[ index . methode . architect . archis . bouw . detail in a . totaal ]
methode
de gehele jaargang 1999 van de vier genoemde tijdschriften is doorgewerkt op artikelen over [werk van] architecten.

per artikel
per artikel zijn genoteerd: het tijdschrift - het nummer - de architect - het onderwerp - het aantal bladzijden.

het aantal bladzijden
is vertaald volgens de volgende formule:
1 bladzijde is 1 punt - 2 bladzijden is 2 punten - 3 tot 4 bladzijden is 3 punten - 5 tot 7 bladzijden is 4 punten - 8 en meer bladzijden is 5 punten.

per bureau
wanneer een architectenbureau meer naamgevers of maten heeft, zijn de resultaten van de afzonderlijke leden bij elkaar geteld. - buitenlandse architecten zijn alleen opgenomen met het werk dat in nederland is gerealiseerd.

per tijdschrift
voor elk van de vier bladen is zo een totaallijst gemaakt, hier de samenvattingen van de eerste 10 per tijdschrift, om een indruk te geven van het verschil in aandacht en onderwerpen per blad.

totaal-lijst
uiteindelijk zijn de lijsten van de vier bladen samengevoegd tot een grote totaal-lijst. - daarbij zijn de resultaten van de architect [archis niet meer vanwege de beperkte aandacht aan nederlandse projecten] als belangrijker verwerkt dan die van de andere twee bladen [en wel in de verhouding 2 : 1]. - de bovenste 40 van die lijst zijn hier als De 1999 ArchitectenWerk top-40 te zien.

[ index . methode . architect . archis . bouw . detail in a . totaal ]