* Muziekcentrum Vredenburg bedreigd met sloop

Tegelijk met de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 mei aanstaande wordt in Utrecht een referendum gehouden over de nieuwe plannen rond het stationsgebied. De bevolking kan dan kiezen uit twee plannen, Visie 1 en Visie A. In het eerstgenoemde plan wordt Muziekcentrum Vredenburg van architect Herman Hertzberger gesloopt en vervangen door een winkelcentrum, in het andere plan blijft de grote zaal van Vredenburg behouden en worden de huidige aangrenzende ruimten en winkelpassage aangepast. Subtiel verschil in de gepresenteerde plannen is de exploitatie: plan A levert een fors verlies op en in visie 1 zou winst gemaakt worden. Hertzberger zelf stelt zich terughoudend op in de discussie. In een interview in het Utrechts Nieuwsblad laat hij de kwaliteiten van het Muziekcentrum nog eens de revue passeren. Wij zijn het hartgrondig met hem eens. Het belangrijkste 'theatre en ronde' in ons land is wat ons betreft niet alleen een prachtige zaal, maar tevens een van de ikonen van een gehele architectuurstroming, die het waard is behouden te worden. Uiteraard kan de directe omgeving van de zaal aangepast worden aan deze tijd; daar maakte Hertzberger zelf trouwens al meerdere plannen voor. Het geplande referendum kost de gemeente Utrecht 12,5 miljoen gulden. Hadden ze dat bedrag maar vast in de verbouwingspot gestopt....
In het Utrechtse Architectuurcentrum Aorta is de expositie 'Articulations' over het gehele oeuvre van Hertzberger tot en met 15 mei te bezoeken. Op de eigen website van Vredenburg is een prachtige serie panoramafoto's van het gebouw en zijn interieur te zien. Zie ook het verslag van Erik Steekelenburg van een lezing van Hertzberger op ArchiNed - 29 maart 2002 - BOX 801


* Booosting debat over BLOB's op de Floriade

Afgelopen zaterdag waren we te gast bij een Booosting middag over de paviljoens op de Floriade. Na drie inleidingen van Jeroen Mensink, Karel Vollers en Kas Oosterhuis en een interessante discussie over de samenwerking tussen architect, constructeur en bouwer gingen we op bezoek bij het in aanbouw zijnde Noord Holland paviljoen van Kas Oosterhuis. Het ruimteschip was geland op deze plek, zoals Kas zelf zei. Hij ontwerpt niet meer 'vanuit de aarde of de locatie' maar vanuit het object zelf. Het paviljoen omsluit een ronde ruimte waarin op de wanden geprojecteerd zal worden en waarbij de bezoeker door zijn bewegingen de voorstellingen kan beinvloeden. We maakten een aparte BOX-pagina over de lezingen en we plaatsten daar tevens een aantal foto's van het paviljoen en de bouwtechnische details.
- 26 maart 2002 - BOX 800


* ArCAm - geslaagde 'Dag van IJburg' 2002

Op 19 maart organiseerde ArCAm, 5 jaar na het referendum over het aanleggen van IJburg een lustrum symposium voor betrokkenen en geinteresseerden. Het goed georganiseerde symposium vond plaats in het eerste voltooide gebouw op het Haveneiland West, de nog lege KPN-telefooncentrale van de hand van architect Herman Zeinstra [zie foto interieur]. Vanaf ArCAm vertrokken drie dubbeldeksbussen naar IJburg. Voor elk van de deelnemers was een 'survivalkit', met drink- en etenswaren beschikbaar gesteld omdat in de centrale en op heel IJburg nog geen verdere faciliteiten beschikbaar zijn. Voor de pauze spraken vertegenwoordigers van verschillende bij het tot standkomen van IJburg betrokken partijen. Na de pauze gaf econoom Gert Middelkoop een aanzet tot een algemene discussie onder leiding van ArCAm-directeur Maarten Kloos. Jan van de Voort doet uitgebreid verslag op een speciale BOX-pagina.
- zie ook de nieuwe ArCAm-mini over IJburg - 22 maart 2002 - BOX 799/ArCAm


* Wibautprijs voor Simon Sprietsma

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst [AFK] heeft bekend gemaakt dat de driejaarlijkse Wibautprijs is toegekend aan Simon Sprietsma [zie foto], de ontwerper van meerdere stedelijke ruimten in de hoofdstad. Hij werd vooral bekend door het nieuwe totaalconcept voor de Dam, maar is ook verantwoordelijk voor het heldere nieuwe grachtenprofiel en maakte eerder het ontwerp voor het Spui. De jury, bestaande uit Ton Idsinga, Adri Duivesteijn en Niek Verdonk, is zeer positief over de nieuwe aanpak van de gemeente Amsterdam en wil dit enthousiasme overbrengen via de toekenning aan Simon Sprietsma en daarmee ook aan de ontwerpafdeling van de Dienst Binnenstad waar hij werkzaam is. De aanmoedigingsprijs werd toegekend aan het blad Plan Amsterdam, een periodiek van de hoofdstedelijke Dienst Ruimtelijke Ordening. Beide prijzen zullen in mei officieel worden uitgereikt. We vonden op de site van de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad een interview uit 1997 met de toen nog dertigjarige Sprietsma en we verwijzen hier ook naar een eerder BOX-bericht over de vorige Wibaut-laureaat Ton Schaap.
- 20 maart 2002 - BOX 798/AFK


* Mipim Cannes: uitstel Schiphol en prijs voor PRO

Elk jaar zo rond half maart zit de hele Nederlandse onroerend goed wereld in het zuiden van Frankrijk bij de Mipim in Cannes. Op deze jaarlijkse internationale beurs voor beleggers, bouwers, ontwikkelaars, makelaars, adviseurs en architecten vloeit de wijn rijkelijk, wordt er goed gegeten en kunnen de relaties uitstekend worden bediend en gepamperd. Tevens valt er altijd wel wat Nederlands nieuws te vernemen; zo maakte Schiphol Real Estate bekend dat er voor 50.000 m2 aan bouwplannen in de kantorensfeer wordt getemporiseerd. De nieuwe torens van het WTC, een kantoor op Schiphol Oost en het Gateway-project [de eerste en de laatste naar ontwerp van Benthem Crouwel Architecten] gaan voorlopig niet door.
Maar er was ook goed nieuws voor Nederland. Het prachtige kantoorgebouw Forum in Amsterdam Zuid, van de hand van het Haagse Atelier PRO werd uitgeroepen tot het beste 'business centre' van Europa [zie foto - kijk hier voor de overige nominaties]. De Box maakte al een keer een uitgebreide aparte pagina over het Forum-gebouw van PRO naar aanleiding van de presentatie van hun oeuvre-overzicht in boekvorm. Uiteraard feliciteren we architecten Leon Thier en Hans Kalkhoven van harte!
- 17 maart 2002 - BOX 797/NRC


* Architectuurkaart van de Oostelijke eilanden

Het architectuurcentrum Amsterdam [ArCAm] heeft een tweetalige kaart samengesteld met alle informatie over architectuur en ontwerpers van de gebouwen op alle eilanden in het Oostelijk havengebied van de hoofdstad. Stedebouwkundig ontwerper Ton Schaap, die zelf verantwoordelijk was voor de openbare ruimte op de eilanden, presenteerde de kaart met een verhaal over het architectuur toerisme aldaar. Vanuit de hele wereld komen tienduizenden de vooruitstrevende aanpak en resultaten bekijken. Onder die bezoekers ook vele buitenlandse beslissers, die na hun bezoek zelfs opdrachten verstrekken aan meerdere van de daar deelnemende ontwerpers. Een uitgebreider beeld wordt geschetst in een online-artikel in het Parool. De kaart kost € 7,50 en is ook via het net te bestellen bij ArCAm. Op de foto is de voorgevel te zien van een van de woningen die Heren 5 Architecten in het Borneo Sporenburg gebied heeft ontworpen.
[zie ook de website over het Oostelijk Havengebied]- 15 maart 2002 - BOX 796/Parool


* Maquettes van Melnikov in Midden Limburg

In het Limburgse Museum Van Bommel Van Dam [zie ook website] is een prachtig overzicht te zien van het werk van de beroemde contructivistische architect Konstantin Melnikov [1890-1974]. Het in Venlo gevestigde museum geeft op internet in een aantal pagina's een overzicht van Melnikov's leven met in beeld enkele voorbeelden van zijn bijzondere ontwerpen [op de foto een ontwerp uit 1925 voor een parkeergarage voor 1000 auto's boven een brug over de Seine in Parijs]. De expositie is nog tot 31 maart te zien en bestaat vooral uit maquettes van de gebouwen die Melnikov in en rondom Moskou heeft gebouwd. Het niet gebouwde werk is tevens in modellen te zien die zijn gemaakt door Nederlandse en buitenlandse studenten.
Zie ook het artikel over Melnikov van Bernhard Hulsman in NRC Handelsblad - 13 maart 2002 - BOX 795


* ArCAm lezing door Sauerbruch Hutton

Afgelopen vrijdag was de derde door ArCAm georganiseerde theatrale lezing in de Brakke Grond in Amsterdam. De Duitse architect Matthias Sauerbruch - zie fotoinzet - liet het werk zien van zijn samen met de Engelse Louisa Hutton opgerichte architectenbureau. Ze werken in Londen en Berlijn en werden vooral bekend door hun ontwerp voor het hoofdkwartier van GSW in de Duitse hoofdstad [zie foto]. Ervaren TUD-docent en architect Jan van de Voort [Attika Architecten Amsterdam] keek en luisterde samen met het overwegend jonge publiek mee en hij deed voor ons verslag op een aparte BOX-pagina. Zijn verwachtingen waren hooggespannen maar werden niet geheel vervuld door de presentatie die, door het ontbreken van de mogelijkheid voor vragen en/of discussie, ook nog eens geheel eenrichtingsverkeer bleek te zijn.
- 10 maart 2002 - BOX 794


* BNA: invoering nieuwe Bouwbesluit een rommeltje

De Bond van Nederlandse Architecten [BNA] heeft in een persbericht en een brief aan staatssecretaris Remkes zijn zorg uitgesproken over de gebrekkige en rommelige invoering van het nieuwe Bouwbesluit. De meeste architecten weten natuurlijk wat er aan zit te komen: een gereviseerd Bouwbesluit waarin de eisen die vroeger per type gebouw waren geordend nu overzichtelijker zijn gebundeld [de zogenaamde 'conversie'], met een aanpassing van een aantal minimum maten: deurhoogtes naar 2 meter 30, plafondhoogtes naar 2 meter 60 en beter beloopbare trappen [optrede minimaal 18,5 cm en aantrede 22 cm -24 cm] en verscherping van meerdere geluid- en energie-eisen. Dat zou allemaal per 01 juli aanstaande worden ingevoerd, maar Remkes heeft nu onder druk van bouwers en leveranciers voor de drie maatwijzigingen zes maanden uitstel bepaald... Of leveranciers nu moeite hebben met het maken van nieuwe trappen of dat ze eerst nog van hun oude voorraden afmoeten is ons niet helemaal duidelijk...
Een andere grief is dat er nu nog onbekende wijzigingen van de uiteindelijke wetstekst onderweg zijn - die worden op dit moment bestudeerd door de Raad van State. Het is eigenlijk niet te geloven dat ze er bij VROM zo'n rommeltje van maken. Je zou toch mogen verwachten dat zulke belangrijke beslissingen voor een complete branche helder en duidelijk worden gebracht. En dat de mensen die ermee moeten gaan werken [naast de ontwerpers en bouwers natuurlijk ook de gemeentelijke toetsers] toch minimaal een half jaar de tijd krijgen om zich in te werken in de materie. We zijn benieuwd hoe Remkes een en ander gaat oplossen...

[illustratie uit folder nieuwe Bouwbesluit] - 06 maart 2002 - BOX 793/BNA


* 700 miljoen Euro aan plannen rond Den Haag CS

Het Haagse Centraal Station en omgeving zullen ingrijpend worden aangepast. Vorige week werden de plannen gepresenteerd voor de vernieuwing van het station zelf. Door architectenbureau Benthem Crouwel - ook betrokken bij CS A'dam en CS Utrecht - is een ontwerp gemaakt waar in een overzichtelijke nieuwe stationshal [zie foto] alle vervoerssytemen zoals de HSL, de normale treinen, de bussen en de trams, een heldere eigen plaats krijgen. De huidige parkeergarage achter het station zal plaats maken voor een nieuw plein, waar naast een betere ontsluiting van de omliggende functies zoals Koninklijke Bibliotheek, Rijksarchief etc. de mogelijkheid komt voor terrassen en dergelijke, een en ander in maat ongeveer net zo groot als het huidige Plein in het centrum van de stad. Voor de bebouwing aan de voorzijde van het station aan het Koningin Julianaplein is aan drie beroemde architecten - Emilio Ambasz, David Chipperfield en Rem Koolhaas - gevraagd om ontwerpen op papier te zetten. De totale investering bedraagt ruim 700 miljoen Euro, waarvan ongeveer 170 miljoen nog niet is gedekt. Investerende partijen zijn Babylon, NS Vastgoed, Multi Vastgoed en de gemeente Den Haag. Ook het Rijk draagt bij omdat het gebied rond Den Haag CS is aangewezen als een van de speerpunten in het stedelijk verdichtings programma.
- 04 maart 2002 - BOX 792/Haagsche Courant

Berichten uit de voorgaande maanden in het

* Archief-overzicht.* * *

© 1997-2002. Copyright ArchitectenWerk en OOO Internet Services.