* Expo Pi de Bruijn: 'Framing the allusion'

Vanaf vandaag tot en met 17 november exposeert het Architectuurcentrum ABC in Haarlem onder de titel 'Framing the allusion' het werk van architect Pi de Bruijn. Als een van de partners in het Amsterdamse bureau de ArchitectenCie drukte hij zijn stempel op een aantal belangrijke gebouwen en gebieden in ons land. Zoals het kantoor voor Zwitserleven in Amstelveen en de meer dan tien jaar geleden gestarte ontwikkeling van de nieuwbouw voor de Tweede Kamergebouwen in Den Haag [die weer tot aanpassingen en uitbreidingen van zijn hand leidt in de komende jaren]. Ook grote stedebouwkundige projecten staan onder zijn supervisorschap, zoals het gebied rond de Arena in Amsterdam Zuid Ooost, de Zuid-As in Amsterdam Zuid en de herbouw van de wijk Roombeek in Enschede. De expositie wordt maandagavond 30 september om half acht geopend door Frans Weisglasz, voorzitter van de Tweede Kamer. Op 28 oktober zal Pi de Bruijn een korte lezing geven over zijn werk, waarna hij geinterviewd zal worden door BNA-voorzitter Kees van der Hoeven.
[Op de foto is de 'Amsterdam Arch' te zien, een gebouw naar ontwerp van de Bruijn dat in de Zuid-As zal verrijzen.] - 30 september 2002 - BOX 855/ABC


* Glaspaleis in Heerlen na renovatie weer open

Het Glaspaleis in Heerlen, een ontwerp uit 1935 van architect Peutz, is na een grondige renovatie onder leiding van de architecten Jo Coenen en Wiel Arets weer gedeeltelijk open voor publiek. Het gebouw, ooit als modewarenhuis in gebruik heeft een culturele bestemming gekregen en zal ruimte biede aan het architectuurcentrum Vitruvianum, expositieruimte voor de Stadsgalerij, een muziekschool, een centrum voor kunstzinnige vormgeving en een filmhuis. Vanaf vandaag is de eerste expositie ingericht op de eerste en tweede verdieping van het gebouw in de vorm van een overzicht van kunstaankopen van het honderdjarige DSM, een van de hoofdsponsors van de renovatie. Het Glaspaleis werd opgenomen in de UNESCO-lijst van werelderfgoed samen met 12 andere Nederlandse topmonumenten van bouwkunst, waaronder ook de Beurs van Berlage en de Van Nellefabriek. De renovatie duurde twee jaar en kostte rond de 25 miljoen Euro.
- 26 september 2002 - BOX 854/Volkskrant


* Het Stedelijk verdient beter lot

Dertien jaar geleden besloot de Amsterdamse gemeenteraad tot uitbreiding van expositieruimte rond het Museumplein. Daarna is consequent gebouwd aan de realisatie daarvan. Van Gogh opgeknapt en uitgebreid en het Rijksmuseum straks voor een half miljard vernieuwd. Aan de uitbreiding van het Stedelijk Museum werd al die tijd ook hard getekend. Daar weten architecten als Koolhaas, Weeber, Quist en vooral Venturi nog alles van.
Vervolgens werkte Alvaro Siza Vieira, een van de beste architecten ter wereld - houder van de Pritzker Prize, de Nobelprijs van de Architectuur - zeven jaar lang aan de uitbreidingsplannen. Hij is vandaag bijna 70 jaar oud en besloot daarom nee te zeggen tegen nieuwe opdrachten om zich te kunnen concentreren op het Prado in Madrid en op het Amsterdamse Stedelijk. Samen met zijn NL-partner Marc à Campo rondde hij deze week het complete bestek voor de nieuwbouw af. Een aanbesteding zou nu zeker slagen kon Adri Duivesteijn hem nog verzekeren...
De normen en waarden van een opdrachtgever als de gemeente Amsterdam blijken echter ondoorgrondelijk: via de pers moest Siza horen dat wethouder Belliot de nieuwbouw met één pennenstreek had geschrapt. Alleen renovatie van de Paulus Potterstraat en een nieuw museum op de Zuid-As. Het Rijk betaalt definitief niet mee. Cultuurbewindsman Van Leeuwen pleit zelfs voor herinvoering van het mecenaat. Op de Quote 500-lijst prijken gelukkig zo'n 140 mensen die hun geld in bouw, makelaardij of vastgoed hebben verdiend; een dergelijke weldoener is nu kennelijk het laatste redmiddel. Misschien wil Christiaan Braun de Paulus Potterstraat wel kopen voor Overholland, dan kan het hele Stedelijk alsnog nieuw en ongedeeld naar Zuid.
Maar wat doet deze stuurloze soap met Siza? Negen miljoen euro aan ontwerpwerk weggegooid? Weer een architect schandelijk behandeld door zijn gemeentelijke opdrachtgevers? De raad zou de eigen uitgangspunten van 13 jaar geleden nog eens kunnen toetsen voor hij uiteindelijk beslist.
[Zie ook de laatste online berichten in NRC Handelsblad en het Parool.] - 24 september 2002 - BOX 853


* Priemus bespreekt consequenties bouwfraude

Professor Hugo Priemus, sinds 1977 hoogleraar Volkshuisvesting aan de TU Delft en directeur van het onderzoeksinstituut OTB was regelmatig op televisie te gast als commentator na de openbare verhoren van de parlementaire enquetecommissie Bouwfraude. BladNA heeft hem nu geinterviewd over de gevolgen van deze enquete en noteerde onder meer zijn suggesties voor de toekomst. Hoewel er geen architecten bij de bouwfraude betrokken waren - 'Ze kwamen met de schrik vrij' vond hij - komt de specifieke rol van de architect in het bouwproces eveneens in het gesprek aan de orde.
[WeBNA heeft eveneens een meningspeiling opgezet waar u uw persoonlijke reactie op de enquete kunt geven.] - 23 september 2002 - BOX 852/WeBNA


* Studenten ontwerpen voor Parkstad in Amsterdam

Al voor de grote vakantie werd in Amsterdam West in het kantoor van Bureau Parkstad een klein symposium gehouden over de resultaten van de laatste groep van 185 studenten van de TU Delft die werkten aan een architectuur en stedebouwproject voor de wijken rond de Sloterplas. Tevens kwamen de eerste resultaten van een onderzoek naar de landschappelijke en architectonische potenties van de Sloterplas aan de orde. Een van de studiebegeleiders van het ontwerpproject was architect Martin Groenesteijn uit Baarn die op een aparte BOX-pagina vertelt over dit project en over de beste plannen. Met gepaste trots trouwens, want het winnende plan [zie foto] bleek uit zijn groep te komen.
- 20 september 2002 - BOX 851


* Stedelijk A'dam straks alleen voor 20e eeuwse kunst

Het Stedelijk Museum in Amsterdam mag niet uitbreiden. De al jaren geplande nieuwbouw [zie beeld links] van de hand van de Portugese architect Alvaro Siza - samen met Marc a Campo van ADP Architecten - gaat niet door wegens geldgebrek. Het complex zou 93 miljoen Euro moeten kosten plus 16 miljoen per jaar voor de exploitatie. Het College van B&W heeft in de nieuwe begroting nu 57,9 miljoen Euro beschikbaar gesteld voor de renovatie van het bestaande gebouw aan de Paulus Potterstraat. Die zal in 2003 beginnen en in 2005 klaar zijn. Ook het nieuwe collectiegebouw in een ander deel van de stad is van de baan. Er wordt nog wel gedacht aan een nieuw te bouwen 'museum voor moderne - 21e eeuwse - kunst' aan de Zuid-As. Dat kan wellicht betaald worden uit de grondexploitatie van dit nieuwe business-district.
Kreeg Rudi Fuchs, de huidige directeur van het Stedelijk uit kunstkringen al veel kritiek over zijn weinig vernieuwende beleid, de beslissing voor een museum voor nieuwe kunst op een andere plek in de stad moet voor hem vernietigend zijn; het huidige gebouw wordt zo inderdaad gebombardeerd tot een plaats voor expositie van 'oude' - 20ste eeuwse - kunstwerken. Het is daarom onbegrijpelijk dat het Rijk, na donatie van de enorme bedragen voor het nieuwe Rijksmuseum, niet ook het Stedelijk in zijn ontwikkeling wil steunen.

[Zie ook de berichten over de 13-jarige soap rond het Stedelijk in het Parool en de NRC van gisteren. Ook een interview met Alvaro Siza en een terugblik van Max van Rooij.] - 17 september 2002 - BOX 850/Volkskrant


* Oppositie combineert plannen voor Den Haag Centrum

Van de opponenten [onder leiding van Eric Vreedenburgh en Rene Strijland] tegen de gemeentelijke plannen voor het Haagse centrum ontvingen we vandaag de onderstaande verklaring [hier de inleiding] en het bijgevoegde beeld:
'Zowel het college als de oppositie in de gemeente Den Haag hebben een plan voor het Wijhavenkwartier gemaakt. Beide plannen geven vanuit een specifieke visie een globale schets. Beide plannen geven zeker niet de sluitende informatie waarop je een miljoenen beslissing neemt. Wat in de politieke besluitvorming van het afgelopen laatste jaar vooral naar buiten is gekomen, is het beeld dat zowel het college als de oppositie zich hebben ingegraven en met de ruggen tegen elkaar staan. De twee plannen die uit deze houding zijn voortgekomen staan ook volledig haaks op elkaar. Echter als we beide plannen nuchter naast elkaar leggen en analyseren kan men uit beide visies een kleurrijk compromis destilleren.'
De volledige toelichting en een groter beeld van het alternatieve plan plaatsten wij op een aparte BOX-pagina.

[Op 26 september aanstaande beslist de Haagse gemeenteraad over de plannen voor het Wijnhavenkwartier; tot nu kan het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders rekenen op de steun van de meerderheid van de stemmen.] - 12 september 2002 - BOX 849


* Gouden Leeuw Biennale Venetie voor Nederland

Afgelopen zaterdag werd de Biennale Architectuur in Venetie geopend. In het Nederlandse paviljoen - door Gerrit Rietveld ontworpen - heeft Herman Hertzberger een expositie ingericht met het werk van de vijf genomineerden voor de nieuwe NAi-Prize voor een gebouw van een jonge architect. Dat zijn gebouwen van Rene van Zuuk, MVRDV, Mechtild Stuhlmacher, NL Architects en VMX Architects [zie ook het eerdere BOX-bericht met beelden van deze gebouwen]. Op de bovenstaande foto's is een overzicht van de expositie en de openingstoespraak door Herman Hertzberger te zien. De jury van de Biennale loofde de combinatie van drie generaties Nederlandse architecten: van het paviljoen via het ontwerp van de tentoonstelling tot en met het werk van de jongeren. Een opvallend detail was dat op de officiele prijsuitreiking diezelfde middag niet Hertzberger maar organisator en NAi-directeur Aaron Betsky [staande rechts op de rechter foto] de Gouden Leeuw in ontvangst nam.
[foto's Rob Docter - Stichting Rietveldpaviljoen. Zie ook het bericht op ArchiNed met meer beelden van de expo van de hand van Architectuurstudio Hertzberger.] - 10 september 2002 - BOX 848/Parool


* Win reis van € 1.000,- met je eigen 'Haagse skyline'

De Haagsche Courant houdt een wedstrijd om te bepalen hoe de skyline van Den Haag er uit zou kunnen zien. Wethouder Hilhorst wil tussen het Centraal Station en het stadhuis vijf wolkenkrabbers bouwen op de plek van twee ministeries en de Zwarte Madonna. Zijn tegenstanders vinden die torens veel te hoog [zie hier nadere info over beide plannen]. Zij willen dat de Haagse skyline niet verandert en hebben een alternatief plan ingediend voor het Wijnhavenkwartier. Een nieuw ministerie bij CS en een grondige opknapbeurt voor de ministeries en de Zwarte Madonna. Voordat de definitieve beslissing wordt genomen in de gemeenteraad op 26 september aanstaande, en de Haagse skyline voorgoed verandert, geeft de Haagsche Courant u de kans om zelf te bepalen hoe u stad er moet uitzien. Kortom, ontwerp uw eigen ideale Haagse skyline in de vorm van een ouderwetse kijkdoos: via een aantal in een schoenendoos geplakte gebouw-silhouetten [op de site van de krant is een aantal gebouwen in silhouet te vinden] met een lichtdoorlatend deksel en een kijkgaatje in de korte zijde. Eerste prijs een reis voor twee personen ter waarde van € 1.000,- naar Barcelona. Uiterste inzenddatum 21 september 13.00 uur, bij de verschillende kantoren van de Haagsche Courant.
[zie ook enkele eerdere BOX-berichten over de plannen voor Den Haag CS , de visie van Jo Coenen op de centrumplannen en de megadeal met MAB over Den Haag centrum] - 09 september 2002 - BOX 847/Haagsche Courant


* Eerste brugdelen HSL Hollands Diep geplaatst

De BOX was een paar dagen in Maastricht. We waren o.a. op bezoek bij de Academie van Beeldende Kunsten van architect Wiel Arets, de nieuwe Stadshal en bibliotheek van Jo Coenen - met onder meer een kleine expositie van recent werk van Arets - en we bezochten de abdij in Vaals van Dom van der Laan. De beelden zullen we in de komende weken laten zien. Onderweg terug zagen we de eerste brugdelen van de HSL Zuid in het Hollands Diep. Wie schetst onze verbazing dat we bij thuiskomst daarover een persbericht vonden, met de onderstaande beelden.

Prachtig is de uiterst eenvoudige vorm te zien van de enorme stalen onderdelen - hamerstukken genaamd - van honderden tonnen elk. In de driehoekige uitsparing zal verlichting worden opgenomen, die de brug ook 's nachts een zeer bijzonder uiterlijk zal geven, te zien per auto vanaf de Moerdijkbrug en per trein vanaf de naastgelegen spoorbrug.
[Zie voor meer info de websites van het architectenbureau Benthem Crouwel, de HSL Zuid en het culturele programma Atelier HSL. Ook op de site H2OLLAND is de brug over het Hollands Diep opgenomen.] - 05 september 2002 - BOX 846/Benthem Crouwel

Berichten uit de voorgaande maanden in het

* Archief-overzicht.* * *

© 1997-2002. Copyright ArchitectenWerk en OOO Internet Services.