* Inbo meest productieve bureau van 2008

Net als vorig jaar werden we door de redactie van het vastgoedmagazine van PropertyNL gevraagd om een Top-25 van meest productieve architectenbureaus in het commerciele vastgoed [kantoren en winkels] samen te stellen. Bij de samenstelling is gebruik gemaakt van de projectlijsten die zijn opgenomen in de editie 2008 van het jaarboek 'Nieuw Commercieel Vastgoed in Nederland in feiten en cijfers', gezamenlijk uitgegeven door de Neprom en PropertyNL. Door nader onderzoek via internet en/of door rechtstreekse informatie van de opdrachtgevers is aan deze projecten de naam van het ontwerpende architectenbureau toegevoegd. In de uiteindelijke lijst is het gerealiseerde b.v.o. van de opgeleverde projecten per architect getotaliseerd. In de publicatie van vorig jaar zijn de projecten opgenomen die gedurende twee jaren [2006 en 2007] zijn opgeleverd. Om de lijsten niet te laten overlappen zijn nu alleen de opgeleverde projecten over 2008 meegeteld. Daarom zijn de totalen van gerealiseerde m2 in deze uitgave over het algemeen lager dan die van vorig jaar.
Onderstaand de lijst voor 2008, die - samen met een toelichting op de architecten en een beschouwend artikel - werd opgenomen in het decembernummer 20 van PropertyNL Magazine:[Zie hier voor de lijst van vorig jaar, die werd aangevoerd door AGS en hier de eerste lijst in 2006 die toen door de redactie zelf werd samengesteld.] - 23 december 2008 - BOX 1.416/PropertyNL


* Nieuwe NL Architectengids nu verkrijgbaarOnze eerste NL Architectengids 2008>09 ligt nu in de winkel. U vindt de gids [verkoopprijs 9,50 Euro] bij drie bekende architectuur boekhandels, te weten: Architectura & Natura aan de Leliegracht 44, 1015 DH Amsterdam, telefoon 020-6236186 - de winkel van NAi Boekverkopers in het Nederlands Architectuur instituut, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam, telefoon 010-4401203 - de Bouwkunde Bookshop Waltman, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, telefoon 015-2783529.
De handzame gids wordt deze week bezorgd bij ruim 1.600 professionele opdrachtgevers in Nederland en uiteraard bij de deelnemende architectenbureaus. Als u ook met beelden van uw werk in de gids van volgend jaar wilt worden opgenomen, stuur ons dan een e-mail of stuur een kaartje naar ArchitectenWerk, Antwoordnummer 70, 2240 VB Wassenaar - een postzegel is niet nodig.
[De gids is ook rechtsstreeks verkrijgbaar bij ArchitectenWerk. Maak 12,50 Euro (inclusief verzendkosten) over op bankrekening 86.75.42.160 ten name van ArchitectenWerk te Wassenaar, dan komt de gids inclusief btw-factuur per post naar u toe.] - 18 december 2008 - BOX 1.415


* Cepezed ontvangt verdiende BNA Kubus in WestravenOnder grote belangstelling werd afgelopen vrijdagmiddag in het nieuwe Westravencomplex in Utrecht de BNA Kubus uitgereikt aan Cepezed. Het was een redelijk vol programma dat begon met een betoog over de veranderende rol van de architect - hij koos daarvoor het woord synthetiseur - van de kersverse Eindhovense hoogleraar Pieter van Wesemael. Hij hield een pleidooi voor de bundeling van sociaal ruimtelijk onderzoek met de kracht van het ruimtelijk ontwerp [en daarmee dus tevens voor zijn eigen bijzondere positie in het vak...]. Gevolgd door een aardige lezing van Jan Brouwer [zie foto linksonder] met enkele van hem reeds bekende standpunten: vóór de techniek, tegen de 'makelarisering' van de woningbouw en voor de integrale benadering van het gebouwontwerp. Hij eindigde met een feestelijke, maar van Houellebecq geleende wens aan Cepezed: "Wees niet bang voor het geluk - het bestaat niet."Voor de gelegenheid was dit keer als intermezzo een dichter uitgenodigd in de persoon van Ingmar Heitze [zie foto rechtsboven]. Na een rondleiding door het indrukwekkende gebouw sprak hij een poetische reactie uit, die besloot met de regels: "Hier heeft de wereld een ander gewicht. In deze gebouwen ben je louter licht." Waarna juryvoorzitter Jan van Dijk vertelde over het proces van de jurering.
Cultuurminister Ronald Plasterk sprak vervolgens over architectuur op de van hem inmiddels bekende en dus losjes vanuit de heup schietende wijze. Dit keer sloeg hij daarbij gelukkig geen planken mis. Hij bracht onder meer enkele aardige persoonlijke herinneringen aan de wijk waar hij opgroeide, en zijn vergelijkingen met de natuur uit zijn vorige vak bleken zelfs een toon te zetten voor latere sprekers. Hij scheerde nog slechts een moment langs de afgrond door aan de hand van de vraag - Is er een Nederlandse Architectuur? - met de trefwoorden 'trots', 'identiteit' en 'volk' door te delibereren. Maar zijn gemis aan het 'haakje' in de wonderschone toiletten van Westraven stal uiteindelijk toch de show bij zijn grapjes. Hij overhandigde de prijs tenslotte aan de drie partners van Cepezed.De meeste indruk maakten bij ons echter de achtereenvolgende korte dankwoorden van de laureaten zelf. Michiel Cohen [zie foto boven] sprak over het vak en de niet ophoudende zorg van het bureau voor het maken. Hij besloot met een opmerking over vogels; waar de mantelmeeuw en de zilvermeeuw op de ene plaats als verschillende soorten gezien worden, blijken ze op andere plaatsen in de wereld één soort te zijn: "Architecten moeten vooral zoeken naar het gebied waar ze één soort zijn." Waarmee hij - misschien onbedoeld - precies de vinger op een actuele zere plek legde... Die ochtend was tijdens de landelijke jaarvergadering van de BNA juist strijd ontstaan over de bundeling van krachten bij het ontwerpend onderzoek.
Jan Pesman tenslotte had aan de hand van hun gebouwde werk zelfs een Darwinistische evolutie ontdekt, compleet met uitgestorven soorten en met door anderen - via het door hen ontwikkelde DNA - overgenomen ingredienten, zoals te zien in de door heel Europa verspreide vestigingen van het automerk Porsche. Hij besloot ook weer met een vogelvergelijking in relatie tot de immer in het zwart geklede architecten, zoals hijzelf. De met veel kleur getooide paradijsvogel maakt veel indruk op de vrouwtjes, maar presteert eigenlijk verder niets in het leven, terwijl de simpel zwarte prieelvogel alsmaar prachtige nesten blijft bouwen...
[Vooral om 'het prestige van de BNA Kubus als oeuvreprijs te vergroten', besloot diezelfde Algemene Vergadering van de BNA om de uitreiking in de toekomst nog slechts een keer per twee jaar te organiseren... De Kubusjury bestond dit jaar naast Jan van Dijk uit HubertJan Henket, Ton Venhoeven, Marlies Rohmer, opdrachtgever Erwin Oostmeijer en Piet Vollaard. Cepezed werd 35 jaar geleden opgericht door Michiel Cohen, Jan Pesman en Rob Zee. De laatste vertrok al snel en recent is Ronald Schleurholts toegetreden tot de directie.] - 15 december 2008 - BOX 1.414


* Architect van het Jaar 2008 - The Movie

Op 14 november kwam de jury bij elkaar in een hotelzaaltje in Wassenaar. Ze ontvingen de acht genomineerde architectenbureaus en bepaalden aan het eind van de dag hun oordeel. De ontmoeting is op film gezet door JustRedMedia en nu op YouTube te zien. Click op het pijltje om de fim te starten.[Camera - Michael Ballak, Geluid - Jeroen Bos, Regie - Jim van der Hoeven, Producent - Lily Op 't Rood. De film werd mede mogelijk door Alcoa Architectuursystemen uit Harderwijk.] - 09 december 2008 - BOX 1.413


* Rudy Uytenhaak Architect van het Jaar 2008

Tijdens een geanimeerde bijeenkomst in het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam vond afgelopen zaterdag de feestelijke uitreiking plaats van de 'Architect van het Jaar' Prijs, editie 2008. De prijs werd vorig jaar ingesteld door ArchitectenWerk en heeft als doel om - naast de reeds gekende hoge architectonische kwaliteit van hun gerealiseerde werk - ook de professionaliteit en innovatiekracht van Nederlandse architectenbureaus nader onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers, pers en publiek.
De 8 genomineerde architectenbureaus zijn op 14 november j.l. tijdens de speciale jurydag nader bevraagd aan de hand van twee door henzelf gekozen thema's en hun [mogelijke] bijdrage aan de Nederlandse architectuur, het architectenvak of de vaderlandse architecten gemeenschap. Die dag is gefilmd en tijdens de prijsuitreiking vertoond.Rudy Uytenhaak Architectenbureau uit Amsterdam won de categorieprijs voor grote bureaus en werd door de jury unaniem gekozen als 'Architect van het Jaar 2008'. Aan de hoofdprijs is een geldbedrag van 5.000,- Euro verbonden, ter beschikking gesteld door hoofdsponsor Alcoa Architectuursystemen uit Harderwijk.
Uit het juryrapport: "De jury ziet een breed architectenbureau dat actief is op vele fronten en dat in het gerealiseerde werk aandacht geeft aan alle schaalniveaus. [...] Uytenhaak maakt al sinds jaar en dag veel werk van duurzaamheid. In het ontwerp van de in aanbouw zijnde grote onderwijsgebouwen en vooral bij de twee nieuwe Nederlandse ambassades in Jordanië en Australië is dat op een steeds hoger niveau te zien. Tenslotte heeft de jury bewondering voor zijn intensieve studie naar 'verdichting' en prijst de vasthoudendheid van de architect om het debat daarover ook op het politieke niveau aan te zwengelen.[...]" Zie ook het complete juryrapport op www.architectvanhetjaar.nl[Hier alle uitslagen: - Categorie Large (bureaus groter dan 20 fte): 1. Rudy Uytenhaak, Amsterdam - 2. Faro Architecten, Lisserbroek en Zutphen - 3. Cepezed, Delft.
- Categorie Medium (bureaus van 5-20 fte): 1. Marlies Rohmer, Amsterdam - 2. Paul de Ruiter, Amsterdam - 3. Onix, Groningen en Helsingborg (Zweden).
- Categorie Small (bureaus tot 5 fte): 1. JagerJanssen Architecten, Rotterdam - 2. Geusebroek Stefanova, Amsterdam.
Publieksprijs (stemming via www.architectenweb.nl): 1. JagerJanssen Architecten, Rotterdam (met meer dan 28 % van de 1.382 stemmen). 2. Paul de Ruiter, Amsterdam (17,9%). 3. Faro Architecten, Lisserbroek en Zutphen (16,6%).
Hoofdprijs 'Architect van het Jaar 2008': 1. Rudy Uytenhaak Architectenbureau, Amsterdam.
De jury bestond uit Machiel van Dorst, Bernard Hulsman en Robert Winkel. Foto's Rene van den Burg.] - 30 november 2008 - BOX 1.412/AvhJ


* Gouden Piramide voor Beeld en GeluidAfgelopen vrijdag werd bekend dat de opdrachtgever van het Instituut voor Beeld en Geluid van Neutelings Riedijk Architecten de Gouden Piramide 2008 - de belangrijke Rijksprijs voor goed opdrachtgeverschap - vergezeld van een geldbedrag van € 50.000,- heeft gewonnen. Uit het juryrapport:
"Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid op het Mediapark in Hilversum is ongetwijfeld een van de opmerkelijkste gebouwen van de laatste jaren. Het gebouw is zeldzaam in zijn wonderbaarlijkheid. Een topprestatie van de architecten, die veel steun hebben gehad van de constructieve vindingrijkheid van het ingeschakelde ingenieursbureau. Zij maakten de indrukwekkende kolomvrije hal, de gevelconstructie en de funderingsbak voor een belangrijk deel mogelijk.
Wat ook wonderbaarlijk is aan het gebouw, is dat de opdrachtgever [directeur Edwin van Huis] in feite een amateur was. Maar als algemeen directeur van de stichting is hij met een enorme leergierigheid en vasthoudendheid stap voor stap het proces ingegaan, van het veiligstellen van het benodigde budget, de Europese architectenselectie, het vervolmaken van het ontwerp, het doorlopen van de procedures tot het afdwingen van `wat hem beloofd was' in de eindfase. Hij trad daarbij niet solistisch op, maar steunde nadrukkelijk op een team van drie directe medewerkers uit zijn organisatie en interne werkgroepen voor de functionele feedback."
[Zie voor meer info de websites van de Gouden Piramide, de Rijksbouwmeester en Architectuur Lokaal.] - 24 november 2008 - BOX 1.411/Rbm


* Publieksprijs 'Architect van het Jaar' van startAfgelopen vrijdag vond in Hotel Duinoord in Wassenaar de jurering plaats van de Architect van het Jaar 2008. Alle acht voor de prijs genomineerde architectenbureaus spraken met de driekoppige jury over hun werk en hun specifieke bijdrage aan de Nederlandse architectuur, het architectenvak of de Nederlandse architecten gemeenschap. Uiteindelijk komen daar drie categoriewinnaars uit [Small - Medium en Large], waarna een van deze drie de eervolle titel 'Architect van het Jaar 2008' en de bijbehorende € 5.000,- mee naar huis mag nemen. De prijsuitreiking is op zaterdag 29 november vanaf 15.30 uur in het Rotterdamse NAi. [Stuur ons een e-mail wanneer u daarbij wilt zijn.]
ArchitectenWeb heeft aangeboden om naast de juryprijzen ook een publieksprijs via internet te organiseren. Vanaf vandaag kunt u - gedurende precies een week - uw stem uitbrengen op uw favoriete architectenbureau. Voordat u stemt, bieden we u de gelegenheid om alle genomineerde inzendingen voor de prijs nog een rustig en integraal te bekijken. Zie voor inzendingen en stemprocedure de speciale pagina op www.architectenweb.nl[De jury bestaat dit seizoen uit Machiel van Dorst - universitair hoofddocent aan de TU Delft, Bernard Hulsman - redacteur van NRC Handelsblad en Robert Winkel, architect-partner van Mei Architecten uit Rotterdam. Op de foto de voorbereidingen voor de televisie-opnames tijdens de jurydag. Het resultaat, een kort gefilmd overzicht uit gesprekken met de jury en de deelnemende bureaus is te zien tijdens de prijsuitreiking op 29 november.] - 17 november 2008 - BOX 1.410/AvhJ


* Wordt de ambtswoning nu ook zwart?

Gekscherend hebben wij wel eens gezegd dat je het Witte Huis in Washington alleen nog maar zwart hoeft te schilderen als Obama zou winnen... En nu dat vannacht ook gebeurd is, vonden we er warempel eentje tussen de inzendingen voor de recente White House Redux-prijsvraag, georganiseerd door the Storefront for Architecture in New York. Honderden inzendingen laten de visie van de architecten in de wereld zien op de belangrijkste ambtwoning van onze tijd.Het zwarte ontwerp, dat beschrijft hoe met ruim 8.000 dollar aan zwarte verf het huis kan worden omgetoverd, is project nummer 1026 van het viertal Paolo Bahamonde, Eduardo Cancio, Alejandra Perez en Oscar Terrazas. De kleur heeft echter een duidelijke politieke reden. Het gebouw moet zwart vanwege de dood van zovelen onder het Amerikaanse bewind.Uit het enorme aantal deelnemende plannen kozen we nog een opmerkelijk exemplaar: daar wordt het huis ingepakt in een enorm dak dat zich over het omliggende park uitspreidt. Het project 984 is van de hand van Roland Unterbusch.

[Zie hier voor de overige resultaten van de WhiteHouseRedux-prijsvraag en zie ook het eerdere BOX-bericht voor de ontwerpen voor een bibliotheek voor straks oud-president Bush.] - 05 november 2008 - BOX 1.409Berichten uit de voorgaande maanden in het

* Archief-overzicht.*

© 1997-2008. Copyright ArchitectenWerk.