn intensieve studie naar 'verdichting' en prijst de vasthoudendheid van de architect om het debat daarover ook op het politieke niveau aan te zwengelen.[...]"

De drie categorieprijzen werden als volgt verdeeld:
- Categorie Large (bureaus groter dan 20 fte): 1. Rudy Uytenhaak, Amsterdam - 2. Faro Architecten, Lisserbroek en Zutphen - 3. Cepezed, Delft.
- Categorie Medium (bureaus van 5-20 fte): 1. Marlies Rohmer, Amsterdam - 2. Paul de Ruiter, Amsterdam - 3. Onix, Groningen en Helsingborg (Zweden).
- Categorie Small (bureaus tot 5 fte): 1. JagerJanssen Architecten, Rotterdam - 2. Geusebroek Stefanova, Amsterdam.

Publieksprijs (stemming via www.architectenweb.nl): 1. JagerJanssen Architecten, Rotterdam (met meer dan 28 % van de 1.382 stemmen). 2. Paul de Ruiter, Amsterdam (17,9%). 3. Faro Architecten, Lisserbroek en Zutphen (16,6%).

Hoofdprijs 'Architect van het Jaar 2008': 1. Rudy Uytenhaak Architectenbureau, Amsterdam.

Zie voor de complete uitslag de inhoud van het > Juryrapport.

Publieksprijs gaat van start
Architectenweb bood ons aan om via een speciale > pagina op www.architectenweb.nl een publieksprijs via internet te organiseren. Vanaf 17 november kunt u gedurende een week uw stem uitbrengen op uw favoriete architectenbureau.

Prijsuitreiking
De feestelijke prijsuitreiking van de Architect van het Jaar 2008, is op zaterdag 29 november vanaf 15.30 uur in het Rotterdamse NAi. De jury maakt dan bekend wie de categorieprijzen (Small - Medium - Large) hebben gewonnen en wie de nieuwe Architect van het Jaar 2008 is geworden. Tevens wordt daar het televisieprogramma - met een gefilmd verslag van de jurydag in Wassenaar - voor het eerst vertoond.
Stuur ons een > e-mail wanneer u daarbij wilt zijn.

Genomineerden voor de 2e ronde
Op 01 oktober 2008 maakte de jury de acht genomineerden voor de volgende ronde van de prijs bekend. Zie > hier voor het persbericht.
Bekijk > hier de inzendingen van de genomineerden.

Start tweede seizoen van de 'Architect van het Jaar' Prijs
Naar aanleiding van het succes van de eerste aflevering in 2007 met > UN Studio uit Amsterdam als grote winnaar, besluiten initiatiefnemer > ArchitectenWerk en hoofdsponsor > Alcoa Architectuursystemen dit seizoen wederom op zoek te gaan naar de 'Architect van het Jaar'.
Deze keer kunnen alle Nederlandse architectenbureaus - mits zij minimaal vijf jaar in de praktijk werkzaam zijn - meedingen naar deze bijzondere en eervolle prijs. Onderstaand vindt u een overzicht van het doel, de nieuwe procedure, de inzendingen, de beoordeling, de prijzen, de nieuwe juryleden en het actuele tijdschema.

Initiatief en doel
Vorig jaar stelden we deze feestelijke nieuwe prijs in ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van onze internetsite > ArchitectenWerk (met informatie voor en over Nederlandse architecten) en vanwege het uitkomen van de 10e ArchitectenWerk TOP40 > 2006 (de jaarlijkse lijst met meest gepubliceerde Nederlandse architecten).
Met als belangrijkste doel om - naast de reeds gekende hoge architectonische kwaliteit van hun gerealiseerde werk - met name de professionaliteit en innovatiekracht van Nederlandse architectenbureaus nader onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers, pers en publiek. Dit jaar nog aangevuld met de specifieke bijdrage van de architectenbureaus aan het architectuurklimaat of aan de vakgemeenschap.

De nieuwe procedure
Alle in Nederland gevestigde architectenbureaus kunnen deelnemen, mits ze voldoen aan de voorwaarden van de Stichting Bureau Architectenregister (> SBA) en mits ze op de peildatum 01 januari 2008 minimaal 5 jaar in de praktijk werkzaam zijn (tussentijdse naamsveranderingen, fusies en/of afsplitsingen van bestaande bureaus daargelaten).
Deelname is mogelijk in drie categorien, te weten:
- Small, kleine bureaus tot en met 5 fte,
- Medium, middelgrote bureaus van 6 tot en met 20 fte,
- Large, grote bureaus vanaf 21 fte.
(we voegen daar mogelijk nog een extra categorie aan toe - Extra large, i.e. bureaus groter dan 50 fte, maar alleen als er meer dan 10 bureaus uit die categorie deelnemen)

Alle deelnemende architectenbureaus betalen € 100,- (inclusief btw) als bijdrage in de organisatiekosten. U kunt voor deelname reserveren door dit bedrag over te maken op onze bankrekening, nummer 86.75.42.160 (Fortisbank) ten name van ArchitectenWerk in Wassenaar en onder vermelding van de categorie waarin u wilt deelnemen (small, medium of large). Na ontvangst sturen wij u ter bevestiging een factuur (per mail in pdf-formaat).

De inzendingen
Ook dit jaar is de eerste ronde van de prijs weer geheel digitaal georganiseerd. Uw inzending bestaat uit een pdf-document van vier pagina's (A4-formaat) dat niet groter mag zijn dan 3,0 Megabyte. U kunt uw pdf vóór de in het tijdschema genoemde sluitingsdatum als attachment per mail zenden aan info@architectenwerk.nl.
- De eerste pagina bevat algemene informatie over uw architectenbureau en de naamgevende of belangrijkste architecten. U kunt deze pagina geheel naar eigen wens invullen in tekst en beeld.
- De tweede en derde pagina behandelen uw visie aan de hand van twee thema's of trefwoorden die u in relatie tot uw werk of uw bureau belangrijk vindt. Te denken valt aan eerdere thema's als duurzaamheid, kennisontwikkeling of klantvriendelijkheid, maar de feitelijke keuze van de trefwoorden is geheel aan u. Per pagina kiest u een trefwoord, dat u aan de hand van tekst en beelden van een of twee eigen projecten uit 2007 of 2008 nader toelicht.
- De vierde pagina tenslotte is meer specifiek bestemd: we vragen u om daar, geillustreerd met een (of enkele) voorbeeld(en), te beschrijven wat úw architectenbureau heeft bijgedragen aan de Nederlandse architectuur, aan het architectenvak of aan de architectengemeenschap.


Nominaties
Large
> Cepezed
> Faro
> Rudy Uytenhaak
Medium
> Onix
> Marlies Rohmer
> Paul de Ruiter
Small
> JagerJanssen
> Geusebroek Stefanova

Volg hier straks de jury
> Genomineerden (oktober)
> Juryoordeel (november)
> Einduitslag (november)

De prijs voor 2007
> Overzicht en uitslag
(winnaar > UN Studio)

In de pers - 2007
> de Architect 2007/06
> Landelijke dagbladen
> de Vakpers
> foto's Rene van den Burg

Info over de sponsors
> Alcoa
> ArchitectenWerk


De beoordeling en de prijzen
Dit jaar bestaat de jury uit drie deskundigen. Zij zullen ieder afzonderlijk alle inzendingen vanachter hun eigen computer kunnen bekijken. In gezamenlijk overleg kiezen zij per categorie maximaal drie genomineerden, zodat er aan het einde van de eerste ronde maximaal negen genomineerden bekend worden gemaakt. De genomineerde inzendingen komen integraal op deze website te staan.
Naast de daaraan gekoppelde publiciteit en uiteraard de eer is er voor elke genomineerde een bijzondere oorkonde in tweevoud. Eén exemplaar is bedoeld voor uzelf - bijvoorbeeld om in te lijsten - het andere exemplaar kan worden opgedeeld in vele kleine exemplaren, zodat u ook daadwerkelijk de eer met uw medewerkers zou kunnen delen.
De oorkonde (zie voorbeeld onder aan deze pagina) is ontworpen door > Marloes de Laat en Roel Vaessen, grafisch ontwerpers uit Nijmegen.

In de tweede ronde krijgen alle negen genomineerden de gelegenheid de jury te ontmoeten en hun visies nog nader toe te lichten. Waarschijnlijk worden die ontmoetingen geconcentreerd binnen één dag op een nader te bepalen locatie. Aansluitend kiest de jury per categorie een winnaar (Small, Medium en Large) en bepaalt uit die selectie van drie de uiteindelijke winnaar, die zich vervolgens een jaar lang 'Architect van het Jaar 2008' mag noemen.
Aan die titel is tevens een geldbedrag van € 5.000,- verbonden, ter beschikking gesteld door onze hoofdsponsor Alcoa > Architectuursystemen uit Harderwijk. Vanzelfsprekend wordt aan deze in totaal vier winnaars ook een 'dubbele' oorkonde uitgereikt.

De juryleden


Dr Ir Machiel van Dorst
Machiel van Dorst is als Associate Professor verbonden aan de leerstoel > Milieutechnisch Ontwerpen van de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft en is daarnaast zelfstandig adviseur gebruikskwaliteit van de gebouwde omgeving. Hij promoveerde in 2005 op een > onderzoek getiteld "Een duurzaam leefbare woonomgeving - Fysieke voorwaarden voor privacyregulering". Hij was jurylid van de door het NAi en Ymere georganiseerde prijsvraag '1:500 Ontwerp Heesterveld' en is onder meer bestuurslid van de stichting Recyclicity.

Drs. Bernard Hulsman
Bernard Hulsman is opgeleid als politicoloog en schrijft over architectuur, stedebouw en popmuziek als redacteur van > NRC Handelsblad. Hij is onder meer auteur van het boek "De Krul en andere modes in de architectuur" en leverde bijdragen aan verschillende andere boeken, zoals twee lesboeken over architectuur voor het middelbaar onderwijs. Hij werkt regelmatig mee aan tv-programma's zoals > 'De Kunst' en > 'NPS - Arena', waarin hij op reis ging langs projecten uit het 'Jaarboek Nederlandse architectuur 2006-07'.

Ir Robert Winkel
Robert Winkel werkt sinds 1996 als zelfstandig architect. Zijn bureau fuseerde in 2003 met Groep 5 Van der Ven en draagt sindsdien de naam > Mei Architecten. Van dit succesvolle architectenbureau werden dit seizoen maar liefst drie projecten in het nieuwe 'Jaarboek Nederlandse architectuur 2007-08' opgenomen. Daarnaast is Winkel regelmatig actief als docent en is hij jurylid van onder meer > ArchiPrix 2008 en de Maaskantprijs Jonge Architecten 2009. Tenslotte is hij mede-oprichter en directeur van > ArchiNed.

Het tijdschema
- Bekendmaking en start inschrijving > 01 juli 2008
- Sluitingsdatum inzendingen 1e ronde > 08 september 2008 - (24.00 uur)
- Bekendmaking nominaties > 01 oktober 2008
- Ontmoeting genomineerden in 2e ronde > begin november 2008
- Presentatie en prijsuitreiking > eind november 2008
(en gecombineerd met de presentatie van de nieuwe > 'NL Architectengids 2008', waarin tevens een verslag van de 'Architect van het Jaar 2007' is opgenomen)

De Sponsoring
Alcoa > Architectuursystemen uit Harderwijk is - naast ArchitectenWerk zelf - ook dit seizoen hoofdsponsor van de prijs. Zij steunen de organisatie en stellen ditmaal een hoofdprijs van € 5.000,- beschikbaar voor de winnaar (vorig jaar € 2.500,-).

We zoeken nog sponsors voor de overige prijzen en voor onderdelen van het feestelijke programma tijdens de prijsuitreiking. Wij hebben daarom voor u een aantal aantrekkelijke sponsor-proposities samengesteld:
- Wij bieden u de mogelijkheid om de naam van uw product, dienst of bedrijf te verbinden aan een van de categorie-prijzen (Small - Medium - Large),
- Vervolgens is het mogelijk uw naam te verbinden aan de bijeenkomst, de website en/of de nadere publiciteit rond de nieuwe prijs,
- Tevens kunt u op deze website via banners reclame maken voor uw product, bedrijf of dienst,
- Tenslotte verschijnt er dit najaar de nieuwe handzame > 'NL Architectengids 2008' waarin - in een apart katern met het verslag van 'de Architect van het Jaar 2007' - dan ook uw bedrijfsinformatie wordt opgenomen.

Doet u met ons mee? Wij bieden u zo een nieuwe mogelijkheid om vooral op een ontspannen wijze en sneller dan gebruikelijk in contact te komen met (de top van) de Nederlandse architectenbranche! Vraag hier > per mail om nadere informatie betreffende de bovengenoemde mogelijkheden of bel ons rechtsstreeks via 070-5112740.

Het Buitenland
Voor Nederland is dit de tweede keer dat de 'Architectvan het Jaar' prijs wordt georganiseerd. Al vanaf 1962 bestaat echter in de USA - op initiatief van de architectenvereniging AIA - de jaarlijkse > 'Architecture Firm of the Year Award' en in het Verenigd Koninkrijk organiseert het tijdschrift Building Design sinds enkele jaren de jurering van de Engelse > 'Architectural Practice of the Year Award'.

Organisatie en Secretariaat
ArchitectenWerk, Wassenaar - Kees van der Hoeven (mail direct > kavander@xs4all.nl).
Vormgeving beeldmerk en oorkondes > Marloes de Laat en Roel Vaessen, Nijmegen.

1996-2008 © > ArchitectenWerk - P.O. Box 2129 - NL 2240 CC Wassenaar - Fax 070-5177983