Algemeen . Wacht . V&W1 . V&W2 . V&W3 . Delft . Roermond1 . Roermond2 . Kubus
Kunsttoepassing V&W - P. Struycken . . .
. . .

In de twee gekromde gangen die op de eerste etage naar het middengebied van het gebouw van V&W lopen, heeft P. Struycken in het kader van de percentage-
regeling een lichtkunstwerk ontworpen. Het bestaat uit 46 armaturen met telkens een rode, een groene en een blauwe tl-buis (totaal 138 buizen). Als alle drie de buizen even hard branden geven ze samen precies wit licht. Elke tl-buis kan echter in 256 stapjes worden gedimd en een computerprogramma stuurt 30 keer per seconde een nieuwe boodschap naar de dimmers.
Dit programma zorgt ervoor dat elke buis een ander verzoek krijgt, waardoor er een steeds veranderend kleurbeeld onstaat in de gangen. Soms verandert het sneller dan je kunt lopen, soms duurt de verandering een uur. Door op deze feitelijke wijze de dimensie tijd te introduceren (het programma duurt uiteindelijk een ontelbaar aantal jaren) is elk moment uniek en keert het ontstane kleurbeeld nooit op dezelfde manier terug (zie foto's hierboven).
Boven in de vide boven de centrale ruimte hangen 184 gekleurde tl-buizen in 6 lagen boven elkaar in de ruimte. De buizen branden hier op volle sterkte en zijn zodanig verdeeld dat de uiteindelijke totaalmenging van de drie kleuren wit licht oplevert. De stand ten opzichte van het middelpunt van elke buis is met behulp van hetzelfde sturingsprogramma als de gangverlichting bepaald. Er is echter één moment in de lange cyclus gekozen en gefixeerd (zie foto hieronder).

Algemeen . Wacht . V&W1 . V&W2 . V&W3 . Delft . Roermond1 . Roermond2 . Kubus

Hoofdindex . Tekstindex . Index Architecten . Architecten Nederland . E-mail
ArchitectenWerk . . .
. . .
. . 070