* Film Architect van het Jaar 2009 nu op YouTubeJim van der Hoeven van JustRedMedia sprak met de drie categoriewinnaars Kingma Roorda (Small), Atelier Kempe Thill (Medium) en Bjarne Mastenbroek van SeARCH (Large en de uiteindelijke winnaar) over hun zorgen en reacties, mede naar aanleiding van de crisis.
[Regie: Jim van der Hoeven, camera: Sam Nijssen, producent: Lily Op 't Rood. U kunt ook direct doorclicken naar YouTube voor een iets groter beeld.] - 26 december 2009 - BOX 1.488/AvhJ


* Bjarne Mastenbroek Architect van het Jaar 2009

Tijdens een geanimeerde bijeenkomst in het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam vond afgelopen zaterdag de feestelijke uitreiking plaats van de derde 'Architect van het Jaar' Prijs, editie 2009.De prijs is ingesteld door ArchitectenWerk en heeft als doel om - naast de reeds gekende hoge architectonische kwaliteit van het gerealiseerde werk - ook de professionaliteit en innovatiekracht van Nederlandse architectenbureaus nader onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers, pers en publiek. SeARCH uit Amsterdam, het internationaal werkende architectenbureau van oprichter Bjarne Mastenbroek, won de categorieprijs voor grote bureaus en werd aansluitend door de jury unaniem gekozen als 'Architect van het Jaar 2009'. Aan deze prijs is een geldbedrag van 5.000,- Euro verbonden, ter beschikking gesteld door hoofdsponsor Alcoa Architectuur-systemen uit Harderwijk.Uit het juryrapport: "De jury draagt Bjarne Mastenbroek met SeARCH graag voor als winnaar van de categorieprijs voor grote bureaus, vooral door de combinatie van durf in de zoektocht naar nieuwe architectonische wegen als in het aanspreken van opdrachtgevers en vakgenoten op hun verantwoordelijkheid. [...] De jury heeft uiteindelijk unaniem besloten de 'Alcoa Architect van het Jaar Prijs 2009' te gunnen aan het architectenbureau dat gepassioneerd werkt aan toparchitectuur, aan een eigen visie op duurzaamheid en wiens oprichter zich niet aflatend inzet voor de hele beroepsgroep: SeARCH uit Amsterdam."
De drie categorieprijzen werden als volgt verdeeld: Categorie Large (boven 20 fte): SeARCH uit Amsterdam, Categorie Medium (6-20 fte): Atelier Kempe Thill uit Rotterdam, Categorie Small (tot 5 fte): Kingma Roorda Architecten uit Rotterdam, Publieksprijs: Faro Architecten uit Lisserbroek en Zutphen [Online stemming via Architectenweb, met meer dan 25 % van de 1.686 stemmen].
Aan de inzenders werd gevraagd om hun visie te geven op een tweetal zelf gekozen thema's en die visie te illustreren aan de hand van enkele gerealiseerde projecten. Tevens vroeg de jury dit jaar om te beschrijven wat de inzenders hebben geleerd van de crisis (die in de architectenwereld zo hard toeslaat), hoe ze daar in hun werk en bureaustrategie mee zijn omgegaan en welke oplossingen zij daarvoor hebben kunnen vinden.
[De 10 genomineerden uit de 21 inzendingen van dit seizoen 2009 waren: Faro Architecten, KCAP Architects & Planners, RAU, SeARCH, BIQ Stadsontwerp, Atelier Kempe Thill, Moriko Kira Architect, Onix, Architectenbureau Paul de Ruiter en Kingma Roorda Architecten.De jury bestond uit: Prof. Dr Ir Andy van den Dobbelsteen - hoogleraar Climate Design and Sustainability TU Delft, Ir Harm Tilman - hoofdredacteur vakblad ‘de Architect’ en Ir Rudy Uytenhaak - Architect van het Jaar 2008. Foto Rene van den Burg: Bjarne Mastenbroek met oorkonde en hoofdprijs.] - 21 december 2009 - BOX 1.487/AvhJ


* Stem voor publieksprijs Architect van het Jaar

Iedereen kan nu via Architectenweb één keer stemmen op het genomineerde architectenbureau van zijn of haar keuze. Zie hier voor de stempagina. De uitslag van de stemming wordt - naast de andere prijzen - eveneens bekendgemaakt op zaterdag 19 december 2009, vanaf 16.00 uur in het Nederlands Architectuur instituut in Rotterdam.
[Meld u hier > aan als u daarbij aanwezig wilt zijn en per e-mail nog geen uitnodiging heeft ontvangen.] - 14 december 2009 - BOX 1.486


* Architectuurkritiek: vervolg op 3e Olifantenkooi

Op 25 september werd in de burelen van Architectuur Lokaal het derde nummer van het vlugschrift De Olifantenkooi gepresenteerd met een debat over de architectuurkritiek onder leiding van Piet Vollaard [zie foto]. De BOX maakte een kort verslag van de bijeenkomst dat werd opgenomen in het tijdschrift de Architect van november. Op donderdagavond 17 december aanstaande wordt het debat van toen vervolgd, deze keer met bijdragen van deelnemers aan de masterclass architectuurkritiek van het Stimuleringsfonds.Omdat onze tekst in de Architect sterk werd ingekort, onderstaand het integrale verslag van toen:
"Hoofdredacteur aan de lijn: of ik mijn stukje al af had? Het was me vanwege de drukte nog niet gelukt en nu was ik met de jaarboekredactie alweer enkele dagen onderweg door noordelijk Nederland om de beste gebouwen van het afgelopen seizoen te selecteren. Met als bijkomend voordeel dat mijn architectuurkritische zenuw inmiddels in opperste concentratie was gebracht.
De debatavond die ik kort zou beschrijven bleek in die zin nogal onbevredigend. Vol verwachting waren we naar de bogen onder het hoofdstedelijke spoor gereisd om te komen genieten van intelligente inleidingen en een hopelijk pittig inhoudelijk debat over de actuele stand van de architectuurkritiek.
Gastvrouw Indira van 't Klooster leidde de avond in met enkele van de stellingen die ieder met korte toelichting zijn opgenomen in de derde aflevering van het architectonische vlugschrift 'De Olifantenkooi', genoemd naar een trefzekere tekst van oercriticus Geert Bekaert. Vervolgens nam moderator Piet Vollaard het woord om het in de dertig minuten daarna niet meer af te staan. Hij bleek dermate vol van het thema dat hij de beperkingen die het voorzitterschap nu eenmaal kent volledig uit het oog verloor. Uit de breedte van zijn bespiegeling herinner ik me nog een enkele opmerking, namelijk dat de jongste generatie niet meer in teksten denkt, maar in beelden. En tevens dat Piet triest werd van de verwatering van het architectuurkritische essay, vooral dat met literaire kwaliteit. En inderdaad, de landelijke dagbladpers heeft op ons vakgebied geen critici meer in vaste dienst, de bedoelde kritische stukken verschijnen nog slechts hap snap en gekoppeld aan een hyperactueel thema of gebouw.
Harm Tilman had zich als eerste inleider gelukkig beter voorbereid op het debat. Na een paar heldere observaties van de actuele situatie, formuleerde hij een drietal vragen waarmee de kritiek wat hem betreft aan de slag zou kunnen. Zoals wat is architectuur nu wel of niet? Hoe liggen de verbanden met de context, waar komen die vandaan en waarheen gaan die? En wat zijn de nieuwe zaken die zich aandienen? Hij besloot met een eigen appél aan de architect: doe meer onderzoek en wees meer begaan met de publieke zaak. Aan de subsidiegevers raadde hij aan kritischer op de output te zijn en dus beter te evalueren. De opleidingen wenste hij tenslotte meer 'verdichting' en 'verdieping' toe.
Aansluitend kon Piet zich wederom niet inhouden en hij begon Harm uitgebreid te bevragen over het diepere nut van de architectuurkritiek. Zodoende kwam Samir Bantal als tweede inleider - als nog onervaren spreker had hij voor de veiliger interviewvorm gekozen - minder goed uit de verf in zijn poging om vanuit zijn ervaringen als projectontwikkelaar juist het handelen van de opdrachtgever naar aanleiding van de architectuurkritische noties te bespreken.
Uiteindelijk kwamen vanuit het publiek de meer ervaren beschouwers aan het woord. Christoph Grafe kon nog even kwijt dat hij het Vlaamse Jaarboek Architectuur veel degelijker en inhoudelijker vond dan het 'labbekakkerige' Nederlandse... En Maarten Kloos stelde dat werkelijke kennis van zaken, een zekere regelmaat en een vaste ondertekening met eigen naam onder de stukken, de lezers kon helpen met het ontwikkelen van hun eigen mening. Zelf kon ik nog roepen dat er wat mij betreft een groot gebrek is aan authenticiteit bij de architectuurcritici; ze praten elkaar voornamelijk en quasi-wetenschappelijk na, al of niet met gebruik van vele voetnoten.
In het daaropvolgende weekeinde bleek gelukkig dat ze weldegelijk nog bestaan, de (ook en vooral literair) waardevolle stukken over de belangrijke thema's in ons vak, zoals Abram de Swaan bewees in de zaterdagse opinierubriek van NRC Handelsblad. Hij beschreef zijn persoonlijke en onnavolgbare visie op het langdurige smaakdictaat van de modernisten. En bij hem zonder uitgebreid notenapparaat, want zijn tekst zal in de nabije toekomst - juist vanwege die authenticiteit - door de anderen worden geciteerd." /Kees van der Hoeven.
[Later bleek dat Piet Vollaard pas op het laatste moment gevraagd was om in te vallen als voorzitter... Zie ook het eigen verslag van Architectuur Lokaal. U kunt zich hier aanmelden voor de 4e Olifantenkooi op 17 december aanstaande.] - 09 december 2009 - BOX 1.486


* Bruggen Calatrava worden nu al gerenoveerd...

Van een oplettende collega ontvingen we het onderstaande aanbestedingsbericht dat wat ons betreft voor zichzelf spreekt [hoe is het in 's hemelsnaam mogelijk binnen 5 jaar na oplevering?]:
"De gemeente Haarlemmermeer is voornemens de Renovatie van Calatravabruggen Europees aan te besteden. Het werk betreft in eerste instantie de renovatie van 1 tuibrug (de Citer) met hellend stalen pyloon. De renovatie bestaat onder andere uit: het demonteren van de stalen leuningen, verwijderen van de prefab betonnen randelementen, verwijderen asfalt van de looppaden, aanbrengen verankeringen, conserveren van delen van het stalen brugdek, aanbrengen betonnen ondervloer, plaatsen van nieuwe prefab betonnen randelementen, conserveren leuningen en herplaatsen, aanbrengen asfalt op de looppaden, plaatselijk schilderwerk, elektrotechnische installaties, diverse betonreparaties.[...]Conform artikel 6.2.1 lid e van het ARW 2005 kan de opdrachtgever de hierna genoemde vervolgwerken via onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking tot inschrijving opdragen aan de opdrachtnemer van het basisproject: - renovatie van 1 tuibrug (de Harp), - renovatie van 1 tuibrug (de Luit)."
[Inschrijven op het werk kan tot 06 januari 2010. Zie ook het eerdere BOX-bericht 1.048 uit 2004 over de opening door de koningin en tevens BOX-bericht 958 over de kostenverhogingen tijdens ontwerp en bouw uit 2003.] - 07 december 2009 - BOX 1.485


* Motie PvNA biedt tegenwicht minarettenverbod

Nu in Zwitserland het verbod op het bouwen van minaretten in de grondwet wordt opgenomen en er vandaag een motie van de SGP - met een weliswaar iets bescheidener boodschap - in de Tweede Kamer in stemming wordt gebracht, herinneren we onze vaste lezers graag aan de zogenaamde icoonmotie die de Partij voor Nederlandse Architectuur [PvNA] indiende bij het debat over de regeringsverklaring in 2007.
Of anders gezegd: Hoe een eenvoudig bericht van twee jaar terug ineens weer nieuws kan zijn...[Zie hier voor het toenmalige BOX-bericht 1.261 dat vervolgens werd overgenomen op 12 april 2007 door NRC Handelsblad en op 24 april 2007 door NRC Next.] - 01 december 2009 - BOX 1.484/PvNABerichten uit de voorgaande maanden in het

* Archief-overzicht.*

© 1997-2009. Copyright ArchitectenWerk.