Overheidsgebouwen

Renovatie en nieuwbouw provinciehuis Noord-Brabant
's-Hertogenbosch
1971 - 1994 - 1996
 
Architect: Hugh Maaskant (1907-1977)
Architect: Nieuwbouw en renovatie Klunder Architecten - Rotterdam.Klunder Architecten is meer dan tien jaar lang betrokken geweest bij de uitbreiding en vervolgens restauratie en renovatie van het Provinciehuis in 's Hertogenbosch. Dit ontwerp van architect Maaskant werd bij de oplevering in 1971 vanwege de enorme afmeting en de regenteske, autoritaire uitstraling door de architectuurkritiek gehekeld. Een generatie later is de waardering voor de expressieve, robuuste architectuur van Maaskant echter gegroeid. Bovendien blijkt het ogenschijnlijk autoritaire gebouw uiterst open en publieksvriendelijk.
In 1991 blijkt zelfs dit grote gebouw te klein geworden. Klunder Architecten wint een besloten prijsvraag voor een uitbreiding naast het hoofdgebouw. In 1994 wordt dit transparante, rechthoekige kantoor- en laboratoriumgebouw opgeleverd. Het is voor Klunder Architecten het eerste kantoorgebouw waarbij de engineering een belangrijke rol speelt. De gevel met grote aluminium draaibare lamellen is het meest opvallende element.
Mede als gevolg van de soepele gang van zaken met betrekking tot de uitbreiding wordt het bureau in 1996 betrokken bij de restauratie en renovatie van het hoofdgebouw zelf. De cellenkantoren van de kantoortoren dienen een meer open en flexibele opzet te krijgen, de verouderde klimaatinstallatie moet geheel worden vervangen, de gevels moeten worden opgeknapt en de onderbouw met alle bestuurs- en publieksvoorzieningen dient zo veel mogelijk behouden te blijven, inclusief de openheid. Maaskants architectuur wordt inmiddels zo gewaardeerd dat er geen al te zichtbare nieuwe elementen aan toe kunnen worden gevoegd. Het ontwerp is tevens een oefening in procesmanagement, met name omdat tweederde van de kantoortoren tijdens de werkzaamheden in gebruik blijft.
Hoewel de kantoorverdiepingen geheel vernieuwd zijn, is de sfeer nauwelijks veranderd. In de openbare onderlaag is het oorspronkelijke ontwerp vrijwel geheel gehandhaafd. Toch is ook hier overal een nieuw plafond aangebracht waarachter zich veel installaties bevinden. De openheid moest met speciale voorzieningen worden beschermd tegen het plaatsen van brandpuien die de strengere regelgeving vereist. Bij dit alles moest een uiterst beperkt budget worden bewaakt.
Het resultaat is gezien de aandacht, inzet en te overwinnen moeilijkheden enigszins paradoxaal. De restauratie is zo geslaagd dat ze onzichtbaar is, alsof er helemaal niets is gebeurd.
[zie ook de eigen website van de Provincie Noord-Brabant]

Datum
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 15 juni 2007
Adverteren
Wij bieden u verschillende mogelijkheden voor advertenties en banners
Zoek
    Totaaloverzicht zie sitemap
Contact
ArchitectenWerk is bereikbaar via info(at)architectenwerk.nl